ฉางซา – จางเจียเจี้ย – ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น - บ้านเจ้าเมืองโบราณ – เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า บันไดเลื่อน) – โชว์จิ้งจอกขาว - หุบเขาอวตาร(ลิฟต์แก้วขาขึ้น) – เขาเทียนจื่อซาน (นั่งกระเช้าขาลง) – สวนจอมพลเฮ่อหลง – แกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย - สะพานแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - นั่งบอลลูน  VR 4D - เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น – น้ำตกฟูหรงเจิ้น – เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง – สะพานสายรุ้ง - ฉางซา (โดยรถไฟความเร็วสูง)– เกาะส้ม(รวมรถราง) – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - CHANGSHA BAILIAN OUTLET
 • : 02-246-5888,02-277-1111

เที่ยวครบสูตร ฉางซา จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง ฝูหรง 6วัน 5คืน โดยสายการบิน Thai Lion Air (SL)

รหัสทัวร์
: QEGO1CSX-SL004
รหัสโปรแกรม
สายการบิน
: Thai Lion Air
ระยะเวลา
เส้นทาง
: ฉางชา จางเจียเจี้ย

Hightlightไฮไลท์ทัวร์

ฉางซา – จางเจียเจี้ย – ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น - บ้านเจ้าเมืองโบราณ – เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน) – โชว์จิ้งจอกขาว - หุบเขาอวตาร(ลิฟต์แก้วขาขึ้น) – เขาเทียนจื่อซาน (นั่งกระเช้าขาลง) – สวนจอมพลเฮ่อหลง – แกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย - สะพานแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - นั่งบอลลูน + VR 4D - เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น – น้ำตกฟูหรงเจิ้น – เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง – สะพานสายรุ้ง - ฉางซา (โดยรถไฟความเร็วสูง)– เกาะส้ม(รวมรถราง) – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - CHANGSHA BAILIAN OUTLET
DMK
- -
CSX
ไฟล์ทไป
เวลาออก
เวลาถึง
CSX
- -
DMK
ไฟล์ทกลับ
เวลาออก
เวลาถึง

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์ วันที่เดินทาง วันที่กลับ ราคาเริ่มต้น สถานะ
GO1CSX5NCSXSL240830
30 ส.ค. 256704 ก.ย. 2567

