ให้บริการด้านการท่องเที่ยวครบวงจร แพ็คเกจท่องเที่ยว ตามความต้องการ ทั้งภายในประเทศ และ ต่างประเทศ บริการจองบัตรโดยสารเครื่องบิน บริการจองโรงแรมที่พัก บริการจองบัตรท่องเที่ยวต่างประเทศ อาทิเช่น Disneyland, Ocean Park, Ngong Ping 360, Peak Tram (ฮ่องกง) Universal Studio Singapore, S.E.A. Aquarium, Adventure Cove Water Park, Dolphin Discovery ( สิงคโปร์ ) Universal Studio Japan, Tokyo Disneyland, Tokyo Disney Sea , Osaka Amazing Pass , Kansai Thru Pass ( ญี่ปุ่น )
  • : +425 345 8765
Code
: QEPHMNL-PK01
แพ็กเกจ
เส้นทาง
: มะนิลา
ระยะเวลา
: 3 วัน 2 คืน
โดย
: ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส - 11/02024

Hightlightไฮไลท์แพ็กเกจ

ตัวเลือกแพ็กเกจ โปรดเลือกวันเดินทาง + รายละเอียดแพ็กเกจ

เลือกวันที่ใช้บริการ จองก่อนใช้บริการ 1 วัน

รายละเอียดแพ็กเกจที่คุณต้องการ

Activity (3 วัน 3 คืน)

รายละเอียดที่คุณจะได้พบ

แพคเกจเที่ยวมะนิลา ( Manila) 3วัน2คืน
ราคาแพคเกจสำหรับผู้ใหญ่ ราคาต่อท่าน (ต้องเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป)

โรงแรม

ราคาต่อท่าน

HOTEL KIMBERLY MANILA  

*ใกล้ Robinsons Place Manila

9,900 บาท

MICROTEL BY WYNDHAM MALL OF ASIA

*ใกล้ SM Mall of Asia

10,900 บาท

GOLDEN PHOENIX HOTEL MANILA

10,500 บาท

 

ตารางการเดินทาง

วันแรก

 -     เดินทางถึงสนามบินนานาชาตินินอยอากีโน (มะนิลา)

 -     จนท.รับท่านที่จุดนัดพบและนำส่งโรงแรมตามที่ท่านเลือก

วันที่สอง

-   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
-   ไกด์ (ภาษาไทย) รับท่านจากโรงแรม
-    Makati City ศูนย์กลางการเงินและพาณิชย์ของประเทศ ชม Forbes Park Millionaire Row

-   Manila American Cemetery and Memorial สุสานและอนุสรณ์สถานทหารอเมริกันในมะนิลา
-   Rizal Park สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ตั้งของอนุสาวรีย์ Dr. Jose Rizal

-    Intramuros โบราณสถานและกำแพงเมืองอินทรามูรอส
-    Fort Santiago ป้อมปราการตั้งอยู่ในอินทรามูรอส ที่สร้างโดยนักเดินเรือและผู้ว่าการชาวสเปน
-    San Agustin Church โบสถ์ซานอะกุสติน กรุงมะนิลา เป็นโบสถ์คาทอลิกแห่งแรกที่สร้างขึ้นบนเกาะลูซอน
-    รับประทานอาหารกลางวันร้านอาหารท้องถิ่น
-    นำท่านส่งโรงแรม หรือ Shopping Mall ( หลังจากนั้นเดินทางกลับโรงแรมเอง)

วันที่สาม

-        รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

-        Check out โรงแรม

-        เจ้าหน้าที่รับท่านที่โรงแรมนำส่งสนามบินนานาชาตินินอยอากีโน (มะนิลา)

 

 

เงื่อนไข

Overview

เงื่อนไขสำคัญ

1. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วันทำการ
2. หลังจากได้รับการคอนเฟิร์ม และชำระเงินแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ และในกรณียกเลิกขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
3. สำหรับซิตี้ทัวร์วันที่ 2 ของการเดินทาง ต้องเดินทางตามโปรแกรม ไม่สามารถตัดรายการใดออก หรือยกเลิกเงินคืนได้
4. แพคเกจนี้สำหรับการจองแบบไม่เกิน 6 ท่านเท่านั้น
อัตราค่าบริการรวม
1. โรงแรมพัก 2 คืน (รวมอาหารเช้า)
2. รถรับส่ง สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน 
3. ซิตี้ทัวร์ครึ่งวัน (รวมอาหารกลางวันและน้ำดื่ม 1 ขวดระหว่างทัวร์) พร้อมไกด์พูดภาษาไทยดูแล


อัตราค่าบริการไม่รวม
1. ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
2. ราคาไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถในวันที่มีซิตี้ทัวร์
4. ราคาไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่ามินิบาร์ในห้องพัก , ค่าซักรีด ฯล