หน้าแรก qetour | Qetour ควอลิตี้ เอ็กเพรส บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เที่ยวไทย แพคเกจทัวร์ จองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม รถเช่า หน้าแรก
ติดต่อเรา
บทความ |
ร่วมงานกับเรา |
เกี่ยวกับเรา |
โปรโมชั่นและข่าวสาร |
เข้าสู่ระบบ / ลงทะเบียน |

ญี่ปุ่นเดินทางด้วยตั๋วรถไฟ JAPAN RAIL PASS

ทัวร์ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นเดินทางด้วยตั๋วรถไฟ JAPAN RAIL PASS

เดินทางภายในประเทศญี่ปุ่น ทั้งสะดวกและรวดเร็ว ด้วยรถไฟ JAPAN RAIL PASS
LINE it!
LINE it!
ประเทศ : ญี่ปุ่น
เมือง : รถไฟทั่วประเทศญี่ปุ่น
Download JR PASS ทั้งหมดที่นี่


ท่านสามารถDownload ข้อมูล และการแนะนำเส้นทางได้ที่นี่
http://www.japanrailpass.net

เลือก JAPAN RAIL PASS แบบที่ใช้เดินทางเฉพาะภูมิภาค หรือบางเขตของประเทศญี่ปุ่น

JAPAN RAIL PASS (ตั๋วรถไฟในญี่ปุ่น) :
Japan Rail Pass มี 2 ประเภท
1.แบบที่ใช้เดินทางได้ทั่วภูมิภาคของประเทศญี่ปุ่น
2.แบบที่ใช้เดินทางในบางภูมิภาค หรือบางเขตของประเทศญี่ปุ่น
 

1.แบบที่ใช้เดินทางได้ทั่วภูมิภาคของประเทศญี่ปุ่น :
เป็นตั๋วราคาพิเศษสำหรับน้กท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะมาท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ซึ่งสามารถเดินทางครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ แบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ :
1.GREEN (สำหรับชั้น First Class Green Car)
2.ORDINARY (สำหรับชั้นธรรมดา Tourist Class)

Japan Rail Pass สามารถใช้ได้กับ รถไฟ รสบัสและเรือเฟอร์รี่ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. JR Group Railways-Shinkansen "bullet trains" (ยกเว้นบนสาย "NOZOMI" ไม่ว่าจะเป็นที่นั่งธรรมดาหรือการจองที่นั่งล่วงหน้า)
2. รถไฟ Limited express
3. รถไฟด่วน หรือรถไฟธรรมดา (ซึ่งมีข้อยกเว้นบางประการ)
4. รถบัสสายท้องถิ่น หรือรถบัสของบริษัท JR ดังรายละเอียดต่อไปนี้ รถบัส JR Hokkaido รถบัส JR Tohoku รถบัส JR Kanto รถบัส JR Tokai รถบัส JR West Japan รถบัส JR Chugoku รถบัส JR Shikoku และรถบัส JR Kyushu และรถบัสบางเส้นทางของ JR highway
5. เรือเฟอร์รี่ JR Miyajima เท่านั้น
** ตั๋ว JAPAN RAIL PASS ไม่สามารถใช้ได้กับสรถไฟสาย "NOZOMI" ไม่ว่าจะเป็นการจองที่นั่งล่วงหน้าหรือไม่ก็ตาม บนรถไฟชินคันเซ็นในเส้นทาง Tokaido และ Sanyo (ผู้ถือ JAPAN RAIL PASS ต้องใช้รถไฟสาย "HIKARI' หรือ "KODAMA" แทน) **
คุณสมบัติของผู้ซื้อตั๋ว JAPAN RAIL PASS :
คือผู้ที่มิได้ถือสัญชาติญี่ปุ่นและมีวีซ่าประเทศญี่ปุ่นประเภทชั่วคราวเท่านั้น (TEMPORARY VISTIOR) ผู้ถือสัญชาติญี่ปุ่นที่สามารถซื้อได้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.พำนักอาศัย ณ ต่างประเทศเป็นการถาวร
2.สมรสกับชาวต่างชาติและพำนัก ณ ประเทศนั้นเป็นการถาวร
 
