หน้าแรก qetour | Qetour ควอลิตี้ เอ็กเพรส บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เที่ยวไทย แพคเกจทัวร์ จองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม รถเช่า หน้าแรก
ติดต่อเรา
บทความ |
ร่วมงานกับเรา |
เกี่ยวกับเรา |
โปรโมชั่นและข่าวสาร |
เข้าสู่ระบบ / ลงทะเบียน |

ข้อมูลท่องเที่ยวกวางเจา ข้อมูลเกี่ยวกับเมืองกวางเจา ข้อมูลท่องเที่ยวของประเทศจีน สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน

ข้อมูลท่องเที่ยว กวางเจา

 
   
บรรยากาศเมืองกวางโจว
 
   
ศูนย์จัดงานกวางเจาเทรดแฟร์ "ผาโจว"
กวางโจว(Guangzhou)
  เป็นเมืองเอกของมณฑลกวางต้ง มีชื่อเสียงทางด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่ง ของจีนและเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในภาคใต้ของจีนตั้งอยู่ปากแม่น้ำจูเจียง (Zujiang) มีประวัติศาสตร์ ยาวนานกว่า 2,800 ปี เป็นจุดเริ่มของเส้นทางสายไหมทางทะเลใน ครั้งอดีตและยังเคยเป็นเมืองท่าเสรีแห่งแรกและแห่งเดียวที่เปิดต้อนรับชาว ตะวันตกที่เข้ามาติดต่อค้าขายกวางเจามีอีกชื่อหนึ่งว่า “ เมืองแพะ” ชื่อย่อคือ “ซุ่ย” เล่ากันว่าเคยมีเซียนห้าองค์ขี่แพะที่ปากคาบรวงข้าวเดินทางมาถึงเมืองกวางโจวและอวยพรให้ถิ่นนี้ “ ไม่มีความอดอยากชั่วนิรันดร์” หลังจากที่เซียนหายตัวไป แพะทั้งห้าก็กลายเป็นหินหลังจากนั้นเป็นต้นมา กวางโจวก็ได้ชื่อว่า “เมืองแพะ” ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง เป็นต้นมาเมืองกวางโจว ก็เริ่มมีการพิจารณาคัดเลือก “ แปดวิวเมืองแพะ” และ ต่อมา การพิจารณาคัดเลือกแปดวิวเมืองแพะ ก็กลายเป็นประเพณีนิยม ที่ทำกันทุกยุคทุกสมัย
สถานที่ท่องเที่ยวกวางโจว
 
   
มุมหนึ่งของสวนสาธารณะเย่ว์ซิ่ว
สวนสาธารณะเย่ว์ซิ่ว (Yuexiu Park)
เป็นสวนใหญ่ที่สุดของกวางโจวภายในสวนมีหอ เจิ้นไห่รูปปั้นห้าแพะ ทะเลสาบเหรินกง หอศาลาจำนวนมาก และยังมีอนุสรณ์ต่างๆอีกด้วย หอเจิ้นไห่สร้างขึ้นในต้นราชวงศ์หมิง มีความสูง 28 เมตร เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เป็นโบราณสถานที่มีชื่อเสียงของกวางโจว
 
 
 
   
วัดกวงเสี้ยว
วัดกวงเสี้ยว (Guangxiao Si)
เป็นโบราณสถาน ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง ในสมัยราชวงศ์ ฮั่น เคยเป็นที่ประทับของ ฮ่องเต้ หนานเยว่ แห่งยุคฮั่นตะวันตก จนมา ถึงยุคฮั่นตะวันออก จึงได้กลายเป็นวัด ยังมีวัดอีกแห่งหนึ่งชื่อ ลิ่วหรงซื่อ ถูกสร้างขึ้นใน พ.ศ. 1080 (ค.ศ. 537) เดิมมิใช่ชื่อนี้ จนถึงสมัยราชวงศ์ ซ่ง (ราชวงศ์ซ้อง) นักวรรณคดีผู้ยิ่งใหญ่ ชื่อ ซู ซื่อ ได้มาเที่ยวที่นี่ เห็นว่าภายในวัดมีต้น หรง อยู่หกต้น จึงหยิบ พู่กันขึ้นมาเขียนตัวอักษร 2 ตัว ว่า ลิ่ว หรง (ลิ่ว = หก ; หรง = ชื่อต้นไม้) จนถึงราชวงศ์หมิงประชาชนจึงเรียก วัดนี้ว่า ลิ่ว หรง ซื่อ
 
