Package

enjoy สมุย ไหว้ไอ้ไข่แบบไพรเวท 3วัน 2 คืน

enjoy สมุย ไหว้ไอ้ไข่แบบไพรเวท 3วัน 2 คืน
 • ประเทศ : ไทย
 • เมือง : สุราษฎร์ธานี
 • ระยะเวลาเดินทาง : กันยายน - เมษายน 2564
 • รหัสสินค้า : SPKTAO-PK004

ตัวเลือกแพ็กเกจ

โปรดเลือกวันที่ไปใช้บริการ เพื่อดูราคา

เลือกวันเดือนทาง

เลือกวันที่ไปใช้บริการ
กรุณาจองล่วงหน้าก่อนไปใช้บริการ 14 วัน

โปรดเลือกตัวเลือกด้านล่างนี้ให้ครบถ้วนเพื่อดูรายละเอียดของแพ็กเกจ

จุดนัดพบ

กิจกรรม (3 วัน 2 คืน)

DAY 1 สนามบินสมุย – ทัวร์รอบเกาะ – รีสอร์ทที่พัก IBIS SAMUI

.......... น.

ถึงท่าเรือหรือสนามบินเกาะสมุย รถรับนำทานเที่ยวชมสถานที่สำคัญต่างๆ ถึงท่าเรือหรือสนามบินเกาะสมุย รถรับนำทานเที่ยวชมสถานที่สำคัญต่างๆ  รอบเกาะสมุย สักการะพระใหญ่เกาะฟานเพื่อเป็นสิริมงคล ซึ่งตั้งอยู่บนแหลม  เห็นทิวทัศน์หาด              ต่างๆของเกาะสมุยอย่างสวยงาม ได้ทั้งทำบุญและชมทิวทัศน์ในเวลาเดียว กัน จากนั้นนำสู่จุดชมวิวที่สามารถชมความสวยงามของหาดเฉวงและ หาดเฉวงน้อย หลังจากจุด             

ชมวิว พาชมแท่งหินธรรมชาติที่สร้างไว้อย่างพิศดาร หินตา หินยาย ซึ่ง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมอย่างมาก ด้วยรูปร่างของหินที่แปลกประหลาด ดูค้ายกับอวัยวะเพศชาย             

และเพศหญิง จากรูปทรงของหินนี้ จะสร้างความประหลาดใจให้แก่ผู้พบหิน อย่างแน่นอน จากนั้นนำท่านไปวัดคุณาราม นมัสการหลวงพ่อแดงซึ่งแม้ จะมรณะภาพไปเป็น เวลานานแล้ว แต่สภาพร่างกายไม่เน่าไม่เปื่อยและทดลองลูบฆ้องยักษ์ให้ เกิดเสียง ว่ากันว่าเป็นการทดสอบบุญบารมีอีกด้วย สมควรแก่เวลา นำ ท่านเข้าเช็ดอินโรงแรม... หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2

1 FULL DAY TRIP Snorkeling Trip ทัวร์หมู่เกาะอ่างทอง ทะเลใน

 

06.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 07.30 น.

รถรับท่านจากโรงแรมเดินทางสู่ท่าเรือหน้าทอน

08.30 น.

เรือออกเดินทางจากท่าเรือหน้าทอน สู่อุทยานหมู่เกาะอ่างทอง ทะเลใน เรือออกเดินทางจากท่าเรือหน้าทอน สู่อุทยานหมู่เกาะอ่างทอง ทะเลใน  ( มีบริการ ชา กาแฟ ไมโล ขนม กล้วยหอม ไว้บริการบนเรือ )

08.30 น.

เดินทางถึงเขตอุทยานหมู่เกาะอ่างทอง ขึ้นชมทะเลใน หุบเขาบนเกาะที่เดินทางถึงเขตอุทยานหมู่เกาะอ่างทอง ขึ้นชมทะเลใน หุบเขาบนเกาะที่ งดงามแห่งหนึ่งของประเทศไทย ที่เกาะแม่เกาะ ทะเลสาปซึ่งเกิดจากการ ยุบตัวของภูเขาหินปูน จากนั้นเชิญสนุกสนานกับการว่ายน้ำหรืออาบแดด

12.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงแบบ Buffet บนเรือ เป็นอาหารไทยพร้อมผลไม้ รับประทานอาหารเที่ยงแบบ Buffet บนเรือ เป็นอาหารไทยพร้อมผลไม้  พร้องล่องเรือชมบรรยากาศเดินทางไป เกาะวัวตาหลับ

13.00 น.

