ทัวร์ไทย เที่ยวไทย ภาคเหนือ..ม่วนใจ๋ล้านนา น่านเต๊อะ แอ่วเนิบ เนิบ สไตล์น่าน
หน้าแรก qetour | Qetour ควอลิตี้ เอ็กเพรส บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เที่ยวไทย แพคเกจทัวร์ จองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม รถเช่า หน้าแรก
ติดต่อเรา
บทความ |
ร่วมงานกับเรา |
เกี่ยวกับเรา |
โปรโมชั่นและข่าวสาร |
เข้าสู่ระบบ / ลงทะเบียน |

ทัวร์ไทย เที่ยวไทย ภาคเหนือ..ม่วนใจ๋ล้านนา น่านเต๊อะ แอ่วเนิบ เนิบ สไตล์น่าน

ทัวร์ไทย

ทัวร์ไทย เที่ยวไทย ภาคเหนือ..ม่วนใจ๋ล้านนา น่านเต๊อะ แอ่วเนิบ เนิบ สไตล์น่าน 3วัน 2คืน เดินทางโดยเครื่องบิน ไทยแอร์เอเชีย

วัดหนองบัว-วัดภูเก็ต-ร้านกาแฟไทลื้อ-อุทยานดอยภูคา-ชมดอกชมพูภูคา-บ่อเกลือ หอศิลป์ริมน่าน-พระธาตุแช่แห้ง-วัดช้างค้ำ-งาช้างดำ-วัดภูมินทร์-วัดศรีพันต้น
LINE it!
LINE it!
Departure Date Day Period Tour Name Airlines Price(Start) Quota Status
2017-02-11 SAT 3 TMNNTFD17021100 FD 10,900 24
จองด่วน
**ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

โปรแกรมการเดินทาง : ทัวร์ไทย เที่ยวไทย ภาคเหนือ..ม่วนใจ๋ล้านนา น่านเต๊อะ แอ่วเนิบ เนิบ สไตล์น่าน 3วัน 2คืน เดินทางโดยเครื่องบิน ไทยแอร์เอเชีย

