หน้าแรก qetour | Qetour ควอลิตี้ เอ็กเพรส บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เที่ยวไทย แพคเกจทัวร์ จองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม รถเช่า หน้าแรก
ติดต่อเรา
บทความ |
ร่วมงานกับเรา |
เกี่ยวกับเรา |
โปรโมชั่นและข่าวสาร |
เข้าสู่ระบบ / ลงทะเบียน |

ข้อมูลท่องเที่ยวGaya ข้อมูลเกี่ยวกับเมืองGaya ข้อมูลท่องเที่ยวของประเทศอินเดีย สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศอินเดีย

ข้อมูลท่องเที่ยว Gaya

สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญเมืองคยา
 
   
พระมหาเจดีย์พุทธคยา
 

พระมหาเจดีย์พุทธคยา (Mahabodhi Temple Complex)
ได้รับการจดทะเบียนเมื่อปีคริสต์ศักราช 2002 หรือ พุทธศักราช 2545 ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม (เลขอ้างอิงที่ 1056rev) ตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้เป็นมรดกโลก จำนวน 5หมวดหมู่ (ข้อ 1-5) อันประกอบไปด้วย
(i)–เป็นตัวแทนในการแสดงผลงานชิ้นเอกที่จัดทำขึ้นด้วยการสร้างสรรค์อันชาญฉลาดของมนุษย์ ด้วยขนาดความสูง50เมตร ของพระมหาเจดีย์พุทธคยา ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 5 – 6 นั้นเป็นการแสดงถึงภูมิปัญญาในการก่อสร้างของคนอินเดียโบราณ และมีการพัฒนาวัสดุก่อสร้างอันสำคัญคือ การสร้างเจดีย์ด้วยงานก่ออิฐที่สมบูรณ์แบบเมื่อเทียบกับยุคสมัยในการก่อสร้าง
(ii) -เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลยิ่ง ผลักดันให้เกิดการพัฒนาสืบต่อมาในด้านการออกแบบทางสถาปัตยกรรม อนุสรณ์สถาน ประติมากรรม สวน และภูมิทัศน์ ตลอดจนการพัฒนาศิลปกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์

 

