ทัวร์เทศกาล..ประเพณี ชมดอกนางพญาเสือโคร่ง ขุนแม่ยะ
หน้าแรก qetour | Qetour ควอลิตี้ เอ็กเพรส บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เที่ยวไทย แพคเกจทัวร์ จองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม รถเช่า หน้าแรก
ติดต่อเรา
บทความ |
ร่วมงานกับเรา |
เกี่ยวกับเรา |
โปรโมชั่นและข่าวสาร |
เข้าสู่ระบบ / ลงทะเบียน |

ทัวร์เทศกาล..ประเพณี ชมดอกนางพญาเสือโคร่ง ขุนแม่ยะ

ทัวร์ไทย

ทัวร์เทศกาล..ประเพณี ชมดอกนางพญาเสือโคร่ง ขุนแม่ยะ 5วัน 2คืน เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ

ขุนช่างเคี่ยน-พระธาตุดอยสุเทพ-เวียงกุมกาม-วัดเจดีย์หลวง-ขุนแม่ยะ-ห้วยน้ำดัง-พระธาตุแม่เย็น-วัดน้ำฮู-บ้านสันติชน-น้ำตกหมอกฟ้า-ช้อปปิ้งของฝาก
LINE it!
LINE it!
Departure Date Day Period Tour Name Airlines Price(Start) Quota Status
2017-01-21 SAT 5 TMCNXNS170121F1 VAN 7,400 16
จองด่วน
**ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

โปรแกรมการเดินทาง : ทัวร์เทศกาล..ประเพณี ชมดอกนางพญาเสือโคร่ง ขุนแม่ยะ 5วัน 2คืน เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ

download_pdf
วันที่ 1 กรุงเทพฯ-เชียงใหม่
19.30 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานนีบริการน้ำมัน ปตท.(ร.1 รอ.) ถนนวิภาวดี ติดกับสนามกีฬา กองทัพบก ตรงข้าม ม.หอการค้า เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์  ให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก
20.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง บริการเครื่องดื่มบนรถ แล้วเชิญท่านพักผ่อนยามค่ำคืนบนรถ
วันที่ 2 เชียงใหม่-ชมดอกนางพญาเสือโคร่ง-ขุนช่างเคี่ยน-พระธาตุดอยสุเทพ-เวียงกุมกาม-วัดเจดีย์หลวง
06.00 น. รุ่งอรุณที่ จังหวัดเชียงใหม่ ยามเช้า บริการอาหารเช้า(1) ที่ห้องอาหาร โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น
07.30 น. นำท่านขึ้นสู่ ดอยสุเทพ แวะเปลี่ยนรถสองแถวท้องถิ่นที่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ เพื่อนำท่านเดินทางขึ้นสู่ ขุนช่างเคี่ยน(สถานีเกษตรที่สูง ขุนช่างเคี่ยน)
08.30 น. นำท่านชมความงดงามของ ต้นนางพญาเสือโคร่ง หรือที่เรียกกันว่า “ซากุระเมืองไทย” ดอกสีชมพูสด จะบานสะพรั่งอวดความงามไปทั่วบริเวณสถานีวิจัยเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน ตลอดจนข้างทางที่ผ่าน เชิญท่านชื่นชมกับความสวยงาม ท่ามกลางอากาศที่เย็นสบาย จนถึงเวลานัดหมาย
10.00 น.

นำท่านสักการะ พระธาตุดอยสุเทพ พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวเชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล และ เป็นพระธาตุประจำปีมะแม ตามความเชื่อของชาวล้านนา  เชิญท่านสัมผัสบรรยากาศของเมืองเชียงใหม่ จากมุมมองบนยอดดอย

