ทัวร์ฮิต ไม่เข้าร้านช็อป | เก็บครบไฮไลท์ | เขาอวตาร หุบเขาทรงแท่งนับร้อย แรงบันดาลใจแห่งดาวแพนโดรา | เขาเทียนเหมินซาน ถ้ำประตูสวรรค์ ชมความงามระดับโลก | เมืองโบราณฟ่งหวง นั่งรถไฟ Maglev ชมความงามของนครที่ไม่เคยหลับไหล | เมืองโบราณฝูหรง ชมความงามของแสงสี ทอดผ่านม่านน้ำตกยามค่ำคืน | สะพานแขวนอ่ายจ้าย สะพานแขวนโกลเดนเกตแดนมังกร ที่สูงที่สุดในโลก
 • : 02-246-5888,02-277-1111

ฉางซา จางเจียเจี้ย สะพานแขวนอ่ายจ้าย ขุนเขาและสายน้ำ 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน ไทย ไลออนแอร์ (SL)

รหัสทัวร์
: QEGO1CSX-SL005
รหัสโปรแกรม
สายการบิน
: Thai Lion Air
ระยะเวลา
เส้นทาง
: ฉางชา จางเจียเจี้ย

Hightlightไฮไลท์ทัวร์

ทัวร์ฮิต ไม่เข้าร้านช็อป | เก็บครบไฮไลท์ | เขาอวตาร หุบเขาทรงแท่งนับร้อย แรงบันดาลใจแห่งดาวแพนโดรา | เขาเทียนเหมินซาน ถ้ำประตูสวรรค์ ชมความงามระดับโลก | เมืองโบราณฟ่งหวง นั่งรถไฟ Maglev ชมความงามของนครที่ไม่เคยหลับไหล | เมืองโบราณฝูหรง ชมความงามของแสงสี ทอดผ่านม่านน้ำตกยามค่ำคืน | สะพานแขวนอ่ายจ้าย สะพานแขวนโกลเดนเกตแดนมังกร ที่สูงที่สุดในโลก
DMK
- -
CSX
ไฟล์ทไป
เวลาออก
เวลาถึง
CSX
- -
DMK
ไฟล์ทกลับ
เวลาออก
เวลาถึง

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์ วันที่เดินทาง วันที่กลับ ราคาเริ่มต้น สถานะ
GO1CSX5NCSXSL240725A
25 ก.ค. 256730 ก.ค. 2567

31,900

เต็ม
GO1CSX5NCSXSL240808A
08 ส.ค. 256713 ส.ค. 2567

32,900

จอง
GO1CSX5NCSXSL240828A
28 ส.ค. 256702 ก.ย. 2567

27,900

จอง
GO1CSX5NCSXSL240829A
29 ส.ค. 256703 ก.ย. 2567

27,900

จอง
GO1CSX5NCSXSL240907A
07 ก.ย. 256712 ก.ย. 2567

29,900

จอง
GO1CSX5NCSXSL240922A
22 ก.ย. 256727 ก.ย. 2567

29,900

จอง
GO1CSX5NCSXSL241011A
11 ต.ค. 256716 ต.ค. 2567

32,900

จอง
GO1CSX5NCSXSL241012A
12 ต.ค. 256717 ต.ค. 2567

32,900

จอง
GO1CSX5NCSXSL241013A
13 ต.ค. 256718 ต.ค. 2567

32,900

จอง
GO1CSX5NCSXSL241017B
17 ต.ค. 256722 ต.ค. 2567

32,900

จอง
GO1CSX5NCSXSL241021A
21 ต.ค. 256726 ต.ค. 2567

31,900

จอง
GO1CSX5NCSXSL241022A
22 ต.ค. 256727 ต.ค. 2567

29,900

เต็ม
GO1CSX5NCSXSL241023A
23 ต.ค. 256728 ต.ค. 2567

31,900

จอง
GO1CSX5NCSXSL241026A
26 ต.ค. 256731 ต.ค. 2567

31,900

จอง
GO1CSX5NCSXSL241102A
02 พ.ย. 256707 พ.ย. 2567

29,900

จอง
GO1CSX5NCSXSL241102B
02 พ.ย. 256707 พ.ย. 2567

29,900

จอง
GO1CSX5NCSXSL241105A
05 พ.ย. 256710 พ.ย. 2567

29,900

จอง
GO1CSX5NCSXSL241110A
10 พ.ย. 256715 พ.ย. 2567

29,900

จอง
GO1CSX5NCSXSL241112A
12 พ.ย. 256717 พ.ย. 2567

29,900

จอง
GO1CSX5NCSXSL241116A
16 พ.ย. 256721 พ.ย. 2567

29,900

จอง
GO1CSX5NCSXSL241116B
16 พ.ย. 256721 พ.ย. 2567

29,900

จอง
GO1CSX5NCSXSL241122A
22 พ.ย. 256727 พ.ย. 2567

29,900

จอง
GO1CSX5NCSXSL241126A
26 พ.ย. 256701 ธ.ค. 2567

29,900

จอง
GO1CSX5NCSXSL241130A
30 พ.ย. 256705 ธ.ค. 2567

29,900

จอง
GO1CSX5NCSXSL241202A
02 ธ.ค. 256707 ธ.ค. 2567

30,900

จอง
GO1CSX5NCSXSL241205A
05 ธ.ค. 256710 ธ.ค. 2567

31,900

จอง
GO1CSX5NCSXSL241206A
06 ธ.ค. 256711 ธ.ค. 2567

31,900

จอง
GO1CSX5NCSXSL241206B
06 ธ.ค. 256711 ธ.ค. 2567

31,900

จอง
GO1CSX5NCSXSL241207A
07 ธ.ค. 256712 ธ.ค. 2567

31,900

จอง
GO1CSX5NCSXSL241210A
10 ธ.ค. 256715 ธ.ค. 2567

31,900

จอง
GO1CSX5NCSXSL241217A
17 ธ.ค. 256722 ธ.ค. 2567

30,900

จอง
GO1CSX5NCSXSL241217B
17 ธ.ค. 256722 ธ.ค. 2567

30,900

จอง
GO1CSX5NCSXSL241220A
20 ธ.ค. 256725 ธ.ค. 2567

32,900

จอง
GO1CSX5NCSXSL241221A
21 ธ.ค. 256726 ธ.ค. 2567

33,900

จอง
GO1CSX5NCSXSL241226A
26 ธ.ค. 256731 ธ.ค. 2567

34,900

จอง
GO1CSX5NCSXSL241227A
27 ธ.ค. 256701 ม.ค. 2568

35,900

จอง
GO1CSX5NCSXSL241230A
30 ธ.ค. 256704 ม.ค. 2568

35,900

จอง
GO1CSX5NCSXSL241231A
31 ธ.ค. 256705 ม.ค. 2568

35,900

จอง

รายละเอียดทัวร์

 • 06.30 น.

  พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (SL) รวมน้ำหนักกระเป๋า 20กิโลกรัม/ท่านละ1ใบ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน

  09.35 น.

  ออกเดินทางสู่ ฉางซา โดย สายการบิน ไทยไลออนแอร์ เที่ยวบินที่ SL934 **ไม่มีอาหารบนเครื่อง **

  13.35 น.

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินฉางซา หวงฮวา จากนั้นนำท่านผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง หลังจากนำท่านรับกระเป๋าสัมภาระแล้วออกเดินทางสู่เมืองจางเจียเจี้ย

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจี้ย (ระยะทาง 320 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) อุทยานมรดกโลกตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีน และได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ.1992 อุทยานจางเจียเจี้ยมีเนื้อที่กว่า 369 ตารางกิโลเมตร อุดมด้วยขุนเขาน้อยใหญ่และต้นไม้นานาพันธ์ *บริการแฮมเบอร์เกอร์บนรถ*

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)

  นำท่านชม ตึกมหัศจรรย์72ชั้น อาคารที่สร้างจำลองถ้ำประตูสวรรค์ และบ้านของชาวถู่เจียชนเผ่าพื้นเมืองของจางเจียเจี้ย จุดท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจางเจียเจี้ย แหล่งรวมร้านอาหาร ผับบาร์ ร้านขายของที่ระลึก รีสอร์ทและโฮมสเตย์ ที่แบ่งออกเป็นหลายๆ ส่วนอันรวมเอาเอกลักษณ์ของจีนมาไว้ที่นี่ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นถนนสีสันเลียนแบบยุคเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ย่านโรงเตี๊ยมโบราณ งานแสดงโคมไฟสีสันอันเป็นเอกลักษณ์ นอกจากนั้นยังมีการแสดงจากเหล่านักร้องนักเล่นอยู่อีกมากมาย

  ที่พัก

  REZEN S HEYI HTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว (มาตรฐานประเทศจีน)
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2)

  นำท่านชม สะพานแก้ว ณ แกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย นำท่านพิสูจน์ความกล้ากับ สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก มีความสูงเหนือพื้น 980 ฟุต และความยาวกว่า 400 เมตร เชื่อมสองหน้าผา ถือเป็นการทำลายสถิติ สะพานแก้วที่ยาวที่สุด เนื่องจากอันเดิม อย่างสะพานแกรนด์แคนย่อนของอเมริกา สูงเพียงแค่ 718 ฟุต จากนั้นนำท่าน นั่งบอลลูนเทียม ใส่แว่นตา VR4D สัมผัสบรรยากาศแบบ 360 องศาเสมือนว่าเราอยู่ในบอลลูนจริงๆ ท่านจะได้สัมผัสความตื่นเต้นและหวาดเสียวในแกรนด์แคนยอนและสะพานกระจกมากยิ่งขึ้น