ซึ่งได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือบนพื้นที่ใดๆ ของโลกซึ่งทรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ด้วยหลักฐานทางสถาปัตยกรรมของพระมหาเจดีย์พุทธคยา หนึ่งในสถาปัตยกรรมของศตวรรษที่ 5-6 ที่ยังหลงเหลือถึงปัจจุบันนั้น เป็นการบ่งชี้ให้เห็นถึงความเป็นต้นแบบภูมิปัญญาในการออกแบบทางสถาปัตยกรรมที่มาในรูปแบบการก่อสร้างก่ออิฐ ที่เป็นการแสดงถึงอิทธิพลที่ผลักดันให้เกิดการพัฒนาสืบต่อมาในด้านการออกแบบทางสถาปัตยกรรมของประเทศอินเดีย
(iii) – เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงหลักฐานของวัฒนธรรมหรืออารยธรรมที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันหรือว่าที่สาบสูญไปแล้ว ด้วยการปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ถือได้ว่าเป็นการค้นพบอันยิ่งใหญ่ ที่สามารถแสดงถึงความสัมพันธ์ของสถานที่ที่เกี่ยวข้องในพระชีวประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพระพุทธเจ้า และพระพุทธสาวก รวมไปถึงหลักฐานการก่อสร้างเสาอโศก (ที่ระบุว่าเป็นสังเวชนียสถานแห่งการตรัสรู้) โดยพระเจ้าอโศกมหาราช
(iv) - เป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของประเภทของสิ่งก่อสร้างอันเป็นตัวแทนของการพัฒนาทางด้านวัฒนธรรม สังคม ศิลปกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติด้วยวัดพระมหาเจดีย์พุทธคยานั้น เป็น 1 ใน สถาปัตยกรรมการก่อสร้างในยุคโบราณของประวัติศาสตร์โลก ด้วยสิ่งก่อสร้างอันโดดเด่นแบบการก่ออิฐ ที่สร้างในสมัยอาณาจักรคุปตะ (ราวคริสต์ศักราชที่ 320 – 550) รวมไปถึง การแกะสลักงานหินแบบนูนต่ำและนูนสูงบริเวณราวระเบียงและราวบันได
(v) - เป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของวัฒนธรรมมนุษย์ ขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งสถาปัตยกรรม วิธีการก่อสร้าง หรือการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ซึ่งเสื่อมสลายได้ง่ายจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมตามกาลเวลาวัดพระมหาเจดีย์พุทธคยาถือได้ว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญชิ้นหนึ่งของศาสนาพุทธ ที่ระบุว่าเป็นสังเวชนียสถานแห่งการตรัสรู้พร้อมสักการะองค์พระประธาน “พระพุทธเมตตา” และสักการะต้นศรีมหาโพธิ์ ซึ่งต้นโพธิ์ต้นดังกล่าวเป็นต้นที่ 4 จากต้นศรีมหาโพธิ์ต้นแรกที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ โดยสำหรับต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นแรกนั้นเป็นสหชาติกับพระพุทธเจ้า (เกิดในวันเดียวกับวันที่เจ้าชายสิทธัตถะประสูติ) มีอายุถึง 352 ปี จนในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช จึงถูกทำลายโดยพระชายาของพระเจ้าอโศกมหาราช เพราะความอิจฉาที่พระเจ้าอโศกรักและหวงแหนต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นนี้จนไม่สนใจพระนาง ต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นที่สองนั้นปลูกโดยพระเจ้าอโศกมหาราช จากหน่อพระศรีมหาโพธิ์ต้นเดิมและมีอายุยืนมาประมาณ 871-891 ปี จนถูกทำลายในประมาณปีพุทธศักราช 1143-1163 ด้วยน้ำมือของพระราชาฮินดูแห่งเบงกอลพระนามว่าศศางกา ซึ่งพระองค์อิจฉาพระพุทธศาสนาที่มีความรุ่งเรืองมาก จึงทรงแอบนำกองทัพเข้ามาทำลายต้นโพธิ์ต้นนี้ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นที่สามปลูกโดยพระเจ้าปูรณวรมา กษัตริย์พระองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์เมารยะ และต้นที่สามนี้มีอายุยืนมากว่า 1,258 – 1,278 ปี จึงล้มลงในสมัยที่อินเดียเป็นอาณานิคมของอังกฤษ และต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นที่สี่ ที่ยังคงยืนต้นมาจนปัจจุบัน ปลูกโดยนายพลเซอร์อเล็กซานเดอร์ คันนิ่งแฮม เมื่อปีพุทธศักราช 2423 พร้อมสักการะ 7 สัตตมหาสถาน หรือสถานที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จประทับเสวยวิมุต เป็นเวลา 7 สัปดาห์หลังจากตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง อันประกอบไปด้วย
1) เสด็จประทับบนพระแท่นวัชรอาสน์ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์ พร้อมเสวยวิมุตติสุขตลอด 7 วัน ในสัปดาห์ที่ 1
2) เสด็จประทับ ณ อนิมิสเจดีย์ ทรงยืนจ้องพระเนตรดูต้นศรีมหาโพธิ์ โดยมิได้กะพริบพระเนตรตลอด 7 วัน ในสัปดาห์ที่ 2
3) เสด็จประทับ ณ รัตนจงกรมเจดีย์ ทรงนิมิตจงกรมขึ้น แล้วเสด็จจงกรมเป็นเวลา 7 วัน ในสัปดาห์ที่ 3
4) เสด็จประทับ ณ รัตนฆรเจดีย์ โดยเสด็จไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของต้นศรีมหาโพธิ์ และประทับนั่งขัดสมาธิในเรือนแก้วซึ่งเทวดานิรมิตถวาย ทรงพิจารณาพระอภิธรรมตลอด 7 วัน ในสัปดาห์ที่ 4
5) เสด็จไปประทับใต้ต้นไทร อชปาลนิโครธ ซึ่งเป็นที่พักของคนเลี้ยงแกะ ในสัปดาห์ที่ 5
6) เสด็จไปประทับนั่งขัดสมาธิใต้ต้นจิก มุจลินท์ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของต้นศรีมหาโพธิ์ ในสัปดาห์ที่ 6
7) เสด็จไปประทับใต้ต้นเกด ราชายตนะ ประทับนั่งเสวยวิมุตติสุขตลอด 7 วัน ในสัปดาห์ที่ 7