28,900

จอง
GO1CSX5NCSXSL240902
02 ก.ย. 256707 ก.ย. 2567

30,900

จอง
GO1CSX5NCSXSL240903
03 ก.ย. 256708 ก.ย. 2567

30,900

จอง
GO1CSX5NCSXSL240911
11 ก.ย. 256716 ก.ย. 2567

30,900

จอง
GO1CSX5NCSXSL240912
12 ก.ย. 256717 ก.ย. 2567

30,900

จอง
GO1CSX5NCSXSL240918
18 ก.ย. 256723 ก.ย. 2567

30,900

จอง
GO1CSX5NCSXSL240919
19 ก.ย. 256724 ก.ย. 2567

30,900

จอง
GO1CSX5NCSXSL241013
13 ต.ค. 256718 ต.ค. 2567

33,900

จอง
GO1CSX5NCSXSL241016
16 ต.ค. 256721 ต.ค. 2567

32,900

จอง
GO1CSX5NCSXSL241017
17 ต.ค. 256722 ต.ค. 2567

31,900

จอง
GO1CSX5NCSXSL241018
18 ต.ค. 256723 ต.ค. 2567

31,900

เต็ม
GO1CSX5NCSXSL241021
21 ต.ค. 256726 ต.ค. 2567

33,900

จอง
GO1CSX5NCSXSL241023
23 ต.ค. 256728 ต.ค. 2567

33,900

จอง
GO1CSX5NCSXSL241026
26 ต.ค. 256731 ต.ค. 2567

32,900

จอง
GO1CSX5NCSXSL241027
27 ต.ค. 256701 พ.ย. 2567

31,900

จอง
GO1CSX5NCSXSL241028
28 ต.ค. 256702 พ.ย. 2567

31,900

จอง
GO1CSX5NCSXSL241029TR
29 ต.ค. 256703 พ.ย. 2567

31,900

ติดต่อเรา
GO1CSX5NCSXSL241031
31 ต.ค. 256705 พ.ย. 2567

31,900

จอง
GO1CSX5NCSXSL241101
01 พ.ย. 256706 พ.ย. 2567

30,900

จอง
GO1CSX5NCSXSL241106
06 พ.ย. 256711 พ.ย. 2567

30,900

จอง
GO1CSX5NCSXSL241107
07 พ.ย. 256712 พ.ย. 2567

30,900

จอง
GO1CSX5NCSXSL241113
13 พ.ย. 256718 พ.ย. 2567

30,900

จอง
GO1CSX5NCSXSL241115
15 พ.ย. 256720 พ.ย. 2567

31,900

จอง
GO1CSX5NCSXSL241120
20 พ.ย. 256725 พ.ย. 2567

31,900

จอง
GO1CSX5NCSXSL241121
21 พ.ย. 256726 พ.ย. 2567

31,900

จอง
GO1CSX5NCSXSL241122
22 พ.ย. 256727 พ.ย. 2567

31,900

จอง
GO1CSX5NCSXSL241127
27 พ.ย. 256702 ธ.ค. 2567

31,900

จอง
GO1CSX5NCSXSL241130
30 พ.ย. 256705 ธ.ค. 2567

31,900

จอง
GO1CSX5NCSXSL241201
01 ธ.ค. 256706 ธ.ค. 2567

32,900

จอง
GO1CSX5NCSXSL241205
05 ธ.ค. 256710 ธ.ค. 2567

33,900

จอง
GO1CSX5NCSXSL241206
06 ธ.ค. 256711 ธ.ค. 2567

33,900

จอง
GO1CSX5NCSXSL241207
07 ธ.ค. 256712 ธ.ค. 2567

33,900

จอง
GO1CSX5NCSXSL241210
10 ธ.ค. 256715 ธ.ค. 2567

33,900

จอง
GO1CSX5NCSXSL241211
11 ธ.ค. 256716 ธ.ค. 2567

33,900

จอง
GO1CSX5NCSXSL241212
12 ธ.ค. 256717 ธ.ค. 2567

33,900

จอง
GO1CSX5NCSXSL241213
13 ธ.ค. 256718 ธ.ค. 2567

33,900

จอง
GO1CSX5NCSXSL241218
18 ธ.ค. 256723 ธ.ค. 2567

32,900

จอง
GO1CSX5NCSXSL241220
20 ธ.ค. 256725 ธ.ค. 2567

32,900

จอง
GO1CSX5NCSXSL241221
21 ธ.ค. 256726 ธ.ค. 2567

33,900

จอง
GO1CSX5NCSXSL241223
23 ธ.ค. 256728 ธ.ค. 2567

33,900

จอง
GO1CSX5NCSXSL241225
25 ธ.ค. 256730 ธ.ค. 2567

33,900

จอง
GO1CSX5NCSXSL241227
27 ธ.ค. 256701 ม.ค. 2568

35,900

จอง
GO1CSX5NCSXSL241230
30 ธ.ค. 256704 ม.ค. 2568

35,900

จอง
GO1CSX5NCSXSL241230B
30 ธ.ค. 256704 ม.ค. 2568

35,900

จอง
GO1CSX5NCSXSL241231
31 ธ.ค. 256705 ม.ค. 2568

35,900

จอง

รายละเอียดทัวร์

 • 06.30 น.

  พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบินไทย ไลอ้อนแอร์ (SL) รวมน้ำหนักกระเป๋า 20กิโลกรัม/ท่านละ1ใบ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน

  09.40 น.

  ออกเดินทางสู่ ฉางซา โดยเที่ยวบินที่ SL934 ** ไม่มีอาหารบนเครื่อง **

  13.35 น.

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินฉางซา หวงฮวา จากนั้นนำท่านผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าสัมภาระ
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจี้ย (ระยะทาง 320 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) อุทยานมรดกโลกตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีน และได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ.1992 อุทยานจางเจียเจี้ยมีเนื้อที่กว่า 369 ตารางกิโลเมตร อุดมด้วยขุนเขาน้อยใหญ่และต้นไม้นานาพันธ์ *** บริการ แฮมเบอร์เกอร์บนรถบัส ***

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)

  ที่พัก

  COUNTRY GARDEN PHOENIX HOTELหรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว (มาตรฐานประเทศจีน)
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่2)
  จากนั้นนำท่านชม บ้านเจ้าเมืองถู่เจีย เป็นอาคารไม้ยกพื้นสูง ที่สร้างขึ้นตามประเพณีพื้นบ้านของชนเผ่าถู่เจีย ชมความพิถีพิถันของอาคารไม้อายุนับ 600 ปี ซุ้มประตูหิน มีรูปปั้นทองสัมฤทธิ์สีทอง มังกรบินบนเสาทั้งสองด้านและเสาหินที่แต่ละด้านของห้องโถงที่มีความอลังการเป็นอย่างยิ่ง จนถึงขั้นได้สมญานามว่า”พระราชวังกู้กงแดนใต้” ภายในมีการจัดแสดงวัตถุโบราณ ตำนานเทพปกรณัม เรื่องเล่าและถิ่นกำเนิดของชาวเผ่าถู่เจีย

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3)
  จากนั้นนำท่านสู่ เขาประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน เป็น 1 ใน 4 ของ ภูเขาที่สวยที่สุดของจีน มีเอกลักษณ์เป็นประตูสวรรค์ที่สร้างขึ้นโดยธรรมชาติ ประตูนี้มีความสูง 131.5 เมตร ความกว้าง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร และเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ตามตำนานของชาวถู่เจีย จากนั้นนำท่านสวมผ้าหุ้มรองเท้า สัมผัสความหวาดเสียวของ ระเบียงแก้ว ที่ดังที่สุดของจีน ท่ามกลางฉากหลังของก้อนเมฆและม่านหมอก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถ้ำประตูสวรรค์ เมื่อท่านมาถึงถ้ำประตูสวรรค์ นำท่านเดิน ลงบันไดเลื่อน 999 ขั้น สู่ ถ้ำประตูสวรรค์ ถ่ายรูปชมความงามของภูเขาหินคาสต์อันโด่งดังของจีน ซึ่งเคยมีชาวรัสเซียได้ขับเครื่องบินเล็กลอดผ่านช่องภูเขาประตูสวรรค์มาแล้วเป็นสถานที่ที่น่าสนใจจากชาวต่างชาติอีกแห่งหนึ่ง จากนั้นนำท่านอิสระถ่ายรูปตามอิสระ
  ***หมายเหตุ
  กรณีที่กระเช้าหรือรถอุทยานหรือบันไดเลื่อนปิดปรับปรุงเนื่องจากซ่อมบำรุงหรือจากสภาพอากาศ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า ทางบริษัทฯจะจัดโปรแกรมอื่นมาทดแทนให้หริอเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมอย่างใดอย่างหนึ่ง และในส่วนการนั่งรถของอุทยานขึ้นไปบนถ้ำประตูสวรรค์ หากรถของอุทยานไม่สามารถขึ้นไปที่ถ้ำประตูสวรรค์ได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้น โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสำคัญโดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) หม้อไฟหมาล่า
  นำท่านชมการแสดง โชว์จิ้งจอกขาว การแสดงที่ถือว่าครบครันด้วยอารมณ์ต่าง ๆ ชวนให้เคลิบเคลิ้มไปกับการแสดง เป็นการแสดงบทเกี่ยวกับความรักของนางพญาจิ้งจอกขาวที่มีต่อชายผู้เป็นที่รัก ต้องพลัดพรากจากกันทั้งที่ยังรักกัน ถือเป็นบทตำนานแห่งความรักที่น่ายกย่องยิ่งนัก ท่านจะเพลิดเพลินไปกับการแสดงจนลืมกระพริบตา ยิ่งใหญ่กว่าโชว์หลิวซานเจี่ยที่หยางซั่ว ด้วยนักแสดงคุณภาพกว่า 600 คน แสดงภายใต้สะพานคู่เชื่อมเขาสองลูก สะพานคู่รักใต้หล้า อลังการกว่าโชว์ใดใดที่ท่านเคยสัมผัสมา
  หมายเหตุ หากวันเดินทางดังกล่าวทางโชว์งดการแสดง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเป็นโชว์เสน่ห์เซียงซีแทนหรือโชว์ตำนานรักพันปี โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่มีการคืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