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3)

  บ่าย

  นำท่าน เที่ยวชม อุทยานจางเจียเจี้ย เขาอวตาร โดยขึ้นเขาด้วย ลิฟท์แก้วไป่หลง ลิฟท์แก้วแห่งแรกของเอเชียที่สูง 326 เมตรซึ่งถูกบันทึกลง Guinness world Records ในด้านเป็นลิฟท์แก้วแบบ outdoor ที่สูงที่สุดในโลก (World’s tallest full-exposure outdoor elevator) และเร็วที่สุดในโลก นำท่านเดินเที่ยวชม สะพานหนึ่งในใต้หล้า ซึ่งเป็นสะพานที่เกิดหินธรรมชาติเชื่อมระหว่างเขา 2 ลูก ด้านล่างเป็นหุบเหว ซึ่งถือว่าเป็นอีกจุดชมวิวที่สวยงามมหัศจรรย์อีกเเห่งหนึ่งในจางเจียเจี้ย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เขาเทียนจื่อซานและจุดชมวิวหยวนเจียเจี้ย ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามรายล้อมด้วยหมู่ขุนเขาทรงแท่งนับพัน เกิดจากการยุบตัวของพื้นมหาสมุทรเมื่อหลายร้อยล้านปีก่อน ซึ่งภาพยนตร์ชื่อดัง อวตาร ได้นำมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบสภาพพื้นผิวของดาวแพนโดร่านั้นเอง
  *** หมายเหตุ หากช่วงวันเดินทาง ภายในอุทยานมีจำนวนนักท่องเที่ยวเยอะ ทำให้การเดินทางล่าช้าขออนุญาตปรับเปลี่ยนการเดินทางขาลงเป็นลิฟต์แก้ว เพื่อความสะดวกในการเดินรายการ

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) เมนู ปิ้งย่างเกาหลี
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)

  จากนั้นนำท่านลงบันไดเลื่อนสู่ ประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน เป็น 1 ใน 4 ของ ภูเขาที่สวยที่สุดของจีน มีเอกลักษณ์เป็นประตูสวรรค์ที่สร้างขึ้นโดยธรรมชาติ ประตูนี้มีความสูง 131.5 เมตร ความกว้าง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร และเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ตามตำนานของชาวถู่เจีย จากนั้นนำท่านสวมผ้าหุ้มรองเท้า สัมผัสความหวาดเสียวของ ระเบียงแก้ว ที่ดังที่สุดของจีน ท่ามกลางฉากหลังของก้อนเมฆและม่านหมอก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถ้ำประตูสวรรค์ เมื่อท่านมาถึงถ้ำประตูสวรรค์ นำท่านเดินลงบันไดเลื่อน 999 ขั้นสู่ ประตูสวรรค์ ถ่ายรูปชมความงามของภูเขาหินคาสต์อันโด่งดังของจีน ซึ่งเคยมีชาวรัสเซียได้ขับเครื่องบินเล็กลอดผ่านช่องภูเขาประตูสวรรค์มาแล้วเป็นสถานที่ที่น่าสนใจจากชาวต่างชาติอีกแห่งหนึ่ง จากนั้นนำท่านอิสระถ่ายรูปตามอิสระ
  ***หมายเหตุ กรณีที่กระเช้าหรือรถอุทยานหรือบันไดเลื่อนปิดปรับปรุงเนื่องจากซ่อมบำรุงหรือจากสภาพอากาศ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า ทางบริษัทฯจะจัดโปรแกรมอื่นมาทดแทนให้หริอเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมอย่างใดอย่างหนึ่ง และในส่วนการนั่งรถของอุทยานขึ้นไปบนถ้ำประตูสวรรค์ หากรถของอุทยานไม่สามารถขึ้นไปที่ถ้ำประตูสวรรค์ได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้น โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสำคัญโดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6) เมนู สุกี้เห็ด

  บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองฝูหรงเจิ้น (ระยะทาง 90 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) หรือเมืองหวังชุนในอดีต ที่ถูกเปลี่ยนชื่อตามละคร Hibicus Town ละครพีเรียดย้อนยุคชื่อดังแห่งยุค 90 อันมาจากชื่อของดอกบัวที่ผุดเหนือน้ำ เมืองแห่งดอกบัวอันงดงาม ที่มีประวัติศาสตร์การอยู่อาศัยของมนุษย์กว่าหนึ่งหมื่นปี

