ทัวร์ไทย

View photos

ทัวร์เที่ยวไทย เชียงราย ดอยตุง 3 วัน 2 คืน สายการบินเวียตเจ็ทแอร์ (VZ)

โดย

- ไหว้พระ 4 วัดชื่อดัง เสริมสิริมงคล - ไร่ชาฉุยฟง จุดเช็คอินที่ใครไปเชียงรายก็ต้องไม่พลาด - ถ่ายรูปกับวิวดอกไม้เมืองหนาวที่สวนแม่ฟ้าหลวง - สิงห์ปาร์ค แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย - วัดร่องขุ่น ชมสถาปัตยกรรมที่สวยงามโด่งดังไปทั่วโลก

 • ทัวร์ : ไทย
 • เมือง : เชียงราย
 • รหัสทัวร์ : QETMCEI-VZ001

 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

ช่วงการเดินทาง

เลือกวันเดินทางเพื่อดูราคา

= ที่ว่าง จองได้เลย
= กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
ม.ค. 65
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627
28
2930
31      

กิจกรรม (3 วัน 2 คืน)

 • 1
  • 07.30 น.
   คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ ประตู3 โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกเรื่องการเช็คอินแก่ท่าน
  • 09.30 น.
   เดินทาง สู่ จังหวัดเชียงราย โดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ เที่ยวบินที่ VZ138 (ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง) บนเครื่องไม่มีอาหารจำหน่ายทั้งขาไปและกลับ
  • 11.00 น.
   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง
  • กลางวัน
   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 1)
  • จากนั้นเดินทางสู่ วัดพระแก้ว นำท่านนมัสการ พระเจ้าล้านทอง พระประธานภายในอุโบสถ จากนั้นชม พระเจดีย์ที่เคยใช้บรรจุ พระแก้วมรกต จากนั้นนำท่านกราบสักการะ พระหยกเชียงราย พระพุทธรูปที่สำคัญของจังหวัดเชียงราย
  • เดินทางสู่ วัดห้วยทรายขาว เป็นวัดที่โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงามแปลกตา ภายในวัดจะเห็นศิลปะปูนปั้นรูปเทวดาต่างๆ ในศาสนาพุทธ อีกทั้งวิหารวัดที่อยู่บริเวรด้านหน้าของประตู ถูกออกแบบด้วยความประณีตในการแกะสลักของวัด ลวดลายมีความซับซ้อนทำให้มีความน่าสนใจอย่างมาก
  • เดินทางไปยัง วัดห้วยปลากั้ง ตั้งอยู่ในตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นอีกวัดหนึ่งที่มีความสวยงามไม่แพ้วัดอื่นๆในจังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่บนเขาและรายล้อมด้วยเนินเขาและวิวที่งดงาม จุดเด่นของวัดนี้คือ "พบโชคธรรมเจดีย์" เจดีย์สูง 9 ชั้น ทรงแหลมศิลปะจีนผสมล้านนนาสง่างามด้วยทันได้ที่มีมังกรทอดยาวทั้งสองข้างบันได ล้อมรอบด้วยเจดีย์จำลองขนาด 12 ราศี ภายในเจดีย์ ประดิษฐานพระพุทธรูปและพระอรหันต์ต่างๆ รวมถึงเจ้าแม่กวนอิมแกะสลักจากไม้จันหอมองค์ใหญ่ แต่เดิมเคยเป็นวัดร้างที่มีมาแต่โบราณ ถูกบูรณะโดย พระอาจารย์พบโชค ติสสะวังโส จนฝื้นกลับมาเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเชียงรายอีกครั้ง และมีความเชื่อกันว่าหากใครมาเยือนจะรู้สึกเหมือนได้ขึ้นสวรรค์
  • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดร่องเสือเต้น เป็นหนึ่งในวัดที่มีความสวยงามทางพุทธศิลป์ มีเอกลักษณ์ความงดงามทางสถาปัตยกรรม มีความคล้ายกับวัดร่องขุ่น โดยเกิดจากการสร้างสรรค์ของศิลปินชาวบ้าน คือ“นายพุทธา กาบแก้ว”หรือ“สล่านก”เป็นศิลปินท้องถิ่นชาวเชียงราย ที่มีโอกาสเข้าไปศึกษาและเป็นลูกศิษย์ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ในการสร้างวัดร่องขุ่น จนมีโอกาสได้มาสร้างวิหารวัดร่องเสือเต้น จึงได้นำวิชาที่ได้เรียนมารังสรรค์ให้เกิดประโยชน์ จนเป็นวัดที่มีความสวยงาม ร่วมใช้เวลาก่อสร้างแล้วเสร็จถึง 11 ปี ด้วยการใช้ศิลปะแบบไทยประยุกต์ ที่มีความชดช้อย รายละเอียดปราณีต ภายนอกอาคารใช้สีน้ำเงินตัดกับสีทอง
  • ค่ำ
   รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 2)
  • ที่พัก
   นำท่านเข้าที่พัก The Mantrini Chiang Rai หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 • 2
  • เช้า
   รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 3)
  • นำท่านเที่ยวชม พระตำหนักดอยตุง ที่ประทับทรงงานของสมเด็จย่า สถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างล้านนาและสวิสชาเล่ต์ ที่กลมกลืนสวยงามเป็นอย่างมาก นำท่านเข้าชมภายในพระตำหนัก และเชิญท่านถ่ายรูปบริเวณด้านนอกพระตำหนักที่เป็นสวนดอกไม้ที่สวยงาม
  • นำท่านเข้าชม สวนแม่ฟ้าหลวง ถ่ายรูปกับสวนดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิด ที่มีความสวยงาม บานสะพรั่งไปทั่วบริเวณสวน ที่มีการตกแต่งไว้อย่างสวยงาม เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน
  • กลางวัน
   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 4)
  • บ่าย
   นำท่านท่านสักการะ พระธาตุดอยตุง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของ จ.เชียงราย ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์ และมีความเชื่อว่า เป็นพระธาตุเจดีย์แห่งแรกของล้านนา ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ “พระรากขวัญเบื้องซ้าย(กระดูกส่วนไหปลาร้า)” และเป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีกุล(หมู) ตามความเชื่อของชาวล้านนา
  • จากนั้นนำท่านสู่ ไร่ชาฉุยฟง ไร่ชาเก่าแก่กว่า 500 ไร่ ที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูง กว่า 1,200 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติและทิวเขาที่สวยงาม ตั้งอยู่ในอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย นอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้ทุกคนได้เข้ามาสัมผัสกับธรรมชาติ ไร่ชา แล้วที่นี่ก็ยังมีของอร่อยๆ ให้บริการด้วย บรรยากาศโดยรอบสีเขียวชะอุ่ม ไร่ชาขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนเนินเขาปลูก ลดหลั่นกันเป็น นอกจากนี้ที่ไร่ชาฉุยฟงยังสามารถชิมชาและเลือกซื้อชาคุณภาพดีหลากสายพันธุ์เป็นของฝากได้
  • นำทุกท่านสู่ ถนนคนเดินเชียงราย หรือ “กาดเจียงฮายรำลึก” ถนนคนเดินที่นี่ถือว่าคึกคักสุดๆ เพราะเต็มไปด้วยสินค้าแฮนด์เมด มีของตกแต่งบ้าน ของพื้นเมือง ของที่ระลึกวางขายมากมายยาวเหยียด เช่น เสื้อผ้า งานไม้ อาหารเหนือ อื่น ๆ และไฮไลท์ของที่นี่ไม่เหมือนใคร คือ จะมีลานไว้สำหรับให้นักท่องเที่ยวมาเต้นรำวงกัน ซึ่งเราจะเห็นคนเฒ่า คนแก่ มาเต้น ดูแล้วชวนให้นึกถึงวันวาน เราจะให้ท่านเดินท่องเที่ยวกันตามอิสระ (เปิดบริการเฉพาะวันเสาร์)
  • เย็น
   อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
  • ที่พัก
   นำท่านเข้าสู่ที่พัก The Mantrini Chiang Rai หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 • 3
  • เช้า
   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 5)
  • 08.00 น.
   จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง สิงห์ปาร์คเชียงราย หรือ ที่หลายคนรู้จักในนาม "ไร่บุญรอด" ตั้งอยู่ริมถนนสายเด่นห้า-ดงมะดะ ห่างจากเขตชุมชนเมืองเชียงราย ประมาณ 9 กิโลเมตร ด้วยพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่กว่า 8,000 ไร่ ทำให้สามารถเนรมิตที่เที่ยวทางเกษตรมากมายให้ได้สัมผัส ไม่ว่าจะเป็น ไร่ชาอู่หลงขนาดใหญ่ , ไร่สตรอเบอรี่ , ฟาร์มสัตว์ , เส้นทางทางปั่นจักรยาน , ทัศนียภาพอันสวยงามของบริเวณโดยรอบ, ร้านกาแฟและเบเกอรี่ , ร้านอาหาร และอื่นๆอีกมากมาย โดยหัวใจหลักของที่นี่คือการมุ่งเน้นทำเกษตรแบบผสมผสาน รักษาสมดุลของธรรมชาติ และการอยู่ร่วมกับชุมชน (ไม่รวมค่ารถราง)
  • นำท่านเดินทางสู่ วัดร่องขุ่น ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ที่วิจิตรตระการตา วิหารปูนสีขาวที่ประดับกระจก สวยงามราวกับสวรรค์ ภาพจิตรกรรฝาผนัง ฝีมือการออกแบบของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ และชมส่วนอื่นภายในวัดที่สวยงาม
  • กลางวัน
   รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6)
  • บ่าย
   นำท่านชม ไร่เชิญตะวัน เป็นศูนย์ปฎิบัติธรรม ที่ท่านพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิระเมธี) ได้สร้างขึ้น จากแรงบัดดาลใจที่จะหาที่ปลีกวิเวกส่วนตัวสงบๆ กลายมาเป็นที่ส่วนร่วมเพื่อทุกคนไปแล้วในปัจจุบัน เพื่อให้คนกรุงที่มีเวลาน้อยได้มีที่ปฎิบัติธรรม ที่ช่วยเสริมเติมพลัง มาชาร์ตแบตเตอรี่แล้วกลับไปทำงานใหม่ ด้านในมีปริศนาธรรม ออกแนวศิลปะเป็นตุงให้ถอดความกัน เป็นสถานที่สงบเหมาะแก่ผู้ที่ต้องการมาภาวนาศีลและศึกษาธรรม
  • เดินทางสู่คาเฟ่ SAMILE COFFEE JAPANSE ETYLE สัมผัสความญี่ปุ่นแบบเต็มรูปแบบ ได้บรรยากาศเหมือนอยู่ในโตเกียว ทางร้านมีบริการชุดประจำชาติญี่ปุ่นให้ทุกท่านได้ใส่ถ่ายรูปสวยๆอีกด้วย
  • สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเชียงราย
  • 19.55 น.
   เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เที่ยวบินที่ VZ135 (ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง) บนเครื่องไม่มีอาหารจำหน่ายทั้งขาไปและกลับ
  • 21.20 น.
   เดินทางกลับถึง สนามบิน โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