13.00 น. บริการอาการกลางวัน(2) แบบบุฟเฟ่ท์
14.00 น. นำท่านชม เวียงกุมกาม เมืองโบราณใต้ภิภพ 1 ใน Unseeu in Thailand เมืองเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัย พ่อขุนเม็งราย อายุกว่า 700 ปี นำท่าน นั่งรถลากชมโบราณสถาน ต่างๆภายในเวียงกุมกามพร้อมวิทยากร ที่ให้ความรู้กับท่าน ชมโบราณสถานต่างๆ อาทิ วัดช้างค้ำ(วัดกานโถม) จุดที่เป็นต้นกำเนิดเรื่องราวของ เวียงกุมกาม วัดธาตุขาว วัดพระองค์ดำ วัดกู่ยายด้อม วัดเจดีย์เหลี่ยม(วัดกู่คำ)
16.00 น. นำท่านเข้าชม วัดเจดีย์หลวง วัดที่เก่าแก่ของเมืองเชียงใหม่ ชมความงดงามขององค์พระเจดีย์ที่เก่าแก่ เป็นโบราณสถานที่สำคัญของวัด ถือว่าเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองเชียงใหม่
17.00 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ฮอลิเดย์การ์เด้น หรือเทียบเท่า เชิญท่านพักผ่อนตามอิสระ
19.30 น. บริการอาหารค่ำ(3) แบบขันโตกดินเนอร์ พร้อมชมการแสดงของล้านาที่สวยงาม อาทิ ฟ้อนเทียน ฟ้อน เล็บ การตีกลองสะบัดชัย เป็นต้น
21.00 น. กลับเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนยามค่ำคืน ในราตรีอันแสนสุข
ที่พัก โรงแรม ฮอลิเดย์การ์เด้น หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 เชียงใหม่-ห้วยน้ำดัง-ชมดอกนางพญาเสื้อโคร่งขุนแม่ยะ-เที่ยวเมืองปาย-ถนนคนเดินปาย
06.30 น. รุ่งอรุณวันใหม่ที่สดใสยามเช้า บริการอาหารเช้า(4) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
07.30 น. นำท่านเดินทางสู่ ขุนแม่ยะ ตามเส้นทางสายแม่ริม-ปาย ที่ลัดเลาะไปตามเขา
10.00 น. นำท่านชมทัศนียภาพอันงดงามของ อุทยานฯห้วยน้ำดัง ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ ณ ดอยกิ่วลม ที่งดงาม ในวันอากาศดี ท่านจะสามารถมองเห็น ดอยหลวงเชียงดาวที่อยู่เบื้องหน้าได้
11.00 น. ถึงปากทางทางเข้าขุนแม่ยะ เปลี่ยนเป็นรถกระบะท้องถิ่น นำท่านเข้าสู่ ขุนแม่ยะ
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(5) แบบปิกนิก(กล่อง) ภายในขุนแม่ยะ
13.00 น. ชมความงดงามของ ดอกนางพญาเสือโคร่ง “ซากุระเมืองไทย” ที่ผลิดอกสีชมพู ที่บานสะพรั่งตลอดทั่ว ทั้งดอยในบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ให้ท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึก จนถึงเวลานัดหมาย
15.30 น. นำท่านเดินทางสู่ อ.ปาย  แวะให้ท่านถ่ายรูปที่ สะพานประวัติศาสตร์ สร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยทหารญี่ปุ่น จากนั้นมีเวลา ให้ท่านลิ้มรสกาแฟหอมกรุ่น และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกจากมุมสวยๆ ได้ที่ Coffee in Love ร้านกาแฟชื่อดังของปาย
17.00 น. นำท่านเข้าสูที่พัก บ้านโชคดี รีสอร์ท หรือเทียบเท่า เชิญท่านพักผ่อนตามอิสระ
18.30 น. บริการอาหารค่ำ(6) ที่ร้านอาหาร
19.30 น. ให้ท่านได้เดินเที่ยวเมืองปายยามค่ำคืนที่ ถนนคนเดินปาย เมืองเล็กๆที่น่ารัก ทีมีร้านค้ามากมายให้ท่าน ได้เลือกซื้อเลือกหาเป็นของฝาก
ที่พัก บ้านโชคดี รีสอร์ท หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 เที่ยวเมืองปาย-บ้านสันติชล-วัดน้ำฮู-พระธาตุแม่เย็น-น้ำตกหมอกฟ้า-กรุงเทพฯ
07.00 น. บริการอาหารเช้า(7) ที่ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอิสระ
09.00 น. เดินทางสู่ หมู่บ้านสันติชน หมู่บ้านชาวจีนยูนนาน บ้านดินที่แปลกตา ชมชีวิตความความเป็นอยู่ ให้ท่าน สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ อาทิ นั่งชิงช้า ขี่ม้า หรือลิ้มรสหมั่นโถวร้อนๆ ตามอิสระ เลือกซื้อสินค้าของที่ ระลึกต่างๆเป็นของฝาก
10.00 น. เที่ยวชม วัดน้ำฮู กราบนมัสการ พระอุ่นเมือง อันศักดิ์สิทธิ์ ที่เชื่อว่าสร้างโดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นพระพุทธรูปที่มีน้ำซึมออกมาจากพระโมลีตลอดเวลา ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มาก สักการะพระบรม รูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
11.00 น. นำท่าน สักการะพระธาตุแม่เย็น พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวปาย พร้อมชมทิวทัศน์ของตัวเมืองปาย
12.00 น. บริการอาหรกลางวัน(8) ที่ร้านอาหาร
13.00 น. เดินทางกลับสู่ จ.เชียงใหม่ ตามเส้นทางเดิม ระหว่างทางแวะชม น้ำตกหมอกฟ้า น้ำตกที่ซ่อนตัวอยู่กลาง ป่า ภายใต้บรรยากาศที่ร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่
17.00 น. เดินทางถึง จ.เชียงใหม่ ให้ท่านเลือกซื้อของฝากที่ขึ้นชื่อ อาทิ แหนม หมูยอ น้ำพริกหนุ่ม ผลไม้แช่อิ่ม เพื่อเป็นของฝากคนทางบ้าน
19.00 น. บริการอาหารค่ำ(9) ที่ร้านอาหาร
20.00 น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ เชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอิสระ
วันที่ 5 กรุงเทพฯ
05.00 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

