<br>• พักบานาฮิลล์ 1 คืน
<br>• พักโรงแรม 4 ดาว ทุกคืน
<br>• นั่งกระเช้าขึ้นบานาฮิลล์
<br>• เพลิดเพลินกับสวนสนุก The Fantasy Park
<br>• ชมวิวบนสะพานมือสีทอง (Golden Bridge)
<br>• Son Tra Marina Cafe คาเฟ่ริมทะเล สไตล์ซานโตรินี
<br>• เมนูพิเศษ บุพเฟ่ต์นานาชาติ กุ้งมังกรซอสเนย  หม้อไฟทะเล, ปิ้งย่าง ชาบู
 • : 02-246-5888,02-277-1111

GO VIETNAM เวียดนามกลาง ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน 4วัน 3คืน โดยสายการบิน VietJet Air (VZ)

รหัสทัวร์
: QEGO1DAD-VZ101
รหัสโปรแกรม
สายการบิน
: Thai VietJet Air
ระยะเวลา
เส้นทาง
: ดานัง ฮอยอัน

Hightlightไฮไลท์ทัวร์


• พักบานาฮิลล์ 1 คืน
• พักโรงแรม 4 ดาว ทุกคืน
• นั่งกระเช้าขึ้นบานาฮิลล์
• เพลิดเพลินกับสวนสนุก The Fantasy Park
• ชมวิวบนสะพานมือสีทอง (Golden Bridge)
• Son Tra Marina Cafe คาเฟ่ริมทะเล สไตล์ซานโตรินี
• เมนูพิเศษ บุพเฟ่ต์นานาชาติ กุ้งมังกรซอสเนย + หม้อไฟทะเล, ปิ้งย่าง ชาบู
BKK
- -
DAD
ไฟล์ทไป
เวลาออก
เวลาถึง
DAD
- -
BKK
ไฟล์ทกลับ
เวลาออก
เวลาถึง

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์ วันที่เดินทาง วันที่กลับ ราคาเริ่มต้น สถานะ
GO1DAD3NDADVZ240726
26 ก.ค. 256729 ก.ค. 2567

16,900

จอง
GO1DAD3NDADVZ240727
27 ก.ค. 256730 ก.ค. 2567

16,900

จอง
GO1DAD3NDADVZ240809
09 ส.ค. 256712 ส.ค. 2567

18,900

จอง
GO1DAD3NDADVZ240810
10 ส.ค. 256713 ส.ค. 2567

18,900

จอง
GO1DAD3NDADVZ240822
22 ส.ค. 256725 ส.ค. 2567

15,900

จอง
GO1DAD3NDADVZ240829
29 ส.ค. 256701 ก.ย. 2567

15,900

จอง
GO1DAD3NDADVZ240905
05 ก.ย. 256708 ก.ย. 2567

15,900

จอง
GO1DAD3NDADVZ240913
13 ก.ย. 256716 ก.ย. 2567

15,900

จอง
GO1DAD3NDADVZ240919
19 ก.ย. 256722 ก.ย. 2567

15,900

จอง
GO1DAD3NDADVZ240927
27 ก.ย. 256730 ก.ย. 2567

15,900

จอง
GO1DAD3NDADVZ241005
05 ต.ค. 256708 ต.ค. 2567

15,900

จอง
GO1DAD3NDADVZ241012
12 ต.ค. 256715 ต.ค. 2567

18,900

จอง
GO1DAD3NDADVZ241018
18 ต.ค. 256721 ต.ค. 2567

15,900

จอง
GO1DAD3NDADVZ241019
19 ต.ค. 256722 ต.ค. 2567

16,900

จอง

รายละเอียดทัวร์

 • 08.00 น.

  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประตูทางเข้าหมายเลข 3-4 เคาน์เตอร์ G สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VZ) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสำหรับทุกท่านและนำท่านโหลดสัมภาระ

  10.50 น.

  นำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม โดย สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VZ) เที่ยวบินที่ VZ960 ( ไม่มีอาหารบนเครื่อง , น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่องไม่เกิน 20 กก./ ท่าน/ 1ใบ และสำภาระถือขึ้นเครื่อง ไม่เกิน 7กก. )

  12.30 น.

