วัดป่าภูก้อน ภูพระบาท ทะเลบัวแดง 2 วัน 1 คืน
หน้าแรก qetour | Qetour ควอลิตี้ เอ็กเพรส บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เที่ยวไทย แพคเกจทัวร์ จองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม รถเช่า หน้าแรก
ติดต่อเรา
บทความ |
ร่วมงานกับเรา |
เกี่ยวกับเรา |
โปรโมชั่นและข่าวสาร |
เข้าสู่ระบบ / ลงทะเบียน |

วัดป่าภูก้อน ภูพระบาท ทะเลบัวแดง 2 วัน 1 คืน

ทัวร์ไทย

วัดป่าภูก้อน ภูพระบาท ทะเลบัวแดง 2 วัน 1 คืน

เที่ยวอุดร ง่ายกว่าที่คิด พุทธอุทยานภาคอีสาน ชมวิหารที่สวยสด วัดป่าภูก้อน ย้อนรอยวัฒนธรรมของมนุษสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เชื่อมโยงนิทานพื้นบ้าน นางอุษา และท้าวบวรส พบหัตกรรมบ้านนาข่า พาชมธรรมชาติที่สวยสด กับทะเลบัวเเดง ตามรอยอารยธรรม 5000 ปี บ้านเชียง สักการะ 8 สิ่งศักดิ์คู่เมืองอุดร พักโอมสเตย์ 1 คืน
LINE it!
LINE it!
ประเทศ : ไทย
เมือง : อุดรธานี
ระยะเวลา : 1 วัน
ราคาเริ่มต้น : 2,650 บาท

วันที่ 1

วัดป่าภูก้อน-พระพุทธไสยาสน์หินอ่อนขาว-อุทยานภูพระบาท-ผ้าไหมบ้านนาข่า

07.30 น. คณะพร้อมกัน จุดนัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ อ.นายูง
10.00 น. เข้าชม วัดป่าภูก้อน พุทธอุทยานที่สำคัญทางภาคอีสาน ชมพระวิหารที่สวยสดงดงาม ติดตาตรึงใจเป็น อย่างยิ่ง ภายในประดิษฐาน พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุณี ที่มีพุทธลักษณะที่งดงามวิจิตร แกะสลักด้วยหินอ่อนสีขาว จากประเทศอิตาลี มีความยาวถึง 20 เมตร ถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ทางพุทธ ศิลป์แห่งสมัยรัชกาลที่ 9 โดยเฉพาะ ให้ท่านได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล จนถึงเวลานัดหมาย
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(1) ที่ร้านอาหาร อ.บ้านผือ
13.30 น. นำท่านเดินทางเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติภูพระบาท ที่ปรากฏร่องรอยทางวัฒนธรรมของมนุษย์มาตั้งแต่ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ราว 2,000-3,000 ปี มีความเกี่ยวโยงกันกับนิทานพื้นบ้าน“นางอุษาและท้าวบารส” ชมโบราณสถานตามเหตุการณ์ต่าง ๆ อาทิ หอนางอุสา คอกม้าท้าวบารส วัดพ่อตา วัดลูกเขย หีบศพนางอุษา และยังมีภาพเขียนสี ที่ปรากฏที่ถ้ำวัว ถ้ำคน สมัยก่อนประวัติศาสตร์
15.30 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ อุดรธานี แวะ บ้านนาข่า แหล่งหัตถกรรมที่ที่ชื่อของอุดรธานี ให้ท่านได้เลือกซื้อผ้าไหมคุณภาพดีจากแหล่งผลิต ที่มีมากมายให้ท่านเลือก
17.30 น. นำท่านเดินทางสู่ โฮมสเตย์ป้าแก้ว นำสำภาระเข้าสู่ที่พัก พักผ่านตามอัธยาศัย
18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ (แบบเซ็ต)
20.00 น. ได้เวลาสมควร //// ราตรีสวัส Zzzzz

วันที่ 2

ทะเลบัวแดง-พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง– สักการะ 8 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองอุดร

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โอมสเตย์ ป้าแก้วแสนอร่อย หลังจากรับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยจากนั้นนำคณะล่องเรื่อชมความงามของดอกบัวแดงยามเช้าแสงแดดอ่อนๆๆกระทบดอกบัวสีชมพูเข้ม นกนาๆพันธุ์ออกหาอาหารยามเช้าอากาศสุดสดชื่นเก็บภาพความประทับ ... ได้เวลาสมควร นำท่านกลับสู่ท่าเทียบเรือบ้านเดียม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง มรดกโลก 5000 ปี เป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งค้นพบว่าเคยเป็นที่อยู่อาศัยของคนก่อนประวัติศาสตร์ยุคโลหะ เมื่อราว5000ปี กว่ามาแล้ว มีความเจริญก้าวหน้าทางวัฒนธรรมเทคโนโลยีสูงมาแต่โบราณ ชาวบ้านเชียงโบราณรู้จัก การเลี้ยงสัตว์ การเกษตรกรรม นิยมทำเครื่องใช้เครื่องประดับจากสำริดในระยะแรก และชาวบ้านเชียงยังรู้จักทำเครื่องปั้นดินเผาเป็นภาชนะสีเทาที่มีลายขูดขีด ลายเชือกทาบ กรมศิลปาการได้ลงความเห็นวาเครื่องปั้นดินเผาเขียนสีที่เก่าแก่ที่สุดในทวีปเอเชียอาคเนย์ อีกด้วย
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (3) (เซ็ตในเมือง)
13.00 น. นำคณะเดินทางสักการะ 8 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองอุดร เพื่อเป็น ศิริมงคล
1. อนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงค์เอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม เชื่อเรื่อง การสอบแข่งขัน เรื่องหน้าที่การงาน
2. ศาลเจ้า ปู่ –ย่า เชื่อในเรื่อง ทำให้ค้าขายกระกอบธุรกิจรุ่งเรื่องมั่งคั่ง
3. วัดมัชฌิมาวาส (หลวงพ่อนาค) เชื่อในเรื่อง ทำให้สมหวังในความรัก
4. ศาลหลักเมือง เชื่อในเรื่อง ทำให้เรามีชีวิตมั่นคง ครอบครัวหน้าที่การงานมีความมั่นคง
5. ท้าวเวสสุวัณ (ท้าวกุรุเวร) เชื่อเรื่อง ทำให้เราปราศจากศัตรู ผู้ที่คิดร้ายทั้งปวงใครที่คิดร้านกลับมาเป็นมิตรกับเรา
6. พระพุทธโพธิ์ทอง เชื่อในเรื่อง ทำให้พ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ สุขภาพแข็งแรงอายุยืนเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ของลุกหลาน ทำให้เรามีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือค้ำชูส่งเสริมและเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของคนอื่นๆ
7. ศาลเทพารักษ์ เชื่อในเรื่องจะทำให้มีโชคลาภทั้งด้านการเดินการงานต่างๆ
8. วัดโพธิสมภรณ์ เชื่อในเรือง ทำให้สมหวังในสิ่งที่อธิฐานขอพร
หลังจากสักการะ 8 สิงศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองอุดรเสร็จเรียบร้อยแล้วอิสระ ช้อปปิ้ง ตามอัธยาศัย
18.30 น. นำท่านพร้อมสัมภาระ แวะซื้อของฝากประจำเมืองอุดร ณ ร้าน VT แหนมเนือง
  จากนั้นเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอุดรธานี
  เดินทางโดย สวัสดิภาพ

 

 

 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

qetour | ทัวร์ไทย,เที่ยวไทย,ท่องเที่ยวไทย,ท่องเที่ยวประเทศไทย,ทัวร์,ไทย ทัวร์,ไทย ท่องเที่ยว,ราคาทัวร์ไทย,ทัวร์ไทยราคาประหยัด,ทัวร์ไทยราคาถูก,ทัวร์ไทยคุณภาพ,บริษัทนำเที่ยวประเทศไทย,โปรแกรมทัวร์ไทย

qetour | ทัวร์ไทย,เที่ยวไทย,ท่องเที่ยวไทย,ท่องเที่ยวประเทศไทย,ทัวร์,ไทย ทัวร์,ไทย ท่องเที่ยว,ราคาทัวร์ไทย,ทัวร์ไทยราคาประหยัด,ทัวร์ไทยราคาถูก,ทัวร์ไทยคุณภาพ,บริษัทนำเที่ยวประเทศไทย,โปรแกรมทัวร์ไทย

บริษัท ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส จำกัด
ใบอนุญาตท่องเที่ยวเลขที่: 11/02024
สำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว
เลขที่ 1111/30-31 ชั้น 1-2 หมู่บ้านกลางเมืองลาดพร้าว
ถ.ลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900
Tel : 02-511-3000 Fax : 02-511-0099
ticketing@qetour.com (สอบถามเรื่องจองตั๋วเครื่องบิน)
tour@qetour.com (สอบถามทัวร์)
ดูข้อมูลการติดต่อเพิ่มเติม +

ผู้สนับสนุน | วัดป่าภูก้อน ภูพระบาท ทะเลบัวแดง 2 วัน 1 คืน
เพิ่มเพื่อน
Page Rank Check - วัดป่าภูก้อน ภูพระบาท ทะเลบัวแดง 2 วัน 1 คืน |
?>