ทัวร์เทศกาล..ประเพณี ชมดอกนางพญาเสือโคร่ง ภูลมโล
หน้าแรก qetour | Qetour ควอลิตี้ เอ็กเพรส บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เที่ยวไทย แพคเกจทัวร์ จองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม รถเช่า หน้าแรก
ติดต่อเรา
บทความ |
ร่วมงานกับเรา |
เกี่ยวกับเรา |
โปรโมชั่นและข่าวสาร |
เข้าสู่ระบบ / ลงทะเบียน |

ทัวร์เทศกาล..ประเพณี ชมดอกนางพญาเสือโคร่ง ภูลมโล

ทัวร์ไทย

ทัวร์เทศกาล..ประเพณี ชมดอกนางพญาเสือโคร่ง ภูลมโล 3วัน 2คืน เดินทางโดย รถตู้ปรับอากาศ

พระตำหนักเขาค้อ-พิพิธภัณฑ์อาวุธ-ชมอาทิตย์ขึ้นภูทับเบิก-พระธาตุผาซ่อนแก้ว- ดอยสีชมพู-ภูลมโล-อุทยานภูหินร่องกล้า-วัดเขาสมอแครง-พระพุทธชินราช
LINE it!
LINE it!
Departure Date Day Period Tour Name Airlines Price(Start) Quota Status
2017-01-20 FRI 3 TMPNBBS170120F1 VAN 5,300 16
จองด่วน
2017-01-27 FRI 3 TMPNBBS170127F1 VAN 5,300 16
จองด่วน
2017-02-03 FRI 3 TMPNBBS170203F1 VAN 5,300 16
จองด่วน
2017-02-11 SAT 3 TMPNBBS170211F1 VAN 5,300 16
จองด่วน
**ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

โปรแกรมการเดินทาง : ทัวร์เทศกาล..ประเพณี ชมดอกนางพญาเสือโคร่ง ภูลมโล 3วัน 2คืน เดินทางโดย รถตู้ปรับอากาศ