download_pdf
วันที่ 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง-น่าน-วัดหนองบัว-วัดภูเก็ต-ร้านกาแฟไทลื้อ-อุทยานดอยภูคา-ชมดอกชมพูภูคา-บ่อเกลือ
06.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก อาคาร 2 ทางเข้าประตูที่ 9-10 เคาน์เตอร์ สายการบินบางไทยแอร์เอเซีย สังเกตป้ายต้อนรับ “แตงโมทัวร์” มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่ส่ง กรุ๊ป คอยต้อนรับท่านที่หน้าทางเข้าเคาน์เตอร์เช็คอิน และอำนวยความสะดวกเรื่องบัตรโดยสารที่นั่งและ โหลดสัมภาระ แล้วเดินเข้าสู่ประตูทางออกขึ้นเครื่อง
07.30 น. นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดน่าน โดยเครื่องบินสายการบินไทยแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD3554
08.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานน่านนคร ทุกท่านรับกระเป๋าสัมภาระจากสายพาน จากนั้นมัคคุเทศก์นำท่านสู่ ประตูทางออก เพื่อเปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง (ที่นั่งบนรถตู้ ไกด์จะจัดที่นั่งให้ตามความเหมาะสมในแต่ละกรุ๊ปและลำดับการจองทัวร์)
09.00 น. นำท่านเดินทางสู่ อ.ท่าวังผา ตามเส้นทางลอยฟ้าที่สวยงาม
10.30 น. นำท่านเข้าชม วัดหนองบัว วัดไทลื้อที่เก่าแก่ ที่เชื่อว่าสร้างขึ้นราว พ.ศ.2405 (ตรงกับในมัย รัชกาลที่ 4) เป็นวัดชาวบ้าน ลักษณะการตกแต่งเรียบง่าย แต่เป็นอาคารที่ทรงคุณค่าในแง่สถาปัตยกรรมพื้นบ้าน ที่มี ความสวยงามและหาชมได้ยาก เชิญท่านเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวิหาร
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(1) ที่ร้านอาหาร
13.00 น. นำท่านเข้าชม วัดภูเก็ต หมายถึง วัดบ้านเก็ตที่ตั้งอยู่บนภู หรือดอยนั่นเอง วัดภูเก็ตเป็นวัดที่มีภูมิทัศน์และ วิวสวยงาม โดยมีจุดเด่นของวัด คือ มีระเบียงชมวิวด้านหลังติดกับทุ่งนาที่กว้างไกล พร้อมด้วยฉากหลัง เป็นภูเขาดอยภูคา พระอุโบสถทรงล้านนาประยุกต์ มีภาพจิตรกรรมฝาผนังสามมิติสวยงาม นำท่านกราบ สักการะ หลวงพ่อแสนปัว หรือ หลวงพ่อพุทธเมตตา ที่ศักดิ์สิทธิ์ และด้านล่างมีลำธารมีฝูงปลาอาศัยอยู่ นักท่องเที่ยวสามารถให้อาหารจากด้านบน
14.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ร้านกาแฟไทลื้อ ของร้านลำดวนผ้าทอ ร้านกาแฟที่ เก๋ไก๋ ติดริมนาข้าวแฝงไปด้วย บรรยากาศแบบไทลื้อดั้งเดิม เมื่อได้เห็นบรรยากาศ ต้องร้องว้าว!! น่าซื้อเครื่องดื่มสักแก้ว ไปนั่งเล่น นอน เล่น รับลมเย็น มองดูนาข้าวและขุนเขาสบายตา พร้อมเช็คอินและเก็บภาพกระท่อมปลายนา ในแบบฉบับ ที่ไม่เหมือนใคร **เชิญท่านเลือกจิบกาแฟได้ตามอิสระ ไม่รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์**
15.00 น. นำท่านเดินทางสู่ อุทยานห่งชาติดอยภูคา ที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็น ป่าต้นน้ำดึกดำบรรพ์ ปลายทาง เทือกเขาหิมาลัยมีสถานที่ที่น่านใจมากมาย ถ่ายรูปที่จุดชมวิวของอุทยาน บริเวณศาลาชมวิว ให้ท่านชม วิวทิวทัศน์ของขุนเขา นำท่านชมต้น ชมพูภูคา พันธุ์ไม้หิมาลัย ที่เป็นไม้ใกล้สูญพันธ์ในปัจจุบัน ชมดอก ชมพูภูคา ที่บานสะพรั่ง ในเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม ดอกสีชมพูที่สวยงาม เพียงปีละครั้งเท่านั้น แล้ว เดินทางสู่ อ.บ่อเกลือ
17.30 น. เดินทางถึง อ.บ่อเกลือ นำท่านเข้าสู่ที่พัก บ่อเกลือฟ้าใส รีสอร์ท หรือเทียบเท่า นำท่านเข้าพักผ่อนตาม อัธยาศัยภายในที่พัก
18.30 น. บริการอาหารค่ำ(2) ที่ร้านอาหาร
20.00 น. นำท่านกลับเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนยามค่ำคืน ในบรรยากาศที่แสนเย็นสบาย บรรยากาศโรแมนติกยามค่ำคืน
ที่พัก บ่อเกลือฟ้าใส รีสอร์ท หรือเทียบเท่า
วันที่ 2 น่าน-บ่อเกลือ-น้ำตกสะปัน-ดอยซิลเวอร์แฟคตอรี่-หอศิลป์ริมน่าน-วัดพระธาตุเขาน้อย-ถนนคนเดินน่าน
07.00 น. รุ่งอรุณยามเช้าวันใหม่ที่สดใส บริการอาหารเช้า(3) ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท ข้าวต้ม ชา กาแฟ
08.00 น. อำลาที่พัก นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศคันเดิม เดินทางสู่ อ.บ่อเกลือ
08.30 น. นำท่านเข้าชม บ่อเกลือโบราณ ที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการทำเกลือภูเขา(เกลือสินเธาว์) เพื่อบริโภคและ จำหน่าย ถือว่าเป็นบ่อเกลือบนภูเขาที่ไม่มีที่ใดเหมือน ซึ่งมีมาตั้งแต่โบราณและส่งขายไปยัง อาณาจักร สุโขทัย เชียงใหม่ เชียงตุง หลวงพระบาง รวมถึง 12 ปันนาของจีน ปัจจุบันบ่อเกลือเหลืออยู่เพียง 2 บ่อ เท่านั้น
09.30 น. นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกสะปัน เป็นน้ำตกที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติขุนน่าน เป็นน้ำตกขนาดกลาง มี 3 ชั้น มีน้ำไหลตลอดทั้งปี เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามตามธรรมชาติ สภาพป่าไม้บริเวณน้ำตกมีความร่มรื่น สมบูรณ์สวยงามมาก
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(4) ที่ร้านอาหาร อ.ปัว