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ ศุลกากรเรียบร้อยแล้วนำท่านรับสัมภาระ

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (มื้อที่ 1)
  นำท่านเข้าสู่ วัดลินห์อึ๋ง เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานังภายในวิหารใหญ่ของวัดเป็นสถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพองค์ต่างๆตามความเชื่อของชาวบ้านแถบนี้นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นปูนขาวเจ้าแม่กวนอิมซึ่งมีความสูงถึง 67 เมตรตั้งอยู่บนฐานดอกบัวกว้าง 35 เมตรยืนหันหลังให้ภูเขาและหันหน้าออกทะเลคอยปกป้องคุ้มครองชาวประมงที่ออกไปหาปลา นอกชายฝั่งวัดแห่งนี้นอกจากเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านมากราบไหว้บูชาและขอพรแล้วยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเป็นอีกนึ่งจุดชมวิวที่สวยงามชองเมือง ดานัง
  นำท่านเดินทางสู่ MARINA CAFÉ คาเฟ่ริมทะเลบรรยากาศดีเหมาะกับสายถ่ายรูป ตัวร้านตกแต่งด้วยโทนสีฟ้า-ขาวสบายตามีลมทะเลพัดเย็นๆมาพร้อมกับมุมถ่ายภาพที่หลากหลายห้ามพลาดเลยทีเดียว (ไม่รวมค่าบริการอาหารและเครื่องดื่ม)
  นำท่านสู่เมืองตากอากาศขึ้นชื่อแห่งดานัง บาน่าฮิลล์ ตั้งห่างจากเมืองดานังออกไปประมาณ 40 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 40-50 นาที บานาฮิลล์เป็นแหล่งท่องเที่ยวตากอากาศมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยได้เกิดแนวคิดการสร้างบ้านพักและโรงแรมจากชาวฝรั่งเศส ในสมัยอาณานิคมตั้งแต่ปี 1919 หลังจากจบสงครามฝรั่งเศสได้พ่ายแพ้และเดินทางออกจากเวียดนามเพื่อกลับประเทศ ทำให้บานาฮิลล์ถูกทิ้งร้างมาเป็นเวลานาน ปัจจุบันรัฐบาลเวียดนามได้กลับมาบูรณะเป็นเมืองท่องเที่ยวตากอากาศแห่งนี้อีกครั้งในปี 2009 พร้อมกับได้มีการสร้าง กระเช้าลอยฟ้า ที่มีความสูงถึง 5,801 จากระดับน้ำทะเล เพื่อใช้เป็นเส้นทางสำหรับขึ้นไปยังยอดเขาเดินทางถึงบานาฮิลล์ นำท่านขึ้น กระเช้าลอยฟ้า ที่มีความสูงถึง 5,801 จากระดับน้ำทะเล เพื่อเดินทางขึ้นไปยังยอดเขาบานาฮิลล์
  นำท่านชม โซนสวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ที่มีดอกไม้หลากหลายพันธุ์ถูกจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงาม ที่มีมุมถ่ายรูปน่ารักๆ ให้ท่านได้เลือกถ่ายได้ตามใจชอบ
  อุโมงค์เก็บไวน์ เป็นสถานที่เก็บไวน์บนยอดเขาบานาฮิลล์ ที่มีความลึกลงไปถึง 100 เมตร ภายในอุโมงค์จะมีอุณหภูมิอยู่ที่ 16-20 องศา ว่ากันว่าเป็นอุณหภูมิที่ดีสำหรับการบ่มไวน์ สถานที่แห่งนี้ถูกเรียกว่า “Debay Wine Cellar” ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศษ และสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1923 สมัยล่าอาณานิคมของฝรั่งเศส (ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าเข้าอุโมงค์เก็บไวน์)
  เชิญท่านได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัยที่ สวนสนุก The Fantasy Park เครื่องเล่นในสวนสนุกของบานาฮิลล์ มีหลากหลายรูปแบบมีให้ท่านเลือก อาทิ เช่น โรงภาพยนต์ 4D โลกของไดโนเสาร์ รถไฟเหาะแมงมุมที่ชวนให้ทุกท่านระทึกขวัญไปกับเครื่องเล่น รถราง บ้านผีสิง และอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีร้านช้อปปิ้งให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุกอีกด้วย รถราง หรือ Alpine coaster เครื่องเล่นขึ้นชื่อของประเทศเวียดนาม เป็นรถไฟเหาะขนาดเล็ก ไม่อันตรายและไม่หวาดเสี่ยวจนเกินไป เป็นรถไฟเหาะที่บังคับด้วยมือ จะไปช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับการควบคุมของเราเอง โดยตัวรถจะสามารนั่งได้ 2 ท่าน หรือจะนั่งท่านเดียวก็ได้ (ราคาทัวร์รวมค่าเครื่องเล่นภายในสวนสนุกทุกเครื่องเล่น ยกเว้นพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง และเครื่องเล่นที่ใช้ระบบหยอดเหรียญ และการเล่นรถไฟเหาะไม่อนุญาตให้นำกล้อง หรือมือถือขึ้นมาถ่ายภาพ ทางเจ้าหน้าที่จะมีจุดบริการถ่ายภาพ 2 จุด ท่านสามารถเลือกซื้อภาพตนเองไว้เป็นที่ระลึกได้ในราคาประมาณ 60,000 ดอง ณ จุดบริการนักท่องเที่ยว)
  จัตุรัสแห่งดวงดาว (Lunar Castl) เป็นโซนที่เปิดใหม่ล่าสุดของบานาฮิลล์ ในโซนเปิดใหม่นี้จะต้องนั่งรถราง Tram ต่อเข้ามายังปราสาท มีทั้งหมด 4 ชั้น ในแต่ละชั้นจะมีธีมที่แตกต่างกัน ได้แก่ ถ้ำมังกร หมาป่าจอมพลัง นกฮูกอีรุด และจัตุรัสพระจันทร์ ภายในปราสาทยังมีเครื่องเล่นแบบ 4D ชื่อ Flying Eyes Theatre

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบนบานาฮิลล์ อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ (มื้อที่ 2) * ในกรณีที่ผู้เข้าพักบนบาน่าฮิลล์มีจำนวนผู้เข้าพักทั้งหมดไม่ถึง 80-100 คน ขึ้นไป จะได้รับเป็นเซ็ตเมนู *

  ที่พัก

  โรงแรม Mercure Danang French Village Bana Hills
  เงื่อนไขสำหรับห้องพักบนบานาฮิลล์ (บาน่าฮิลล์ ไม่มี ห้องพักสำหรับ 3 ท่าน)
  1.เด็กอายุต่ำกว่า 11 ปีและสูงไม่เกิน 120 เซนติเมตร พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง ไม่คิดเพิ่ม
  2.ห้อง FAMILY BUNKS ( เตียงเดียวสองชั้น 2 ชุด หนึ่งห้องมี 4เตียงเดี่ยว ) ไม่คิดเพิ่ม
  3.ห้อง FAMILY SUPERIOR ( เตียงเดี่ยวสองชั้น 1 ชุด + เตียงใหญ่ 1 เตียง ) ชำระเพิ่ม 1,500 บาท / ท่าน/ คืน ( **FAMILY SUPERIOR (1 ห้อง) ชำระเพิ่ม 4,500 บาท** )
  4.กรณีต้องการพักเดี่ยว เฉพาะห้องพักที่บาน่าฮิลล์ ชำระเพิ่ม 3,500 บาท / ห้อง/ คืน
  หมายเหตุ
  • ห้อง FAMILY SUPERIOR มีจำกัด หากท่านประสงค์จะพักห้องดังกล่าว กรุณาติดต่อสอบถามห้องพักกับทางบริษัทก่อนทำการจองทัวร์
  • ห้องพักบนบานาฮิลล์มีหลายตึก ซึ่งการตกแต่งห้องพักแต่ละตึกจะแตกต่างกันออกไป สามารถทราบได้ว่าพักตึกไหน ณ วันที่เช็คอินเท่านั้น ซึ่งทางบริษัทไม่สามารถควบคุมการจัดห้องพักดังกล่าวได้ เนื่องจากสิทธิ์ในการจัดการห้องพักทั้งหมดขึ้นอยู่กับโรงแรม Mercure Danang French Village Bana Hills เท่านั้น
  • กรณีห้องพักบนบานาฮิลล์เต็ม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนวันเข้าพัก และปรับเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • เช้า

  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่ 3 )
  อิสระให้ท่านเดินชม สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge) สะพานลอยฟ้าในอุ้งมือยักษ์ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่พึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมได้ไม่นานมานี้ มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,400เมตร ความยาว 150เมตร โค้งไปตามแนวเขา จุดเด่นคือสะพานถูกทอดผ่านอุ้งมือหินขนาดยักษ์สองมือ ผู้ออกแบบจะทำให้รู้สึกราวกับว่ากำลังเดินอยู่บนเส้นด้ายสีทองที่ทอดอยู่ในหัตถ์ของเทพ อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพและชมวิวทิศทัศน์ ได้เวลาอันสมควร นำท่าน นั่งกระเช้าลงจากบานาฮิลล์

