หน้าแรก qetour | Qetour ควอลิตี้ เอ็กเพรส บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เที่ยวไทย แพคเกจทัวร์ จองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม รถเช่า หน้าแรก
ติดต่อเรา
บทความ |
ร่วมงานกับเรา |
เกี่ยวกับเรา |
โปรโมชั่นและข่าวสาร |
เข้าสู่ระบบ / ลงทะเบียน |

ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศเนปาล สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศเนปาล รวมแหล่งท่องเที่ยวประเทศเนปาล

ข้อมูลท่องเที่ยวเนปาล

 
   
ธงชาติประเทศเนปาล
 
   
ตราประเทศเนปาล
ข้อมูลทั่วไปลุมพินีประเทศเนปาล
    

สถานที่แห่งนี้เป็นสังเวชนียสถานแห่งเดียวที่ไม่อยู่ในประเทศอินเดีย อันเนื่องมาจาก ก่อนที่สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จมาประสูติ พระองค์ท่านเป็นพระบรมโพธิสัตว์เจ้า ยังมิได้รับอาราธนาของทวยเทพทั้งหลายทรงพิจารณาดู "ปัญจมหาวิโลกนะ" คือ การตรวจดูอันยิ่งใหญ่ 5 อย่าง ก่อนที่จะตัดสินพระทัยประทานปฏิญาณรับอาราธนาของเทพยดาทั้งหลาย ว่าจะจุติจากดุสิตเทวโลกไปบังเกิดในพระชาติสุดท้ายที่จะตรัสรู้ เป็นพระพุทธเจ้ามี 5 อย่างที่พระบรมโพธิสัตว์เจ้าทรงเลือกดังนี้
1. กาล ทรงเลือกอายุกาลของมนุษย์
2. ทวีป ทรงเลือกชมพูทวีป
3. ประเทศ ทรงเลือกมัธยมประเทศ
4. ตระกูล ทรงเลือกตระกูลกษัตริย์ศากยวงศ์
5. มารดา ทรงเลือกมารดาที่มีศีลห้าบริสุทธิ์ ได้บำเพ็ญบารมีมาตลอดแสนกัป และกำหนดอายุของมารดา ทรงกำหนดได้พระนางมหามายา

สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญประเทศเนปาล
 
   
วิหารมายาเทวี
 
วิหารมายาเทวี
วิหารมายาเทวีสถานที่ประสูติของสมเด็จ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งภายในวิหารจะปรากฏรูปปั้นของพระนางมายาเทวี (พระมารดาของพระพุทธเจ้า) ขณะพระองค์กำลังให้ กำเนิดเจ้าชายสิทธัตถะ และ รูปรอยเท้าของเจ้าชายสิทธัตถะ ภายนอกวิหาร จะปรากฏ สระโบกขรณี และเสาาอโศกซึ่งถูกฝังดินไว้และพบจารึกเป็นอักษรพราหมณ์ระบุว่าที่แห่งนี้คือสถานที่เจ้าชายสิทธัตถะประสูติ
สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำประเทศเนปาล
 

กรุงเทวะทหะ (เมืองแห่งพระพุทธมารดา)
เป็นสถานที่ตั้งที่อยู่ห่างจากลุมพินี ประมาณ 60 กิโลเมตร เป็นสถานที่คงหลงเหลือซากปรักหักพังที่มีคูเมืองยาวประมาณ3กิโลเมตรมีซากโบราณ จมอยู่ใต้ดิน มีเนินดิน บบ่อน้ำ และกองหินอยู่ในป่าสาละ
 

  เมืองโบราณ รัฐบาลเนปาลได้เคยทำการขุดค้น ณ สถานที่แห่งนี้เมื่อราว 30 กว่าปี แต่เนื่องจากขาดงบประมาณทำให้การดำเนินการดังกล่าวต้องหยุดชะงัก ทำให้เหล่าโบราณสถานไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโบราณยังคงจมอยู่ใต้ดินบางส่วน แต่มีจุดสังเกตให้เห็นคือต้นสาละพันปี และเสาอโศกประดิษฐานอยู่ในบริเวณแห่งนี้ ชาวเนปาลนิยมมาสักการะพระพุทธรูปแลละเทพเจ้าในเทวสถานแห่งนี้ มักจะมากราบไหว้เสาอโศกที่โผล่เหนือพื้นดินประมาณ 50 เซนติเมตร
แม่น้ำโรหินี
ปัจจุบันหลงเหลือเพียงแม่น้ำสายเล็กๆที่เหือดแห้ง ซึ่งเป็นสถานที่พระอานนท์ทรงแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ก่อนนิพพาน โดยการลอยสู่กลางแม่น้ำ โดยพระอานนท์ได้อธิษฐานจิต เมื่อดับขันธ์แล้วขอให้สรีระถูกพระเพลิงเผา อัฐิธาตุกระจายสู่สองฝั่งแม่น้ำ เพื่อลดความขัดแย้งของชาวเมืองทั้งสองริมฝั่งแม่น้ำ
 