13.00 น. นำท่านชม โรงงานผลิตเครื่องเงิน ดอยซิลเวอร์ แฟคตอรี่ เป็นศูนย์หัตถกรรมที่ได้สืบสานศิลปหัตถกรรม เครื่องเงิน จากบรรพบุรุษ สืบทอดรุ่นแล้วรุ่นเล่า มีช่างฝีมือที่เชี่ยวชาญมากกว่า 20 คน มีชื่อเสียงเป็นที่ ยอมรับ ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าได้ตามอิสระ
14.30 น. นำท่านเดินทางสู่ ตัวเมืองน่าน ตามเส้นทางที่ลัดเลาะไปตามสันเขา ทิวทัศน์ที่งดงามยามเช้า
15.30 น. นำท่านเข้าชม หอศิลป์ริมน่าน ก่อตั้งและดำเนินการโดยศิลปินชาวน่าน วินัยปราบริปู อาคารหอศิลป์ ซึ่ง เป็นอาคาร 2 ชั้น มีจุดมุ่งหมายที่จะรวบรวมผลงานศิลปะของศิลปินไทยร่วมสมัยที่มีผลงานการสร้างสรรค์ และรูปแบบที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นที่ยอมรับกันโดยจัดนิทรรศการประจำปีในรูปแบบกึ่งถาวรขณะนี้มี ผลงานงานจิตรกรรมและประติมากรรมของผู้ก่อตั้ง ประมาณ 200 ชิ้น
16.30 น. นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุเขาน้อย องค์พระธาตุตั้งอยู่บนดอยเขาน้อย สร้างในสมัยเจ้าปู่แข็ง ศิลปะ พม่าผสมล้านนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของสมเกด็จสัมมาพระพุทธเจ้า นับเป็นปูชนียสถานที่สำคัญ และเก่าแก่อีกแห่งของจังหวัดน่าน บริเวณด้านหน้าวัดมีบันไดนาคสูง 303 ขั้น และท่านสามารถชมวิว ทิวทัศน์ของตัวเมืองน่านยามเย็นได้จากจุดนี้
17.30 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม เทวราช หรือเทียบเท่า ที่พักในตัวเมืองน่าน เชิญท่านพักผ่อนตามอิสระ
18.30 น. บริการอาหารค่ำ(5) ที่ร้านอาหาร
19.30 น. หลังอาหาร นำท่านเดินเที่ยว ถนนคนเดินน่าน เพลิดเพลินกับการจับจ่ายสินค้าพื้นเมืองและอาหารการกิน พื้นเมือง ในบรรยากาศยามค่ำคืน ได้ตามอิสระ
ที่พัก โรงแรม เทวราช น่าน หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 เที่ยวน่าน-พระธาตุแช่แห้ง-วัดภูมินทร์-วัดช้างค้ำ-พิพิธภัณฑน่าน-วัดมิ่งเมือง-วัดศรีพันต้น-ท่าอากาศยานดอนเมือง
07.00 น. บริการอาหารเช้า(6) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. อำลาที่พัก นำท่านเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน
08.30 น. นำท่านเข้าสู่ วัดพระธาตุแช่แห้ง นำท่านกราบสักการะ องค์พระธาตุ ที่ชาวล้านนาเชื่อว่าเป็นพระธาตุ ประจำปีเถาะ หรือปีกระต่าย มีอายุราว 600 ปี ทางขึ้นสู่องค์พระธาตุด้านหน้า เป็นตัวพญานาค หน้าบันได เหนือประตูทางเข้าพระวิหารเป็นปูนปั้นลายนาคเกี้ยว ถือเป็นเอกลักษณ์ของศิลปกรรมเมืองน่าน
10.00 น. นำท่านเที่ยวชมวัดต่างๆที่สำคัญ อาทิ วัดภูมินทร์ จุดเด่นของวัดนี้คือเป็นวัดที่สร้างทรงจัตุรมุขหนึ่งเดียว ในประเทศไทย ที่ดูคล้ายตั้งอยู่บนหลังพญานาค 2 ตัว รัฐบาลไทยเคยพิมพ์รูปวัดภูมินทร์ในธนบัตรใบละ 1 บาท อีกทั้งยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังฝีมือชาวไทยลื้ออันวิจิตรพิสดาร ชมภาพ “ปู่ม่านย่าม่าน” เที่ยวชม วัดช้างค้ำ เป็นวัดหลวงในเขตนครน่าน สำหรับเจ้าผู้ครองนครใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีสำคัญทางพุทธ ศาสนาและพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาตามศิลาจารึกหลักที่ 74 ซึ่งถูกค้นพบภายในวัด
11.30 น. นำท่านแวะซื้อของฝากที่ ศูนย์โอทอปน่าน แหล่งรวมของฝากน่าน อาทิ ผ้าทอมือ ผลไม้แปรรูป และ เครื่องเงินต่างๆ และสินค้าอื่นๆตามอิสระ
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(7) ที่ร้านอาหาร
13.00 น. นำท่านชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน เดิมเป็นที่ประทับของเจ้าเมืองน่าน ในพิพิธภัณฑ์นี้มี “งาช้าง ดำ” นำมาจากเชียงตุง นับว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน และชมโบราณวัตถุต่างๆได้ภายใน พิพิธภัณฑ์ และถ่ายรูปบริเวณถนนด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์ ที่มีต้น ลีลาวดีขึ้นทั้งสองฝั่ง เป็นภาพที่ สวยงามและเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปกันมากที่สุดแห่งหนึ่งของน่าน
14.00 น. เที่ยวชม วัดมิ่งเมือง เป็นวัดที่ตั้งของเสาหลักเมืองน่าน ตัววิหารเป็นลายปูนปั้นปราศจากสีสันอันวิจิตร บรรจง ภาพวาดฝาผนังวัดถึงแม้จะเป็นฝีมือของจิตรกรยุคใหม่ ก็มีสีสันลายเส้นสวยงามและบอกเล่า เรื่องราวประวัติศาสตร์ชาวเมืองน่านได้อย่างครบถ้วน
14.30 น. นำท่านสู่ วัดศรีพันต้น วัดที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นที่เป็นสีทองเหลืองอร่ามสะดุดตา ลวดลายป็นปั้น ที่สวยงาม รูปปั้นพญานาคเจ็ดเศียร หน้าวิหาร มีเวลาให้ท่านได้ลิ้มรสขนมหวานร้านอร่อย “ขนมหวานป้า นิ่ม” ร้านชื่อดังของน่าน ที่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว
15.30 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานน่านนคร มัคคุเทศก์นำท่านเช็คอินสัมภาระและดูแลเรื่องบัตรที่นั่งให้กับท่าน
16.45 น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเครื่องบินสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3557
17.55 น. นำท่านเดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภำ พร้อมกบภาพความประทับใจ

