Package

บริการรับยื่นเอกสารออสเตรเลีย (Australia)

โดย Quality Express Co.,ltd. (ratchada)
บริการรับยื่นเอกสารออสเตรเลีย (Australia)
 • ประเทศ : ออสเตรเลีย
 • เมือง : แคนเบอร์รา
 • เดินทาง : กุมภาพันธ์ - ธันวาคม 2566
 • รหัสสินค้า : QEQQAUS-PK001

เลือกเพื่อจองแพ็กเกจ

โปรดเลือกวันที่และแพ็กเกจที่คุณต้องการ

เลือกวันเดือนทาง

เลือกวันที่ไปใช้บริการ
กรุณาจองล่วงหน้าก่อนไปใช้บริการ 1 วัน

โปรดเลือกตัวเลือกด้านล่างนี้ให้ครบถ้วนเพื่อดูรายละเอียดของแพ็กเกจ

ประเภทแพ็กเกจ

กิจกรรม (1 วัน )

บริการรับยื่นวีซ่า ออสเตรเลีย
วีซ่า ออสเตรเลีย ประเภทท่องเที่ยว 
เป็นวีซ่าที่ใช้เพื่อการท่องเที่ยว พักผ่อน หรือการเดินทางไปเยี่ยมเยียนเพื่อน หรือญาติ ที่พำนักอยู่ในสหราชอาณาจักรในช่วงระยะเวลาที่ไม่ยาวนานมากนัก

ระยะเวลาดำเนินการ : 
- ระยะเวลาในการพิจารณาออกวีซ่า 15-60 วันทำการ และจะได้รับคืนหนังสือเดินทางพร้อมวีซ่าประมาณ 7-10 วันทำการ
หมายเหตุ ผู้เดินทางทุกคน ต้องยื่นขอวีซ่า ด้วยตนเองที่ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ประเทศ ออสเตรเลีย ซึ่งจะมีการ สแกนลายนิ้วมือและถ่ายรูป
**ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ รับยื่นวีซ่า ออสเตรเลีย ให้กับผู้เดินทางที่มีวัตถุประสงค์ท่องเที่ยว/เยี่ยมญาติ หรือติดต่อธุรกิจระยะสั้นจริงๆเท่านั้น (ทางบริษัทฯ ไม่รับยื่นวีซ่าทำงานหรือวีซ่าคู่หมั้น และไม่รับยื่นเคสไปเยี่ยมแฟนที่รู้จักผ่าน Social )**
***ทางบริษัทเรามีการประเมินเบื้องต้นก่อนเพื่อการแนะนำที่เหมาะสม ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับยื่นให้กับเคสที่โอกาสผ่านต่ำ***

 

ค่าบริการวีซ่า :  7,500 บาท
(ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน)

สอบถามเพิ่มเติม
คุณเปิ้ล 061-408-1606      
คุณแอน 090-888-0598 ข้อตกลงและเงื่อนไข

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของท่าน

 • อัตราค่าบริการรวม
  1. ค่าธรรมเนียมวีซ่าและจองคิวในการยื่นเอกสารขอวีซ่า (ลงทะเบียน/กรอกใบสมัคร)
  2. ค่าบริการของทางบริษัท
  3. ค่าแปลเอกสารเบื้องต้น ไม่เกิน 3 ฉบับ (เอกสารฉบับถัดไปคิด 300 บาทต่อฉบับ)
  4. เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาในการเตรียมเอกสาร
  5. ค่าจัดส่งเอกสารคืนทางไปรษณีย์ (เอกสารจัดส่งจากทางสถานทูต แจ้งที่อยู่การจัดส่งเอกสาร ณ วันสัมภาษณ์)

  อัตราค่าบริการไม่รวม
  1. ค่าจัดส่งพาสปอร์ต และเอกสารมาที่บริษัทฯ
  2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% 

Sign In Qetour