เอกสารที่ต้องใช้ในการซื้อบัตร JAPAN RAIL PASS :
- สำเนาหนังสือเดินทาง
 
ขั้นตอนและข้อจำกัดของการใช้ตั๋ว JAPAN RAIL PASS :
เมื่อมีการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯจะออกเอกสาร Exchange Voucher สำหรับนำไปแลกเปลี่ยนเป็นตั๋วรถไฟ
-วันหมดอายุของตั๋ว JR Pass ขึ้นอยู่กับประเภทตั๋วที่ซื้อคือ 7 วัน 14 วัน และ 21 วัน โดยจะเริ่มนับตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้บริการตั๋ว JR
-ตั๋วจะมีอายุ 3 เดือนนับจากวันที่ทางบริษัทฯออกเอกสารสำหรับใช้เปลี่ยนเป็นตั๋ว JR.ให้ หากไม่มีการใช้ตั๋วภายในระยะเวลาดังกล่าว เอกสารนี้จะกลายเป็นโมฆะ ไม่สามารถนำมาใช้ได้อีก หรือ ไม่สามารถนำกลับมาทำ RFFUND คืนได้
-บัตรนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น
-ตั๋วนี้ใช้ได้กับบริการของ JR RAILWAY GROUP ทุกประเภท โดยสังเกตสัญลักษณ์ "่JR" เป็นสำคัญ (ยกเว้นรถไฟ ชินคันเซนแบบ NOZOMI,รถไฟแบบ SUPER-EXPRESS และ LIMITED-EXPRESS)
-บัตรนี้ไม่สามารถซื้อได้ในประเทศญี่ปุ่น
 
ข้อควรระวัง :
การนำใบแลกเปลี่ยนตั๋วของบริษัท แลกเปลี่ยนตั๋ว JR ต้องแสดงหนังสือเดินทางกับเจ้าหน้าที่ หากวีซ่าของท่าน ระบุวัตถุประสงค์ในการเดินทางเป็นอย่างอาทิเช่น TRAINEE, ENTERTAINER หรืออื่นๆ นอกเหนือจาก TEMPORARY VISTIOR ท่านจะไม่สามารถแลกตั๋วได้
 
วิธีการสั่งซื้อ :
ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อซื้อได้โดยตรงกับทางบริษัท ฯ โดยใช้เพียงสำเนาหน้าวีซ่าในการสั่งซื้อเท่านั้น ทางบริษัทจะทำการออกเอกสาร Exchange Voucher ให้ ซึ่งทางบริษัทจะคำนวณให้ตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ทำการสั่งซื้อ
** เอกสารที่ทางเราออกให้ มีอายุ 90 วันนับจากวันที่ออกเอกสาร ในกรณียกเลิกจะถูกหักค่าใช้จ่าย 10% ของราคาตั๋วรถไฟ **

 

ทัวร์ประเทศอื่น ๆ

ข้อมูลการท่องเที่ยว

qetour | ทัวร์ตั๋วรถไฟ JR PASS,เที่ยวตั๋วรถไฟ JR PASS,ท่องเที่ยวตั๋วรถไฟ JR PASS,ท่องเที่ยวประเทศตั๋วรถไฟ JR PASS,ทัวร์,ตั๋วรถไฟ JR PASS ทัวร์,ตั๋วรถไฟ JR PASS ท่องเที่ยว,ราคาทัวร์ตั๋วรถไฟ JR PASS,ทัวร์ตั๋วรถไฟ JR PASSราคาประหยัด,ทัวร์ตั๋วรถไฟ JR PASSราคาถูก,ทัวร์ตั๋วรถไฟ JR PASSคุณภาพ,บริษัทนำเที่ยวประเทศตั๋วรถไฟ JR PASS,โปรแกรมทัวร์ตั๋วรถไฟ JR PASS

qetour | ทัวร์ตั๋วรถไฟ JR PASS,เที่ยวตั๋วรถไฟ JR PASS,ท่องเที่ยวตั๋วรถไฟ JR PASS,ท่องเที่ยวประเทศตั๋วรถไฟ JR PASS,ทัวร์,ตั๋วรถไฟ JR PASS ทัวร์,ตั๋วรถไฟ JR PASS ท่องเที่ยว,ราคาทัวร์ตั๋วรถไฟ JR PASS,ทัวร์ตั๋วรถไฟ JR PASSราคาประหยัด,ทัวร์ตั๋วรถไฟ JR PASSราคาถูก,ทัวร์ตั๋วรถไฟ JR PASSคุณภาพ,บริษัทนำเที่ยวประเทศตั๋วรถไฟ JR PASS,โปรแกรมทัวร์ตั๋วรถไฟ JR PASS

บริษัท ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส จำกัด
ใบอนุญาตท่องเที่ยวเลขที่: 11/02024
สำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว
เลขที่ 1111/30-31 ชั้น 1-2 หมู่บ้านกลางเมืองลาดพร้าว
ถ.ลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900
Tel : 02-511-3000 Fax : 02-511-0099
ticketing@qetour.com (สอบถามเรื่องจองตั๋วเครื่องบิน)
tour@qetour.com (สอบถามทัวร์)
ดูข้อมูลการติดต่อเพิ่มเติม +

ผู้สนับสนุน | ญี่ปุ่นเดินทางด้วยตั๋วรถไฟ JAPAN RAIL PASS
เพิ่มเพื่อน
Page Rank Check - ญี่ปุ่นเดินทางด้วยตั๋วรถไฟ JAPAN RAIL PASS |
?>