download_pdf
วันที่ 1 กรุงเทพฯ-เพชรบูรณ์-พระตำหนักเขาค้อ-พิพิธภัณฑ์อาวุธ-พระธาตุผาซ่อนแก้ว-หล่มสัก
05.40 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานนีบริการน้ำมัน ปตท.(ร.1 รอ.) ถนนวิภาวดี ติดกับสนามกีฬา กองทัพบก ตรงข้าม ม.หอการค้า เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ ให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก
06.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง บริการอาหารว่าง(1) กาโตว์เฮ้าส์ พร้อมเครื่องดื่มบนรถ แล้วเชิญท่านพักผ่อนยามค่ำคืนบนรถ
11.00 น. เดินทางถึง จังหวัดเพชรบูรณ์ นำท่านขึ้นสู่เขาค้อ บริเวณบ้านนางั่ว นำท่านเข้าชม พระตำหนักเขาค้อ ที่ตั้งอยู่บนเขาย่า เป็นพระตำหนักที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ประชาชนพร้อมใจกันสร้าง ถวาย เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระองค์ท่าน
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(2) ที่ร้านอาหาร บนเขาค้อ
13.00 น. ขึ้นสู่ยอดเขาค้อ ชมพิพิธภัณฑ์อาวุธฐานอิทธิ ชมอาวุธต่างๆที่ใช้ในการต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์ใน อดีต ไม่ว่าจะเป็น รถหุ้มเกราะ ปืนใหญ่ต่างๆ และชมทิวทัศน์ที่สวยงามของเทือกเขาเพชรบูรณ์ จากนั้นนำ ชม อนุสรณ์เขาค้อ สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงผู้ที่เสียชีวิต และเป็นอนุสรณ์ของการต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์
15.30 น. นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว องค์พระธาตุที่สร้างขึ้นเป็นรูปดอกบัวซ้อนกัน 7 ชั้น ประดับไป ด้วยกระเบื้องสีต่างๆ เครื่องถ้วยชามเบญจรงค์ ลูกปัด ลูกแก้ว นำมาตกแต่งเป็นลวดลายที่วิจิตรสวยงาม อย่างไม่น่าเชื่อ นำท่านกราบสักการะ พระบรมสารีริกธาตุ ของพระพุธเจ้า ด้านในองค์พระธาตุ และเดินชม ความสวยงามของสถาปัตยกรรมที่แปลกตา จากนั้นสักการะ พระพุทธเจ้า 5 พระองค์ ที่สร้างขึ้นอย่าง สวยงาม และสามารถชมวิวทิวทัศน์ของเทือกเขาเพชรบูรณ์
16.30 น. นำท่านเดินทางสู่ อ.หล่มสัก ตามเส้นทางสาย 12 พิษณุโลก-หล่มสัก ที่ได้ชื่อว่า เป็นเส้นทางที่สวยที่สุด แห่งหนึ่งของประเทศ
17.00 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม หล่มสัก ณัฐติรัตน์ แกรนด์ เชิญท่านพักผ่อนตามอิสระ
18.30 น. บริการอาหารค่ำ(3) ที่ร้านอาหาร แล้วพักผ่อนยามค่ำคืน
ที่พัก โรงแรม หล่มสัก ณัฐติรัตน์ แกรนด์
วันที่ 2 ภูทับเบิก-ดอยสีชมพูภูลมโล-ดอกนางพญาเสือโคร่ง-ภูหินร่องกล้า-ผาพบรัก-ลานหินปุ่ม-ผาชูธง-แค้มป์สน
04.00 น. ตื่นแต่เช้า เก็บสัมภาระ เพื่อเตรียมตัวขึ้นภูทับเบิก
05.00 น. นำท่านเดินทางขึ้นสู่ ภูทับเบิก ภูเขาที่สูงที่สุดของเพชรบูรณ์ 1768 เมตร ซึ่งมีชาวเขาเผ่าม้งอาศัยอยู่ อากาศที่บริสุทธิ์เย็นสบาย สามารถมองเห็นทิวเขาสลับซับซ้อนได้สวยงาม นำท่านสู่จุดชมวิว อาคารหอ ดูดาวและจุดวัดอุณหภูมิ ถือว่าเป็นสูงสุดของภูทับเบิก ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คของนักท่องเที่ยวในการขึ้นชม พระอาทิตย์ขึ้นบนภูทับเบิก นำท่านชม แปลงปลูกกระหล่ำปลี ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศที่ไกลสุดลูกตา เป็นภาพที่งดงามยามเช้า ท่านจะได้เห็นสายหมอกที่ปกคลุมบนยอดเขาที่สวยงามยิ่งนัก
07.00 น. บริการอาหารเช้า(4) ที่ร้านอาหาร (ข้าวต้มเครื่องหมู/ไก่+ขนมปัง+เครื่องดื่มร้อน)
07.30 น. เดินทางขึ้นสู่ บ้านร่องกล้า ในเขตอุทยานภูหินร่องกล้า เปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่น (คันละไม่เกิน 10ท่าน) นำ ท่านเดินทางขึ้นสู่ ภูลมโล “ดอยสีชมพู” ให้ท่านได้สัมผัสอากาศยามเช้าที่เย็นสบาย วิวทิวทัศน์อันงดงาม ให้ท่านได้ชื่นชมกับ ดอกนางพญาเสือโคร่ง หรือที่เรียกกันว่า “ซากุระเมืองไทย” ดอกสีชมพูสด จะบาน สะพรั่งอวดความงามไปทั่วบริเวณนับแสนต้น เรียกได้ว่าเป็นจุดที่มีต้นนางพญาเสือโคร่งมากที่สุดใน ประเทศ เชิญท่านพักผ่อนและบันทึกภาพตามอิระ จนถึงเวลานัดหมาย
11.00 น. เดินทางสู่ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า นำท่านแวะชม โครงการพระราชดำริภูหินร่องกล้า ชม ความงดงามของ ทุ่งดอกกระดาษ ที่บานสะพรั่ง แล้วชมความงามของหน้าผาหิน ที่มีชื่อเรียกอย่างน่ารัก อาทิ ผาพบรัก ผาคู่รัก ผารักยืนยง ชมทิวทัศน์ที่งดงาม
12.30 น. บริการอาหารกลางวัน(5) ที่ร้านอาหาร
13.30 น. นำท่านท่องเที่ยวในเขต อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ที่ตั้งอยู่บนรอยต่อ 3 จังหวัด พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และเลย นำท่านเที่ยวชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับพรรคคอมิวนิสต์ในประเทศไทย ที่เคย อาศัยอยู่ที่นี่ อาทิ โรงเรียนการเมืองการทหาร สำนักอำนาจรัฐ และที่หลบภัยทางอากาศ และที่เป็น สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อาทิ ลานหินปุ่ม ผาชูธง
15.00 น. อำลาภูหินร่องกล้า นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดพิษณุโลก
17.30 น. เดินทางถึง จังหวัดพิษณุโลก นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม หรรษนันท์ พิษณุโลก หรือเทียบเท่า
19.00 น. บริการอาหารค่ำ(6) ที่ร้านอาหาร
ที่พัก โรงแรม หรรษนันท์ พิษณุโลก หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 พิษณุโลก-วัดเขาสมอแครง-ศาลสมเด็จพระนเรศวร-พระราชวังจันทร์-พระพุทธชินราช-นครสวรรค์-กรุงเทพฯ
07.00 น. บริการอาหารเช้า(7) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. อำลาที่พัก นำท่านเที่ยวชมเมืองพิษณุโลก เดินทางสู่ วัดเขาสมอแครง ให้ท่านได้กราบสักการะ องค์เจ้า แม่กวนอิมหยกขาว ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวท่าน จากนั้นขึ้นสู่ยอดเขา สักการะ พระเจดีย์ยอดด้วน พระเจดีย์ที่เก่าแก่บนยอดเขาและชมวิวทิวทัศน์ของเมืองพิษณุโลกจากจุดชมวิว
10.00 น. นำท่านกราบสักการะ ศาลสมเด็จพระนเรศวร ที่ตั้งอยู่ในเขตพระราชวังจันทร์ สถานที่ประสูติของสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช จากนั้นเข้าชม ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทร์ ภายในอาคารที่แสดงเรื่องราว เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมืองพิษณุโลก และพระราชวังจันทร์ที่น่าสนใจยิ่งนัก
11.00 น. นำท่านเข้าสู่ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ให้ท่านได้กราบสักการะ พระพุทธชินราช พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง ของชาวพิษณุโลก และถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีความงดงามมากที่สุดองค์หนึ่งของประเทศ และให้ท่าน ได้เลือกซื้อของฝากของที่ระลึก บริเวณภายในวัด
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(8) ที่ร้านอาหาร
13.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ให้ท่านพักผ่อนตามอิสระบนรถ ระหว่างทางแวะเข้าห้องน้ำที่ปั๊มน้ำมัน เพื่อความสะดวก และเลือกซื้อของฝากที่ นครสวรรค์
18.30 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