เดินทางถึงที่ทำการอุทยานหมู่เกาะอ่างทอง " เกาะวัวตาหลับ " จุดนี้เดินทางถึงที่ทำการอุทยานหมู่เกาะอ่างทอง " เกาะวัวตาหลับ " จุดนี้ ท่านสามารถขึ้นจุดชมวิวบนยอดเขาของเกาะวัวตาหลับ ท่านสามารถ มองเห็นภาพธรรมชาติอันงดงาม ของหมู่เกาะประมาณ 42 เกาะเรียงราย อยู่บนพื้นผิวท้องทะเลสีครามหรือชมหินงอกหินย้อยใน 

15.00 น.

ถ้ำบัวโบกจากนั้นเชิญท่านสนุกสนานกับการดำน้ำ ว่ายน้ำ อาบแดด บนถ้ำบัวโบกจากนั้นเชิญท่านสนุกสนานกับการดำน้ำ ว่ายน้ำ อาบแดด บน หาดทรายขาวบริสุทธิ บนชายหาด

16.45 น. ถึงเวลาอำลาหมู่เกาะอ่างทองด้วยความประทับใจ ระหว่างการเดินทางมี ถึงเวลาอำลาหมู่เกาะอ่างทองด้วยความประทับใจ ระหว่างการเดินทางมี  ชา กาแฟ ไมโล น้ำอัดลมเย็นๆ ถึงท่าเรือหน้าทอน รถรับท่านส่งโรงแรมที่พัก หลังจากนั้นพักผ่อน ตามอัธยาศัย
วันที่ 3 เกาะสมุย – วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) – Moon Cafe
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. เดินทางจากที่พัก เพื่อไปออกจากท่าเรือเกาะสมุยสู่ท่าเรือจังหวัดสุราษฎร์ธานี
11.00 น.