 
   
สถูปนางสุชาดา
 

สถูปนางสุชาดา (Sujata House)
ซึ่งปัจจุบันเป็นเนินดินสูงมีการก่ออิฐล้อมรอบสูงประมาณ 4 เมตร รอบๆเป็นลานกว้างมีร่องรอยการขุดดินหาโบราณวัตถุ สถูปแห่งนี้ถูกสร้างเป็นอนุสรณ์สถานโดยพระเจ้าอโศกมหาราชในสมัยพุทธกาลนางสุชาดาคือผู้ที่ถวายข้าวมธุปายาสพร้อมถาดทองคำให้กับพระพุทธเจ้า ในช่วงที่พระพุทธองค์ทรงเลิกบำเพ็ญทุกรกริยาและกลับมาเสวยอาหารตามปกติ

 
   
แม่น้ำเนรัญชรา
 

แม่น้ำเนรัญชรา (Neranjana River)
สถานที่สำคัญทางศาสนาที่พระศาสดาได้รับการถวายข้าวมธุปายาสพร้อมถาดทองคำจากนางสุชาดา และพระองค์ได้อธิษฐานจิตเสี่ยงทายหากพระองค์ท่านสามารถตรัสรู้ได้ ขอให้ถาดทองคำลอยทวนสายน้ำ

สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำเมืองคยา
 
   
เขาดงคสิริ
 

เขาดงคสิริ
ในสมัยพุทธกาลนั้นเป็นสถานที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบำเพ็ญทุกรกริยาอยู่ภายในถ้ำบริเวณบนเขภายในถ้ำมีพระพุทธรูปปางบำเพ็ญทุกรกริยาประดิษฐานเพื่อเป็นสิ่งที่แสดงถึงสถานที่ที่สันนิษฐานว่า พระพุทธเจ้าได้บำเพ็ญทุกรกริยา เป็นระยะเวลา 6 ปี ภายหลังพระองค์ทรงทราบว่าการบำเพ็ญเพียรดังกล่าวไม่ใช่หนทางแห่งการตรัสรู้ จึงเกิดพุทธปรัชญา “ทางสายกลาง” หนทางแห่งการตรัสรู้ในที่สุด ในปัจุจุบัน สถานที่บำเพ็ญทุกรกริยาแห่งนี้ รู้จักกันในชื่อ ถ้ำมหากาล อยู่ใกล้กับวัดฑิเบต บนเขาดงคสิริ อยู่ห่างจากเมืองพุทธคยาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 12 กิโลเมตร

 
   
เขาคยาสีสะ หรือเขาหัวช้าง
 

เขาคยาสีสะ หรือเขาหัวช้าง
ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมในสมัยพุทธกาล เมืองพุทธคยาถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของตำบลอุรุเวลาเสนานิคม ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ซึ่งบริเวณป่าอุรุเวลานั้นตั้งอยู่ไม่ไกลจากบ้านของนางสุชาดา ซึ่งสถานที่แห่งนี้มีเหตุการณ์สำคัญ อยู่ 2 ประการ คือ เป็นสถานที่ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้รับการถวายข้าวมธุปายาสพร้อมถาดทองคำจากนางสุชาดา และพระองค์ได้อธิษฐานจิตเสี่ยงทาย หากพระองค์ท่านสามารถตรัสรู้ได้ ขอให้ถาดทองคำลอยทวนสายน้ำ และภายหลังพระองค์ทรงตรัสรู้ พระองค์ได้พบกับชฎิลสามพี่น้อง นักบวชลัทธิบูชาไฟ และเป็นนักบวชที่มีบริวารมาก คนพี่ชื่อ อุรุเวลกัสสปะ มีบริวาร 500 คน  คนกลางชื่อ นทีกัสสปะมีบริวาร 300 คน คนน้องชื่อคยากัสสปะมีบริวาร 200 คน ด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่า ถ้าหากเผยแพร่ธรรมะให้ชฎิลสามพี่น้อง สำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้  จะทำให้การเผยแพร่ศาสนาเป็นไปอย่างรวดเร็ว เพราะชฎิลมีบริวารมากโดยที่พระพุทธองค์ได้แสดงธรรม

 

อาทิตตปริยายสูตร โปรดชฎิลสามพี่น้อง มีใจความย่อคือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ กับสิ่งภายนอกที่มากระทบ คือ รูป รส กลิ่น เสียงสัมผัส และอารมณ์ เป็นของร้อน ๆ เพราะทำให้เกิดไฟกิเลส  มีความกำหนัด ความโกรธหรือความหลง เผาลนจิตใจ และร้อนเพราะไฟทุกข์ มีความเกิด แก่ เจ็บ ตาย ความโศก ร่ำไร รำพัน คับแค้นใจมาเผาลนจิตใจ เมื่อชฎิลสามพี่น้องได้ฟังก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์  บริเวณเขาคยาสีสะแห่งนี้เชื่อกันว่า พระเจ้าอชาตศัตรูได้สร้างอารามแบบพิเศษถวายให้กับพระเทวทัต และเป็นสถานที่พระเทวทัตนำพระจำนวน 500 รูปจากแคว้นวัชชี (เมืองไวสาลีในปัจจุบัน) มาซ่องสุมก่อนเดินทางไปเมืองราชคฤห์ ซึ่งพระพุทธองค์ทรงทราบจากนิมิตจึงทรงให้พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะมาเกลี้ยกล่อมพระภิกษุผู้หลงผิดให้กลับใจได้สำเร็จ

 
   
วัดพุทธนานาชาติ
 

วัดพุทธนานาชาติ
ประกอบไปด้วย วัดไทยพุทธคยา วัดพุทธศรีลังกา วัดพุทธญี่ปุ่น
วัดพุทธฑิเบต เป็นต้น อิสระให้ท่านชมสถาปัตยกรรมในการสร้างโบสถ์ วิหารที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละประเทศ

 

ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย ประเทศอินเดีย

ข้อมูลการท่องเที่ยว

qetour | ข้อมูลท่องเที่ยวGaya,ข้อมูลเกี่ยวกับเมืองGaya,ข้อมูลท่องเที่ยว,ข้อมูลท่องเที่ยวของประเทศอินเดีย,สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศอินเดีย

qetour | ข้อมูลท่องเที่ยวGaya,ข้อมูลเกี่ยวกับเมืองGaya,ข้อมูลท่องเที่ยว,ข้อมูลท่องเที่ยวของประเทศอินเดีย,สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศอินเดีย

บริษัท ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส จำกัด
ใบอนุญาตท่องเที่ยวเลขที่: 11/02024
สำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว
เลขที่ 1111/30-31 ชั้น 1-2 หมู่บ้านกลางเมืองลาดพร้าว
ถ.ลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900
Tel : 02-511-3000 Fax : 02-511-0099
ticketing@qetour.com (สอบถามเรื่องจองตั๋วเครื่องบิน)
tour@qetour.com (สอบถามทัวร์)
ดูข้อมูลการติดต่อเพิ่มเติม +

ผู้สนับสนุน | ข้อมูลท่องเที่ยวGaya ข้อมูลเกี่ยวกับเมืองGaya ข้อมูลท่องเที่ยวของประเทศอินเดีย สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศอินเดีย
เพิ่มเพื่อน
Page Rank Check - ข้อมูลท่องเที่ยวGaya ข้อมูลเกี่ยวกับเมืองGaya ข้อมูลท่องเที่ยวของประเทศอินเดีย สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศอินเดีย |