หน้าแรก qetour | Qetour ควอลิตี้ เอ็กเพรส บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เที่ยวไทย แพคเกจทัวร์ จองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม รถเช่า หน้าแรก
ติดต่อเรา
บทความ |
ร่วมงานกับเรา |
เกี่ยวกับเรา |
โปรโมชั่นและข่าวสาร |
เข้าสู่ระบบ / ลงทะเบียน |

ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศอินเดีย สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศอินเดีย รวมแหล่งท่องเที่ยวประเทศอินเดีย

ข้อมูลท่องเที่ยวอินเดีย

 
   
ธงชาติปรเทศอินเดีย
 
   
ตราประเทศอินเดีย
ข้อมูลทั่วไปประเทศอินเดีย

ประเทศอินเดีย หรือชื่อทางการว่า สาธารณรัฐอินเดีย ตั้งอยู่ในทวีปเอเชียใต้ เป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของอนุทวีปอินเดีย มีประชากรมากเป็นอันดับที่สองของโลก และเป็นประเทศประชาธิปไตยที่มีประชากรมากที่สุดในโลก โดยมีประชากรมากกว่าหนึ่งพันล้านคน มีภาษาพูดแปดร้อยภาษาโดยประมาณ ด้านเศรษฐกิจ อินเดียมีอำนาจการซื้อมากเป็นอันดับที่สี่ของโลก ทั้งนี้ อาณาเขตทางทิศเหนือติดกับจีน เนปาล และภูฏาน ทางตะวันตกเฉียงเหนือติดกับปากีสถาน ทางตะวันออกเฉียงเหนือติดพม่า ทางตะวันออกเฉียงใต้และตะวันตกเฉียงใต้จรดมหาสมุทรอินเดีย ทางตะวันออกติดบังกลาเทศ และมีพื้นที่ 3,287,590 ตารางกิโลเมตร เมืองหลวง คือ นิวเดลี

 
   
แผนที่ประเทศอินเดีย
 
ประวัติศาสตร์ประเทศอินเดีย
 
   
รูปสลักนูนต่ำแกะมาจากสำริดเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์

 

ประมาณ 1,500 ปีก่อนคริสตกาล ชาวดราวิเดียน (Dravidian) และชาวอารยัน (Aryan) เริ่มกำเนิดอารยธรรมต่าง ๆ ในลุ่มแม่น้ำสินธุ ต่อมาในสมัยอาณาจักรเมารยะ (ประมาณ300 ปีก่อนคริสตกาล) ซึ่งมีดินแดนในตอนเหนือตั้งแต่ลุ่ม แม่น้ำสินธุจรด อ่าวเบงกอล พระเจ้าอโศกมหาราช ได้สร้างความรุ่งเรืองใน การปกครอง ตลอดจนการสนับสนุนการเผยแผ่พุทธศาสนา ในสมัยราชวงศ์โมกุล (คริสต์ศตวรรษที่ 16 – 18) เป็นสมัย ที่มีการ แพร่ขยายอิทธิพล วัฒนธรรมโมกุลอย่าง กว้างขวาง ทั้งในด้าน การปกครอง ภาษา ศิลปะ สถาปัตยกรรม และศาสนาอิสลาม อังกฤษเริ่มเข้ามามีอิทธิ พลในอนุทวีป ตั้งแต่คริสต์ ศตวรรษที่ 17เพื่อค้าขายพร้อม ๆ กับครอบครองดินแดนและแทรกแซง ในการเมือง ท้องถิ่นจนกระทั่ง อินเดียตกอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษในปี พ.ศ. 2420 (ค.ศ.1877)โดยมีสมเด็จพระราชิน ีนาถวิกตอเรียแห่งอังกฤษทรงดำรงตำแหน่งสมเด็จพระเจ้า

 

