ทัวร์ไทย เที่ยวไทย พะเยา-เวียนเทียนกลางน้ำ-พิษณุโลก
หน้าแรก qetour | Qetour ควอลิตี้ เอ็กเพรส บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เที่ยวไทย แพคเกจทัวร์ จองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม รถเช่า หน้าแรก
ติดต่อเรา
บทความ |
ร่วมงานกับเรา |
เกี่ยวกับเรา |
โปรโมชั่นและข่าวสาร |
เข้าสู่ระบบ / ลงทะเบียน |

ทัวร์ไทย เที่ยวไทย พะเยา-เวียนเทียนกลางน้ำ-พิษณุโลก

ทัวร์ไทย

ทัวร์ไทย เที่ยวไทย พะเยา-เวียนเทียนกลางน้ำ-พิษณุโลก 4 วัน 2 คืน เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ

วัดอนาลโย-ดอยบุษราคัม-วัดศรีโคมคำ-วัดพระธาตุดอยทอง-ล่องเรือกว๊านพะเยา แพะเมืองผี-พระธาตุช่อแฮ-บ้านคุ้มวงศ์บุรี-พระธาตุสุโทน-พระพุทธชินราช
LINE it!
LINE it!
Departure Date Day Period Tour Name Airlines Price(Start) Quota Status
2017-05-09 TUE 4 TMPYOBS170509C1 BUS or VAN 6,200 16
จองด่วน
**ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

โปรแกรมการเดินทาง : ทัวร์ไทย เที่ยวไทย พะเยา-เวียนเทียนกลางน้ำ-พิษณุโลก 4 วัน 2 คืน เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ

download_pdf
วันที่ 1 กรุงเทพฯ-พะเยา
20.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานนีบริการน้ำมัน ปตท.(ร.1 รอ.) ถนนวิภาวดี ติดกับสนามกีฬา กองทัพบก ตรงข้าม ม.หอการค้า เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ ให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก
20.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดพะเยา โดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง  บริการเครื่องดื่มบนรถ จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอิสระ
วันที่ 2 พะเยา-วัดอนาลโย-ดอยบุษราคัม-วัดศรีโคมคำ-พ่อขุนงำเมือง-พระธาตุจอมทอง-ร่วมพิธีเวียนเทียนกลางน้ำ
06.30 น. รุ่งอรุณที่ จังหวัดพะเยา นำท่านเข้าสู่ที่พัก ทำธุระส่วนตัว และ บริการอาหารเช้า(1) ที่ห้องอาหาร
09.00 น. นำท่านขึ้นสู่ วัดอนาลโย บน ดอยบุษราคัม นมัสการพระพุทธรูปปางต่างๆ และชมสถาปัตยกรรมที่แปลก
ตา สักการะวิหารพระเจ้าทันใจ และชม พุทธคยาเจดีย์จำลอง สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า นมัสการ องค์เจ้าแม่กวนอิมหยกขาว และชมวิหาร พระแก้วบุษราคัมและพระพุทธรูปทองคำ และสามารถชมวิว ทัศนียภาพตัวเมืองพะเยาและกว๊านพะเยาได้อย่างสวยงาม
11.00 น. นำท่านเข้าชม วัดศรีอุโมงค์คำ วัดเก่าแก่อีกแห่งที่มีความสำคัญของพะเยา นำท่านสักการะ พระเจ้าล้าน ตื้อ หรือชื่อเป็นทางการว่า “หลวงพ่องามเมืองเรืองฤทธิ์” พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองพะเยาที่มีความสำคัญ
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(2) ที่ร้านอาหาร
13.00 น. นำท่านสักการะ อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง กษัตริย์ลำดับที่ 9 ที่ปกครองเมืองภูกามยาว ที่เจริญรุ่งเรืองใน สมัยของพระองค์ พระสหายร่วมน้ำสาบานของพ่อขุนรามคำแหง และพ่อขุนเม็งราย ให้ท่านได้กราบ สักการะขอพร จากนั้นให้ท่านได้เดินชมวิวทิวทัศน์ของกว๊านพะเยาตามอิสระ ถ่ายรูปกับรูปปั้นพญานาคที่ ตั้งอยู่ริมกว๊านพะเยา
13.40 น. เดินทางสู่ วัดศรีโคมคำ ให้ท่านได้กราบสักการะ พระเจ้าตนหลวง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนองค์ ใหญ่ที่สุดในล้านนาไทยและเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองชาวล้านนาแต่โบราณ รวมทั้งเป็นพระพุทธรูป คู่บ้านคู่เมืองของพะเยา
14.40 น. นำท่านสู่ วัดพระธาตุจอมทอง วัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆ นำท่านสักการะ พระธาตุจอมทอง เพื่อความ เป็นสิริมงคล ถือได้ว่าเป็นโบราณสถานที่สำคัญของพะเยาอีกแห่งหนึ่ง ที่พ่อขุนงำเมือง ได้ทรงบูรณะ วัด พระธาตุจอมทองแห่งนี้ในสมัยของพระองค์
15.00 น. เข้าสู่ที่พัก โรงแรม พะเยาเกทเวย์ หรือเทียบเท่า ให้ท่านได้พักผ่อนและเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเป็นชุดขาว เพื่อเข้าร่วมงาน “เวียนเทียนกลางน้ำ” หนึ่งเดียวในโลก ของจังหวัดพะเยา
16.00 น. นำท่านสู่ ท่าเรือบริเวณริมกว๊านพะเยา นำท่านร่วมงานพิธีการของทางจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดและ ตัวแทนหน่วยราชการ ซึ่งถือว่าเป็นประเพณีที่สำคัญของจังหวัดพะเยา “เวียนเทียนกลางน้ำ หนึ่งเดียวใน โลก”  ที่ไม่มีที่ใดเหมือน โดยจะจัดขึ้นปีละ 3 ครั้งเท่านั้น
17.30 น. นำท่านลงเรือ โดยมีชาวบ้านพายเรือสู่ วัดติโลกอาราม วัดเก่าแก่ทีมีอายุกว่า 400 ปี ที่ตั้งอยู่กลางกว๊าน พะเยา เพื่อร่วมพิธีการเวียนเทียนกลางน้ำ โดยเรือจะพายรอบวัด และมีการสวดมนต์ในพิธี กว๊านพะเยาใน ยามนี้จะงดงามด้วยแสงประทีปท่ามกลางสีสัน ของท้องฟ้าและผืนน้ำกว้างใหญ่ในวันพระจันทร์เต็มดวง เป็นอีกภาพหนึ่งที่น่าประทับใจไม่เหมือนใครในโลก
19.30 น. บริการอาหารค่ำ(3) ที่ร้านอาหาร แล้วกลับเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนยามค่ำคืน
ที่พัก โรงแรม พะเยาเกทเวย์ หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 พะเยา-แพร่-แพะเมืองผี-พระธาตุช่อแฮ-บ้านวงศ์บุรี-พระธาตุสุโทนมงคลคีรี-ช้อปปิ้งของฝาก-พิษณุโลก
07.00 น. รุ่งอรุณยามเช้า รับประทานอาหารเช้า(4) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. อำลา จังหวัดพะเยา นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดแพร่
10.00 น. เดินทางถึง จังหวัดแพร่ นำท่านชม แพะเมืองผี ภาษาเหนือแปลว่า “ป่าละเมาะที่เงียบเหงาวังเวง”
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ของการเกิดการเคลื่อนตัวและยุบตัวของหน้าดิน ทำให้เกิดเป็นเสาหินต่างๆ และถูกกัดเซาะด้วยน้ำและลม เกิดเป็นเสาหินและแนวผาที่ดูสวยงามแปลกตา นำท่านเดินชมภายใน และ ถ่ายภาพมุมต่างๆภายในบริเวณ แพะเมืองผี
11.00 น. นำท่านกราบสักการะ พระธาตุช่อแฮ พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของ จังหวัดแพร่ และเป็นพระธาตุประจำปีเกิดปี ขาล(เสือ) ตามความเชื่อของล้านนา ให้ท่านได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลและร่วมทำบุญภายในวัด
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(5) ที่ร้านอาหาร
13.00 น. นำท่านเข้าชม บ้านคุ้มวงศ์บุรี บ้านไม้สักทองขนาดใหญ่ 2 ชั้น สีชมพู เป็นบ้านของเจ้าเมืองแพร่ในอดีต สร้างในปี พ.ศ.2440 (ช่วงสมัยรัชกาลที่ 5) โดยเจ้าสุนันตา(เจ้าบัวถา) ชายาคนแรกของเจ้าพิริยะเทพ วงศ์ ตัวบ้านงดงามด้วยการแกะสลักลวดลายของไม้ เป็นลายเครือเถาว์ และได้รับรางวัลอนุรักษ์ดีเด่น ปี 2536 ชมภายในบ้านที่ถูกจัดให้เป็นพิพิธภัณฑ์ เอกสารที่สำคัญในอดีต
14.00 น. นำท่านเดินทางสู่ อ.เด่นชัย เข้าชม พระธาตุสุโทนมงคลคีรี  เป็นวัดสร้างขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. 2520 ที่หลวง
พ่อมนตรี หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า ครูบาน้อย เจ้าอาวาสวัด  ได้สร้างวัดแห่งนี้ขึ้น มีจุดเด่นคือเป็นวัดที่รวบ รวมศิลปกรรมล้านนาจากที่ต่างๆ มาผมผสานให้สวยงาม จากพม่า จีน และลาว  ชมภาพจิตรกรรมบนฝา ผนังระเบียงคตเป็นเรื่องราวของชาดกพื้นบ้านและภาพพุทธประวัติ ในบริเวณวัดมีเจดีย์ทรงล้านนา บริเวณ ด้านหน้า มีรูปปั้นสิงห์ขนาดใหญ่และพระนอนองค์ใหญ่โดดเด่นอยู่ด้านหน้าวัด
15.30 น. ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากที่ขึ้นชื่อ อาทิ ใส้อั่ว แหนม หมูยอ น้ำพริกหนุ่มและของฝากทางเหนือ ที่ ใส้อั่วเผาเตาหลวง อ.เด่นชัย ร้านของฝากที่ขึ้นชื่อของ จังหวัดแพร่ แล้วเดินทางสู่ จังหวัดพิษณุโลก
16.00 น. เดินทางถึง จังหวัดพิษณุโลก บริการอาหารค่ำ(6) ที่ร้านอาหาร
19.30 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม หรรษนันท์ พิษณุโลก หรือเทียบเท่า เชิญท่านพักผ่อนยามค่ำคืน
ที่พัก โรงแรม หรรษนันท์ พิษณุโลก หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 วัดเขาสมอแครง-เจ้าแม่กวนอิมหยกขาว-ศาลสมเด็จพระนเรศวร-พระพุทธชินราช-นครสวรรค์-กรุงเทพฯ
07.00 น. บริการอาหารเช้า(7) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. อำลาที่พัก นำท่านเที่ยวชมเมืองพิษณุโลก เดินทางสู่ วัดเขาสมอแครง ให้ท่านได้กราบสักการะ องค์เจ้า แม่กวนอิมหยกขาว ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวท่าน จากนั้นขึ้นสู่ยอดเขา สักการะ พระเจดีย์ยอดด้วน พระเจดีย์ที่เก่าแก่บนยอดเขาและชมวิวทิวทัศน์ของเมืองพิษณุโลกจากจุดชมวิว
10.00 น.

นำท่านกราบสักการะ ศาลสมเด็จพระนเรศวร ที่ตั้งอยู่ในเขตพระราชวังจันทร์ สถานที่ประสูติของสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช จากนั้นเข้าชม ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทร์  ภายในอาคารที่แสดงเรื่องราว เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมืองพิษณุโลก และพระราชวังจันทร์ที่น่าสนใจยิ่งนัก

11.00 น. นำท่านเข้าสู่ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ให้ท่านได้กราบสักการะ พระพุทธชินราช พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง ของชาวพิษณุโลก และถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีความงดงามมากที่สุดองค์หนึ่งของประเทศ และให้ท่าน ได้เลือกซื้อของฝากของที่ระลึก บริเวณภายในวัด
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(8) ที่ร้านอาหาร
13.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ให้ท่านพักผ่อนตามอิสระบนรถ ระหว่างทางแวะเข้าห้องน้ำที่ปั๊มน้ำมัน เพื่อความสะดวก และเลือกซื้อของฝากที่ นครสวรรค์
18.30 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

อัตราค่าบริการ และ เที่ยวบินการเดินทาง : ทัวร์ไทย เที่ยวไทย พะเยา-เวียนเทียนกลางน้ำ-พิษณุโลก 4 วัน 2 คืน เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ

ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 9 พฤษภาคม 2560
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
ผู้ใหญ่พักห้องเดี่ยว
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง 6,200
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง 6,200
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 6,200
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 6,200
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) 5,400
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,000

เที่ยวบินการเดินทาง
ลำดับ. จาก ~ ถึง วันที่ เวลา สายการบิน เที่ยวบิน
1 2017-05-09 BUS or VAN
2 2017-05-12 BUS or VAN


สิ่งที่ควรนำติดตัว
1.ยารักษาโรคประจำตัว,ชุดที่สวมใส่สบาย,ชุดสุภาพสำหรับการเข้าชมวัด,รองเท้าที่สวมใส่สบาย
2.กล้องถ่ายรูป,โทรศัพท์มือถือ,แบตสำรอง,ที่ชาร์ตโทรศัพท์,อุปกรณํกันแดด,ร่มพับ,เสื้อกันหนาว
3.ของใช้ส่วนตัวท่าน อาทิ แปรงสีฟัน,ยาสีฟัน,แชมพูสระผม,ครีมต่างๆ(สำหรับรายการทัวร์ที่มีการค้างคืน)

อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม
1.ค่ารถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง ท่องเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับที่ชำนาญทาง
2.ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2 ท่าน)
3.ค่าอาหาร 8 มื้อ ตามที่ระบุในรายการทัวร์
4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
5.ค่าพาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
6.ค่าเครื่องดื่มและของขบเคี้ยว บริการบนรถในระหว่างการเดินทาง
7.ค่ามัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
8.ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง
(ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิด
จากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
9.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มต่างหาก,ค่ารักษาพยาบาล(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
2.ค่าอาหารมื้อที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์(มื้อที่ทานอิสระ),ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ในห้องพักโรงแรม
3.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
5.ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง
1.เมื่อทำการจองทัวร์แล้ว กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล,ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เดินทางในการติดต่อ สำหรับการออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน และทำการชำระค่ามัดจำทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท เพื่อเป็นการยืนยันการจองทัวร์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
2.การจองทัวร์และการสำรองที่นั่งบนรถจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการ วางเงินมัดจำ เข้ามาที่บริษัทฯ เพื่อเป็นการยืนยันการจองทัวร์ จึงจะถือว่าได้ทำการจองทัวร์และสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ ที่นั่งจะไม่ถูกตัด
3.กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 15 วัน เพื่อใช้สำหรับการใส่ชื่อตั๋วเครื่องบิน(สำหรับทัวร์เครื่องบิน) และการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
4.การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 15 วันเป็นอย่างน้อย เนื่องจากบริษัทฯต้องสำรองค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิ ค่าโรงแรมที่พัก ค่ารถ ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือว่า ท่านยกเลิกทัวร์โดยอัตโนมัติ และไม่สามารถเรียกร้องเงินค่ามัดจำคืนได้

การยกเลิกการเดินทาง
1.แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯจะคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2.แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ทางบริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์
3.แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะเก็บค่าใช้จ่าย เต็มจำนวนของราคาทัวร์
4.การไม่มาชำระเงินค่าทัวร์ตามที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ
กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ
1.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงตามที่กำหนดไว้ (รถตู้ปรับอากาศ ขั้นต่ำ 8 ท่าน)
2.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน้ำมันขึ้น ก่อนการเดินทาง หรือมีการปรับราคาค่าน้ำมันและภาษีน้ำมัน(กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)
3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือบางประการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ หรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์
4.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน,เหตุการณ์ภัยธรรมชาติ,การปฏิวัติ,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การจลาจล,เหตุการณ์ทางการเมือง และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ
5.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายสิ่งของที่มีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู้เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบัติเหตุจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
6.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
7.เมื่อท่านตกลงชำระค่ามัดจำหรือชำระค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกข้อแล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติม
*** สำหรับรายการทัวร์ที่มีการพักค้างคืน เนื่องจากการวางแปลนของห้องพัก ในแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักในแต่ละที่ต่างกัน อาทิ เช่น ห้องพักเดี่ยว(Single) ห้องพักคู่(Twin/Double) หรือห้องพัก 3 ท่าน(เสริมเตียง) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
*** การเดินทางเป็นครอบครัว หากท่านมาเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ อาทิ นั่งรถเข็น เด็ก และผู้สูงอายุมีโรคประจำตัว ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเองด้วย เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะจากหลายครอบครัว มัคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์ต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
*** ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้การบริการท่องเที่ยวของทางบริษัทฯ ในการพาท่านและครอบครัวเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้รับความสะดวกสบายและประทับใจกับการบริการในครั้งนี้

เงื่อนไขการชำระเงิน :
  1. โอนเงินมาที่ ชื่อบัญชี บริษัท ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส จำกัด
  2. ส่ง FAX ใบ PAY –IN
   
  บริษัท ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส จำกัด
 
ธนาคาร สาขา ประเภทบัญชี หมายเลขบัญชี
กรุงเทพ
ถนนจันทน์ กระแสรายวัน 219-3-020-571
กสิกรไทย
ลาดพร้าว 25 กระแสรายวัน 045-1-12080-8
กรุงเทพ
เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ กระแสรายวัน 587-3-50069-7
   
สนใจจองทัวร์ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Tel : 1606  Fax : 02-277-1555 E-Mail : callcenter@qetour.com แผนก Call Center
Tel : 02-511-3000 Fax : 02-511-0099 E-Mail :สอบถามตั๋ว ticketing@qetour.com
สอบถามทัวร์  sales06@qetour.com
สำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว
Tel : 02-246-2111 Fax : 02-246-2726 E-Mail : f_info@qetour.com สาขา ฟอร์จูนทาวน์
Tel : 02-355-5555 Fax : 02-355-5777 E-Mail : op19@qetour.com สาขา ห้วยขวาง
Tel : 02-515-0555 Fax : 02-515-0990 E-Mail : crystalpark@qetour.com สาขา คริสตัลปาร์ค
Tel : 02-229-5888 Fax :  02-229-5678 qsncc@qetour.com สาขา ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
Tel : 038-425-111 Fax : 038-425-338 E-Mail : pty1@qetour.com สาขา พัทยา
Tel : 02-193-8588 Fax : 02-193-8388 E-Mail : sales18@qetour.com สาขา เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ
Tel : 053-491-888 , 053-288-555 Fax : 053-491-898 E-Mail : chiangmai@qetour.com สาขา เชียงใหม่
Tel : 045-250-888 Fax : 045-245-888 E-Mail : sales-ubon@qetour.com สาขา อุบลราชธานี
Tel : 042-921-499 Fax : 042-921-456 E-Mail : udon1@qetour.com สาขา เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
Tel : 042-242-200 Fax : 042-242-900 E-Mail : udon@qetour.com สาขา อุดรธานี
Tel : 077-200-488 Fax :  077-200-515 surat@qetour.com สาขา สุราษฎร์ธานี
Tel : 074-262-888-9 Fax :  074-223-880 hatyai1@qetour.com สาขา หาดใหญ่
Tel : 053-491-888 Fax : 053-491-898 E-Mail : sales@qualitytour.co.th บริษัท เชียงใหม่ ควอลิตี้ ทัวร์ จำกัด
Tel : 076-354-999 Fax : 076-355-000 E-Mail : phuket@qetour.com บริษัท ภูเก็ต ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส จำกัด

ข้อมูลการท่องเที่ยว

qetour | ทัวร์ไทย,เที่ยวไทย,ท่องเที่ยวไทย,ท่องเที่ยวประเทศไทย,ทัวร์,ไทย ทัวร์,ไทย ท่องเที่ยว,ราคาทัวร์ไทย,ทัวร์ไทยราคาประหยัด,ทัวร์ไทยราคาถูก,ทัวร์ไทยคุณภาพ,บริษัทนำเที่ยวประเทศไทย,โปรแกรมทัวร์ไทย

qetour | ทัวร์ไทย,เที่ยวไทย,ท่องเที่ยวไทย,ท่องเที่ยวประเทศไทย,ทัวร์,ไทย ทัวร์,ไทย ท่องเที่ยว,ราคาทัวร์ไทย,ทัวร์ไทยราคาประหยัด,ทัวร์ไทยราคาถูก,ทัวร์ไทยคุณภาพ,บริษัทนำเที่ยวประเทศไทย,โปรแกรมทัวร์ไทย

บริษัท ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส จำกัด
ใบอนุญาตท่องเที่ยวเลขที่: 11/02024
สำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว
เลขที่ 1111/30-31 ชั้น 1-2 หมู่บ้านกลางเมืองลาดพร้าว
ถ.ลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900
Tel : 02-511-3000 Fax : 02-511-0099
ticketing@qetour.com (สอบถามเรื่องจองตั๋วเครื่องบิน)
tour@qetour.com (สอบถามทัวร์)
ดูข้อมูลการติดต่อเพิ่มเติม +

ผู้สนับสนุน | ทัวร์ไทย เที่ยวไทย พะเยา-เวียนเทียนกลางน้ำ-พิษณุโลก
เพิ่มเพื่อน
Google bot last visit - ทัวร์ไทย เที่ยวไทย พะเยา-เวียนเทียนกลางน้ำ-พิษณุโลก | Page Rank Check - ทัวร์ไทย เที่ยวไทย พะเยา-เวียนเทียนกลางน้ำ-พิษณุโลก | Yahoo bot last visit ทัวร์ไทย เที่ยวไทย พะเยา-เวียนเทียนกลางน้ำ-พิษณุโลก
?>