อัตราค่าบริการ และ เที่ยวบินการเดินทาง : ทัวร์เทศกาล..ประเพณี ชมดอกนางพญาเสือโคร่ง ขุนแม่ยะ 5วัน 2คืน เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ

ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 21 มกราคม 2560
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
ผู้ใหญ่พักห้องเดี่ยว
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง 7,400
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง 7,400
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 7,400
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 7,200
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) 6,400
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,100

เที่ยวบินการเดินทาง
ลำดับ. จาก ~ ถึง วันที่ เวลา สายการบิน เที่ยวบิน
1 2017-01-21 VAN
2 2017-01-25 VAN


สิ่งที่ควรนำติดตัว
1.ยารักษาโรคประจำตัว,ชุดที่สวมใส่สบาย,ชุดสุภาพสำหรับการเข้าชมวัด,รองเท้าที่สวมใส่สบาย
2.กล้องถ่ายรูป,โทรศัพท์มือถือ,แบตสำรอง,ที่ชาร์ตโทรศัพท์,อุปกรณํกันแดด,ร่มพับ,เสื้อกันหนาว
3.ของใช้ส่วนตัวท่าน อาทิ แปรงสีฟัน,ยาสีฟัน,แชมพูสระผม,ครีมต่างๆ(สำหรับรายการทัวร์ที่มีการค้างคืน)

อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม
1.ค่ารถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง ท่องเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับที่ชำนาญทาง
2.ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2 ท่าน)
3.ค่าอาหาร 9 มื้อ ตามที่ระบุในรายการทัวร์
4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
5.ค่าพาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
6.ค่าเครื่องดื่มและของขบเคี้ยว บริการบนรถในระหว่างการเดินทาง
7.ค่ามัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
8.ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง
(ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิด จากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
9.ราคาค่าบริการทัวร์ รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มต่างหาก,ค่ารักษา พยาบาล(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
2.ค่าอาหารมื้อที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์(มื้อที่ทานอิสระ),ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ในห้องพักโรงแรม
3.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
5.ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง
1.เมื่อทำการจองทัวร์แล้ว กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล,ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เดินทางในการติดต่อ สำหรับการ
ออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน และทำการชำระค่ามัดจำทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท เพื่อเป็นการยืนยันการจอง
ทัวร์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
2.การจองทัวร์และการสำรองที่นั่งบนรถจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการ วางเงินมัดจำ เข้ามาที่บริษัทฯ เพื่อเป็นการยืนยันการ
จองทัวร์ จึงจะถือว่าได้ทำการจองทัวร์และสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ ที่นั่งจะไม่ถูกตัด
3.กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 15 วัน เพื่อใช้
สำหรับการใส่ชื่อตั๋วเครื่องบิน(สำหรับทัวร์เครื่องบิน) และการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
4.การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 15 วันเป็นอย่างน้อย เนื่องจากบริษัทฯต้องสำรอง
ค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิ ค่าโรงแรมที่พัก ค่ารถ ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือว่า ท่านยกเลิก
ทัวร์โดยอัตโนมัติ และไม่สามารถเรียกร้องเงินค่ามัดจำคืนได้

การยกเลิกการเดินทาง
1.แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯจะคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2.แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ทางบริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์
3.แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะเก็บค่าใช้จ่าย เต็มจำนวนของราคาทัวร์
4.การไม่มาชำระเงินค่าทัวร์ตามที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ
1.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึง
ตามที่กำหนดไว้ (รถตู้ปรับอากาศ ขั้นต่ำ 8 ท่าน/รถบัสปรับอากาศ ขั้นต่ำ 30 ท่าน)
2.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน้ำมันขึ้น ก่อนการเดินทาง หรือมีการปรับ
ราคาค่าน้ำมันและภาษีน้ำมัน(กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)
3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือบางประการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อ
ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็น
สำคัญ หรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับ
บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์
4.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน,เหตุการณ์ภัยธรรมชาติ,การปฏิวัติ,การ
ประท้วง,การนัดหยุดงาน,การจลาจล,เหตุการณ์ทางการเมือง และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บริษัทฯ
5.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายสิ่งของที่มีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู้
เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบัติเหตุจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
6.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่าน
ละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
7.เมื่อท่านตกลงชำระค่ามัดจำหรือชำระค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ
เงื่อนไขและข้อตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกข้อแล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติม
*** สำหรับรายการทัวร์ที่มีการพักค้างคืน เนื่องจากการวางแปลนของห้องพัก ในแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักในแต่ละที่ต่างกัน อาทิ เช่น ห้องพักเดี่ยว(Single) ห้องพักคู่(Twin/Double) หรือห้องพัก 3 ท่าน(เสริมเตียง) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
*** การเดินทางเป็นครอบครัว หากท่านมาเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ อาทิ นั่งรถเข็น เด็ก และผู้สูงอายุมีโรคประจำตัว ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเองด้วย เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะจากหลายครอบครัว มัคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์ต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
*** ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้การบริการท่องเที่ยวของทางบริษัทฯ ในการพาท่านและครอบครัวเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้รับความสะดวกสบายและประทับใจกับการบริการในครั้งนี้

เงื่อนไขการชำระเงิน :
  1. โอนเงินมาที่ ชื่อบัญชี บริษัท ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส จำกัด
  2. ส่ง FAX ใบ PAY –IN
   
  บริษัท ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส จำกัด
 
ธนาคาร สาขา ประเภทบัญชี หมายเลขบัญชี
กรุงเทพ
ถนนจันทน์ กระแสรายวัน 219-3-020-571
กสิกรไทย
ลาดพร้าว 25 กระแสรายวัน 045-1-12080-8
กรุงเทพ
เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ กระแสรายวัน 587-3-50069-7
   
