ให้บริการด้านการท่องเที่ยวครบวงจร แพ็คเกจท่องเที่ยว ตามความต้องการ ทั้งภายในประเทศ และ ต่างประเทศ บริการจองบัตรโดยสารเครื่องบิน บริการจองโรงแรมที่พัก บริการจองบัตรท่องเที่ยวต่างประเทศ อาทิเช่น Disneyland, Ocean Park, Ngong Ping 360, Peak Tram (ฮ่องกง) Universal Studio Singapore, S.E.A. Aquarium, Adventure Cove Water Park, Dolphin Discovery ( สิงคโปร์ ) Universal Studio Japan, Tokyo Disneyland, Tokyo Disney Sea , Osaka Amazing Pass , Kansai Thru Pass ( ญี่ปุ่น )
  • : 02-246-5888,02-277-1111

บริการรับยื่นเอกสาร อินเดีย (India)

Code
: QEQQIND-PK001
แพ็กเกจ
เส้นทาง
: เดลี
ระยะเวลา
: 1 วัน 1 คืน
โดย
: ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส - 11/02024

Hightlightไฮไลท์แพ็กเกจ

บริการรับยื่นเอกสาร อินเดีย India สะดวกกว่ายื่นเอง มีทีมงานให้คำแนะนำ ตรวจเอกสาร และจองคิวให้

ตัวเลือกแพ็กเกจ โปรดเลือกวันเดินทาง + รายละเอียดแพ็กเกจ

เลือกวันที่ใช้บริการ จองก่อนใช้บริการ 1 วัน

รายละเอียดแพ็กเกจที่คุณต้องการ

Activity (1 วัน 1 คืน)

รายละเอียดที่คุณจะได้พบ

บริการรับยื่นเอกสารอินเดีย

สะดวกกว่ายื่นเอง มีทีมงานให้คำแนะนำ
ตรวจเอกสาร และจองคิวยื่นให้

ยื่นเอกสารอินเดีย ประเภทท่องเที่ยว/เยี่ยมเยียน/ธุรกิจ 
สำหรับผู้ที่เดินทางไปอินเดียเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ การท่องเที่ยว เยี่ยมเยียนเพื่อนฝูงหรือญาติเท่านั้น

ระยะเวลาดำเนินการ :  

- จะทราบผลประมาณ 5 วันทำการ หลังจากวันที่ยื่นเอกสาร
**ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ รับยื่นเอกสารอินเดียให้กับผู้เดินทางที่มีวัตถุประสงค์ท่องเที่ยว/เยี่ยมญาติ หรือติดต่อธุรกิจระยะสั้นจริงๆเท่านั้น (ทางบริษัทฯ ไม่รับยื่นเอกสารเพื่อทำงานหรือคู่หมั้น และไม่รับยื่นเคสไปเยี่ยมแฟนที่รู้จักผ่าน Social )**
***ทางบริษัทเรามีการประเมินเบื้องต้นก่อนเพื่อการแนะนำที่เหมาะสม ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับยื่นให้กับเคสที่โอกาสผ่านต่ำ***

ค่าบริการยื่นเอกสาร :  3,500 บาท
(ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน)

เงื่อนไข

Overview

อัตราค่าบริการรวม
1. ค่าธรรมเนียมยื่นเอกสารและจองคิวยื่น (ลงทะเบียน/กรอกใบสมัครออนไลน์)
2. ค่าบริการของทางบริษัท
3. ค่าแปลเอกสารเบื้องต้น ไม่เกิน 3 ฉบับ (เอกสารฉบับถัดไปคิด 300 บาทต่อฉบับ)
4. เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาในการเตรียมเอกสาร

อัตราค่าบริการไม่รวม
1. ค่าจัดส่งพาสปอร์ต และเอกสารมาที่บริษัทฯ

รหัส : QEQQIND-PK001