  จากนั้นนำท่านชม น้ำตกฝูหรง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเมืองฝูหรง เป็นน้ำตกที่อยู่ใจกลางเมือง ถ้ามองจากฝั่งตรงข้ามจะดูเสมือนว่าเมืองตั้งอยู่บนหน้าผาที่มีน้ำตกไหลอยู่ข้างล่าง น้ำตกนี้มีขนาดกว้างประมาณ 40 เมตร และสูงประมาณ 60 เมตร ซึ่งความพิเศษอีกอย่างของที่นี่คือ เราสามารถเดินผ่านด้านหลังม่านน้ำตกได้ จากนั้นนำท่านล่องเรือข้ามฟาก เพื่อขึ้นรถบัสเดินทางต่อไปยังเมืองจี๋โส่ว
  ***หมายเหตุ กรณีที่เมืองฝูหรงปิดปรับปรุงหรืองดการเดินเรือ เนื่องจากซ่อมบำรุงหรือจากสภาพอากาศ เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์งดการล่องเรือ โดยเปลี่ยนจุดขึ้นรถบัสแทน

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7 )

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก ณ เมืองฝูหรง ( บริเวณนอกเมืองฝูหรง เดินทางประมาณ 10 นาที)

  ที่พัก

  BLOSSOM PICTURESQUE HOTEL FURONGZHEN หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว (มาตรฐานประเทศจีน)
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 8)

  นำท่านเดินทางสู่ สะพานแขวนอ่ายจ้าย (ระยะทาง 32 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) สะพานแขวนโกลเดนเกตแดนมังกร หนึ่งในสุดยอดงานวิศวกรรมของจีนที่สรรค์สร้างพาดผ่านหุบเขาเต๋อหัง ขึงด้วยเส้นลวดขนาดมหึมา ด้วยความยาว 1,534 เมตร ทำให้เป็นสะพานแขวนที่สร้างขึ้นเพื่อเชื่อมต่ออุโมงค์ที่สูงที่สุดในโลก นอกจากใช้เป็นที่สัญจรแล้ว สะพานแห่งนี้ยังเป็นจุดท่องเที่ยวไฮไลท์ระดับ 5A ที่ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง นำท่านหวาดเสียวสันหลังไปกับ สะพานกระจก ณ ความสูง 336 เมตร ล่องลอยอยู่ท่ามกลางอากาศ ณ ใจกลางของแกรนด์แคนยอนเต๋อหัง นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมหวาดเสียวให้ตื่นเต้นอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นบันจี้จั๊มป์ เดินกลางอากาศท้าทายความสูง เบสจั๊มป์ (Base Jump) จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านแม้วเต๋อหัง หมู่บ้านชาวเผ่าแม้วที่ตั้งอยู่ระหว่างหุบเขาในชื่อเดียวกัน หมู่บ้านสร้างเลียบขนาดธารน้ำโดยมีฉากหลังเป็นเทือกเขาขนาดมหีมา ณ นำท่านเดินชมวีชีวิตความเป็นอยู่ อาหารการกิน ของฝากและสินค้าหัตถกรรมทำมือจากชาวบ้าน และหมู่บ้านแห่งนี้ ถึงแม้จะไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุด แต่เปี่ยมด้วยเรื่องเล่าและวิถีชีวิตของชาวเผ่าแม้วอยู่อย่างเต็มเปี่ยม
  ***หมายเหตุ กรณีที่สะพานหรือบันไดเลื่อนปิดปรับปรุงเนื่องจากซ่อมบำรุงหรือจากสภาพอากาศ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า ทางบริษัทฯจะจัดโปรแกรมอื่นมาทดแทนให้หริอเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสำคัญ โดยบางครั้งอาจไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 9)

  บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองเฟิ่งหวง หรือ เมืองโบราณฟ่งหวง(เมืองหงส์) เป็นเมืองที่ขึ้น อยู่กับเขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้อยถูเจีย ตั้งอยู่ ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน เมืองโบราณหงส์ตั้งอยู่ริมแม่น้ำถัว ล้อมรอบด้วยขุนเขาเสมือนด่าน ช่องแคบภูเขา ที่เด่นตระหง่านมียอดเขาติดต่อกันเป็นแนว ที่มีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิงหลายร้อยแห่ง มีถนนที่ปูด้วยหินเขียว 20 กว่าสาย จากนั้นนำท่าน นั่งรถไฟ Maglev Express เพื่อเดินทางสู่เขตเมืองโบราณเฟิ่งหวง รถไฟ Maglev ขบวนนี้สามารถใช้ความเร็วสูงสุดที่ 100 ก.ม. ต่อชั่วโมง มีจุดเด่นอยู่ที่การใช้แม่เหล็กไฟฟ้ายกขบวนรถไฟแทนล้อรถ ทำให้ขบวนรถไฟสามารถลดแรงเสียดทานและทำความเร็วได้มากกว่า
  ***หมายเหตุ กรณีที่รถไฟปิดปรับปรุงเนื่องจากซ่อมบำรุงหรือจากสภาพอากาศ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า ทางบริษัทฯจะเปลี่ยนเป็นการเดินทางด้วยรถอุทยานแทน โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสำคัญ

  นำท่านชม สะพานสายรุ้ง หรือสะพานหงเฉียว สะพานไม้โบราณที่มีหลังคาคลุมเหมือนสะพานข้ามคลองในเวนิส เป็นสะพานประวัติศาสตร์ที่มีความเป็นมาหลายร้อย ปี ก่อนที่จะเดินถึงสะพานนั้นท่านจะได้เห็นจุดเด่นของฟ่งหวง คือบ้านที่ยกพื้นสูงเรียงราย เป็นทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นที่นิยมชื่นชอบทั้งชาวจีนและชาวต่างประเทศ จากนั้นนำท่าน ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง เรือแพ ให้ท่านได้สนุก ตื่นเต้น แต่ไม่มีอันตราย ชมบ้าน เรือนสองฟากฝั่งแม่น้ำ สะพานโบราณ เจดีย์วั่นหมิง หอตั๋วชุ่ยฯลฯ อวดความเป็นธรรมชาติให้ท่านได้สัมผัสพร้อมเก็บภาพประทับใจไว้เป็นที่ระลึก
  ***หมายเหตุ กรณีที่เมืองเฟิ่งหวงปิดปรับปรุงหรืองดการเดินเรือ เนื่องจากซ่อมบำรุงหรือจากสภาพอากาศ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า ทางบริษัทฯจะจัดโปรแกรมอื่นมาทดแทนให้หริอเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้น โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสำคัญโดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 10) เมนู ไก่ขอทาน

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก ณ เมืองจี๋โส่ว (ระยะทาง 60 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ40 นาที)

  ที่พัก

  SUNSHINE INTERNATIONAL HOTEL XIANGXI หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว (มาตรฐานประเทศจีน)
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 11)

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองฉางซา (เดินทางโดยรถไฟความเร็วสูง)
  **สัมภาระของท่านจะเก็บไว้บนรถบัส จะรับสัมภาระอีกครั้งในช่วงเย็น ณ เมืองฉางซา**
  หมายเหตุ รถไฟอาจจะมีการเปลี่ยนขบวนเวลา ขอสงวนสิทธิ์จัดขบวนและเวลาตามความเหมาะสม

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 12) ไก่ขอทาน

  บ่าย

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ย่านการค้าที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลหูหนาน ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าหลากหลายชนิด เพื่อให้ท่านอิสระเลือกซื้อสินค้านานาชนิดตามอัธยาศัย สำหรับเป็นของฝากของที่ระลึกแก่คนทางบ้านหรือญาติมิตรสหาย จากนั้นนำท่าน แวะถ่ายรูปกับตึก IFS ตึกที่สูงที่สุดในมณฑล นำท่านแวะ ตึก WENHEYOU แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่สุดฮิปกับบรรยากาศสุดวินเทจ ราวกับเกาะฮ่องกงในยุค 1980 ที่รายล้อมไปด้วยร้านอาหาร ร้านค้า ที่แข่งขันกันอวดสีสันด้วยป้ายร้านแสงนีออน สลับลดหลั่นกันไปตามชั้นต่างๆ นอกจากนั้นยังมีลิฟต์โบราณ ที่ไม่โบราณด้วยความปลอดภัยจากเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของจีน จัดว่าเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คที่ไม่ควรพลาด จากนั้นนำท่านช็อปปิ้ง ณ CHANGSHA IFS x POP MART ศูนย์รวม ART TOY สุดน่ารัก ที่เป็นกระแสอยู่ในขณะนี้ เลือกซื้อกล่องสุ่มหลากหลายรุ่นไม่ว่าจะเป็น ลาบูบู้ มอลลี่ และอีกมากมาย ให้ท่านได้เลือกอย่างจุใจ

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 13) เป็ดปักกิ่ง

  ที่พัก

  HOWARD JOHNSON CHANGSHA AIRPORT หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว (มาตรฐานประเทศจีน)
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 14)

  จากนั้นนำท่านอิสระช็อปปิ้งสินค้า ณ ห้างสรรพสินค้า CHANGSHA BAILIAN OUTLET ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ มากมาย ทั้งแบรนด์จีนและอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Adidas, Armani, BOSS, BOYS, JEEP, Sketcher, Anta, Lining, Onisuka Tiger, Coach, และอื่นๆ อีกมากมาย

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 15)

  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินฉางซา หวงฮวา

  14.35 น.

  เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ SL935 **ไม่มีอาหารบนเครื่อง **

  17.15 น.

  เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในการเดินทาง

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
5
6

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

Overview

1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
3. การชำระค่าบริการ
3.1 กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 15,000 บาท พร้อมส่งหน้าพาสปอร์สำหรับยื่นเอกสารเข้าเมือง
3.2 กรุณาชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน  ในกรณีที่ค่าทัวร์ราคาต่ำกว่า 10,000 บาท 
3.3 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนออกเดินทาง **45 วันก่อนเดินทางสำหรับช่วงสงกรานต์และปีใหม่**
3.4 กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน หรือราคาทัวร์โปรโมชั่น ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนเท่านั้น  
4. กรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเริ่มตั้งแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี)
5. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิก
**กรณีการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่าย(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเป็นการแจ้งยกเลิกกับทางบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร (ทางบริษัทไม่ขอรับยกเลิกการจอง ผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ)
**กรณีนักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่าย ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่าย (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม “ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2563” ดังนี้
1. ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน ยกเว้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเพื่อการเตรียมการนำเที่ยว ทั้งหมด เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่อง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็นต้น”
2. ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 15-29 วันก่อนเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินร้อยละ 50 ของค่าทัวร์ทั้งหมด ยกเว้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเพื่อการเตรียมการนำเที่ยว ทั้งหมด เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่อง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็นต้น”
3. ยกเลิก น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
** การจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเที่ยวตามข้อกำหนดด้านบน ซึ่งมีการหักเงินในบางส่วนนั้น เนื่องจากทางบริษัทมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อการเตรียมการจัดนำเที่ยวไปแล้ว เช่น การมัดจำที่นั่งบัตรโดยสารเครื่องบิน  การจองที่พัก  และ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ  เป็นต้น **
4. การยกเลิกเดินทางกับกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดที่ชำระแล้ว ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
***ในกรณี มีเหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางที่บริษัทได้โฆษณาไว้  ซึ่งมิใช่ความผิดของบริษัทเอง  ทางบริษัทยินดีคืนเงินค่าบริการตามที่ลูกค้าได้ชำระมาแล้ว เต็มจำนวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  ***
5. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
** สำคัญ !! บริษัททำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญี่ปุ่น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น **
6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

อัตรานี้รวม

1.ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
2.ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
- กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน 
- กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ
3.ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
4.เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5.ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม / ท่าน / ใบ

6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เฉพาะค่าบริการ
7. ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน
8. ค่าประกันอุบัติเหตุและสุขภาพคุ้มครอง แผน Gold Plan Asia (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)

อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าว
2. ค่าธรรมเนียมเอกสารเข้าเมืองสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างประเทศ หรือกรณีที่ทางการจีนเปลี่ยนนโยบายการเดินทางเข้าประเทศสำหรับหนังสือเดินทางไทย ขออนุญาตเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มตามจริง 
3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
*สำหรับท่านที่รับประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไม่ทานเนื้อสัตว์ ไม่ทานหมู ไม่ทานไก่ และมีความจำเป็นให้ทางบริษัทจัดเตรียมอาหารไว้ให้ท่านเป็นพิเศษนอกเหนือจากที่กรุ๊ปจัดไว้ในรายการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริงหน้างาน
5. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบิน
6. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 2,000 บาท/ท่าน/ทริป (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) ชำระที่สนามบิน
7. ภาษีมูลค่าเพิ่มหัก ณ ที่จ่าย 3%

GO1CSX5NCSXSL240725A

เดินทางวันที่ 25 ก.ค. 2567 - 30 ก.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-07-25 2024-07-25 09:40 - 13:35 avatar-img SL934
CSX - DMK 2024-07-30 2024-07-30 14:35 - 16:30 avatar-img SL935

GO1CSX5NCSXSL240808A

เดินทางวันที่ 08 ส.ค. 2567 - 13 ส.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-08-08 2024-08-08 09:40 - 13:35 avatar-img SL934
CSX - DMK 2024-08-13 2024-08-13 14:35 - 16:30 avatar-img SL935

GO1CSX5NCSXSL240828A

เดินทางวันที่ 28 ส.ค. 2567 - 02 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-08-28 2024-08-28 09:40 - 13:35 avatar-img SL934
CSX - DMK 2024-09-02 2024-09-02 14:35 - 16:30 avatar-img SL935

GO1CSX5NCSXSL240829A

เดินทางวันที่ 29 ส.ค. 2567 - 03 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-08-29 2024-08-29 09:40 - 13:35 avatar-img SL934
CSX - DMK 2024-09-03 2024-09-03 14:35 - 16:30 avatar-img SL935

GO1CSX5NCSXSL240907A

เดินทางวันที่ 07 ก.ย. 2567 - 12 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-09-07 2024-09-07 09:40 - 13:35 avatar-img SL934
CSX - DMK 2024-09-12 2024-09-12 14:35 - 16:30 avatar-img SL935

GO1CSX5NCSXSL240922A

เดินทางวันที่ 22 ก.ย. 2567 - 27 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-09-22 2024-09-22 09:40 - 13:35 avatar-img SL934
CSX - DMK 2024-09-27 2024-09-27 14:35 - 16:30 avatar-img SL935