  ที่พัก

  COUNTRY GARDEN PHOENIX HOTELหรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว (มาตรฐานประเทศจีน)
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่5)
  นำท่าน เที่ยวชม อุทยานจางเจียเจี้ย เขาอวตาร โดยขึ้นเขาด้วย ลิฟท์แก้วไป่หลง ลิฟท์แก้วแห่งแรกของเอเชียที่สูง 326 เมตรซึ่งถูกบันทึกลง Guinness world Records ในด้านเป็นลิฟท์แก้วแบบ outdoor ที่สูงที่สุดในโลก (World’s tallest full-exposure outdoor elevator) และเร็วที่สุดในโลก นำท่านเดินเที่ยวชม สะพานหนึ่งในใต้หล้า ซึ่งเป็นสะพานที่เกิดหินธรรมชาติเชื่อมระหว่างเขา 2 ลูก ด้านล่างเป็นหุบเหว ซึ่งถือว่าเป็นอีกจุดชมวิวที่สวยงามมหัศจรรย์อีกเเห่งหนึ่งในจางเจียเจี้ย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เขาเทียนจื่อซานและจุดชมวิวหยวนเจียเจี้ย ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามรายล้อมด้วยหมู่ขุนเขาทรงแท่งนับพัน เกิดจากการยุบตัวของพื้นมหาสมุทรเมื่อหลายร้อยล้านปีก่อน ซึ่งภาพยนตร์ชื่อดัง อวตาร ได้นำมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบสภาพพื้นผิวของดาวแพนโดร่านั้นเอง
  *** หมายเหตุ หากช่วงวันเดินทาง ภายในอุทยานมีจำนวนนักท่องเที่ยวเยอะ ทำให้การเดินทางด้วยกระเช้าขาลงล่าช้าขออนุญาตปรับเปลี่ยนการเดินทางขาลงเป็นลิฟต์แก้ว เพื่อความสะดวกในการเดินรายการ

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6) ปิ้งย่างเกาหลี

  บ่าย

  นำท่านชม สะพานแก้ว ณ แกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย นำท่านพิสูจน์ความกล้ากับ สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก มีความสูงเหนือพื้น 980 ฟุต และความยาวกว่า 400 เมตร เชื่อมสองหน้าผา ถือเป็นการทำลายสถิติ สะพานแก้วที่ยาวที่สุด จากเดิมอย่างสะพานแกรนด์แคนย่อนของอเมริกาที่สูงเพียงแค่ 718 ฟุต จากนั้นนำท่าน นั่งบอลลูนเทียม ใส่แว่นตา VR4D สัมผัสบรรยากาศแบบ 360 องศาเสมือนว่าเราอยู่ในบอลลูนจริงๆ ท่านจะได้สัมผัสความตื่นเต้นและหวาดเสียวในแกรนด์แคนยอนและสะพานกระจกมากยิ่งขึ้น

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7 )
  นำท่านชม ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น อาคารที่สร้างจำลองถ้ำประตูสวรรค์ และบ้านของชาวถู่เจียชนเผ่าพื้นเมืองของจางเจียเจี้ย จุดท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจางเจียเจี้ย แหล่งรวมร้านอาหาร ผับบาร์ ร้านขายของที่ระลึก รีสอร์ทและโฮมสเตย์ ที่แบ่งออกเป็นหลายๆ ส่วนอันรวมเอาเอกลักษณ์ของจีนมาไว้ที่นี่ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นถนนสีสันเลียนแบบยุคเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ย่านโรงเตี๊ยมโบราณ งานแสดงโคมไฟสีสันอันเป็นเอกลักษณ์ นอกจากนั้นยังมีการแสดงจากเหล่านักร้องนักเล่นอยู่อีกมากมาย

  ที่พัก

  COUNTRY GARDEN PHOENIX HOTELหรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว (มาตรฐานประเทศจีน)
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 8)
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองฝูหรงเจิ้น (ระยะทาง 90 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) หรือเมืองหวังชุนในอดีต ที่ถูกเปลี่ยนชื่อตามละคร Hibicus Town ละครพีเรียดย้อนยุคชื่อดังแห่งยุค 90 อันมาจากชื่อของดอกบัวที่ผุดเหนือน้ำ เมืองแห่งดอกบัวอันงดงาม ที่มีประวัติศาสตร์การอยู่อาศัยของมนุษย์กว่าหนึ่งหมื่นปี
  จากนั้นนำท่านชม น้ำตกฝูหรง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเมืองฝูหรง เป็นน้ำตกที่อยู่ใจกลางเมือง ถ้ามองจากฝั่งตรงข้ามจะดูเสมือนว่าเมืองตั้งอยู่บนหน้าผาที่มีน้ำตกไหลอยู่ข้างล่าง น้ำตกนี้มีขนาดกว้างประมาณ 40 เมตร และสูงประมาณ 60 เมตร ซึ่งความพิเศษอีกอย่างของที่นี่คือ เราสามารถเดินผ่านด้านหลังม่านน้ำตกได้ จากนั้นนำท่าน ล่องเรือข้ามฟาก เพื่อขึ้นรถบัสเดินทางต่อไปยังเมืองจี๋โส่ว
  ***หมายเหตุ
  กรณีที่เมืองฝูหรงปิดปรับปรุงหรืองดการเดินเรือ เนื่องจากซ่อมบำรุงหรือจากสภาพอากาศ เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์งดการล่องเรือ โดยเปลี่ยนจุดขึ้นรถบัสแทน

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 9)

  บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟ่งหวง (ระยะทาง 117 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.5 ชั่วโมง) หรือ เมืองโบราณฟ่งหวง(เมืองหงส์) เป็นเมืองที่ขึ้น อยู่กับเขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้อยถูเจีย ตั้งอยู่ ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน เมืองโบราณหงส์ตั้งอยู่ริมแม่น้ำถัว ล้อมรอบด้วยขุนเขาเสมือนด่าน ช่องแคบภูเขา ที่เด่นตระหง่านมียอดเขาติดต่อกันเป็นแนว ที่มีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิงหลายร้อยแห่ง มีถนนที่ปูด้วยหินเขียว 20 กว่าสาย
  นำท่านชม สะพานสายรุ้ง หรือสะพานหงเฉียว สะพานไม้โบราณที่มีหลังคาคลุมเหมือนสะพานข้ามคลองในเวนิส เป็นสะพานประวัติศาสตร์ที่มีความเป็นมาหลายร้อย ปี ก่อนที่จะเดินถึงสะพานนั้นท่านจะได้เห็นจุดเด่นของฟ่งหวง คือบ้านที่ยกพื้นสูงเรียงราย เป็นทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นที่นิยมชื่นชอบทั้งชาวจีนและชาวต่างประเทศ จากนั้นนำท่าน ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง เรือแพ ให้ท่านได้สนุก ตื่นเต้น แต่ไม่มีอันตราย ชมบ้าน เรือนสองฟากฝั่งแม่น้ำ สะพานโบราณ เจดีย์วั่นหมิง หอตั๋วชุ่ยฯลฯ อวดความเป็นธรรมชาติให้ท่านได้สัมผัสพร้อมเก็บภาพประทับใจไว้เป็นที่ระลึก
  ***หมายเหตุ
  กรณีที่เมืองเฟิ่งหวงปิดปรับปรุงหรืองดการเดินเรือ เนื่องจากซ่อมบำรุงหรือจากสภาพอากาศ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า ทางบริษัทฯจะจัดโปรแกรมอื่นมาทดแทนให้หริอเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้น โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสำคัญโดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่10) เมนูไก่ขอทาน
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก ณ เมืองจี๋โส่ว (ระยะทาง 62 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที)