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (มื้อที่ 4)
  นำท่านชม สะพานมังกร (Dragon Bridge) สะพานข้ามแม่น้ำสายหลักของเมืองอย่าง “แม่น้ำฮาน” ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญด้านเศรฐกิจ และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมืองดานัง เป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นฟูประเทศและเศรษฐกิจ เปิดใช้งานตั้งแต่ปี 2013 ห่างจากสะพานมังกรไม่ไกลนักท่านสามารถเดินไปยัง สะพานแห่งความรัก สะพานที่ถูกตกแต่งด้วยเสารูปหัวใจทอดยาวลงสู่แม่น้ำฮาน เมื่อเดินลงไปท่านจะสามารถเห็นวิวของสะพานมังกรได้อย่างสวยงาม รวมไปถึงในบริเวณนั้นจะมี รูปปั้นปลามังกรพ่นน้ำ ที่ถือได้ว่าเป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองดานังเคียงคู่ไปกับสะพานมังกร อิสระท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย
  นำท่านชม สวน APEC มุมถ่ายรูปสุดชิคที่ไม่ควรพลาดในดานัง ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำฮาน ใกล้ๆสะพานมังกร เมืองดานังนั่นเอง ซึ่งประเทศเวียดนามสร้างไว้เพื่อต้อนรับการประชุม APECที่ประเทศเวียดนามในปี 2017 โดยมีจุดเด่นคือเป็นโดมขนาดยักษ์ ที่สร้างมาจากเหล็ก 200 ตัน รูปทรงมีลักษณะเหมือน ‘ว่าวยักษ์’ ซึ่งใหญ่จริง และทาสีขาวได้อย่างลงตัว ถ่ายรูปออกมาสวยชิคทุกมุม
  นำท่านแวะชม ร้านเยื่อไม้ไผ่ ร้านของฝากที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศเวียดนาม มีสินค้าขายมากมายไม่ว่าจะเป็น หมอน ถุงเท้า ผ้าเช็ดตัว ส่วนใหญ่แล้วจะผลิตมาจากเยื้อไม้ไผ่ทั้งหมด อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง พิเศษ กุ้งมังกรซอสเนยคนละครึ่งตัว + หม้อไฟทะเล (มื้อที่ 5)

  ที่พัก

  โรงแรม Glamour, Samdi Hotel , Hadana Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 • เช้า

  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน เที่ยวชมเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO มนต์เสน่ห์อยู่ที่บ้านโบราณซึ่งอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี มีหลังคา ทรงกระดองปู แบบเฉพาะของเมืองฮอยอัน ซึ่งเป็น สถาปัตยกรรมที่ไม่ซ้ำแบบทั้งในด้านศิลปะและการแกะสลัก ชมย่านการค้าเมืองท่าค้าขายสมัยโบราณของชาวจีน **เมืองฮอยอัน ไม่อนุญาตให้นำรถใหญ่เข้าไป ดังนั้นการเดินชมเมืองจึงเป็นวิธีท่องเที่ยวที่ดีที่สุด
  อิสระให้ท่านชม เมืองโบราณฮอยอัน ตามอัธยาศัย ชม สะพานญี่ปุ่น ถูกสร้างขึ้นมาแล้วกว่า 400 ปี สะพานมีลักษณะโค้งแบบสถาปัตยกรรมญี่ปุ่น หลังคามุงกระเบื้องสีเขียวและเหลืองเป็นคลื่นสวยงาม ชม ศาลกวนอู และเมื่อข้ามสะพานมายังอีกฝั่งหนึ่ง ท่านจะพบเห็นบ้านเรือนเก่าแก่สไตล์ญี่ปุ่นแท้ที่ทาสีเหลืองทั้งเมืองอย่างเป็นเอกลักษณ์ ตลอดทางเดินจะมีร้านค้าขายของที่ระลึกมากมายริมสองฝั่งถนนให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมตามอัธยาศัย

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (มื้อที่ 7)
  นำท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในหมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในเมืองฮอยอัน ภายในจะเป็นสวนมะพร้าวและมีแม่น้ำล้อมรอบ ในช่วงสมัยสงครามนั้นจะเป็นที่พักของเหล่าทหารในปัจจุบันอาชีพหลักของคนที่นี่จะประกอบอาชีพทำประมงเป็นหลัก จากนั้นนำท่าน ล่องเรือกระด้ง ท่านจะได้รับชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวท้องถิ่น และระหว่างที่ล่องเรือกระด้งอยู่นั้นชาวบ้านที่นี่ก็จะมีการขับร้องพลงพื้นเมือง และนำไม้พายเรือมาเคาะเพื่อประกอบเป็นจังหวะดนตรี (ไม่รวมค่าทิปสำหรับคนพายเรือกระด้ง 50 บาท/ท่าน หรือแล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน)
  นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ที่นี่นับเป็นหนึ่งในงานหัตกกรมศิลปะของประเทศเวียดนามภายในท่านจะได้พบกับงานเกะสลักที่ล้วนประดิษฐ์ด้วยมือจากช่างหลากหลายแขนง อิสระให้ท่านได้เลือกชมและซื้องานหัตศิลป์ภายในตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางสู่เมืองดานัง จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งร้านสินค้า O-TOP ให้ท่านเลือกซื้อและชมตามอัธยาศัย

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง พิเศษ ปิ้งย่าง ชาบู (มื้อที่ 8)

  ที่พัก

  โรงแรม Glamour, Samdi Hotel , Hadana Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 • เช้า

  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 9)
  นำท่านเดินทางสู่ ตลาดฮาน แหล่งรวบรวมสินค้ามากมายซึ่งเป็นที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย อาทิ เสื้อเวียดนาม หมวก รองเท้า กระเป๋า สินค้าพื้นเมือง โดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟ ผ้าปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจำชาติเวียดนาม) ฯลฯ ไว้เป็นที่ระลึกมากมายเพื่อฝากคนที่บ้าน อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากและถ่ายภาพตามอัธยาศัย
  ได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย (แจกขนมปังเวียดนาม 1 ชิ้น/ท่าน ก่อนออกเดินทาง

  13.15 น.

  เดินทางสู่ กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดย สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VZ) เที่ยวบินที่ VZ961 ( ไม่มีอาหารบนเครื่อง , น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่องไม่เกิน 20 กก./ ท่าน/ 1ใบ และสำภาระถือขึ้นเครื่อง ไม่เกิน 7กก. )

  14.55 น.

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

Overview

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
 2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
 3. การชำระค่าบริการ
  3.1 กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 8,000 บาท
  3.2 กรุณาชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน  ในกรณีที่ค่าทัวร์ราคาต่ำกว่า 8,000 บาท
  3.3 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 21 วันก่อนออกเดินทาง **30 วันก่อนเดินทางสำหรับช่วงสงกรานต์และปีใหม่**
  3.4 กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน หรือราคาทัวร์โปรโมชั่น ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนเท่านั้น
 4. กรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเริ่มตั้งแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี)
 5. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

 

การยกเลิกการเดินทาง

***เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์***

 • แจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา ส่วนที่เหลือ 50% หัก ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)
 • แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันของการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมด

**สำคัญ!! บริษัททำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าเมืองไต้หวันโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและไต้หวัน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น**

 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานำพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน หรือ 180 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต่ำ 6 หน้า

หมายเหตุ : สำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย

อัตรานี้รวม

1.ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
2.ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
-กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
-หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน 
-กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ
3.ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
4.เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5.ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน
6.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ)
7.ค่าประกันอุบัติเหตุและสุขภาพคุ้มครอง แผน Gold Plan World Wide 

อัตรานี้ไม่รวม

 1. 1.ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ (ทางรัฐบาลประกาศยกเลิกเอกสารเข้าประเทศให้กับคนไทยตามที่สถานทูตกำหนด)
  2.ค่าเอกสารเข้าประเทศสำหรับชาวต่างชาติ
  3.ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
  4.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
  *สำหรับท่านที่รับประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไม่ทานเนื้อสัตว์ ไม่ทานหมู ไม่ทานไก่ และมีความจำเป็นให้ทางบริษัทจัดเตรียมอาหารไว้ให้ท่านเป็นพิเศษนอกเหนือจากที่กรุ๊ปจัดไว้ในรายการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริงหน้างาน
  5.ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
  6.ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นคนขับรถและ หัวหน้าทัวร์ไทย รวม 1,500 บาท/ทริป/ท่าน (ยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีบริบูรณ์)
  7.ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

GO1DAD3NDADVZ240726

เดินทางวันที่ 26 ก.ค. 2567 - 29 ก.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - DAD 2024-07-26 2024-07-26 10:50 - 12:30 avatar-img VZ960
DAD - BKK 2024-07-29 2024-07-29 13:15 - 14:55 avatar-img VZ961

GO1DAD3NDADVZ240727

เดินทางวันที่ 27 ก.ค. 2567 - 30 ก.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - DAD 2024-07-27 2024-07-27 10:50 - 12:30 avatar-img VZ960
DAD - BKK 2024-07-30 2024-07-30 13:15 - 14:55 avatar-img VZ961

GO1DAD3NDADVZ240809

เดินทางวันที่ 09 ส.ค. 2567 - 12 ส.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - DAD 2024-08-09 2024-08-09 10:50 - 12:30 avatar-img VZ960
DAD - BKK 2024-08-12 2024-08-12 13:15 - 14:55 avatar-img VZ961

GO1DAD3NDADVZ240810

เดินทางวันที่ 10 ส.ค. 2567 - 13 ส.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - DAD 2024-08-10 2024-08-10 10:50 - 12:30 avatar-img VZ960
DAD - BKK 2024-08-13 2024-08-13 13:15 - 14:55 avatar-img VZ961

GO1DAD3NDADVZ240822

เดินทางวันที่ 22 ส.ค. 2567 - 25 ส.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - DAD 2024-08-22 2024-08-22 10:50 - 12:30 avatar-img VZ960
DAD - BKK 2024-08-25 2024-08-25 13:15 - 14:55 avatar-img VZ961

GO1DAD3NDADVZ240829

เดินทางวันที่ 29 ส.ค. 2567 - 01 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - DAD 2024-08-29 2024-08-29 10:50 - 12:30 avatar-img VZ960
DAD - BKK 2024-09-01 2024-09-01 13:15 - 14:55 avatar-img VZ961

GO1DAD3NDADVZ240905

เดินทางวันที่ 05 ก.ย. 2567 - 08 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - DAD 2024-09-05 2024-09-05 10:50 - 12:30 avatar-img VZ960
DAD - BKK 2024-09-08 2024-09-08 13:15 - 14:55 avatar-img VZ961

GO1DAD3NDADVZ240913

เดินทางวันที่ 13 ก.ย. 2567 - 16 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - DAD 2024-09-13 2024-09-13 10:50 - 12:30 avatar-img VZ960
DAD - BKK 2024-09-16 2024-09-16 13:15 - 14:55 avatar-img VZ961

GO1DAD3NDADVZ240919

เดินทางวันที่ 19 ก.ย. 2567 - 22 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - DAD 2024-09-19 2024-09-19 10:50 - 12:30 avatar-img VZ960
DAD - BKK 2024-09-22 2024-09-22 13:15 - 14:55 avatar-img VZ961

GO1DAD3NDADVZ240927

เดินทางวันที่ 27 ก.ย. 2567 - 30 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - DAD 2024-09-27 2024-09-27 10:50 - 12:30 avatar-img VZ960
DAD - BKK 2024-09-30 2024-09-30 13:15 - 14:55 avatar-img VZ961

GO1DAD3NDADVZ241005

เดินทางวันที่ 05 ต.ค. 2567 - 08 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - DAD 2024-10-05 2024-10-05 10:50 - 12:30 avatar-img VZ960
DAD - BKK 2024-10-08 2024-10-08 13:15 - 14:55 avatar-img VZ961

GO1DAD3NDADVZ241012

เดินทางวันที่ 12 ต.ค. 2567 - 15 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - DAD 2024-10-12 2024-10-12 10:50 - 12:30 avatar-img VZ960
DAD - BKK 2024-10-15 2024-10-15 13:15 - 14:55 avatar-img VZ961

GO1DAD3NDADVZ241018

เดินทางวันที่ 18 ต.ค. 2567 - 21 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - DAD 2024-10-18 2024-10-18 10:50 - 12:30 avatar-img VZ960
DAD - BKK 2024-10-21 2024-10-21 13:15 - 14:55 avatar-img VZ961

GO1DAD3NDADVZ241019

เดินทางวันที่ 19 ต.ค. 2567 - 22 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - DAD 2024-10-19 2024-10-19 10:50 - 12:30 avatar-img VZ960
DAD - BKK 2024-10-22 2024-10-22 13:15 - 14:55 avatar-img VZ961
รหัสทัวร์ : QEGO1DAD-VZ101