หน้าแรก qetour | Qetour ควอลิตี้ เอ็กเพรส บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เที่ยวไทย แพคเกจทัวร์ จองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม รถเช่า หน้าแรก
ติดต่อเรา
บทความ |
ร่วมงานกับเรา |
เกี่ยวกับเรา |
โปรโมชั่นและข่าวสาร |
เข้าสู่ระบบ / ลงทะเบียน |

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ท่องเที่ยวไต้หวัน แพคเกจทัวร์ไต้หวัน บริษัททัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน TAIWAN สบายพาเพลิน Sun moon lake
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน TAIWAN สบายสุขใจ
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน สบายเพลินใจ ไต้หวัน ไฮไลท์ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน TAIWAN สบายเพลินเพลิน Alishan
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน TAIWAN สบายเพลินเพลิน 3 อุทยาน
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน TAIWAN สบาย เพลินตา

ทัวร์ไต้หวัน - Taiwan

ค้นหาโปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

ชื่อเมือง / เส้นทาง

ไทเป - Taipei

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน TAIWAN สบายพาเพลิน Sun moon lake
ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศทัวร์ : 5 วัน  3 คืน
ทัวร์ประเทศ : ไต้หวัน
เที่ยวเมือง : ไทเป
ราคา (เริ่มต้น) : 12,991 บาท
1. ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา 2. ช้อปปิ้งตลาด 3 ตลาดดัง ฝงเจี่ยไนท์ ซื่อหลินไนท์ ซีเหมินติง 3. ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คของไต้หวัน 3. เมนูพิเศษ....สุกี้สไตล์ไต้หวัน 1 เซ็ท/ท่าน และ อาหารซีฟู้ด 4. สายการบิน Nokscoot เครื่องใหญ่ ที่นั่งแบบ 3-4-3...
กำหนดการเดินทาง:
มี.ค. 61 : 
25-29 , 27-31
13,991 บาท
มี.ค. 61 : 
28-1 เม.ย.
14,991 บาท
เม.ย. 61 : 
1-5 , 3-7
12,991 บาท
เม.ย. 61 : 
5-9
16,991 บาท
เม.ย. 61 : 
7-11 , 9-13 , 17-21 , 18-22 , 19-23 , 20-24 , 21-25 , 22-26 , 23-27 , 24-28 , 29-3 พ.ค. , 30-4 พ.ค.
14,991 บาท
เม.ย. 61 : 
10-14 , 14-18
19,995 บาท
เม.ย. 61 : 
11-15 , 13-17
21,999 บาท
เม.ย. 61 : 
12-16
23,999 บาท
เม.ย. 61 : 
25-29 , 26-30 , 27-1 พ.ค. , 28-2 พ.ค.
15,991 บาท
พ.ค. 61 : 
1-5 , 2-6 , 3-7 , 4-8 , 5-9 , 6-10 , 8-12 , 9-13 , 10-14 , 11-15 , 14-18 , 15-19 , 16-20 , 17-21 , 18-22 , 19-23 , 20-24 , 21-25 , 22-26 , 23-27 , 24-28 , 25-29 , 28-1 มิ.ย. , 29-2 มิ.ย. , 30-3 มิ.ย. , 31-4 มิ.ย.
14,991 บาท
พ.ค. 61 : 
12-16 , 26-30 , 27-31
15,991 บาท
มิ.ย. 61 : 
1-5 , 2-6 , 3-7 , 4-8 , 5-9 , 6-10 , 7-11 , 8-12 , 9-13 ,
10-14 , 11-15 , 12-16 , 13-17 , 14-18 , 15-19 , 16-20 , 18-22 , 19-23 , 20-24
, 21-25 , 22-26 , 23-27 , 24-28 , 25-29 , 26-30 , 27-1 ก.ค. , 28-2 ก.ค. , 29-3 ก.ค.
14,991 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน TAIWAN สบายเพลินเพลิน Alishan
ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศทัวร์ : 5 วัน  3 คืน
ทัวร์ประเทศ : ไต้หวัน
เที่ยวเมือง : ไทเป
ราคา (เริ่มต้น) : 19,900 บาท
บิน EVA สายการบินระดับ 5 ดาวบริการแบบ Full service 1. ชมป่าสนพันปีอาหลี่ซัน พร้อมนั่งรถไฟโบราณ 2. ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา 3. ช้อปปิ้ง 2 ตลาดชื่อดัง ซื่อหลินไนท์, ซีเหมินติง 4. ช้อปปิ้งแบรนด์เนม Gloria outlet 5. หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, ชมความสวยงามของธรรมชาติที่อุทยานเย๋หลิ่ว 6....
กำหนดการเดินทาง:
มี.ค. 61 : 
27-31
20,900 บาท
เม.ย. 61 : 
10-14
22,999 บาท
เม.ย. 61 : 
26-30
20,900 บาท
