หน้าแรก qetour | Qetour ควอลิตี้ เอ็กเพรส บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เที่ยวไทย แพคเกจทัวร์ จองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม รถเช่า หน้าแรก
ติดต่อเรา
บทความ |
ร่วมงานกับเรา |
เกี่ยวกับเรา |
โปรโมชั่นและข่าวสาร |
เข้าสู่ระบบ / ลงทะเบียน |

รีวิว เที่ยวชิงเต่า ที่ได้รับฉายาว่า "สวิตเซอร์แลนด์ของจีน" พร้อมพิชิตเขาไท่ซาน

เที่ยวชิงเต่า ที่ได้รับฉายาว่า "สวิตเซอร์แลนด์ของจีน" พร้อมพิชิตเขาไท่ซาน

Last Edited: 2016-07-27 11:47:27 person qecc

ชิงเต่า เขาไท่ซาน จี่หนาน นั่งรถไฟความเร็วสูง 5D 4N BY XW


ชิงเต่า (Qingdao)
เป็นเมืองหนึ่งที่ได้รับการยกย่องว่ามีอ่าวที่สวยงามที่สุดในโลก โดยเป็นเมืองใหญ่ที่มีชายหาดสวยงาม ที่นี่ยังได้รับฉายาว่า
"สวิตเซอร์แลนด์ของจีน" อีกทั้งยังเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรปที่งดงามมากมาย

สนใจรายละเอียดโปรแกรม --->> คลิก
http://www.qetour.com/ tour-detail.php?pkno=5201&m enutour=1&bn=no

................................
นำท่านเยี่ยมชม #โรงงานเบียร์ชิงเต่า เป็นเบียร์ยี่ห้อเก่าแก่ของ จีนยาวนานมามากกว่า 100 ปี จุดเริ่มต้นของโรงเบียร์นี้  นับย้อนไปเมื่อวันที่ 15 เดือนสิงหาคม ค.ศ.1903 ก่อตั้งขึ้นด้วยการทุ่มเงิน 400,000 มาร์ค ของพ่อค้าชาวเมืองเบียร์ร่ว มกับพ่อค้าชาวอังกฤษ ใช้ชื่อว่า บริษัทเบียร์เจอมานิสเชส (Germanisches) แห่งเมืองชิงเต่า จำกัด และใช้เทคโนโลยีการหมักบ่มแ ละวัตถุดิบจากประเทศเยอรมัน ในปีค.ศ.1963 ได้รับยกย่องให้เป็นเบียร์แห่งชาติยี่ห้อเ ดียวของจีน และเป็นต้นแบบของอุตสาหกรรม นี้ บนแผ่นดินจีนใหญ่เรื่อยมาจน ทุกวันนี้ ในปีค.ศ.1993 โรงงานผลิตเบียร์แห่งนี้ก็เ ปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เบียร์ชิงเต่า จำกัด และเข้าสู่ตลาดทุนเป็นครั้ง แรก ปรากฏตัวในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้และฮ่องกง และเมื่อจีนเข้าร่วมเป็นสมา ชิกขององค์การการค้าโลก เบียร์ชิงเต่าก็ได้ใช้โอกาส นี้เป็นพันธมิตร กับ อัน เฮาเซอร์ บุช ผู้ผลิตเบียร์ บัดไวเซอร์ จากสหรัฐฯ ให้ท่านชมกรรมวิธีการหมัก โรงบ่ม สายพานการผลิต
จากนั้นนำท่านสู่ #ตลาดไถ่ตงไนท์มาร์เก็ต แหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสีย งและคึกคักที่สุดในชิงเต่า อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อแล ะได้สัมผัสบรรยากาศยามค่ำคื นของถนนสายนี้ หรือเลือกซื้ออาหารพื้นเมือ งให้ท่านได้เลือกอีกมากมาย ตามอัธยาศัย
โรงเบียร์ชิงเต่า
นำท่านชม #วัดขงจื๊อ ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองฉ วีฝู่ สร้างขึ้นในช่วง 478 ก่อนคริสต์กาล ในอดีตเป็นสถานที่พำนักของท่านขงจื๊อ ประกอบด้วย หอต้าเฉิง อันเป็นสถานที่ประกอบพิธีเซ่นไหว้ขงจื๊อที่สร้างขึ้นใน ศตวรรษที่ 18 มีเสาหินแกะสลักลายมังกร 28 ต้น รองรับน้ำหนักหลังคามุงกระเ บื้องสีเหลืองซึ่งเป็นสีเฉพ าะของวัดและองค์ฮ่องเต้ บ่งบอกถึงการให้ความสำคัญแก่หลักธรรมและตัวท่านขงจื้อ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ในปี ค.ศ.1994
โรงงานเบียร์ชิงเต่า
นําท่านชม #จัตุรัสอู่ซื่อ (จัตุรัส 54) สัญลักษณ์ของเมืองชิงเต่า สร้างขึ้นเพื่อเรียกร้องเมื องชิงเต่าคืนจากญี่ปุ่นใน วันที่ 4 พ.ค. ปี ค.ศ. 1919
ขอขอบพระคุณท่านลูกค้าที่ร่วมเดินทางไปกับควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส ในทริป ชิงเต่า เขาไท่ซาน จี่หนาน นั่งรถไฟความเร็วสูง 5D 4N BY XW
โดยหัวหน้าทัวร์ คุณพีระพล เดินทางวันที่ 21-25 ก.ค.59 โอกาสหน้าขอให้บริการท่านอีกค่ะ
www.qetour.com

ข้อมูลการท่องเที่ยว

qetour | เที่ยวชิงเต่า,ชิงเต่า,สวิตเซอร์แลนด์ของจีน,เขาไท่ซาน,จี่หนาน

qetour | เที่ยวชิงเต่า,ชิงเต่า,สวิตเซอร์แลนด์ของจีน,เขาไท่ซาน,จี่หนาน

บริษัท ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส จำกัด
ใบอนุญาตท่องเที่ยวเลขที่: 11/02024
สำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว
เลขที่ 1111/30-31 ชั้น 1-2 หมู่บ้านกลางเมืองลาดพร้าว
ถ.ลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900
Tel : 02-511-3000 Fax : 02-511-0099
ticketing@qetour.com (สอบถามเรื่องจองตั๋วเครื่องบิน)
tour@qetour.com (สอบถามทัวร์)
ดูข้อมูลการติดต่อเพิ่มเติม +

ผู้สนับสนุน | รีวิว เที่ยวชิงเต่า ที่ได้รับฉายาว่า
เพิ่มเพื่อน
Page Rank Check - รีวิว เที่ยวชิงเต่า ที่ได้รับฉายาว่า |