จักรพรรดินีแห่งอินเดียหลังจากการรณรงค์ ต่อต้านการปกครอง ของอังกฤษมาเป็นเวลานาน อินเดียจึงได้รับ เอกราชเมื่อปี พ.ศ. 2490 (ค.ศ. 1947) และได้รับการสถาปนาเป็น สาธารณรัฐ อินเดียในปี พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950)

 
วัฒนธรรมและประชากรประเทศอินเดีย
 
   
ประชากร
 

ประเทศอินเดียมีการแต่งงาน  โดยการที่ผู้หญิงเป็นฝ่ายขอผู้ชายแต่งงานประชากรอินเดียมีประมาณ 1,000 ล้านคน โดยมีเชื้อชาติ อินโด-อารยัน ร้อยละ 72 ดราวิเดียน ร้อยละ 25 มองโกลอยด์ ร้อยละ 2 และอื่น ๆ ร้อยละ 1อัตราการเพิ่มของประชากร ร้อยละ 1.8 พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999) และอัตราการรู้หนังสือ ร้อยละ 52.1

 
ศาสนาประเทศอินเดีย

เนื่องจากประเทศอินเดียเป็นแหล่งกำเนิดพระศาสนาที่มีความสำคัญในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ ศาสนาพราหมณ์ และ พระพุทธศาสนา ชาวอินเดียจึงถือว่าครอบครัวเป็นสถาบันทางสังคมที่มีความสำคัญที่สุด ระบบครอบครัวของอินเดียเป็นระบบครอบครัวร่วม หรือครอบครัวขนาดใหญ่ สมาชิกในครอบครัวประกอบด้วย ปู่ ย่า พ่อ แม่ ลูก หลาน และ เหลน อยู่ร่วมกันภายในครอบครัวเดียว ผู้อาวุโสที่สุดของฝ่ายชายจะเป็นหัวหน้าครอบครัว แม้สังคมของอินเดียยังคงมีความนับถือเรื่องวรรณะอยู่ แต่ก็ปรากฏไม่มากเท่าอดีต การดำเนินชีวิตของชาวอินเดียจะยึดถือศาสนาเป็นสิ่งสำคัญ กว่าร้อยละ 79 ของประชากรนับถือศาสนาฮินดู ร้อยละ 15 นับถือศาสนาอิสลาม ที่เหลือร้อยละ 2.5 นับถือศาสนาคริสต์ นอกนั้นนับถือศาสนาพุทธส่วนมากอยู่ลาดัก หิมาจัล สิกขิม อัสสัม เบงกอลตะวันตก และโอริสสา ศาสนาซิกข์ในรัฐปัญจาบ และศาสนาเชนในรัฐคุชรัต และอื่น ๆ รวมทั้งพวกนักบวชที่นับถือนิกายต่าง ๆ อีกมากมาย มีประมาณ 400 ศาสนาทั่วอินเดีย

 
สภาพภูมิอากาศประเทศอินเดีย

อินเดีย เป็นประเทศที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ จึงมีสภาพภูมิประเทศที่หลากหลาย เช่น เทือกเขาหิมาลัยและยอดเขาเอเวอร์เรสต์ ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก  ดังนั้นสภาพภูมิอากาศจึงแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในแต่ละภูมิภาค อุณหภูมิเฉลี่ยในฤดูร้อนอยู่ที่ประมาณ 35 องศาเซลเซียส และในฤดูหนาวอยู่ที่ประมาณ 10 องศาเซลเซียส

 
ภาษาประเทศอินเดีย

ภาษาฮินดี ภาษาอังกฤษ อินเดียมีประชากรกว่า 1,100 ล้านคน ประชากรเหล่านี้มีความแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์ และวัฒนธรรมมีภาษาหลักใช้พูดถึง 16 ภาษาเช่น ภาษาฮินดี ภาษาอังกฤษ ภาษาเบงกาลี ภาษาอูรดู ฯลฯ และมีภาษาถิ่นมากกว่า 100 ภาษา ภาษาฮินดี ถือว่าเป็นภาษาประจำชาติ เพราะคนอินเดียกว่าร้อยละ 30 ใช้ภาษานี้ คนอินเดียที่อาศัยอยู่รัฐทางตอนเหนือและรัฐทางตอนใต้นอกจากจะใช้ภาษาที่แตกต่างกันแล้ว การแต่งกาย การรับประทานอาหารก็แตกต่างกันออกไปด้วย

