ทัวร์ไทย

View photos

ทัวร์เที่ยวไทย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง 3 วัน 2 คืน สายการบินเวียตเจ็ทแอร์ (VZ)

โดย Q E Tour Co.,ltd.

เที่ยวปาย แม่ฮ่องสอน เส้นทางสายโรแมนติก พร้อมไกด์ดูแลตลอดการเดินทาง -ปล่อยชีวิตไหลไปช้าๆ แล้วลืมการมีอยู่ของเวลาที่บ้านรักไทย -สูดกลิ่นไอธรรมชาติกลางหุบเขาแห่งรักที่ปางอุ๋ง -สะพานซูตองเป้ มหัศจรรย์แห่งศรัทธาของชาวเมืองสามหมอก -ชิลลมหนาว ฟินสายหมอกที่ 'จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล'

 • ทัวร์ : ไทย
 • เมือง :
 • รหัสทัวร์ : QEHGN-VZ002

 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

ช่วงการเดินทาง

เลือกวันเดินทางเพื่อดูราคา

= ที่ว่าง จองได้เลย
= กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
ม.ค. 65
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
     12
3456789
10111213141516
17181920
21
2223
24252627
28
2930
31      

กิจกรรม (3 วัน 2 คืน)

 • 1
  • 04.30 น.
   คณะพร้อมกัน จุดนัดพบ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ สายการบินไทยเวียดเจ็ท (VZ) โดยมีมัคคุเทศก์คอยให้การต้อนรับพร้อมคอยอำนวยความสะดวกด้านเช็คอิน
  • 07.30 น.
   ออกเดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่ โดย เที่ยวบินที่ VZ114 (BKK-CNX 07.30-08.50)
  • 08.50 น.
   เดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่
  • 10.00 น.
   เดินทางนำท่านเดินทางไปแม่ฮ่องสอน ระหว่างทางนำท่านแวะ สวนสนบ่อแก้ว ให้ท่านผ่อนคลายถ่ายภาพตัวเองกับป่าสนที่เรียงรายเป็นทิวแถวทอดยาว
  • กลางวัน
   บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านบ้านไม้แดง (มื้อที่ 1)
  • 14.00 น.
   นำท่านชมพระอาทิตย์ตก ที่พระธาตุดอยกองมู เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน นมัสการพระธาตุดอยกองมู ชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองสามหมอกจากมุมสูง วัดเก่าแก่คู่เมืองแม่ฮ่องสอนมาแต่โบราณตั้งอยู่บนยอดเขา มีความสูง 1,300 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ประกอบด้วยพระธาตุเจดีย์ 2 องค์ พระเจดีย์องค์ใหญ่ สร้างโดย จองต่องสู่ เมื่อ พ.ศ.2403 เป็นที่บรรจุพระธาตุของพระโมคคัลลานะเกระ ซึ่งนำมาจากประเทศพม่า ส่วนพระธาตุเจดีย์องค์เล็กสร้างเมื่อ พ.ศ.2417 โดยพระยาสิงหนาทราชา เจ้าเมืองแม่ฮ่องสอนคนแรก
  • 17.00 น.
   นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน
  • ค่ำ
   บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารไข่มุก (มื้อที่ 2)
 • 2
  • 05.00 น.
   เช็คเอ้าท์ออกจากที่พักนำท่านออกเดินทางสู่ปางอุ๋ง ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับวิวสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย จากนั้นเดินทางกลับ เดินเล่นถ่ายรูปที่บ้านรักไทย จนเหมาะสม เดินทางต่อ
  • เช้า
   รับประทานอาหารเช้าที่ ร้านชาสา รักไทย (มื้อที่3)
  • เที่ยวชม บ้านรักไทย เป็นหมู่บ้านชาวไทยเชื้อสายยูนนานได้ขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนโรแมนติกที่รายล้อมด้วยหุบเขา อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,800 เมตร่ ช่วงหน้าหนาวอากาศจะหนาวมาก ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศ ท่ามกลางหุบเขา ไอหมอก ทะเลสาบ วิถีชีวิตและวัฒนธรมที่ด้รับอิทธิพลจากยูนนาน
  • 09.00 น.
   นำท่านออกเดินทางต่อยัง อ.ปาย ระหว่างทางแวะสะพานชูตองเป้ สะพานบุญที่ทำมาจากไม้ทอดยาวกับทุ่งนาที่กว้างไกล
  • กลางวัน
