หน้าแรก qetour | Qetour ควอลิตี้ เอ็กเพรส บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เที่ยวไทย แพคเกจทัวร์ จองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม รถเช่า หน้าแรก
ติดต่อเรา
บทความ |
ร่วมงานกับเรา |
เกี่ยวกับเรา |
โปรโมชั่นและข่าวสาร |
เข้าสู่ระบบ / ลงทะเบียน |

ข้อมูลท่องเที่ยวไวสาลี ข้อมูลเกี่ยวกับเมืองไวสาลี ข้อมูลท่องเที่ยวของประเทศอินเดีย สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศอินเดีย

ข้อมูลท่องเที่ยว ไวสาลี

ข้อมูลทั่วไปเมืองไวสาลี
   

เมืองไวสาลี
ในอดีตคือแคว้นวัชชีที่ปกครองโดยกษัตริย์ลิจฉวี เป็นหนึ่งใน 16 แคว้นของชมพูทวีป ซึ่งในสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์เคยมาโปรดให้ชาวเมืองได้รอดพ้นจากโรคอหิวาตกโรคที่แม้แต่พระมหาวีระ ศาสดาแห่งศาสนาเชนไม่สามารถบำบัดโรคร้ายนี้ได้ จึงถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่สำคัญแห่งหนึ่ง

สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญเมืองไวสาลี
 
   
ปาวาลเจดีย์หรือสารีริกธาตุสถูป
 

ปาวาลเจดีย์หรือสารีริกธาตุสถูป
เป็นสถานที่ประดิษฐานพรบรมสารีริกธาตุที่ได้รับแบ่ง 1 ใน 8 ส่วน เมื่อครั้งที่โทณพราหมณ์ได้ทำพิธีแบ่งให้กับ 8 นคร ภายหลังการถวายพระเพลิงพุทธสรีระ โดยเมื่อปีพุทธศักราช 2501 ได้มีการขุดพบผอบบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จึงเป็นสถานที่สามารถระบุได้ว่าเป็นสถานที่ตั้งของแคว้นวัชชี และในสมัยพุทธ กาลนั้น ยังเป็นสถานที่พระยามารได้เข้ามากราบทูลขอให้พระองค์ปลงอายุสังขารเสด็จปรินิพพาน ณ สถานที่แห่งนี้ โดยพระพุทธองค์ทรงตรัสในวันปลงอายุสังขาร “สังขาร ทั้งหลายมีความเสื่อมเป็นธรรมดา ขอท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด ชนเหล่าใดทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ ทั้งพาล ทั้งบัณฑิต ทั้งมั่งมี ทั้งขัดสน ล้วนมีความตายเป็นเบื้องหน้า”

 
   
กุฎาคารศาลาวัดป่ามหาวัน
 

กุฎาคารศาลาวัดป่ามหาวัน
มีลักษณะเป็นสถูปทรงบาตรคว่ำ ซึ่งกษัตริย์ลิจฉวีทรงสร้างถวายสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งพระพุทธองค์ทรงประทับจำพรรษา ณ สถานที่แห่งนี้ ในพรรษาที่ 5 พร้อมนำท่านชมเสาอโศกรูปสิงห์ที่เชื่อว่ามีความสมบูรณ์ที่สุด ที่อยู่ในลักษณะนั่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกที่มีความสมบูรณ์ที่สุด ในปัจจุบันสถานที่แห่งนี้หลงเหลือเพียงซากโบราณสถานที่ประกอบไปด้วยสังฆาราม ห้องพัก ห้องประชุมที่สำคัญวัดแห่งนี้เป็นสถานที่ที่พระพุทธองค์ประธานพุทธานุญาตบวชพระนางปชาบดีโคตสีเป็นพระภิกษุณีรูปแรกของโลก พร้อมนำท่านชม พระราชวังของพระเจ้าลิจฉวี ผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา สถานที่แห่งนี้ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเมืองเก่าใกล้กับวัดป่ามหาวัน ในปัจจุบันปรากฎเพียงซากปรักหักพัง

 
   
เกสรียาสถูป
 

เกสรียาสถูป
บริเวณที่พระพุทธองค์ทรงหันกลับมาทอดพระเนตรดูเมืองไวสาลีเป็นครั้งสุดท้าย และพระราชทานบาตรให้กับพวกลิจฉวีก่อนเดินทางไปยังกุสินารา เพื่อเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน สถูปแห่งนี้ถูกขุดพบเมื่อปีพุทธศักราช 2541 โดยเชื่อว่ากันว่าเป็นสถูปที่สร้างโดยพระเจ้าอโศกมหาราช ซึ่งมีขนาดใหญ่และสูงที่สุดในโลก ด้วยขนาดความสูงประมาณ 41 เมตร ก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวเมื่อปีพุทธศักราช 2474 จึงเหลือความสูงประมาณ 35 เมตร  โดยบริเวณใกล้เคียงพระสถูปแห่งนี้ยังปรากฏเสาอโศก

สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำเมืองไวสาลี
 

วาลุการาม
ในอดีตเป็นสวนมะม่วง ซึ่งสันนิษฐานว่า เป็นสถานที่ทำสังคายนาพระไตรปิฎก ครั้งที่ 2เมื่อปีพุทธศักราช 100 โดยมีพระยสภากัณฑกบุตรเป็นประธาน และพระเจ้ากาลาโศกราช แห่งแคว้นวัชชีเป็นผู้ถวายศาสนูปถัมภ์ มีพระอรหันต์ 700 รูปร่วมทำสังคายนา ซึ่งใช้เวลา 8 เดือน แต่การลงมติในครั้งดังกล่าวไม่เป็นเอกฉันท์ จึงต้องแยกตัวไปประชุมเรียกว่า มหาสังฆิกะ

ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย ประเทศอินเดีย

ข้อมูลการท่องเที่ยว

qetour | ข้อมูลท่องเที่ยวไวสาลี,ข้อมูลเกี่ยวกับเมืองไวสาลี,ข้อมูลท่องเที่ยว,ข้อมูลท่องเที่ยวของประเทศอินเดีย,สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศอินเดีย

qetour | ข้อมูลท่องเที่ยวไวสาลี,ข้อมูลเกี่ยวกับเมืองไวสาลี,ข้อมูลท่องเที่ยว,ข้อมูลท่องเที่ยวของประเทศอินเดีย,สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศอินเดีย

บริษัท ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส จำกัด
ใบอนุญาตท่องเที่ยวเลขที่: 11/02024
สำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว
เลขที่ 1111/30-31 ชั้น 1-2 หมู่บ้านกลางเมืองลาดพร้าว
ถ.ลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900
Tel : 02-511-3000 Fax : 02-511-0099
ticketing@qetour.com (สอบถามเรื่องจองตั๋วเครื่องบิน)
tour@qetour.com (สอบถามทัวร์)
ดูข้อมูลการติดต่อเพิ่มเติม +

ผู้สนับสนุน | ข้อมูลท่องเที่ยวไวสาลี ข้อมูลเกี่ยวกับเมืองไวสาลี ข้อมูลท่องเที่ยวของประเทศอินเดีย สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศอินเดีย
เพิ่มเพื่อน
Page Rank Check - ข้อมูลท่องเที่ยวไวสาลี ข้อมูลเกี่ยวกับเมืองไวสาลี ข้อมูลท่องเที่ยวของประเทศอินเดีย สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศอินเดีย |