Package

บริการรับยื่นวีซ่าอเมริกา Visa America

โดย Quality Express Co.,ltd.
บริการรับยื่นวีซ่าอเมริกา Visa America
 • ประเทศ : อเมริกา
 • เมือง : นิวยอร์ก
 • เดินทาง : มิถุนายน - ธันวาคม 2564
 • รหัสสินค้า : QEQQUSA-PK001

เลือกเพื่อจองแพ็กเกจ

โปรดเลือกวันที่และแพ็กเกจที่คุณต้องการ

เลือกวันเดือนทาง

เลือกวันที่ไปใช้บริการ
กรุณาจองล่วงหน้าก่อนไปใช้บริการ 25 วัน

โปรดเลือกตัวเลือกด้านล่างนี้ให้ครบถ้วนเพื่อดูรายละเอียดของแพ็กเกจ

กิจกรรม (1 วัน )

บริการรับยื่นวีซ่าอเมริกา

วีซ่าอเมริกา ประเภทท่องเที่ยว/ธุรกิจ (B-1/B-2)
เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่เดินทางไปสหรัฐอเมริกาชั่วคราวเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือท่องเที่ยวพักผ่อนมักจะออกร่วมกันเป็นวีซ่าเดียว เป็นวีซ่าชนิด B-1/B-2
- วีซ่าชนิด B-1 เป็นวีซ่าสำหรับผู้เดินทางที่ต้องติดต่อกับผู้ร่วมงาน ผู้เข้าประชุมเชิงวิทยาศาสตร์ การศึกษา อาชีพ และธุรกิจ การจัดการสินทรัพย์ หรือต่อรองสัญญา
- วีซ่าชนิด B-2 สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางเพื่อการพักผ่อน การท่องเที่ยว เยี่ยมเยียนเพื่อนฝูงหรือญาติ การรักษาด้านการแพทย์ และการเข้าร่วมงานการกุศล กิจกรรมเพื่อสังคม

ระยะเวลาดำเนินการ :  
  
- คิวในการสัมภาษณ์ ขึ้นอยู่กับคิวว่างของสถานทูต
- ผลวีซ่าจะทราบในวันที่สัมภาษณ์ และจะได้รับคืนหนังสือเดินทางพร้อมวีซ่าประมาณ 7 วันทำการ
**ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ รับยื่นวีซ่าอเมริกาให้กับผู้เดินทางที่มีวัตถุประสงค์ท่องเที่ยว/เยี่ยมญาติ หรือติดต่อธุรกิจระยะสั้นจริงๆเท่านั้น (ทางบริษัทฯ ไม่รับยื่นวีซ่าทำงานหรือวีซ่าคู่หมั้น และไม่รับยื่นเคสไปเยี่ยมแฟนที่รู้จักผ่าน Social )**
***ทางบริษัทเรามีการประเมินเบื้องต้นก่อนเพื่อการแนะนำที่เหมาะสม ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับยื่นให้กับเคสที่โอกาสผ่านต่ำ***

ค่าบริการวีซ่า :  9,900 บาท
(ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน)ข้อตกลงและเงื่อนไข

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของท่าน

 • อัตราค่าบริการรวม
  1. ค่าธรรมเนียมวีซ่าและจองคิวนัดสัมภาษณ์วีซ่า (ลงทะเบียน/กรอกใบสมัครออนไลน์)
  2. ค่าบริการของทางบริษัท
  3. ค่าแปลเอกสารเบื้องต้น ไม่เกิน 3 ฉบับ (เอกสารฉบับถัดไปคิด 300 บาทต่อฉบับ)
  4. เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาในการเตรียมเอกสาร
  5. เจ้าหน้าที่ดูแล ณ วันยื่นวีซ่า
  6. ค่าจัดส่งเอกสารคืนทางไปรษณีย์ (เอกสารจัดส่งจากทางสถานทูต แจ้งที่อยู่การจัดส่งเอกสาร ณ วันสัมภาษณ์)

  อัตราค่าบริการไม่รวม
  1. ค่าจัดส่งพาสปอร์ต และเอกสารมาที่บริษัทฯ

Sign In Qetour