Package

แพคเกจอิสระฮ่องกง 3 วัน 2 คืน

โดย Quality Express Co.,ltd. (ratchada)
สะดวก : บริการรถรับส่ง ไปกลับ โรงแรม-สนามบิน คุ้มค่า : บริการซิตี้ทัวร์ครึ่งวัน พร้อมดูแลโดยไกด์พูดไทย ฟรี!!อาหารเช้าแบบติ่มซำ (1มื้อ)
 • ประเทศ : ฮ่องกง
 • เมือง : ฮ่องกง
 • เดินทาง : พฤษภาคม - กันยายน 2566
 • รหัสสินค้า : QEHKGFE-PK01

เลือกเพื่อจองแพ็กเกจ

โปรดเลือกวันที่และแพ็กเกจที่คุณต้องการ

เลือกวันเดือนทาง

เลือกวันที่ไปใช้บริการ
กรุณาจองล่วงหน้าก่อนไปใช้บริการ 7 วัน

โปรดเลือกตัวเลือกด้านล่างนี้ให้ครบถ้วนเพื่อดูรายละเอียดของแพ็กเกจ

กิจกรรม (3 วัน 2 คืน)

แพคเกจอิสระฮ่องกง 3 วัน 2 คืน

(พร้อมบริการรถรับส่งสนามบิน - โรงแรม + ซิตี้ทัวร์ครึ่งวัน)

 

ราคาแพคเกจสำหรับผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาต่อท่าน (ต้องเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป)
กรณีเด็กพักแบบมีเตียง ราคาเท่ากับผู้ใหญ่

กรุณาเช็คที่ว่างก่อนทำการจองทุกครั้ง

 

ตารางการเดินทาง

วันแรก

- เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง

 -เจ้าหน้าที่(พูดอังกฤษ) รอรับที่สนามบิน (รอรับที่ Exit B / Row14) นำท่านส่งโรงแรมโดยรถโค้ช (พร้อมลูกค้าท่านอื่น)

- Check-in โรงแรมตามแพคเกจที่ท่านเลือก (check-in ได้ตั้งแต่เวลา 14.00 น.)

วันที่สอง

- 07.30 น. ไกด์ (พูดไทย) รับท่านจากล็อบบี้ของโรงแรม

- รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซำ

- วัดเจ้าแม่กวนอิม วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน 

- ร้านจิวเวอรี่ และ ร้านสมุนไพรหรือร้านเครื่องสำอาง

- เจ้าหน้าที่นำท่านส่งที่ส่งย่านจิมซาจุ่ย ลูกค้าเดินทางกลับที่พักด้วยตัวเอง

 

วันที่สาม

- Check-out เวลา 12.00 น.

- เจ้าหน้าที่ (พูดอังกฤษ) รับท่านเดินทางส่งสนามบินฮ่องกง

ตารางราคา

โรงแรม

ช่วงเวลา

ราคาผู้ใหญ่

ราคาพักเพิ่ม

ท่าน/คืน

Set 1

Silka Tsuen Wan

 Hotel

 

 

@Tsuen Wan

 

01 มิ.ย. – 30 มิ.ย. 66

3,290

1,600

01 ก.ค. – 30 ก.ย. 66

4,800

2,200

เข้าพักตรงกับ วันศุกร์-เสาร์  จ่ายเพิ่ม 800 บาท/คน/คืน

เข้าพักตรงกับ 19-23 , 29-30 ก.ย. 66 จ่ายเพิ่ม 1,000 บาท/คน/คืน

Set 2

Panda Hotel

 

 

@Tsuen Wan

 

01 มิ.ย. – 30 มิ.ย. 66

4,700

2,200

01 ก.ค. – 30 ก.ย. 66

5,500

2,500

เข้าพักตรงกับ วันศุกร์-เสาร์  จ่ายเพิ่ม 800 บาท/คน/คืน

เข้าพักตรงกับ 20-24 , 29-30 ก.ย.66  จ่ายเพิ่ม 1,500 บาท/คน/คืน

Black Out Date : 27 ก.ค.–09 ส.ค. 66 (ไม่รับจอง)

Set 3

Kimberley Hotel

Cityview-Economy

 

 

@Tsim Sha Tsui

@Yau Ma Tei

 

01 มิ.ย. – 30 มิ.ย. 66

4,900

2,700

01 ก.ค. – 30 ก.ย. 66

5,700

2,800

เข้าพักตรงกับ วันศุกร์-เสาร์  จ่ายเพิ่ม 800 บาท/คน/คืน

เข้าพักตรงกับ 17-24 , 29-30 ก.ย. 66 จ่ายเพิ่ม 2,000 บาท/คน/คืน

Set 4

Prudential Hotel             @Jordan

01 พ.ค. – 30 มิ.ย. 66

5,200

2,700

01 ก.ค. – 30 ก.ย. 66

5,900

3,200

เข้าพักตรงกับ วันศุกร์-เสาร์  จ่ายเพิ่ม 800  บาท/คน/คืน

เข้าพักตรงกับ 05-09, 17-25 , 29-30 ก.ย.66  จ่ายเพิ่ม 2,000 บาท/คน/คืน

ราคาเด็ก (2-11 ปี)

ราคาเท่ากับผู้ใหญ่

ราคาเด็ก (2-11 ปี) ไม่มีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ราคา  2,000  บาท/ท่านข้อตกลงและเงื่อนไข

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของท่าน

 • เงื่อนไขสำคัญ

   กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วันทำการ

  1. เดินทาง : วันนี้ – 30 ก.ย. 66
   จอง   :     วันนี้ – 30 ก.ค. 66
  1. หลังจากได้รับการคอนเฟิร์ม และชำระเงินแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ และในกรณียกเลิกขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
  2. สำหรับซิตี้ทัวร์วันที่ 2 ของการเดินทาง ต้องเดินทางตามโปรแกรม ไม่สามารถตัดรายการใดออก หรือยกเลิกเงินคืนได้
  3. แพคเกจนี้สำหรับการจองแบบไม่เกิน 7 ท่านเท่านั้น

   

  อัตราค่าบริการรวม

  1. โรงแรมพัก 2 คืน ไม่รวมอาหารเช้า
  2. รถรับส่ง สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน เป็นรถ Seat In Coach (ให้บริการในช่วงเวลา 08.00-22.00 น. นอกเวลานี้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
  3. ซิตี้ทัวร์ครึ่งวัน+ติ่มซำมื้อเช้า พร้อมไกด์ไทยดูแล

   

  อัตราค่าบริการไม่รวม

  1. ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
  2. ราคาไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถในวันที่มีซิตี้ทัวร์ (รวมท่านละ 50 HKD)
  3. ราคาไม่รวมค่ามัดจำคีย์การ์ดโรมแรม 100 HKD/ห้อง (ชำระเงินสดได้รับเงินคืนเมื่อเช็คเอาท์ หากเป็นบัตรเครดิตจะได้รับเงินคืนเข้าบัตร 14 วันทำการ)
  4. ราคาไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่ามินิบาร์ในห้องพัก , ค่าซักรีด ฯลฯ
  5. ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)

Sign In Qetour