อิสระอาหารกลางวัน

นำท่านสักการะ ศาลหลักเมืองนคร สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่คอยปกป้องรักษาบ้านเมืองนำท่านสักการะ ศาลหลักเมืองนคร สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่คอยปกป้องรักษาบ้านเมือง ให้พ้นจากภัยอันตรายต่างๆ ทุกท่านคงเคยรับรู้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของศาลหลักเมืองจาก คำลือมากมาย ผ่านองค์จตุคามรามเทพเทวดารักษาเมือง ซึ่งอยู่บนเสาสูงสุดของศาลหลัก เมือง อาคารสีขาวที่ออกแบบอย่างงดงามประกอบด้วยอาคารทั้งหมด 4 หลัง หลังกลาง ประดิษฐานศาลหลักเมือง ออกแบบให้มีลักษณะคล้ายศิลปะศรีวิชัย เรียกทรงเหมราชลีลา  อาคารหลังเล็กทั้ง 4 หลัง ถือเป็นบริเวณสี่ทิศ เรียกว่าศาลจตุโลกเทพ ประกอบด้วยพระเสื้อ เมือง ศาลพระทรงเมือง ศาลพระพรหมเมืองและศาลพรบันดาลเมือง นำท่านเดินทางสู่ วัด พระมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือที่ชาวนครเรียกกันสั้นๆว่า “วัดพระธาตุ” เป็นโบราณสถานที่มี ความสำคัญมากของชาวนคร ยอดพระธาตุทำจากทองคำแท้ๆ ชาวนครยึดถือให้วัดพระธาตุ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ เนื่องจากเป็นที่บรรจุ พระบรมสารีริก ธาตุของพระพุทธเจ้า และที่สำคัญปัจจุบันกรมศิลปากรได้ประกาศ จดทะเบียนวัดพระมหาธาตุ เป็นโบราณสถาน นับเป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้ นำท่านเดินทางสู่ วัดเจดีย์ จากเรื่องราวที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ที่เมื่อขออะไรก็ได้สมหวัง ทุกอย่าง “ไอ้ไข่” รูปไม้แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์  สวมชุดลายพรางทหารสวมแว่นตาดำ ที่เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ ณ วัดแห่ง นี้จากศรัทธาที่เชื่อกันว่า “ขอได้ ไหว้รับ” โดยเฉพาะโชคลาภ และการค้าขาย บนบานศาลกล่าว  ขอให้มีโชคมีลาภในการเสี่ยงดวงเล่นพนัน หรือขอให้ช่วยเรียกคนมาซื้อของ หรือทำยอดขาย ให้ ได้ตามเป้า หรือของหายให้ช่วยหา หรือขอให้ช่วยปกป้องภัย ภายในวัดเจดีย์เต็มไปด้วยสิ่ง ของที่ผู้เลื่อมใส ศรัทธานำมาแก้บน เช่น รูปไก่ชน ชุดทหาร หนังสติ๊ก ของเล่นต่าง ๆ เป็นต้น  ส่วนบริเวณที่ให้จุดประทัดก็มีเศษประทัดกองสูงเป็นเนินเขาย่อมๆ บ่งบอกถึงแรงศรัทธาที่มี ต่อไอ้ไข่ และแสดงถึงผลสัมฤทธิ์จากผู้ที่มาขอแล้วได้รับจากไอ้ไข่ ทุกวันผู้คนต่างหลั่งไหลไป ขอพรจากไอ้ไข่เป็นจำนวนมาก ให้ท่านกราบขอพร ขอโชคลาภ บนบานศาลกล่าว จากรูปไม้ สลักไอ้ไข่ ตามอัธยาศัย **กาขอพร ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ ธูป 3 ดอก บูชาบนได้ ไหว้รับ แต่เมื่อสำเร็จ ให้แก้บนด้วยของที่นำมาบนและจุดธูปเพียง 1 ดอกเท่านั้น ของที่ชอบ ขนมเปี๊ยะ, น้ำแดง,  ชุดทหาร ตำรวจ, ไก่ปูนปั้น, หนังสติ๊ก, ประทัด หลังจากขอพรแล้ว 

16.00 น. จนถึงเวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองนครศรีธรรมราช หมายเหตุ คณะควรจนถึงเวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองนครศรีธรรมราช หมายเหตุ คณะควร เดินทางไปถึงสนามบินเพื่อทำการเช็คอินก่อนขึ้นเครื่องประมาณ 1-2 ชม.เพื่อหลีกเลี่ยงสถาน การณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น เช่น สภาพการจราจรที่คับคั่ง, สภาพอากาศและอื่นๆ โดยมีตัวแทน บริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถ) เป็นผู้พิจารณาและบริหารเวลาอย่างเหมาะสม  บริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินทุกกรณีหากลูกค้าไม่สามารถขึ้นเครื่องกลับตามวันและเวลาเที่ยว บินที่จองตั๋วเครื่องบินไว้

 หมายเหตุ: โปรแกรมนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศที่เหมาะสม


ข้อตกลงและเงื่อนไข

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของท่าน

 • อัตราดังกล่าวรวม
  1.ห้องพัก 2 คืน เกาะสมุย
  2.อาหารเช้า 2 มื้อ
  3.อาหารเที่ยง 2 มื้อ
  4.รวมทริปดำน้ำตื้นรอบเกาะ


  อัตราดังกล่าวไม่รวม
  1. .อัตรานี้ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ –เกาะสมุย นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ
  2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
  3.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น)
  (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)

   

  เงื่อนไขการจองและเข้าพัก
  1.กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
  2.ราคานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้


  การจอง
  1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และ
  ใบรับเงินของท่าน
  2. ชำระเงิน เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการจองเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงิน
  เข้าทางธนาคารของบริษัทฯ
  3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ของผู้เดิน
  ทางทุกท่าน หลังจากทำการโอนเงิน เพื่อใช้สำหรับการทำจองในระบบ


  การยกเลิกการเดินทาง
  1.เมื่อท่านตกลงชำระกับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและ
  ข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและคืนเงินทุกกรณี

Sign In Qetour