พ.ค. 61 : 
7-11 , 10-14 , 24-28
20,900 บาท
พ.ค. 61 : 
19-23 , 27-31 , 31-4 มิ.ย.
19,900 บาท
มิ.ย. 61 : 
11-15 , 25-29
19,900 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน TAIWAN สบายเพลินเพลิน 3 อุทยาน
ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศทัวร์ : 6 วัน  4 คืน
ทัวร์ประเทศ : ไต้หวัน
เที่ยวเมือง : ไทเป
ราคา (เริ่มต้น) : 23,911 บาท
3 อุทยานชื่อดังของไต้หวัน เที่ยวพร้อมกัน....ในราคาสบายกระเป๋า 1. อลังการอุทยานภูเขาหินอ่อน อุทยานทาโรโกะ เมืองฮัวเหลียน 2. ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน 3. ชมความงามธรรมชาติของที่อุทยานเย๋หลิ่ว 4. ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5. อาบน้ำแร่บรรยากาศส่วนตัวภายในห้องพัก 6....
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 61 : 
19-24
24,911 บาท
พ.ค. 61 : 
13-18
23,911 บาท
มิ.ย. 61 : 
3-8 , 23-28
23,911 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน TAIWAN สบาย เพลินใจ อาหลี่ซัน
ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศทัวร์ : 5 วัน  4 คืน
ทัวร์ประเทศ : ไต้หวัน
เที่ยวเมือง : ไทเป
ราคา (เริ่มต้น) : 25,991 บาท
ชมอุทยานอาหลี่ซัน ป่าสนพันปีชื่อดังของไต้หวัน 1. ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน ... พร้อมนั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน 2. ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา 3. ชมความงามธรรมชาติของที่อุทยานเย๋หลิ่ว 4. ช้อปปิ้งหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 5. ช้อปปิ้งแบรนด์เนม Gloria Outlet...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 61 : 
13-17
35,999 บาท
มิ.ย. 61 : 
15-19
25,991 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน TAIWAN สบาย เพลินตา
ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศทัวร์ : 5 วัน  4 คืน
ทัวร์ประเทศ : ไต้หวัน
เที่ยวเมือง : ไทเป
ราคา (เริ่มต้น) : 29,991 บาท
นั่งกระเช้าชมวิวทะเลสาบสุริยัน-จันทรา 1. นั่งกระเช้าชมวิวทะเลสาบ+ชมโชว์วัฒนธรรมที่ หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า 2. ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา 3. ชมสีสันความสุขของศิลปะที่หมู่บ้านสายรุ้ง 4. พบกับความงามธรรมชาติของที่อุทยานเย๋หลิ่ว 5. ช้อปปิ้งหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 6....
กำหนดการเดินทาง:
ก.ค. 61 : 
25-29
29,991 บาท
ต.ค. 61 : 
20-24
29,991 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน TAIWAN สบาย เพลินตา อาหลี่ซัน
ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศทัวร์ : 5 วัน  4 คืน
ทัวร์ประเทศ : ไต้หวัน
เที่ยวเมือง : ไทเป
ราคา (เริ่มต้น) : 31,991 บาท
ชมอุทยานอาหลี่ซัน ป่าสนพันปีชื่อดังของไต้หวัน 1. ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน ... พร้อมนั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน 2. ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา 3. ชมความงามธรรมชาติของที่อุทยานเย๋หลิ่ว 4. ช้อปปิ้งหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 5. ช้อปปิ้งแบรนด์เนม Gloria Outlet 6. สะสมไมล์เครือ Star Alliance ได้...
กำหนดการเดินทาง:
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน สบายเพลินใจ ไต้หวัน ไฮไลท์ไทเป
ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศทัวร์ : 4 วัน  3 คืน
ทัวร์ประเทศ : ไต้หวัน
เที่ยวเมือง : ไทเป
ราคา (เริ่มต้น) : 18,891 บาท
