Sky100

ชมวิวแบบพาโนราม่าของเมืองฮ่องกงแบบเต็มๆ ตา จากบนชั้น 100 ของตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในฮ่องกง  Sky100 Hong Kong Observation Deck พัฒนาโดย Sun Hung Kai Properties ตั้งอยู่บนชั้นที่ 100 ของ International Commerce Centre ซึ่งเป็นอาคารที่สูงที่สุดในฮ่องกง
  • : 02-246-5888,02-277-1111
Code
: QET00509
ประเทศ
: ฮ่องกง
ช่วงเวลา
: 01 ม.ค. 2513-01 ม.ค. 2513
ไฮไลท์
: Sky100 ชมวิวแบบพาโนราม่าของเมืองฮ่องกงแบบเต็มๆ ตา จากบนชั้น 100 ของตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในฮ่องกง Sky100 Hong Kong Observation Deck พัฒนาโดย Sun Hung Kai Properties ตั้งอยู่บนชั้นที่ 100 ของ International Commerce Centre ซึ่งเป็นอาคารที่สูงที่สุดในฮ่องกง

ตัวเลือก โปรดเลือกวันเดินทาง + รายละเอียด

ระยะเวลาการใช้ตั๋ว 01 ม.ค. 2513 - 01 ม.ค. 2513

รายละเอียดที่คุณต้องการ

รายละเอียด

รายละเอียดตั๋ว

Sky100

ชมวิวแบบพาโนราม่าของเมืองฮ่องกงแบบเต็มๆ ตา จากบนชั้น 100 ของตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในฮ่องกง  Sky100 Hong Kong Observation Deck พัฒนาโดย Sun Hung Kai Properties ตั้งอยู่บนชั้นที่ 100 ของ International Commerce Centre ซึ่งเป็นอาคารที่สูงที่สุดในฮ่องกง ที่ความสูง 393 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เป็นหอสังเกตการณ์ในร่มเพียงแห่งเดียวในฮ่องกงที่มองเห็นทัศนียภาพ 360 องศาของดินแดนและอ่าววิคตอเรียอันโด่งดัง


การใช้เวาเชอร์ 

เวาเชอร์กระดาษเพื่อแสดงและรับบัตรเข้า Sky100 ที่ศูนย์จำหน่ายบัตรของ Sky100

อย่าลืมนำหนังสือเดินทางของคุณไปแสดงด้วย

Cafe 100 รับออเดอร์จนถึงช่วงเวลา 45 นาทีสุดท้ายก่อนจุดชมวิวปิดให้บริการ

เด็กและผู้ใหญ่ราคาเดียวกัน (แพ็กเกจไวน์/เบียร์ไม่จำหน่ายให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี)


หมายเหตุ วันศุกร์ที่ 22 กันยายนและวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2566 ปิด

เงื่อนไข/หมายเหตุ