อัตราค่าบริการ และ เที่ยวบินการเดินทาง : ทัวร์เทศกาล..ประเพณี ชมดอกนางพญาเสือโคร่ง ภูลมโล 3วัน 2คืน เดินทางโดย รถตู้ปรับอากาศ

ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 20 มกราคม 2560
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
ผู้ใหญ่พักห้องเดี่ยว
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง 5,300
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง 5,300
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 5,300
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 5,000
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) 4,400
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 900

เที่ยวบินการเดินทาง
ลำดับ. จาก ~ ถึง วันที่ เวลา สายการบิน เที่ยวบิน
1 2017-01-20 VAN
2 2017-01-22 VAN

ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 27 มกราคม 2560
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
ผู้ใหญ่พักห้องเดี่ยว
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง 5,300
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง 5,300
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 5,300
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 5,000
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) 4,400
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 900

เที่ยวบินการเดินทาง
ลำดับ. จาก ~ ถึง วันที่ เวลา สายการบิน เที่ยวบิน
1 2017-01-27 VAN
2 2017-01-29 VAN

ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2560
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
ผู้ใหญ่พักห้องเดี่ยว
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง 5,300
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง 5,300
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 5,300
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 5,000
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) 4,400
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 900

เที่ยวบินการเดินทาง
ลำดับ. จาก ~ ถึง วันที่ เวลา สายการบิน เที่ยวบิน
1 2017-02-03 VAN
2 2017-02-05 VAN

ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2560
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
ผู้ใหญ่พักห้องเดี่ยว
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง 5,300
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง 5,300
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 5,300
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 5,000
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) 4,400
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 900

เที่ยวบินการเดินทาง
ลำดับ. จาก ~ ถึง วันที่ เวลา สายการบิน เที่ยวบิน
1 2017-02-11 VAN
2 2017-02-13 VAN


สิ่งที่ควรนำติดตัว
1.ยารักษาโรคประจำตัว,ชุดที่สวมใส่สบาย,ชุดสุภาพสำหรับการเข้าชมวัด,รองเท้าที่สวมใส่สบาย
2.กล้องถ่ายรูป,โทรศัพท์มือถือ,แบตสำรอง,ที่ชาร์ตโทรศัพท์,อุปกรณํกันแดด,ร่มพับ,เสื้อกันหนาว
3.ของใช้ส่วนตัวท่าน อาทิ แปรงสีฟัน,ยาสีฟัน,แชมพูสระผม,ครีมต่างๆ(สำหรับรายการทัวร์ที่มีการค้างคืน)

อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม
1.ค่ารถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง ท่องเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับที่ชำนาญทาง
2.ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2 ท่าน)
3.ค่าอาหาร 8 มื้อ ตามที่ระบุในรายการทัวร์
4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
5.ค่าพาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
6.ค่าเครื่องดื่มและของขบเคี้ยว บริการบนรถในระหว่างการเดินทาง
7.ค่ามัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
8.ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง
(ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิด จากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
9.ราคาค่าบริการทัวร์ รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มต่างหาก,ค่ารักษา พยาบาล(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
2.ค่าอาหารมื้อที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์(มื้อที่ทานอิสระ),ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ในห้องพักโรงแรม
3.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
5.ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง
1.เมื่อทำการจองทัวร์แล้ว กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล,ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เดินทางในการติดต่อ สำหรับการ ออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน และทำการชำระค่ามัดจำทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท เพื่อเป็นการยืนยันการจอง ทัวร์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
2.การจองทัวร์และการสำรองที่นั่งบนรถจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการ วางเงินมัดจำ เข้ามาที่บริษัทฯ เพื่อเป็นการยืนยันการ จองทัวร์ จึงจะถือว่าได้ทำการจองทัวร์และสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ ที่นั่งจะไม่ถูกตัด
3.กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 15 วัน เพื่อใช้ สำหรับการใส่ชื่อตั๋วเครื่องบิน(สำหรับทัวร์เครื่องบิน) และการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
4.การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 15 วันเป็นอย่างน้อย เนื่องจากบริษัทฯต้องสำรอง ค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิ ค่าโรงแรมที่พัก ค่ารถ ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือว่า ท่านยกเลิก ทัวร์โดยอัตโนมัติ และไม่สามารถเรียกร้องเงินค่ามัดจำคืนได้

การยกเลิกการเดินทาง
1.แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯจะคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2.แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ทางบริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์
3.แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะเก็บค่าใช้จ่าย เต็มจำนวนของราคาทัวร์
4.การไม่มาชำระเงินค่าทัวร์ตามที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ
1.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึง ตามที่กำหนดไว้ (รถตู้ปรับอากาศ ขั้นต่ำ 8 ท่าน/รถบัสปรับอากาศ ขั้นต่ำ 30 ท่าน)
2.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน้ำมันขึ้น ก่อนการเดินทาง หรือมีการปรับ ราคาค่าน้ำมันและภาษีน้ำมัน(กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)
3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือบางประการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อ ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็น สำคัญ หรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับ บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์
4.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน,เหตุการณ์ภัยธรรมชาติ,การปฏิวัติ,การ ประท้วง,การนัดหยุดงาน,การจลาจล,เหตุการณ์ทางการเมือง และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง บริษัทฯ
5.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายสิ่งของที่มีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู้ เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบัติเหตุจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
6.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่าน ละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
7.เมื่อท่านตกลงชำระค่ามัดจำหรือชำระค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกข้อแล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติม

*** สำหรับรายการทัวร์ที่มีการพักค้างคืน เนื่องจากการวางแปลนของห้องพัก ในแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักในแต่ละที่ต่างกัน อาทิ เช่น ห้องพักเดี่ยว(Single) ห้องพักคู่(Twin/Double) หรือห้องพัก 3 ท่าน(เสริมเตียง) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
*** การเดินทางเป็นครอบครัว หากท่านมาเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ อาทิ นั่งรถเข็น เด็ก และผู้สูงอายุมีโรคประจำตัว ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเองด้วย เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะจากหลายครอบครัว มัคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์ต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
*** ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้การบริการท่องเที่ยวของทางบริษัทฯ ในการพาท่านและครอบครัวเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้รับความสะดวกสบายและประทับใจกับการบริการในครั้งนี้

เงื่อนไขการชำระเงิน :
  1. โอนเงินมาที่ ชื่อบัญชี บริษัท ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส จำกัด
  2. ส่ง FAX ใบ PAY –IN
   
  บริษัท ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส จำกัด
 
ธนาคาร สาขา ประเภทบัญชี หมายเลขบัญชี
กรุงเทพ
ถนนจันทน์ กระแสรายวัน 219-3-020-571
กสิกรไทย
ลาดพร้าว 25 กระแสรายวัน 045-1-12080-8
กรุงเทพ
เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ กระแสรายวัน 587-3-50069-7
   