สนใจจองทัวร์ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Tel : 1606  Fax : 02-277-1555 E-Mail : callcenter@qetour.com แผนก Call Center
Tel : 02-511-3000 Fax : 02-511-0099 E-Mail :สอบถามตั๋ว ticketing@qetour.com
สอบถามทัวร์  sales06@qetour.com
สำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว
Tel : 02-246-2111 Fax : 02-246-2726 E-Mail : f_info@qetour.com สาขา ฟอร์จูนทาวน์
Tel : 02-355-5555 Fax : 02-355-5777 E-Mail : op19@qetour.com สาขา ห้วยขวาง
Tel : 02-515-0555 Fax : 02-515-0990 E-Mail : crystalpark@qetour.com สาขา คริสตัลปาร์ค
Tel : 02-229-5888 Fax :  02-229-5678 qsncc@qetour.com สาขา ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
Tel : 038-425-111 Fax : 038-425-338 E-Mail : pty1@qetour.com สาขา พัทยา
Tel : 02-193-8588 Fax : 02-193-8388 E-Mail : sales18@qetour.com สาขา เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ
Tel : 053-491-888 , 053-288-555 Fax : 053-491-898 E-Mail : chiangmai@qetour.com สาขา เชียงใหม่
Tel : 045-250-888 Fax : 045-245-888 E-Mail : sales-ubon@qetour.com สาขา อุบลราชธานี
Tel : 042-921-499 Fax : 042-921-456 E-Mail : udon1@qetour.com สาขา เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
Tel : 042-242-200 Fax : 042-242-900 E-Mail : udon@qetour.com สาขา อุดรธานี
Tel : 077-200-488 Fax :  077-200-515 surat@qetour.com สาขา สุราษฎร์ธานี
Tel : 074-339-855 Fax :  074-339-880 hatyai@qetour.com สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Tel : 074-262-888-9 Fax :  074-223-880 hatyai1@qetour.com สาขา หาดใหญ่-ศรีภูวนารถ
Tel : 053-491-888 Fax : 053-491-898 E-Mail : sales@qualitytour.co.th บริษัท เชียงใหม่ ควอลิตี้ ทัวร์ จำกัด
Tel : 076-354-999 Fax : 076-355-000 E-Mail : phuket@qetour.com บริษัท ภูเก็ต ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส จำกัด

ข้อมูลการท่องเที่ยว

qetour | ทัวร์ไทย,เที่ยวไทย,ท่องเที่ยวไทย,ท่องเที่ยวประเทศไทย,ทัวร์,ไทย ทัวร์,ไทย ท่องเที่ยว,ราคาทัวร์ไทย,ทัวร์ไทยราคาประหยัด,ทัวร์ไทยราคาถูก,ทัวร์ไทยคุณภาพ,บริษัทนำเที่ยวประเทศไทย,โปรแกรมทัวร์ไทย

qetour | ทัวร์ไทย,เที่ยวไทย,ท่องเที่ยวไทย,ท่องเที่ยวประเทศไทย,ทัวร์,ไทย ทัวร์,ไทย ท่องเที่ยว,ราคาทัวร์ไทย,ทัวร์ไทยราคาประหยัด,ทัวร์ไทยราคาถูก,ทัวร์ไทยคุณภาพ,บริษัทนำเที่ยวประเทศไทย,โปรแกรมทัวร์ไทย

บริษัท ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส จำกัด
ใบอนุญาตท่องเที่ยวเลขที่: 11/02024
สำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว
เลขที่ 1111/30-31 ชั้น 1-2 หมู่บ้านกลางเมืองลาดพร้าว
ถ.ลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900
Tel : 02-511-3000 Fax : 02-511-0099
ticketing@qetour.com (สอบถามเรื่องจองตั๋วเครื่องบิน)
tour@qetour.com (สอบถามทัวร์)
ดูข้อมูลการติดต่อเพิ่มเติม +

ผู้สนับสนุน | ทัวร์เทศกาล..ประเพณี ชมดอกนางพญาเสือโคร่ง ขุนแม่ยะ
เพิ่มเพื่อน
Google bot last visit - ทัวร์เทศกาล..ประเพณี ชมดอกนางพญาเสือโคร่ง ขุนแม่ยะ | Page Rank Check - ทัวร์เทศกาล..ประเพณี ชมดอกนางพญาเสือโคร่ง ขุนแม่ยะ | Yahoo bot last visit ทัวร์เทศกาล..ประเพณี ชมดอกนางพญาเสือโคร่ง ขุนแม่ยะ
?>