อัตราค่าบริการ และ เที่ยวบินการเดินทาง : ทัวร์ไทย เที่ยวไทย ภาคเหนือ..ม่วนใจ๋ล้านนา น่านเต๊อะ แอ่วเนิบ เนิบ สไตล์น่าน 3วัน 2คืน เดินทางโดยเครื่องบิน ไทยแอร์เอเชีย

ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2560
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
ผู้ใหญ่พักห้องเดี่ยว
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง 10,900
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง 10,900
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 10,900
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 10,700
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) 9,900
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,200

เที่ยวบินการเดินทาง
ลำดับ. จาก ~ ถึง วันที่ เวลา สายการบิน เที่ยวบิน
1 DMK-NNT 2017-02-11 07.30-08.40 FD FD3554
2 NNT-DMK 2017-02-13 16.45-17.55 FD FD3557


สิ่งที่ควรนำติดตัว
1.ยารักษาโรคประจำตัว,ชุดที่สวมใส่สบาย,ชุดสุภาพสำหรับการเข้าชมวัด,รองเท้าที่สวมใส่สบาย
2.กล้องถ่ายรูป,โทรศัพท์มือถือ,แบตสำรอง,ที่ชาร์ตโทรศัพท์,อุปกรณํกันแดด,ร่มพับ,เสื้อกันหนาว,ผาพันคอ
3.ของใช้ส่วนตัวท่าน อาทิ แปรงสีฟัน,ยาสีฟัน,แชมพูสระผม,ครีมต่างๆ(สำหรับรายการทัวร์ที่มีการค้างคืน)

อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม
1.ค่ารถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง ท่องเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับที่ชำนาญทาง
2.ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ-น่าน สายการบินไทยแอร์เอเซีย ชั้นประหยัด Ecconomy Class ค่าตั๋วเครื่องบิน น่าน-กรุงเทพฯ สายการบินไทยแอร์เอเซีย ชั้นประหยัด Ecconomy Class พร้อมโหลดน้ำหนักกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ 20 กก./ท่าน
3.ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2 ท่าน)
4.ค่าอาหาร 7 มื้อ ตามที่ระบุในรายการทัวร์
5.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
6.ค่าพาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
7.ค่าเครื่องดื่มและของขบเคี้ยว บริการบนรถในระหว่างการเดินทาง
8.ค่ามัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
9.ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิด จากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
10.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มต่างหาก,ค่ารักษา พยาบาล(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
2.ค่าอาหารมื้อที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์(มื้อที่ทานอิสระ),ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ในห้องพักโรงแรม
3.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
5.ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง
1.เมื่อทำการจองทัวร์แล้ว กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล,ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เดินทางในการติดต่อ สำหรับการออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน และทำการชำระค่ามัดจำทัวร์ ท่านละ 5,000 บาท เพื่อเป็นการยืนยันการจองทัวร์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
2.การจองทัวร์และการสำรองที่นั่งบนรถจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการ วางเงินมัดจำ เข้ามาที่บริษัทฯ เพื่อเป็นการยืนยันการจองทัวร์ จึงจะถือว่าได้ทำการจองทัวร์และสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ ที่นั่งจะไม่ถูกตัด
3.กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 15 วัน เพื่อใช้สำหรับการใส่ชื่อตั๋วเครื่องบิน(สำหรับทัวร์เครื่องบิน) และการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
4.การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 15 วันเป็นอย่างน้อย เนื่องจากบริษัทฯต้องสำรองค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิ ค่าโรงแรมที่พัก ค่ารถ ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือว่า ท่านยกเลิกทัวร์โดยอัตโนมัติ และไม่สามารถเรียกร้องเงินค่ามัดจำคืนได้

การยกเลิกการเดินทาง
1.แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯจะคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2.แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ทางบริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์
3.แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะเก็บค่าใช้จ่าย เต็มจำนวนของราคาทัวร์
4.การไม่มาชำระเงินค่าทัวร์ตามที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ
1.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงตามที่กำหนดไว้
2.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน้ำมันขึ้น ก่อนการเดินทาง หรือมีการปรับราคาค่าน้ำมันและภาษีน้ำมัน(กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)
3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือบางประการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ หรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์
4.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน,เหตุการณ์ภัยธรรมชาติ,การปฏิวัติ,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การจลาจล,เหตุการณ์ทางการเมือง และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ
5.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายสิ่งของที่มีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู้เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบัติเหตุจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
6.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
7.เมื่อท่านตกลงชำระค่ามัดจำหรือชำระค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกข้อแล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติม
*** สำหรับรายการทัวร์ที่มีการพักค้างคืน เนื่องจากการวางแปลนของห้องพัก ในแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักในแต่ละที่ต่างกัน อาทิ เช่น ห้องพักเดี่ยว(Single) ห้องพักคู่(Twin/Double) หรือห้องพัก 3 ท่าน(เสริมเตียง) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
*** การเดินทางเป็นครอบครัว หากท่านมาเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ อาทิ นั่งรถเข็น เด็ก และผู้สูงอายุมีโรคประจำตัว ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเองด้วย เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะจากหลายครอบครัว มัคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์ต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
*** ทางบริษัทฯ แตงโมทัวร์ จำกัด ขอขอบพระคุณท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้การบริการท่องเที่ยวของทางบริษัทฯ ในการพาท่านและครอบครัวเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้รับความสะดวกสบายและประทับใจกับการบริการในครั้งนี้

เงื่อนไขการชำระเงิน :
  1. โอนเงินมาที่ ชื่อบัญชี บริษัท ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส จำกัด
  2. ส่ง FAX ใบ PAY –IN
   
  บริษัท ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส จำกัด
 
ธนาคาร สาขา ประเภทบัญชี หมายเลขบัญชี
กรุงเทพ
ถนนจันทน์ กระแสรายวัน 219-3-020-571
กสิกรไทย
ลาดพร้าว 25 กระแสรายวัน 045-1-12080-8
กรุงเทพ
เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ กระแสรายวัน 587-3-50069-7
   