สนใจจองทัวร์ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Tel : 1606  Fax : 02-277-1555 E-Mail : callcenter@qetour.com แผนก Call Center
Tel : 02-511-3000 Fax : 02-511-0099 E-Mail :สอบถามตั๋ว ticketing@qetour.com
สอบถามทัวร์  sales06@qetour.com
สำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว
Tel : 02-246-2111 Fax : 02-246-2726 E-Mail : f_info@qetour.com สาขา ฟอร์จูนทาวน์
Tel : 02-355-5555 Fax : 02-355-5777 E-Mail : op19@qetour.com สาขา ห้วยขวาง
Tel : 02-515-0555 Fax : 02-515-0990 E-Mail : crystalpark@qetour.com สาขา คริสตัลปาร์ค
Tel : 02-229-5888 Fax :  02-229-5678 qsncc@qetour.com สาขา ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
Tel : 038-425-111 Fax : 038-425-338 E-Mail : pty1@qetour.com สาขา พัทยา
Tel : 02-193-8588 Fax : 02-193-8388 E-Mail : sales18@qetour.com สาขา เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ
Tel : 053-491-888 , 053-288-555 Fax : 053-491-898 E-Mail : chiangmai@qetour.com สาขา เชียงใหม่
Tel : 045-250-888 Fax : 045-245-888 E-Mail : sales-ubon@qetour.com สาขา อุบลราชธานี
Tel : 042-921-499 Fax : 042-921-456 E-Mail : udon1@qetour.com สาขา เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
Tel : 042-242-200 Fax : 042-242-900 E-Mail : udon@qetour.com สาขา อุดรธานี
Tel : 077-200-488 Fax :  077-200-515 surat@qetour.com สาขา สุราษฎร์ธานี
Tel : 074-339-855 Fax :  074-339-880 hatyai@qetour.com สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Tel : 074-262-888-9 Fax :  074-223-880 hatyai1@qetour.com สาขา หาดใหญ่-ศรีภูวนารถ
Tel : 053-491-888 Fax : 053-491-898 E-Mail : sales@qualitytour.co.th บริษัท เชียงใหม่ ควอลิตี้ ทัวร์ จำกัด
Tel : 076-354-999 Fax : 076-355-000 E-Mail : phuket@qetour.com บริษัท ภูเก็ต ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส จำกัด

ข้อมูลการท่องเที่ยว

qetour | ทัวร์ไทย,เที่ยวไทย,ท่องเที่ยวไทย,ท่องเที่ยวประเทศไทย,ทัวร์,ไทย ทัวร์,ไทย ท่องเที่ยว,ราคาทัวร์ไทย,ทัวร์ไทยราคาประหยัด,ทัวร์ไทยราคาถูก,ทัวร์ไทยคุณภาพ,บริษัทนำเที่ยวประเทศไทย,โปรแกรมทัวร์ไทย

qetour | ทัวร์ไทย,เที่ยวไทย,ท่องเที่ยวไทย,ท่องเที่ยวประเทศไทย,ทัวร์,ไทย ทัวร์,ไทย ท่องเที่ยว,ราคาทัวร์ไทย,ทัวร์ไทยราคาประหยัด,ทัวร์ไทยราคาถูก,ทัวร์ไทยคุณภาพ,บริษัทนำเที่ยวประเทศไทย,โปรแกรมทัวร์ไทย

บริษัท ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส จำกัด
ใบอนุญาตท่องเที่ยวเลขที่: 11/02024
สำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว
เลขที่ 1111/30-31 ชั้น 1-2 หมู่บ้านกลางเมืองลาดพร้าว
ถ.ลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900
Tel : 02-511-3000 Fax : 02-511-0099
ticketing@qetour.com (สอบถามเรื่องจองตั๋วเครื่องบิน)
tour@qetour.com (สอบถามทัวร์)
ดูข้อมูลการติดต่อเพิ่มเติม +

ผู้สนับสนุน | ทัวร์เทศกาล..ประเพณี ชมดอกนางพญาเสือโคร่ง ภูลมโล
เพิ่มเพื่อน
Google bot last visit - ทัวร์เทศกาล..ประเพณี ชมดอกนางพญาเสือโคร่ง ภูลมโล | Page Rank Check - ทัวร์เทศกาล..ประเพณี ชมดอกนางพญาเสือโคร่ง ภูลมโล | Yahoo bot last visit ทัวร์เทศกาล..ประเพณี ชมดอกนางพญาเสือโคร่ง ภูลมโล
?>