นั่งกระเช้าเมาคง ... ช้อปปิ้งย่านกงกวน แหล่งช้อปปิ้งที่พลาดไม่ได้อีกแห่งในไทเป 1. นั่งกระเช้าเมาคง ชมวิวเมืองไทเปจากบนภูเขาเมาคง 2. ชมตลาดปลาชื่อดังของไทเป 3. ชมความงามธรรมชาติของที่อุทยานเย๋หลิ่ว 4. ช้อปปิ้งหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 5. ช้อปปิ้งแบรนด์เนม Gloria Outlet 6....
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 61 : 
22-25
18,891 บาท
มิ.ย. 61 : 
2-5 , 16-19
18,891 บาท
ก.ค. 61 : 
28-31
18,891 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน TAIWAN สบายสุขใจ
ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศทัวร์ : 4 วัน  3 คืน
ทัวร์ประเทศ : ไต้หวัน
เที่ยวเมือง : ไทเป
ราคา (เริ่มต้น) : 13,991 บาท
ไทเปครบสูตร พิเศษ !! นั่งรถไฟหัวจรวด (ชินคันเซ็นไต้หวัน) 1. เวลาบินไม่เหนื่อยกับการเดินทาง ผู้สูงอายุไปได้ เด็กน้อยไปดีไม่มีงอแงเพราะง่วงนอน ! 2. ชมความสร้างสรรค์ของธรรมชาติที่อุทยานเย๋หลิ่ว 3. หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 1 จุดแลนด์มาร์คของไต้หวันที่ต้องไป 4. ตลาดปลาไทเป Taipei Fish Market ฟินฟิน...
กำหนดการเดินทาง:
มิ.ย. 61 : 
1-4 , 7-10 , 21-24
14,991 บาท
มิ.ย. 61 : 
9-12
13,991 บาท
ส.ค. 61 : 
4-7 , 25-28
13,991 บาท
ส.ค. 61 : 
11-14
17,991 บาท
ส.ค. 61 : 
17-20
14,991 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน สบาย พาชิลล์ ไต้หวัน อาลีซัน
ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศทัวร์ : 6 วัน  4 คืน
ทัวร์ประเทศ : ไต้หวัน
เที่ยวเมือง : ไทเป
ราคา (เริ่มต้น) : 16,991 บาท
1. ดื่มด่ำธรรมชาติที่สวนสนพันปี ในอุทยานอาลีซัน 2. ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา 3. ช้อปปิ้งตลาด 3 ตลาดดัง ฝงเจี่ยไนท์ ซื่อหลินไนท์ ซีเหมินติง 4. ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คของไต้หวัน 5. เมนูพิเศษ สุกี้สไตล์ไต้หวัน 1 เซ็ท/ท่าน และ อาหารซีฟู้ด 6. สายการบิน Nokscoot เครื่องใหญ่...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 61 : 
8-13 , 9-14 , 18-23 , 19-24 , 20-25 , 25-30 , 27-2 พ.ค.
17,991 บาท
เม.ย. 61 : 
12-17
26,991 บาท
เม.ย. 61 : 
16-21 , 17-22 , 21-26 , 22-27 , 23-28 , 24-29 , 28-3 พ.ค. , 29-4 พ.ค. , 30-5 พ.ค.
16,991 บาท
เม.ย. 61 : 
26-1 พ.ค.
18,991 บาท
พ.ค. 61 : 
1-6 , 4-9 , 5-10 , 6-11 , 7-12 , 8-13 , 11-16 , 12-17 , 13-18 , 14-19 , 15-20 , 18-23 , 19-24 , 20-25 , 21-26 , 22-27 , 27-1 มิ.ย. , 28-2 มิ.ย. , 29-3 มิ.ย.
16,991 บาท
พ.ค. 61 : 
2-7 , 3-8 , 9-14 , 10-15 , 16-21 , 17-22 , 23-28 , 26-31 , 30-4 มิ.ย. , 31-5 มิ.ย.
17,991 บาท
พ.ค. 61 : 
24-29 , 25-30
18,991 บาท
มิ.ย. 61 : 
1-6 , 2-7 , 3-8 , 4-9 , 5-10 , 8-13 , 9-14 , 10-15 , 11-16 , 12-17 , 15-20 , 16-21 , 17-22 , 18-23 , 19-24 , 22-27 , 23-28 , 24-29 , 25-30 , 26-1 ก.ค. , 29-4 ก.ค.
16,991 บาท
มิ.ย. 61 : 
6-11 , 7-12 , 13-18 , 14-19 , 20-25 , 21-26 , 27-2 ก.ค. , 28-3 ก.ค.
17,991 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน สบายเพลินพุง พาชิมอาหารมิชลิน
ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศทัวร์ : 5 วัน  4 คืน
ทัวร์ประเทศ : ไต้หวัน
เที่ยวเมือง : ไทเป
ราคา (เริ่มต้น) : 33,991 บาท
พาเที่ยวอาหลี่ซัน พากินอาหารร้านมิชลิน สตาร์ และ ภัตตาคาร Lamer ซีฟู้ดชื่อดัง 1. ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน ... พร้อมนั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน 2. ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา 3. ร้านอาหารมิชลิน สตาร์ และ ภัตตาคาร Lamer ซีฟู้ดชื่อดัง 4. อาบน้ำแร่แบบส่วนตัวภายในห้องพักโรงแรม 5 ดาว 5....
กำหนดการเดินทาง:
ก.ค. 61 : 
25-29
33,991 บาท
ต.ค. 61 : 
20-24
33,991 บาท

เกาสง - Kaohsiung

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน TAIWAN สบายเพลินเพลิน เกาสง
ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศทัวร์ : 5 วัน  3 คืน
ทัวร์ประเทศ : ไต้หวัน
เที่ยวเมือง : เกาสง
ราคา (เริ่มต้น) : 19,911 บาท
บิน EVA สายการบินระดับ 5 ดาวบริการแบบ Full service ราคาสบายกระเป๋า 1. เที่ยวเมืองเกาสง เมืองใหญ่ที่สำคัญทางใต้ของไต้หวัน 2. เที่ยว EDA WORLD ช้อปปิ้ง OUTLET ที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน 3. ชมความอลังการของพุทธศาสนาที่ วัดโฝวกวงซัน เกาสง 4. ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา 5. ถ่ายรุปคู่กับตึกไทเป 101 landmark...
กำหนดการเดินทาง:
เม.ย. 61 : 
19-23
20,911 บาท
มิ.ย. 61 : 
7-11
19,911 บาท

ข้อมูลการท่องเที่ยว

qetour | ทัวร์ไต้หวัน,ไต้หวัน ท่องเที่ยว,ไต้หวัน ทัวร์,ทัวร์,เที่ยวไต้หวัน,ทัวร์ไต้หวันราคาถูก,ท่องเที่ยวไต้หวัน,แพคเกจทัวร์ไต้หวัน,ราคาทัวร์ไต้หวัน,บริษัททัวร์,บริษัททัวร์ไต้หวัน,เที่ยวต่างประเทศ,ทัวร์ต่างประเทศ,ข้อมูลท่องเที่ยวไต้หวัน,Taiwan Tour

qetour | ทัวร์ไต้หวัน,ไต้หวัน ท่องเที่ยว,ไต้หวัน ทัวร์,ทัวร์,เที่ยวไต้หวัน,ทัวร์ไต้หวันราคาถูก,ท่องเที่ยวไต้หวัน,แพคเกจทัวร์ไต้หวัน,ราคาทัวร์ไต้หวัน,บริษัททัวร์,บริษัททัวร์ไต้หวัน,เที่ยวต่างประเทศ,ทัวร์ต่างประเทศ,ข้อมูลท่องเที่ยวไต้หวัน,Taiwan Tour

บริษัท ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส จำกัด
ใบอนุญาตท่องเที่ยวเลขที่: 11/02024
สำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว
เลขที่ 1111/30-31 ชั้น 1-2 หมู่บ้านกลางเมืองลาดพร้าว
ถ.ลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900
Tel : 02-511-3000 Fax : 02-511-0099
ticketing@qetour.com (สอบถามเรื่องจองตั๋วเครื่องบิน)
tour@qetour.com (สอบถามทัวร์)
ดูข้อมูลการติดต่อเพิ่มเติม +

ผู้สนับสนุน | ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ท่องเที่ยวไต้หวัน แพคเกจทัวร์ไต้หวัน บริษัททัวร์ไต้หวัน
เพิ่มเพื่อน
Page Rank Check - ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ท่องเที่ยวไต้หวัน แพคเกจทัวร์ไต้หวัน บริษัททัวร์ไต้หวัน |