สนใจจองทัวร์ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Tel : 1606  Fax : 02-277-1555 E-Mail : callcenter@qetour.com แผนก Call Center
Tel : 02-511-3000 Fax : 02-511-0099 E-Mail :สอบถามตั๋ว ticketing@qetour.com
สอบถามทัวร์  sales06@qetour.com
สำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว
Tel : 02-246-2111 Fax : 02-246-2726 E-Mail : f_info@qetour.com สาขา ฟอร์จูนทาวน์
Tel : 02-355-5555 Fax : 02-355-5777 E-Mail : op19@qetour.com สาขา ห้วยขวาง
Tel : 02-515-0555 Fax : 02-515-0990 E-Mail : crystalpark@qetour.com สาขา คริสตัลปาร์ค
Tel : 02-229-5888 Fax :  02-229-5678 qsncc@qetour.com สาขา ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
Tel : 038-425-111 Fax : 038-425-338 E-Mail : pty1@qetour.com สาขา พัทยา
Tel : 02-193-8588 Fax : 02-193-8388 E-Mail : sales18@qetour.com สาขา เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ
Tel : 053-491-888 , 053-288-555 Fax : 053-491-898 E-Mail : chiangmai@qetour.com สาขา เชียงใหม่
Tel : 045-250-888 Fax : 045-245-888 E-Mail : sales-ubon@qetour.com สาขา อุบลราชธานี
Tel : 042-921-499 Fax : 042-921-456 E-Mail : udon1@qetour.com สาขา เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
Tel : 042-242-200 Fax : 042-242-900 E-Mail : udon@qetour.com สาขา อุดรธานี
Tel : 077-200-488 Fax :  077-200-515 surat@qetour.com สาขา สุราษฎร์ธานี
Tel : 074-339-855 Fax :  074-339-880 hatyai@qetour.com สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Tel : 074-262-888-9 Fax :  074-223-880 hatyai1@qetour.com สาขา หาดใหญ่-ศรีภูวนารถ
Tel : 053-491-888 Fax : 053-491-898 E-Mail : sales@qualitytour.co.th บริษัท เชียงใหม่ ควอลิตี้ ทัวร์ จำกัด
Tel : 076-354-999 Fax : 076-355-000 E-Mail : phuket@qetour.com บริษัท ภูเก็ต ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส จำกัด

ข้อมูลการท่องเที่ยว

qetour | ทัวร์ไทย,เที่ยวไทย,ท่องเที่ยวไทย,ท่องเที่ยวประเทศไทย,ทัวร์,ไทย ทัวร์,ไทย ท่องเที่ยว,ราคาทัวร์ไทย,ทัวร์ไทยราคาประหยัด,ทัวร์ไทยราคาถูก,ทัวร์ไทยคุณภาพ,บริษัทนำเที่ยวประเทศไทย,โปรแกรมทัวร์ไทย

qetour | ทัวร์ไทย,เที่ยวไทย,ท่องเที่ยวไทย,ท่องเที่ยวประเทศไทย,ทัวร์,ไทย ทัวร์,ไทย ท่องเที่ยว,ราคาทัวร์ไทย,ทัวร์ไทยราคาประหยัด,ทัวร์ไทยราคาถูก,ทัวร์ไทยคุณภาพ,บริษัทนำเที่ยวประเทศไทย,โปรแกรมทัวร์ไทย

บริษัท ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส จำกัด
ใบอนุญาตท่องเที่ยวเลขที่: 11/02024
สำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว
เลขที่ 1111/30-31 ชั้น 1-2 หมู่บ้านกลางเมืองลาดพร้าว
ถ.ลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900
Tel : 02-511-3000 Fax : 02-511-0099
ticketing@qetour.com (สอบถามเรื่องจองตั๋วเครื่องบิน)
tour@qetour.com (สอบถามทัวร์)
ดูข้อมูลการติดต่อเพิ่มเติม +

ผู้สนับสนุน | ทัวร์ไทย เที่ยวไทย ภาคเหนือ..ม่วนใจ๋ล้านนา น่านเต๊อะ แอ่วเนิบ เนิบ สไตล์น่าน
เพิ่มเพื่อน
Google bot last visit - ทัวร์ไทย เที่ยวไทย ภาคเหนือ..ม่วนใจ๋ล้านนา น่านเต๊อะ แอ่วเนิบ เนิบ สไตล์น่าน | Page Rank Check - ทัวร์ไทย เที่ยวไทย ภาคเหนือ..ม่วนใจ๋ล้านนา น่านเต๊อะ แอ่วเนิบ เนิบ สไตล์น่าน | Yahoo bot last visit ทัวร์ไทย เที่ยวไทย ภาคเหนือ..ม่วนใจ๋ล้านนา น่านเต๊อะ แอ่วเนิบ เนิบ สไตล์น่าน
?>