   
เจดีย์รามครามแห่งกรุงเทวะทหะ
 
เจดีย์รามครามแห่งกรุงเทวะทหะ เป็นสถานที่ประดิษ ฐานพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับแบ่ง 1 ใน 8 ส่วน เมื่อครั้งที่โทณพราหมณ์ได้ทำพิธีแบ่งให้กับ8 นครให้แก่กษัตริย์ราชวงศ์โกสิยะได้สร้างสถูป และสถานที่แห่งนี้ยังปรากฏในจารึกของพระถังซัมจั๋ง  ในสมัยที่เดินทางมาศึกษาพระธรรมในชมพูทวีปว่า พระเจ้าอโศกมหาราชเคยเดินทางมาเยือนสถานที่บริเวณนี้ เพื่อนำพระบรมสารีริกธาตุจากเมืองทั้ง 8แห่งที่ได้รับแบ่งพระบรมอัฐิมารวมกัน และจะนำมาแบ่งใหม่อีกครั้งเพื่อแจกจ่าย  ให้ทั่วถึงทั่วชมพูทวีปแต่พระองค์ไม่สามารถรวบรวมได้ครบ ขาดแต่เพียงสถานที่แห่งนี้ เนื่องจากกษัตริย์ผู้ครองแคว้น ซึ่งเป็นพญานาคจำแลงกายที่อาศัยอยู่ในสระน้ำบริเวณที่ตั้งของเจดีย์รามคราม ได้ขอร้องพระเจ้าอโศกมหาราชไม่ให้ขุดหา จึงทำให้เป็นสถานที่แห่งเดียวใน 8 เมืองที่ไม่ได้ทำการขุดพระบรมสารีริกธาตุ ในปัจจุบัน เจดีย์แห่งนี้ตั้งอยู่ในหมู่บ้านอุชเชนี โดยมีลักษณะเป็นเนินดินสูงประมาณ 10 เมตร
    เทวาลัยมายาเทวี และปชาบดี เทวาลัยทั้งสองแห่งนี้มีก้อนหินรูปเทวาลัยเคลือบน้ำมัน จนเป็นสีดำชาวเนปาลนิยมมาสักการะและจัดงานเพื่อรำลึก ถึงความดีของมหาเทวีทั้งสอง
 
  กรุงกบิลพัสดุ์ (เมืองแห่งพระพุทธบิดา)
  กลุ่มโบราณสถาน
เริ่มจากประตูเมืองด้านตะวันออกเป็นทางเข้าของอำมาตย์และข้าราชบริพาร มีเนินดินเป็นสถูปอนุสรณ์ม้ากัณฐกะ ส่วนด้านตะวันตกเป็นประตูที่ใช้เสด็จพระราชดำเนิน ปรากฏสระน้ำ 3 แห่ง สันนิษฐานว่าเป็น ปราสาท 3 ฤดู ด้านทิศเหนือมีสถูปใหญ่ สันนิษฐานว่าเป็นสถูปของพระราชบิดาและพระราชมารดา
วัดนิโครธาราม ชาวเมืองท้องถิ่นนิยมเรียกว่า “กุดาน” เป็นวัดที่พระเจ้าสุทโธทนะและเหล่าประยูรญาติสร้างถวาย และวัดแห่งนี้ พระพุทธเจ้าทรงเสด็จมาประทับและจำพรรษาอยู่หลายครา สถานที่แห่งนี้ยังเป็นจุดกำเนิดสามเณรองค์แรก ซึ่งคือพระราหุล ที่พระพุทธเจ้าทรงประทานการบรรพชาให้
•  เสาศิลาจารึกพระเจ้าอโศก
 

ทัวร์เนปาล เที่ยวเนปาล ประเทศเนปาล
http://www.flickr.com/photos/75664215@N00/14844277593

ข้อมูลการท่องเที่ยว

qetour | สถานที่ท่องเที่ยวประเทศเนปาล,สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศเนปาล,สถานที่ท่องเที่ยวในเนปาล,ท่องเที่ยวเนปาล,เที่ยวประเทศเนปาล,การ ท่องเที่ยว เนปาล,แหล่งท่องเที่ยว ในประเทศเนปาล,ข้อมูลท่องเที่ยว เนปาล,ข้อมูลเที่ยวเนปาล,ข้อมูล การ ท่องเที่ยว เนปาล,ประเทศเนปาล

qetour | สถานที่ท่องเที่ยวประเทศเนปาล,สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศเนปาล,สถานที่ท่องเที่ยวในเนปาล,ท่องเที่ยวเนปาล,เที่ยวประเทศเนปาล,การ ท่องเที่ยว เนปาล,แหล่งท่องเที่ยว ในประเทศเนปาล,ข้อมูลท่องเที่ยว เนปาล,ข้อมูลเที่ยวเนปาล,ข้อมูล การ ท่องเที่ยว เนปาล,ประเทศเนปาล

บริษัท ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส จำกัด
ใบอนุญาตท่องเที่ยวเลขที่: 11/02024
สำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว
เลขที่ 1111/30-31 ชั้น 1-2 หมู่บ้านกลางเมืองลาดพร้าว
ถ.ลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900
Tel : 02-511-3000 Fax : 02-511-0099
ticketing@qetour.com (สอบถามเรื่องจองตั๋วเครื่องบิน)
tour@qetour.com (สอบถามทัวร์)
ดูข้อมูลการติดต่อเพิ่มเติม +

ผู้สนับสนุน | ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศเนปาล สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศเนปาล รวมแหล่งท่องเที่ยวประเทศเนปาล
เพิ่มเพื่อน
Page Rank Check - ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศเนปาล สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศเนปาล รวมแหล่งท่องเที่ยวประเทศเนปาล |