 
สกุลเงินประเทศอินเดีย

สกุลเงินของอินเดียคือ  “รูปี (Rupee)” INR มีตั้งแต่เหรียญ 1, 2, 5 และ 10 รูปี ส่วนธนบัตรมีฉบับละ 10, 20, 50, 100, 500 และ 1,000 รูปี โดยอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน (ปี ค.ศ. 2011) อยู่ที่ 1 บาท เท่ากับ 1.5 รูปี ทั้งนี้เงินบาทไทยจะมีมูลค่ามากกว่าเงินรูปีเล็กน้อย เทียบง่ายๆ คือ เงิน 1 ดอลลาร์สหรัฐ (USD) แลกเงินบาทได้ 30-32 บาท แต่แลกเงินรูปีได้ประมาณ 45 รูป

 
อาหารขึ้นชื่อของอินเดีย
 
   
อาหารขึ้นชื่อของอินเดีย
 

อินเดียเป็นประเทศที่มีความหลากหลาย ด้านวัฒนธรรมอาหาร มีจุดเด่นเรื่องการใช้เครื่องเทศ ซึ่งมีประวัติมายาวนานกว่า 7,000 ปี เครื่องเทศเหล่านี้รู้จักกันดีในนาม มาซาล่า (Masala) เป็นเครื่องแกงชนิดแห้ง ใช้ในการประกอบอาหารหลายชนิด หรือแม้กระทั้งนำมาโรยข้าวรับประทาน ข้าวของชาวอินเดียจะมีลักษณะเรียวยาวกว่าปกติเรียกว่า ข้าวบัสมาตี (Basmati) มีรสชาติดี แต่ราคาค่อนข้างสูง  ตามร้านอาหารจึงเห็นข้าวเหมือนที่รับประทานกันในประเทศไทย ่วนใหญ่ชาวอินเดียนิยมทานแผ่นแป้งสุกที่ืั้มีทั้ั้งแบบปิ้ง แบบนาบกระทะ และแบบทอด จำพวก โรตี (Roti) จาปาตี (Chapati) พารัตทา (Paratha) นาน (Nan) และปาปัด (Papad) สำหรับปาปัดนั้นจะถูกปากคนไทยเป็นพิเศษ เพราะกรอบเหมือนข้าวเกรียบทานง่ายไม่ต้องมีเครื่องจิ้มทานกับชา
กาแฟ ก็อร่อย

 
   
แกงถั่ว
 

แกงถั่ว (ดาล / Dhal)
เป็นอาหารที่สั่งกินได้ทั่วไปเหมือนข้าวแกงบ้านเรา     มีลักษณะเป็นแกงถั่วซึ่งเคี่ยวกับเครื่องเทศอ่อนๆ จนเป็นเนื้อเดียวกัน(บางทีก็ยังมีเมล็ดถั่วให้เห็น)ส่วนรสชาติ      จะไม่เผ็ดและไม่เข้มข้นมาก     ปกติชาวอินเดียจะกินดาลกับขนมปังอินเดียที่เรียกว่า “จาปาตี (Chapati)” หรือโรตี

 
   
แทนดูริ
  แทนดูริ (Tandoori)
เป็นอีกเมนูขึ้นชื่อของเอินเดียประกอบด้วยเนื้อสัตว์ที่หมักกับเครื่องเทศและโยเกิร์ตก่อนเอาไปย่างในโอ่ง     แต่ถ้าเป็นเนื้อไก่ชิ้น ๆ  ไม่มีกระดูกเรียกว่า
“ชิกเก้นติ้กก้า (Chicken Tikka)”
 
