Package

แพ็กเกจทัวร์ 2 Days Kamikochi-Tateyama Kurobe

โดย Quality Express Co.,ltd. (ratchada)
-เยี่ยมชมกำแพงหิมะทาเตยามะคุโรเบะ จุดชมวิวที่สามารถเห็นได้เพียงปีละครั้ง -แพ็กเกจทัวร์ 2 วัน 1 คืน ออกเดินทางจากโตเกียว เที่ยวชมสถานที่ยอดนิยมที่ไม่ควรพลาด
 • ประเทศ : ญี่ปุ่น
 • เมือง : โตเกียว
 • เดินทาง : พฤษภาคม - มิถุนายน 2566
 • รหัสสินค้า : QEPKGALPINE-2DAYS

เลือกเพื่อจองแพ็กเกจ

โปรดเลือกวันที่และแพ็กเกจที่คุณต้องการ

เลือกวันเดือนทาง

เลือกวันที่ไปใช้บริการ
กรุณาจองล่วงหน้าก่อนไปใช้บริการ 7 วัน

โปรดเลือกตัวเลือกด้านล่างนี้ให้ครบถ้วนเพื่อดูรายละเอียดของแพ็กเกจ

กิจกรรม (2 วัน 1 คืน)

        ทัวร์ 2 วันแบบจำกัดตามฤดูกาลที่ทาเตยามะคุโรเบะ  เพื่อเยี่ยมชมจุดชมวิวที่สวยงามซึ่งเป็นตัวแทนของญี่ปุ่นและเดินชมธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ จุดแรกคือคามิโคจิทางตะวันตกของจังหวัดนากาโน่ ตีนเขาของเทือกเขาแอลป์ตอนเหนือได้รับการจัดอันดับให้เป็นอนุสรณ์ทางธรรมชาติพิเศษของญี่ปุ่น

-เยี่ยมชมกำแพงหิมะทาเตยามะคุโรเบะ จุดชมวิวที่สามารถเห็นได้เพียงปีละครั้ง
-แพ็กเกจทัวร์ 2 วัน 1 คืน ออกเดินทางจากโตเกียว เที่ยวชมสถานที่ยอดนิยมที่ไม่ควรพลาด

จำนวน

ราคา

เดินทาง 2 ท่าน  (พัก 1 ห้อง)

13,900 บาท / ท่าน

วันที่เปิดให้บริการ

พ.ค. 66      21 / 23 / 26 / 28 
มิ.ย.  66      2 / 4 / 6 / 9 / 11 / 13 / 16 / 18 / 20 / 23

จุดนัดพบ
พบกันที่เสาธงตรงใต้อาคาร Tokyo MODE Gakuen ที่ Shinjuku West Exit

เวลานัดพบ              07.00  น.    
เวลาออกเดินทาง     07:10  น. 

การเดินทาง
วันที่ 1:
- 07:10 น. ออกเดินทางจาก Tokyo Mode Gakuen ที่ Shinjuku West Exit
-10:00-10:20 น. เที่ยวชมและพักผ่อนที่ทะเลสาบ Suwa
-11:20-16:00 น. เที่ยวชมเมืองคามิโคจิ (ออกค่าใช้จ่ายเอง)
-18:00 น. ~ ที่พัก: Hakuba Mominoki Hotel  หรือเทียบเท่า 


วันที่ 2:
- 06.00-06.30 น.   อาหารเช้าที่โรงแรม
- 06:30 น.- 07:00 น.  ออกเดินทาง
- 07:30-14:30 น. เที่ยวชมกำแพงหิมะทาเตยามะคุโรเบะ โองิซาวะ - <รถบัสไฟฟ้าอุโมงค์คันเด็น> 16 นาที - เขื่อน คุโรเบะ เดิน 15 นาที - ทะเลสาบคุโรเบะ - <เคเบิลคาร์คุโรเบะ> 5 นาที - คุโรเบะไดระ - <ทาเตยามะ กระเช้าลอยฟ้า> 7 นาที - Daikanbo - 10 นาที - Murodo - Snow Wall Sightseeing - กลับสู่ Ogizawa (อาหารกลางวันออกค่าใช้จ่ายเอง)
20.00 น.  (โดยประมาณ)  สิ้นสุดที่ Shinjuku West Exit

** เวลาการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

 ข้อตกลงและเงื่อนไข

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของท่าน

 • ราคานี้รวม

  ราคานี้ไม่รวม

  ✔ค่าบริการ

  ✖ ตั๋วเครื่องบิน

  ✔ค่าที่จอดรถ

  ✖ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

  ✔ค่าโดยสาร

  ✖อาหารมื้อกลางวัน

  ✔ค่าผ่านทาง

  ✖บัตรเข้าชม

  ✔อาหารมื้อเช้า

  ✖ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุถึง

  ✔อาหารมื้อค่ำ

   

  ✔ที่พัก 1 คืน

   

  ✔ค่าโดยสาร Kurobe Ropeway ไป-กลับ

   

  ข้อกำหนดและเงื่อนไขก่อนการสั่งซื้อ

  1. แพ็กเกจนี้กำหนดจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 6 คน หากจำนวนผู้โดยสารที่จองมาในวันเดียวกับท่านไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด การเดินทางจะถูกยกเลิก และคุณจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมล ภายใน 5 วัน ก่อนวันออกเดินทาง
  2. สตรีมีครรภ์, โรคกลัวความสูง, โรคหัวใจ, โรคความดันโลหิตสูง, โรคหอบหืด, โรคลมชัก
  3. กรุณามาถึงจะจุดนัดพบล่วงหน้า 10 นาที ก่อนเวลานัดหมาย รถจะออกเดินทางตรงเวลา
  4. หากผู้เดินทางมาสายและเลยเวลาออกเดินทางจะไม่มีการคืนเงิน
  5. หากบริษัทพิจารณาแล้วว่าจะเป็นอุปสรรคต่อความปลอดภัยของผู้เดินทางเนื่องจากเหตุผลต่างๆ เช่น ทัศนวิสัยไม่ดี หิมะตก สภาพอากาศเลวร้าย หรือการดำเนินการกำจัดหิมะ เวลาในการเดินในกำแพงหิมะ (ยูกิโนะโอทานิ) จะถูกลดหรือระงับ .
  6. เนื่องจากสภาพการจราจรและเหตุผลอื่น ๆ อาจทำให้เวลาการเดินทางล่าช้า
  7. กำหนดการเดินทางตรงกับวันหยุดติดต่อกันของญี่ปุ่น สถานที่ท่องเที่ยวคาดว่าจะหนาแน่น และระยะเวลาการเข้าพักอาจสั้นลง
  8. หากเวลานำส่งท่านในวันกลับล่าช้ามากเนื่องจากสภาพอากาศ สภาพจราจรหรือเหตุสุดวิสัย ค่าที่พัก ค่าแท็กซี่ ฯลฯ ท่านจะต้องรับผิดชอบเอง
  9. โปรดแต่งกายเบา ๆ และหลีกเลี่ยงเสื้อผ้าที่มีความคล่องตัวจำกัด เช่น รองเท้าส้นสูง
  10. ไม่มีไกด์นำเที่ยวในทัวร์นี้ แต่มีเจ้าหน้าที่ไปกับคุณ โปรดทราบว่าการให้บริการของเจ้าหน้าที่เพียงคำอธิบายสั้น ๆ และเป็นเพียงการแจ้งเวลาและสถานที่นัดหมายเท่านั้น
  11. ไม่สามารถระบุโรงแรมที่พักได้ และการจัดสรรห้องพักจะถูกปรับตามความพร้อมให้บริการของห้องพัก และไม่รับประกันประเภทห้องพัก อาหารเช้าและอาหารเย็นของโรงแรมเป็นบุฟเฟ่ต์
  12. เนื่องจากมีความต้องการสูงในเวลาจำกัด เวลาออกเดินทางในวันที่สองจะถูกปรับตามตารางเวลากระเช้าลอยฟ้าที่แจ้งโดยเจ้าหน้าที่คุโรเบะ โปรดปฏิบัติตามข้อตกลงของผู้ประกอบการในวันนั้น
  13. ทัวร์นี้ต้องใช้เวลาเดินนานหลายชั่วโมง โปรดพิจารณาสภาพร่างกายและสุขภาพของคุณก่อนทำการจอง

Sign In Qetour