 
 
   
พิพิธภัณฑ์ ดร.ซุนยัดเซ็น

พิพิธภัณฑ์ ดร.ซุนยัดเซ็น (Dr.Sun Yat Sen Memorial )
สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึง ดร.ซุนยัดเซ็น ซึ่งถือว่าเป็นบิดาของคนจีน ยุคใหม่เป็นผู้ที่มีพระคุณกับชาวจีนอย่างใหญ่หลวงเพราะเป็นผู้ที่ปลดปล่อยชาวจีน ให้รอดพ้นจากสังคมเดิมที่ล้าหลัง และระบบกษัตริย์ราชวงศ์ชิง

 
 
   
อนุสาวรีย์ 5 แพะ
อนุสาวรีย์ 5 แพะ ( Five Goat Monument )
สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงเทพเจ้าที่ดลบันดาลให้เมืองกวางโจวมีความเ  จริญอุดมสมบูรณ์ทางเกษตรกรรม และถือเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองกวางโจวมาจนปัจจุบันนี้
 
 
   
วิวจากไป๋หยุนซัน
ไป๋หยุนซัน( Baiyun Shan)
ห่างจากตัวเมืองไปทางเหนือ 17 กิโลเมตร เปรียบเสมือนปอดของคนกว่างโจว วิวทิวทิศน์สวยงามสุดสายตาด้วยขุนเขาใหญ่น้อยกว่า 30 ลูก ว่ากันว่าฟ้าหลังฝน บนเขาจะมีหมู่เมฆขาวเคล้าเคลีย งดงามดุจแดนสวรรค์ อันเป็นที่มาของชื่อ ‘เขาเมฆขาว’ แห่งนี้
 
   
พิพิธภัณฑ์สุสานฮ่องเต้ หนานเย่ว่
 
   
ภายในพิพิธภัณฑ์สุสานฮ่องเต้ หนานเย่ว่
พิพิธภัณฑ์สุสานฮ่องเต้ หนานเย่ว่ แห่งยุคฮั่นตะวันตก
ตั้งอยู่ที่ถนนเจี่ยฟาง เป่ย เมืองกวางเจา เป็นสุสานของราชวงศ์ฮั่นตะวันตกที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุด และเป็นหนึ่งใน 80 พิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของโลก พื้นที่ครอบคลุมถึง 14000 ตารางเมตร ซึ่งประกอบไปด้วยห้องจัดนิทรรศการ 10 ห้อง สุสานที่จัดแสดงเป็นของ เส้าเหมย แห่งหนานเย่ว์ ซึ่งเป็นฮ่องเต้องค์ที่สองแห่งราชวงศ์ฮั่นตะวันตก ในช่วงเวลา 206 ปี ก่อนคริสตกาล หรือ พ.ศ.24 ตัวสุสานขุดลึกลงไปยังชั้นใต้ดิน ถึง 20 เมตร สุสานดังกล่าว ประกอบด้วยหินขนาดใหญ่ 750 ก้อนที่ตกแต่งด้วยจิตรกรรมฝาผนัง และ เครื่องมือ เครื่องใช้ สืบทอดทางวัฒนธรรม กว่า 10000 ชิ้น อาทิ เครื่องทองเหลือง และเครื่องปั้นดินเผา ในลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรม เย่ว์ ของจีนทางใต้ หรือ วัฒนธรรมหนานเย่ว์ รวมไปถึงเครื่องอันแสดงถึง วัฒนธรรมของจีนกลาง และฉู่ วัฒนธรรมจีนใต้ บาฉู่ ของจีนตะวันตกเฉียงใต้ ฮั่นทางตอนเหนือ แม้กระทั่งวัฒนธรรมต่างชาติไฮไลท์ของอนุสรณ์บรรจุสุสาน คือ เสื้อผ้าไหมหยก ซึ่งทำด้วยหยกกว่า 2291 ชิ้น แต่ละชิ้นจะร้อยโยงกันด้วยทอง เงิน และ ทองแดง เครื่องแต่งกายเช่นนี้ มีเพียงชนิดเดียวเท่านั้นในโลกนี้ ซึ่งเป็นสิ่งแสดงถึงวัฒนธรรมหนานเย่ว์ ในส่วนเพิ่มเติม สถานที่แห่งนี้ ยังมี กระดิ่งพวงทองเหลือง 3 ชุด แจกันทองเหลือง 36 ใบ กระจกทองเหลือง 36 บาน และ ตราประทับทอง อีก 3 ชิ้นซึ่งสะท้อนถึงวัฒนธรรมหนานเย่ว์ ม่านพับที่เก่าและใหญ่ที่สุดที่ใช้ในจีนก็อยู่ที่นี่ ซึ่งของทั้งสองอย่างนี้เป็นสิ่งทอที่เก่าแก่ที่สุดในโลก
  ทัวร์กวางโจว  ข้อมูลเมืองกวางโจว สถานที่เที่ยวเมืองกวางโจว ไปเที่ยวกวางโจว เที่ยวราคาถูกเมืองกวางโจว  โปรแกรมทัวร์กวางโจว  พาไปกวางโจว ประเทศน่าเที่ยวกวางโจว  พาทัวร์กวางโจว พาเที่ยวกวางโจว ไปกวางโจว ทัวร์กวางโจว  เที่ยวกวางโจว  เมืองกวางโจว ไปกวางโจว  ข้อมูลเมืองกวางโจว   สถานที่ท่องเที่ยวเมืองกวางโจว  เที่ยวGuangzhou ไปGuangzhou   ข้อมูลท่องเที่ยวGuangzhou   สถานที่เที่ยวGuangzhou   โปรแกรมทัวร์Guangzhou  ไปเที่ยวGuangzhou เมืองกวางโจว  ไปเมืองเฉิงตู  ทัวร์เมืองกวางโจว
ทัวร์กวางโจว  (Guangzhou ) เที่ยวGuangzhou   ไปกวางโจว ข้อมูลเมืองกวางโจว  ประเทศจีน (china)
อ้างอิง: www.travelchinaguide.com,วิกีพีเดียสารานุกรมเสรี,ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภูมิศาสตร์จีน
 