GO1CSX5NCSXSL241011A

เดินทางวันที่ 11 ต.ค. 2567 - 16 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-10-11 2024-10-11 09:40 - 13:35 avatar-img SL934
CSX - DMK 2024-10-16 2024-10-16 14:35 - 16:30 avatar-img SL935

GO1CSX5NCSXSL241012A

เดินทางวันที่ 12 ต.ค. 2567 - 17 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-10-12 2024-10-12 09:40 - 13:35 avatar-img SL934
CSX - DMK 2024-10-17 2024-10-17 14:35 - 16:30 avatar-img SL935

GO1CSX5NCSXSL241013A

เดินทางวันที่ 13 ต.ค. 2567 - 18 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-10-13 2024-10-13 09:40 - 13:35 avatar-img SL934
CSX - DMK 2024-10-18 2024-10-18 14:35 - 16:30 avatar-img SL935

GO1CSX5NCSXSL241017B

เดินทางวันที่ 17 ต.ค. 2567 - 22 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-10-17 2024-10-17 09:40 - 13:35 avatar-img SL934
CSX - DMK 2024-10-22 2024-10-22 14:35 - 16:30 avatar-img SL935

GO1CSX5NCSXSL241021A

เดินทางวันที่ 21 ต.ค. 2567 - 26 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-10-21 2024-10-21 09:40 - 13:35 avatar-img SL934
CSX - DMK 2024-10-26 2024-10-26 14:35 - 16:30 avatar-img SL935

GO1CSX5NCSXSL241022A

เดินทางวันที่ 22 ต.ค. 2567 - 27 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-10-22 2024-10-22 09:40 - 13:35 avatar-img SL934
CSX - DMK 2024-10-27 2024-10-27 14:35 - 16:30 avatar-img SL935

GO1CSX5NCSXSL241023A

เดินทางวันที่ 23 ต.ค. 2567 - 28 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-10-23 2024-10-23 09:40 - 13:35 avatar-img SL934
CSX - DMK 2024-10-28 2024-10-28 14:35 - 16:30 avatar-img SL935

GO1CSX5NCSXSL241026A

เดินทางวันที่ 26 ต.ค. 2567 - 31 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-10-26 2024-10-26 09:40 - 13:35 avatar-img SL934
CSX - DMK 2024-10-31 2024-10-31 14:35 - 16:30 avatar-img SL935

GO1CSX5NCSXSL241102A

เดินทางวันที่ 02 พ.ย. 2567 - 07 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-11-02 2024-11-02 09:40 - 13:35 avatar-img SL934
CSX - DMK 2024-11-07 2024-11-07 14:35 - 16:30 avatar-img SL935

GO1CSX5NCSXSL241102B

เดินทางวันที่ 02 พ.ย. 2567 - 07 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-11-02 2024-11-02 09:40 - 13:35 avatar-img SL934
CSX - DMK 2024-11-07 2024-11-07 14:35 - 16:30 avatar-img SL935

GO1CSX5NCSXSL241105A

เดินทางวันที่ 05 พ.ย. 2567 - 10 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-11-05 2024-11-05 09:40 - 13:35 avatar-img SL934
CSX - DMK 2024-11-10 2024-11-10 14:35 - 16:30 avatar-img SL935

GO1CSX5NCSXSL241110A

เดินทางวันที่ 10 พ.ย. 2567 - 15 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-11-10 2024-11-10 09:40 - 13:35 avatar-img SL934
CSX - DMK 2024-11-15 2024-11-15 14:35 - 16:30 avatar-img SL935

GO1CSX5NCSXSL241112A

เดินทางวันที่ 12 พ.ย. 2567 - 17 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-11-12 2024-11-12 09:40 - 13:35 avatar-img SL934
CSX - DMK 2024-11-17 2024-11-17 14:35 - 16:30 avatar-img SL935

GO1CSX5NCSXSL241116A

เดินทางวันที่ 16 พ.ย. 2567 - 21 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-11-16 2024-11-16 09:40 - 13:35 avatar-img SL934
CSX - DMK 2024-11-21 2024-11-21 14:35 - 16:30 avatar-img SL935

GO1CSX5NCSXSL241116B

เดินทางวันที่ 16 พ.ย. 2567 - 21 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-11-16 2024-11-16 09:40 - 13:35 avatar-img SL934
CSX - DMK 2024-11-21 2024-11-21 14:35 - 16:30 avatar-img SL935

GO1CSX5NCSXSL241122A

เดินทางวันที่ 22 พ.ย. 2567 - 27 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-11-22 2024-11-22 09:40 - 13:35 avatar-img SL934
CSX - DMK 2024-11-27 2024-11-27 14:35 - 16:30 avatar-img SL935

GO1CSX5NCSXSL241126A

เดินทางวันที่ 26 พ.ย. 2567 - 01 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-11-26 2024-11-26 09:40 - 13:35 avatar-img SL934
CSX - DMK 2024-12-01 2024-12-01 14:35 - 16:30 avatar-img SL935

GO1CSX5NCSXSL241130A

เดินทางวันที่ 30 พ.ย. 2567 - 05 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-11-30 2024-11-30 09:40 - 13:35 avatar-img SL934
CSX - DMK 2024-12-05 2024-12-05 14:35 - 16:30 avatar-img SL935

GO1CSX5NCSXSL241202A

เดินทางวันที่ 02 ธ.ค. 2567 - 07 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-12-02 2024-12-02 09:40 - 13:35 avatar-img SL934
CSX - DMK 2024-12-06 2024-12-06 14:35 - 16:30 avatar-img SL935

GO1CSX5NCSXSL241205A

เดินทางวันที่ 05 ธ.ค. 2567 - 10 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-12-05 2024-12-05 09:40 - 13:35 avatar-img SL934
CSX - DMK 2024-12-10 2024-12-10 14:35 - 16:30 avatar-img SL935

GO1CSX5NCSXSL241206A

เดินทางวันที่ 06 ธ.ค. 2567 - 11 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-12-06 2024-12-06 09:40 - 13:35 avatar-img SL934
CSX - DMK 2024-12-11 2024-12-11 14:35 - 16:30 avatar-img SL935

GO1CSX5NCSXSL241206B

เดินทางวันที่ 06 ธ.ค. 2567 - 11 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-12-06 2024-12-06 09:40 - 13:35 avatar-img SL934
CSX - DMK 2024-12-11 2024-12-11 14:35 - 16:30 avatar-img SL935

GO1CSX5NCSXSL241207A

เดินทางวันที่ 07 ธ.ค. 2567 - 12 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-12-07 2024-12-07 09:40 - 13:35 avatar-img SL934
CSX - DMK 2024-12-12 2024-12-12 14:35 - 16:30 avatar-img SL935

GO1CSX5NCSXSL241210A

เดินทางวันที่ 10 ธ.ค. 2567 - 15 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-12-10 2024-12-10 09:40 - 13:35 avatar-img SL934
CSX - DMK 2024-12-15 2024-12-15 14:35 - 16:30 avatar-img SL935

GO1CSX5NCSXSL241217A

เดินทางวันที่ 17 ธ.ค. 2567 - 22 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-12-17 2024-12-17 09:40 - 13:35 avatar-img SL934
CSX - DMK 2024-12-22 2024-12-22 14:35 - 16:30 avatar-img SL935

GO1CSX5NCSXSL241217B

เดินทางวันที่ 17 ธ.ค. 2567 - 22 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-12-17 2024-12-17 09:40 - 13:35 avatar-img SL934
CSX - DMK 2024-12-22 2024-12-22 14:35 - 16:30 avatar-img SL935

GO1CSX5NCSXSL241220A

เดินทางวันที่ 20 ธ.ค. 2567 - 25 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-12-20 2024-12-20 09:40 - 13:35 avatar-img SL934
CSX - DMK 2024-12-25 2024-12-25 14:35 - 16:30 avatar-img SL935

GO1CSX5NCSXSL241221A

เดินทางวันที่ 21 ธ.ค. 2567 - 26 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-12-21 2024-12-21 09:40 - 13:35 avatar-img SL934
CSX - DMK 2024-12-26 2024-12-26 14:35 - 16:30 avatar-img SL935

GO1CSX5NCSXSL241226A

เดินทางวันที่ 26 ธ.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-12-26 2024-12-26 09:40 - 13:35 avatar-img SL934
CSX - DMK 2024-12-31 2024-12-31 14:35 - 16:30 avatar-img SL935

GO1CSX5NCSXSL241227A

เดินทางวันที่ 27 ธ.ค. 2567 - 01 ม.ค. 2568
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-12-27 2024-12-27 09:40 - 13:35 avatar-img SL934
CSX - DMK 2025-01-01 2025-01-01 14:35 - 16:30 avatar-img SL935

GO1CSX5NCSXSL241230A

เดินทางวันที่ 30 ธ.ค. 2567 - 04 ม.ค. 2568
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-12-30 2024-12-30 09:40 - 13:35 avatar-img SL934
CSX - DMK 2025-01-04 2025-01-04 14:35 - 16:30 avatar-img SL935

GO1CSX5NCSXSL241231A

เดินทางวันที่ 31 ธ.ค. 2567 - 05 ม.ค. 2568
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-12-31 2024-12-31 09:40 - 13:35 avatar-img SL934
CSX - DMK 2025-01-05 2025-01-05 14:35 - 16:30 avatar-img SL935
รหัสทัวร์ : QEGO1CSX-SL005