   นำท่านรับประทานอาหารเที่ยง(มื้อที่4) ให้ท่านได้ทานส้มตำแซ่ปๆแก้เวียนหัว ก๋วยเตี๋ยว และชาเย็น กาแฟเย็นอร่อยๆ จากนั้นเดินทางสู่เมืองปาย
  • บ่าย
   เดินทางถึง ปาย นำท่านเที่ยว พระธาตุแม่เย็น ชมวิวพระอาทิตย์ตกดิน เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปายมานานบริเวณวัดเงียบสงบ มรื่น มีจุดเด่นอยู่ที่พระพุทธรูปสีขาวขนาดใหญ่ อยู่บนภูเขามองเห็นได้ชัดจากตัว อ.ปาย โดยประวัติของวัดพระธาตุแม่เย็นไม่มีปรากฏว่าสร้างขึ้นในสมัยใดด้านหลังโบสถ์เป็นที่ตั้งของเจดีย์เก่าหรือที่เรียกว่า "เจดีย์พระธาตุแม่เย็น" เป็นเจดีย์ทรงระฆังสีขาวฐานกลม สูงประมาณ 3 เมตร โดดเด่นที่มียอดฉัตรแบบเจดีย์พม่า
  • จากนั้นเข้าที่พักที่ปาย
  • 17.00 น.
   เข้าที่พัก โยมา โฮเทล พักผ่อนจนได้เวลาสมควรนำท่านเดินเล่นถนนคนเดินปาย อิสระอาหารเย็น ให้ท่านได้ชิมอาหารอร่อยๆพื้นเมืองของปาย
  • พักผ่อนจนได้เวลาสมควรนำท่านเดินเล่นถนนคนเดินปาย อิสระอาหารเย็น ให้ท่านได้ชิมอาหารอร่อยๆพื้นเมืองของปาย
 • 3
  • 06.00 น.
   นำท่านชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่จุดชมวิวหยุนไหล นำทำนชมทะเลหมอกจุดชมวิวหยุนไหล ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านสันติชล ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ห่างจากหมู่บ้านสันติชล ประมาณ 1.6 กิโลเมตรเป็นจุดชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามของอำเภอปาย ซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว สามารถมองเห็นทะเลน มอกที่ถูกรายล้อมไปด้วยทิวเขาน้อยใหญ่ และทัศนียภาพบ้านเรือนของเมืองปายที่ถูกปกคลุมด้วยสายหมอก คำว่า หยุนไหล เป็นภาษาจีนกลาง หมายถึง แหล่งที่เมฆไหลมารวมกัน ซึ่งเปรียบเสมือนคนจีนยูนานที่อพยพมาจากเมืองจีน แต่ในที่สุดก็อพยพย้ายถิ่นฐานมารวมกัน จุดชมทะเลหมอกหยุนไหล สามารถชมได้ทั้งฤดูฝนและฤดูหนาว
  • เช้า
   รับประทานอาหารเช้าที่ โรงแรมที่พัก (มื้อที่5)
  • จากนั้นเช็คเอ้าท์ ออกเดินทางไปเที่ยว วัดน้ำฮู เชื่อกันว่ามีน้ำออกจากเศรียรของพระจากนั้นเที่ยวบ้านสันติชล เลือกซื้อของฝากจากจีน เล่นชิงช้า ถ่ายรูปวิวสวยๆ วัดน้ำฮู เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองปายเป็นที่ประดิษฐานของเจ้าพ่ออุ่นเมือง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ทำด้วยโลหะทองสัมฤทธิ์พระพุทธรูปองค์นี้ พระเศียรกลวง ส่วนบนเปิดปิดได้และมีน้ำขังอยู่ มีน้ำไหลออกมาอีก ในลักษณะซึมออกมาตลอดเวลา จึงมีผู้คนหลั่งไหลมาขอน้ำมนต์ไปสักการะอยู่เนืองๆ
  • กลางวัน
   รับประทานอาหารเที่ยง(มื้อที่6) ที่ บ้านสันติชม ชิมอาหารจีนยูนาน ขาหมู หมั่นโถว เข้ากับอากาศหนาวๆ จากนั้นเดินทางต่อหมู่บ้านสันติชล
  • เดินทางสู่สะพานประวัติศาสตร์ปาย ถ่ายรูปกับสะพาน สะพานโครงเหล็กสีเขียวเข้ม ข้ามลำน้ำปาย เปรียบเสมือนประตูสู่อำเภอปาย เชื่อมถนนจากเชียงใหม่เข้าสู่ อ.ปายแม่ฮ่องสอน ตั้งอยู่ที่ ริมถนนสาย 1095 สะพานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2โดยกองทหารประเทศญี่ปุ่น ใช้ข้ามแม่น้ำปายและลำเลียงเสบียงและอาวุธเพื่อเข้าโจมตีประเทศ ในอดีตสะพานแห่งนี้ถูกสร้างด้วยไม้ กองทหารญี่ปุ่นได้เกณฑ์ชาวไทยจากหมู่บ้าน ต่างๆ ให้ขุดถางเส้นทางจาก จ.เชียงใหม่ ไปยัง จ.แม่ฮ่องสอน ในขณะเดียวกันชาวบ้านอีกฝั่งจากทาง จ.แม่ฮ่องสอน ก็ถูกเกณฑ์ว่าจ้างให้ขุดถากถางเส้นทางมุ่งหน้าไปยัง จ.เชียงใหม่
  • 16.00 น.
   นำท่านส่งสนามบินเชียงใหม่
  • 20.20 น.
   เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเวียตเจ็ทแอร์ เที่ยวบินที่ VZ121 (CNX-BKK 20.20-21.40)
  • 21.40 น.
   เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ


ข้อตกลงและเงื่อนไข

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของท่าน

หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)
1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
4. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง (โครงการทัวร์เที่ยวไทย)
1.กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง 
2. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทางอย่างต่ำ 10 วัน  
3. รายการทัวร์เมื่อชำระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิก และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
4. ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน ไม่มีการชำระมัดจำ
5. ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
6. โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
7. รับชำระด้วยแอฟพลิเคชั่น เป๋าตัง เท่านั้น
8.ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน

หมายเหตุ*เมื่อลูกค้าดำเนินการชำระเงินค่าทัวร์ 60% กับทางบริษัทแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการเดินทางได้ และสิทธิของลูกค้าในการรับการสนับสนุน 40% จากรัฐบาลจะสิ้นสุดลง และไม่สามารถนำกลับมาใช้สิทธิได้

** กรณีรัฐบาลมีคำสั่งระงับการเดินทาง อันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทางบริษัทฯ จะคืนเงินให้กับนักท่องเที่ยว โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง ตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ.2563

***โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพอากาศ / การจราจร /ไฟท์บินเปลี่ยนแปลง โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อให้ท่านได้เที่ยวครบตามโปรแกรม และคำนึงถึงผลประโยนช์ของท่านเป็นหลัก***

 

ข้อแนะนำสำหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะ โควิท 19 มาตรการการบริการบนรถ

1. กรุณาตราจสอบมาตการเข้า-ออกของจังหวัดและปฎิบัติตามอย่างเคร่งคัด
2. สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
3. ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้ และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถ
ทางบริษัทขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ

การยกเลิกการเดินทาง
***เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์***
1. แจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
2. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา ส่วนที่เหลือ 50% หัก    ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)
3. แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันของการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมด
** กรณีมีเหตุให้ยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)อาทิเช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

 

1. รวมตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง
2. ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน และท่องเที่ยวตามรายการ 
3. ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการ 
4. ค่าอาหารตามระบุในรายการ
5. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
6. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
7. หัวหน้าทัวร์ดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
8. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
9.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

1. ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง  
ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 15 กิโลกรัม ราคา 480 บาทต่อเที่ยว 
( หากท่านต้องการซื้อน้ำหนักกระเป๋าเพิ่ม รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อน 48 ชั่วโมง )
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
3. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 300 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
4. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง

ประสบการณ์ท่องเที่ยวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

Sign In Qetour