   
ทาลี
 

ทาลี (Thali)
เป็นอาหารชุดที่ประกอบด้วยอาหารหลายๆ   อย่างจัด    ไว้ในถาดเดียวกันเป็นอาหารที่เห็นได้ทั่วไปในเมนูอาหารแทบทุกร้านโดยเลือกได้ทั้งแบบมีเนื้อสัตว์และแบบมังสวิรัติ ส่วนใหญ่ภายในถาดอาหารจะประกอบด้วยแกงเผ็ด (บางทีก็เป็นดาล), ผัดผักใส่เครื่องเทศ, โยเกิร์ต, ผักหั่นเป็นชิ้น และขนมหวาน   เป็นต้น นอกจากนี้บางครั้งก็อาจมีจาปาตี,    นาน (Nan)    หรือข้าวให้ด้วย   (ขึ้นอยู่กับภูมิภาค)

 
   
ชัย ชาแบบอินเดีย
 

ชัย (Chai)
หรือชาแบบอินเดียที่ต้มกับนมและน้ำตาล   ทั้งยังมีรสชาติเข้มข้นหอมกรุ่นด้วยกลิ่นอบเชยและขิง    ปกติสามารถหากินได้ทั่วไปเหมือนร้านกาแฟเย็นบ้านเรา นอกจากนี้ด้วยความที่ชาวอินเดียไม่นิยมดื่มกาแฟ ร้านที่ขายส่วนใหญ่จึงมักจะเป็นกาแฟสำเร็จรูป

 
ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย ประเทศอินเดีย
อ้างอิง: http://www.tibbook.com / http://th.wikipedia.org
http://icyjuicybackpacker.blogspot.com / http://www.thai2india.com

ข้อมูลการท่องเที่ยว

qetour | สถานที่ท่องเที่ยวประเทศอินเดีย,สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศอินเดีย,สถานที่ท่องเที่ยวในอินเดีย,ท่องเที่ยวอินเดีย,เที่ยวประเทศอินเดีย,การ ท่องเที่ยว อินเดีย,แหล่งท่องเที่ยว ในประเทศอินเดีย,ข้อมูลท่องเที่ยว อินเดีย,ข้อมูลเที่ยวอินเดีย,ข้อมูล การ ท่องเที่ยว อินเดีย,ประเทศอินเดีย

qetour | สถานที่ท่องเที่ยวประเทศอินเดีย,สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศอินเดีย,สถานที่ท่องเที่ยวในอินเดีย,ท่องเที่ยวอินเดีย,เที่ยวประเทศอินเดีย,การ ท่องเที่ยว อินเดีย,แหล่งท่องเที่ยว ในประเทศอินเดีย,ข้อมูลท่องเที่ยว อินเดีย,ข้อมูลเที่ยวอินเดีย,ข้อมูล การ ท่องเที่ยว อินเดีย,ประเทศอินเดีย

บริษัท ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส จำกัด
ใบอนุญาตท่องเที่ยวเลขที่: 11/02024
สำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว
เลขที่ 1111/30-31 ชั้น 1-2 หมู่บ้านกลางเมืองลาดพร้าว
ถ.ลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900
Tel : 02-511-3000 Fax : 02-511-0099
ticketing@qetour.com (สอบถามเรื่องจองตั๋วเครื่องบิน)
tour@qetour.com (สอบถามทัวร์)
ดูข้อมูลการติดต่อเพิ่มเติม +

ผู้สนับสนุน | ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศอินเดีย สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศอินเดีย รวมแหล่งท่องเที่ยวประเทศอินเดีย
เพิ่มเพื่อน
Page Rank Check - ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศอินเดีย สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศอินเดีย รวมแหล่งท่องเที่ยวประเทศอินเดีย |