 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

qetour | ข้อมูลท่องเที่ยวกวางเจา,ข้อมูลเกี่ยวกับเมืองกวางเจา,ข้อมูลท่องเที่ยว,ข้อมูลท่องเที่ยวของประเทศจีน,สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน,ข้อมูลกวางเจา,เที่ยวกวางเจา,สถานที่เที่ยวกวาเจา,เมืองกวางเจา,ทัวร์Guangzhou,ข้อมูลGuangzhou,เที่ยวจีน,ทัวร์จีน,

qetour | ข้อมูลท่องเที่ยวกวางเจา,ข้อมูลเกี่ยวกับเมืองกวางเจา,ข้อมูลท่องเที่ยว,ข้อมูลท่องเที่ยวของประเทศจีน,สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน,ข้อมูลกวางเจา,เที่ยวกวางเจา,สถานที่เที่ยวกวาเจา,เมืองกวางเจา,ทัวร์Guangzhou,ข้อมูลGuangzhou,เที่ยวจีน,ทัวร์จีน,

บริษัท ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส จำกัด
ใบอนุญาตท่องเที่ยวเลขที่: 11/02024
สำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว
เลขที่ 1111/30-31 ชั้น 1-2 หมู่บ้านกลางเมืองลาดพร้าว
ถ.ลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900
Tel : 02-511-3000 Fax : 02-511-0099
ticketing@qetour.com (สอบถามเรื่องจองตั๋วเครื่องบิน)
tour@qetour.com (สอบถามทัวร์)
ดูข้อมูลการติดต่อเพิ่มเติม +

ผู้สนับสนุน | ข้อมูลท่องเที่ยวกวางเจา ข้อมูลเกี่ยวกับเมืองกวางเจา ข้อมูลท่องเที่ยวของประเทศจีน สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน
เพิ่มเพื่อน
Page Rank Check - ข้อมูลท่องเที่ยวกวางเจา ข้อมูลเกี่ยวกับเมืองกวางเจา ข้อมูลท่องเที่ยวของประเทศจีน สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน |