Package

บัตรเข้าชมฟาร์มกัญชา โปรแกรม ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและเรียนรู้กัญชา - กัญชง ณ เพลาเพลิน จังหวัดบุรีรัมย์

โดย Quality Express Co.,ltd. (ratchada)
กำหนดกำร “ 1 Day Trip ” โปรแกรม ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและเรียนรู้กัญชา - กัญชง ณ เพลำเพลิน จังหวัดบุรีรัมย์
 • ประเทศ : ไทย
 • เมือง : บุรีรัมย์
 • เดินทาง : พฤศจิกายน - พฤศจิกายน 2565
 • รหัสสินค้า : QEQQBRM-PK001

เลือกเพื่อจองแพ็กเกจ

โปรดเลือกวันที่และแพ็กเกจที่คุณต้องการ

เลือกวันเดือนทาง

เลือกวันที่ไปใช้บริการ
กรุณาจองล่วงหน้าก่อนไปใช้บริการ 15 วัน

โปรดเลือกตัวเลือกด้านล่างนี้ให้ครบถ้วนเพื่อดูรายละเอียดของแพ็กเกจ

กิจกรรม (1 วัน )

บัตรเข้าชมฟาร์มกัญชาข้อตกลงและเงื่อนไข

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของท่าน

 • ระยะเวลาการเข้าชมและทำกิจกรรม 4 - 5 ชั่วโมง เวลา 09.00 - 14.00 น.
  เวลาเปิด - ปิดการเข้าชม 08.00 -17.00 น. (พักเที่ยงเวลา 12.00 - 13.00 น.)

  หมายเหตุ:
  * เลือกประเภทของอาหาร
  - อาหารเจ
  - อาหารอิสลาม
  - อาหารมังสวิรัต
  - มังสวิรัติบริสุทธิ์หรือวีแกน
  * กรุณาระบุอาหารที่ประเภทอาหารที่ก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้ และระบุอาหารอื่นแทนในกรณีที่ไม่ต้องการรับประทานอาหารที่มีส่วนผสมของใบกัญชา
  (ใบกัญชามาจากส่วนประกอบของต้นกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติด ซึ่งมาจากสถานที่ปลูกหรือผลิตในประเทศที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย)

  ข้อบังคับการเข้าฟาร์มกัญชา
  * ไม่อนุญาตให้นำอาหารเครื่องดื่มเข้าภายในโรงปลูกกัญชา
  * ผู้มีประวัติ การแพ้เกสรดอกไม้ หรือ แพ้กลิ่นฉุน ซึ่งเกิดจากต้นกัญชา ควรงดการเข้าเยี่ยมชม
  * ห้ามสูบบุหรี่, ห้ามนำแอลกอฮอล์เข้าภายในโรงปลูกกัญชา และห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าภายในโรงปลูกกัญชา
  * สตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร ผู้เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด ผู้ที่การทำงานตับ ไต บกพร่อง ไม่ควรรับประทานอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชา

Sign In Qetour