ให้บริการด้านการท่องเที่ยวครบวงจร แพ็คเกจท่องเที่ยว ตามความต้องการ ทั้งภายในประเทศ และ ต่างประเทศ บริการจองบัตรโดยสารเครื่องบิน บริการจองโรงแรมที่พัก บริการจองบัตรท่องเที่ยวต่างประเทศ อาทิเช่น Disneyland, Ocean Park, Ngong Ping 360, Peak Tram (ฮ่องกง) Universal Studio Singapore, S.E.A. Aquarium, Adventure Cove Water Park, Dolphin Discovery ( สิงคโปร์ ) Universal Studio Japan, Tokyo Disneyland, Tokyo Disney Sea , Osaka Amazing Pass , Kansai Thru Pass ( ญี่ปุ่น )
 • : 022465888
Code
: QEHKGFE-PK01
แพ็กเกจ
เส้นทาง
: ฮ่องกง
ระยะเวลา
: 3 วัน 2 คืน
โดย
: ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส - 11/02024

Hightlightไฮไลท์แพ็กเกจ

สะดวก : บริการรถรับส่ง ไปกลับ โรงแรม-สนามบิน คุ้มค่า : บริการซิตี้ทัวร์ครึ่งวัน พร้อมดูแลโดยไกด์พูดไทย ฟรี!!อาหารเช้าแบบติ่มซำ (1มื้อ)

ตัวเลือกแพ็กเกจ โปรดเลือกวันเดินทาง + รายละเอียดแพ็กเกจ

เลือกวันที่ใช้บริการ จองก่อนใช้บริการ 1 วัน

รายละเอียดแพ็กเกจที่คุณต้องการ

Activity (3 วัน 3 คืน)

รายละเอียดที่คุณจะได้พบ

แพคเกจอิสระฮ่องกง 3 วัน 2 คืน

(พร้อมบริการรถรับส่งสนามบิน - โรงแรม + ซิตี้ทัวร์ครึ่งวัน)

 

ราคาแพคเกจสำหรับผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาต่อท่าน (ต้องเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป)
กรณีเด็กพักแบบมีเตียง ราคาเท่ากับผู้ใหญ่

กรุณาเช็คที่ว่างก่อนทำการจองทุกครั้ง

 

ตารางการเดินทาง

วันแรก

- เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง

 -เจ้าหน้าที่(พูดอังกฤษ) รอรับที่สนามบิน (รอรับที่ Exit B / Row14) นำท่านส่งโรงแรมโดยรถโค้ช (พร้อมลูกค้าท่านอื่น)

- Check-in โรงแรมตามแพคเกจที่ท่านเลือก (check-in ได้ตั้งแต่เวลา 15.00 น.)

วันที่สอง

- 07.30 น. ไกด์ (พูดไทย) รับท่านจากล็อบบี้ของโรงแรม

- รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซำ

- วัดเจ้าแม่กวนอิม วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน 

- ร้านจิวเวอรี่ และ ร้านสมุนไพรหรือร้านเครื่องสำอาง

- เจ้าหน้าที่นำท่านส่งที่ส่งย่านจิมซาจุ่ย ลูกค้าเดินทางกลับที่พักด้วยตัวเอง

 

วันที่สาม

- Check-out เวลา 12.00 น.

- เจ้าหน้าที่ (พูดอังกฤษ) รับท่านเดินทางส่งสนามบินฮ่องกง

 

ตารางราคา

 

โรงแรม

ช่วงเวลา

ราคาผู้ใหญ่ / ท่าน (บาท)

ราคาพักเพิ่ม

ท่าน/คืน (บาท)

Set 1

O’ Hotel

 

 

@ To Kwa Wan

 

02 ม.ค. – 31 มี.ค. 67

3,490

1,700

เข้าพักตรงกับ 01 ม.ค., 11-13 ก.พ. , 28-30 มี.ค.67 จ่ายเพิ่ม 1,000 บาท/คน/คืน
**Black out 31 มี.ค. 67 ไม่เปิดจอง**  

(ไม่มีห้องเตียงเสริมให้บริการ)

Set 2

iClub To Kwa Wan Hotel

 

@To Kwa Wan

02 ม.ค. – 31 มี.ค. 67

4,200

2,000

เข้าพักตรงกับ วันศุกร์-เสาร์  จ่ายเพิ่ม 1,500 บาท/คน/คืน

เข้าพักตรงกับ  07-10 ม.ค. 67  จ่ายเพิ่ม 800 บาท/คน/คืน 

เข้าพักตรงกับ  19-20 ม.ค. , 11-15 , 28-29 ก.พ. 67  จ่ายเพิ่ม 1,500 บาท/คน/คืน 

เข้าพักตรงกับ 01-03 , 27-31 มี.ค 67 จ่ายเพิ่ม 1,800 บาท/คน/คืน 

Set 3

iClub Mong Kok Hotel

 