โรงแรมที่พักและมื้ออาหาร

วันที่ โรงแรม มื้ออาหาร
เช้า กลางวัน ค่ำ
1 นำท่านเข้าที่พัก The Mantrini Chiang Rai หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
2 นำท่านเข้าสู่ที่พัก The Mantrini Chiang Rai หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
3 -

ข้อตกลงและเงื่อนไข

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของท่าน

หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)
1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
4. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

 

    การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง (โครงการทัวร์เที่ยวไทย)
1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง 
2. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทางอย่างต่ำ 10 วัน  
3. รายการทัวร์เมื่อชำระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิก และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
4. ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน ไม่มีการชำระมัดจำ
5. ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
6. โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
7. รับชำระด้วยแอฟพลิเคชั่น เป๋าตัง เท่านั้น
8. ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน

หมายเหตุ*เมื่อลูกค้าดำเนินการชำระเงินค่าทัวร์ 60% กับทางบริษัทแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการเดินทางได้ และสิทธิของลูกค้าในการรับการสนับสนุน 40% จากรัฐบาลจะสิ้นสุดลง และไม่สามารถนำกลับมาใช้สิทธิได้
** กรณีรัฐบาลมีคำสั่งระงับการเดินทาง อันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทางบริษัทฯ จะคืนเงินให้กับนักท่องเที่ยว โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง ตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ.2563

***โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพอากาศ / การจราจร /ไฟท์บินเปลี่ยนแปลง โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อให้ท่านได้เที่ยวครบตามโปรแกรม และคำนึงถึงผลประโยนช์ของท่านเป็นหลัก***

ข้อแนะนำสำหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะ โควิท 19 มาตรการการบริการบนรถ
1. กรุณาตราจสอบมาตการเข้า-ออกของจังหวัดและปฎิบัติตามอย่างเคร่งคัด
2. สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
3. ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้ และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถ
ทางบริษัทขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ

1. รวมตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง
2. ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน และท่องเที่ยวตามรายการ 
3. ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการ 
4. ค่าอาหารตามระบุในรายการ
5. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
6. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
7. หัวหน้าทัวร์ดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
8. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

1. ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง  
ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 15 กิโลกรัม ราคา 480 บาทต่อเที่ยว 
( หากท่านต้องการซื้อน้ำหนักกระเป๋าเพิ่ม รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อน 48 ชั่วโมง )
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
3. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 300 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
4. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง

ประสบการณ์ท่องเที่ยวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

Sign In Qetour