@Mong Kok

02 ม.ค. – 29 ก.พ. 67

4,500

2,300

01 – 31 มี.ค. 67

4,800

2,300

เข้าพักตรงกับ วันศุกร์-เสาร์  จ่ายเพิ่ม 1,500 บาท/คน/คืน
เข้าพักตรงกับ  07-10 ม.ค. 67  จ่ายเพิ่ม 800 บาท/คน/คืน 

เข้าพักตรงกับ  19-20 ม.ค. , 11-15 , 28-29 ก.พ. 67  จ่ายเพิ่ม 1,500 บาท/คน/คืน 

เข้าพักตรงกับ 01-03 , 27-31 มี.ค. 67 จ่ายเพิ่ม 1,800 บาท/คน/คืน

Set 4

Kimberley Hotel

 

@ Tsim Sha Tsui

02 ม.ค. – 29 ก.พ. 67

4,800

2,300

 

 

01 – 31 มี.ค. 67

5,300

2,500

เข้าพักตรงกับ วันศุกร์-เสาร์  จ่ายเพิ่ม 1,300 บาท/คน/คืน

เข้าพักตรงกับ  07-10 ม.ค. 67  จ่ายเพิ่ม 1,800 บาท/คน/คืน 

เข้าพักตรงกับ 01-03 , 27-30 มี.ค. 67 จ่ายเพิ่ม 2,700 บาท/คน/คืน

เข้าพักตรงกับ  11-15 , 28-29 ก.พ. 67  จ่ายเพิ่ม 3,200 บาท/คน/คืน 

Set 5

Cityview-Economy

 

@Yau Ma Tei

02 ม.ค. – 29 ก.พ. 67

4,500

2,000

01 – 31 มี.ค. 67

5,000

2,500

เข้าพักตรงกับ วันศุกร์-เสาร์  จ่ายเพิ่ม 1,300 บาท/คน/คืน

เข้าพักตรงกับ  06-10 ม.ค. 67  จ่ายเพิ่ม 1,800 บาท/คน/คืน 

เข้าพักตรงกับ  10-16 , 26-29 ก.พ. , 01-03 , 27-30 มี.ค. 67  จ่ายเพิ่ม 3,200 บาท/คน/คืน 

Set 6

Prudential Hotel             @Jordan

02 ม.ค. – 31 มี.ค. 67

5,900

2,900

เข้าพักตรงกับ วันศุกร์-เสาร์  จ่ายเพิ่ม 1,300 บาท/คน/คืน

เข้าพักตรงกับ  01 , 05-06 , 19-21 , 26-28 ม.ค. , 10 ก.พ. , 29 ก.พ. – 06 มี.ค. , 18-21 , 27-31 มี.ค. 67

 จ่ายเพิ่ม 3,200 บาท/คน/คืน 

ราคาเด็ก (2-11 ปี)

ราคาเท่ากับผู้ใหญ่

ราคาเด็ก (2-11 ปี) ไม่มีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ราคา  2,000  บาท/ท่าน

 

เงื่อนไข

Overview

เงื่อนไขสำคัญ

 กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วันทำการ

 1. เดินทาง :  วันนี้– 31 มี.ค. 67
  จอง        :  วันนี้– 15 มี.ค. 66

 1. หลังจากได้รับการคอนเฟิร์ม และชำระเงินแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ และในกรณียกเลิกขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
 2. สำหรับซิตี้ทัวร์วันที่ 2 ของการเดินทาง ต้องเดินทางตามโปรแกรม ไม่สามารถตัดรายการใดออก หรือยกเลิกเงินคืนได้
 3. แพคเกจนี้สำหรับการจองแบบไม่เกิน 7 ท่านเท่านั้น

 

อัตราค่าบริการรวม

 1. โรงแรมพัก 2 คืน ไม่รวมอาหารเช้า
 2. รถรับส่ง สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน เป็นรถ Seat In Coach (ให้บริการในช่วงเวลา 08.00-22.00 น. นอกเวลานี้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 3. ซิตี้ทัวร์ครึ่งวัน+ติ่มซำมื้อเช้า พร้อมไกด์ไทยดูแล

 

อัตราค่าบริการไม่รวม

 1. ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
 2. ราคาไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถในวันที่มีซิตี้ทัวร์ (รวมท่านละ 50 HKD)
 3. ราคาไม่รวมค่ามัดจำคีย์การ์ดโรมแรม 100 HKD/ห้อง (ชำระเงินสดได้รับเงินคืนเมื่อเช็คเอาท์ หากเป็นบัตรเครดิตจะได้รับเงินคืนเข้าบัตร 14 วันทำการ)
 4. ราคาไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่ามินิบาร์ในห้องพัก , ค่าซักรีด ฯลฯ
 5. ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)