  ที่พัก

  SUNSHINE INTERNATIONAL HOTEL XIANGXI หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว (มาตรฐานประเทศจีน)
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่11)
  นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟเพื่อ นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองฉางซา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) หมายเหตุ รถไฟอาจจะมีการเปลี่ยนขบวนเวลา ขอสงวนสิทธิ์จัดขบวนและเวลาตามความเหมาะสม - การขึ้นรถไฟลูกค้าต้องลากกระเป๋าด้วยตัวเอง เพื่อความรวดเร็วในการขึ้นหรือลงรถไฟ สำภาระและกระเป๋าเดินทางของท่าน ควรจัดให้เรียบร้อยและไม่ควรใช้กระเป๋าที่มีขนาดใหญ่จนเกินไป รถไฟจะจอด 2-6 นาที ต่อสถานี)

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่12) เมนู เป็ดปักกิ่ง

  บ่าย

  นำท่านชม เกาะส้ม สวนสาธารณะกลางแม่น้ำใจกลางนครฉางซา บนเนื้อที่ 70 ตร.ม. นำท่านนั่งรถรางแบตเตอร์รี่ชมวิวรอบเกาะที่แสนร่มรื่นชมหินแกะสลักรูปหน้าของท่านประธานเหมาเจอตุง
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ย่านการค้าที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลหูหนาน ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าหลากหลายชนิด เพื่อให้ท่านอิสระเลือกซื้อสินค้านานาชนิดตามอัธยาศัย สำหรับเป็นของฝากของที่ระลึกแก่คนทางบ้านหรือญาติมิตรสหาย จากนั้นนำท่านอิสระช็อปปิ้ง ณ CHANGSHA IFS x POP MART ศูนย์รวม ART TOY สุดน่ารัก ที่เป็นกระแสอยู่ในขณะนี้ เลือกซื้อกล่องสุ่มหลากหลายรุ่นไม่ว่าจะเป็น ลาบูบู้ มอลลี่ และอีกมากมาย ให้ท่านได้เลือกอย่างจุใจ

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่13)

  ที่พัก

  HOWARD JOHNSON CHANGSHA AIRPORT หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว (มาตรฐานประเทศจีน)
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่14)
  จากนั้นนำท่านอิสระช็อปปิ้งสินค้า ณ ห้างสรรพสินค้า CHANGSHA BAILIAN OUTLET ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ มากมาย ทั้งแบรนด์จีนและอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Adidas, Armani, BOSS, BOYS, JEEP, Sketcher, Anta, Lining, Onisuka Tiger, Coach, และอื่นๆ อีกมากมาย

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่15)
  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินฉางซา หวงฮวา

  14.35 น.

  เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ SL935 **ไม่มีอาหารบนเครื่อง**

  16.30 น.

  เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในการเดินทาง

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
5
6

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

Overview

 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
 2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
 1. การชำระค่าบริการ

3.1 กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 15,000 บาท พร้อมส่งหน้าพาสปอร์สำหรับยื่นเอกสารเข้าเมือง

3.2 กรุณาชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน  ในกรณีที่ค่าทัวร์ราคาต่ำกว่า 10,000 บาท

3.3 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนออกเดินทาง **45 วันก่อนเดินทางสำหรับช่วงสงกรานต์และปีใหม่**

3.4 กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน หรือราคาทัวร์โปรโมชั่น ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนเท่านั้น 

 1. กรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเริ่มตั้งแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี)
 2. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
 2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า

- กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน

- กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ

 1. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 2. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม / ท่าน / ใบ
 4. ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุและสุขภาพคุ้มครอง แผน Gold Plan Asia (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)

 6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เฉพาะค่าบริการ

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าว
 2. ค่าธรรมเนียมเอกสารเข้าเมืองสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างประเทศ หรือกรณีที่ทางการจีนเปลี่ยนนโยบายการเดินทางเข้าประเทศสำหรับหนังสือเดินทางไทย ขออนุญาตเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มตามจริง
 3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
  *สำหรับท่านที่รับประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไม่ทานเนื้อสัตว์ ไม่ทานหมู ไม่ทานไก่ และมีความจำเป็นให้ทางบริษัทจัดเตรียมอาหารไว้ให้ท่านเป็นพิเศษนอกเหนือจากที่กรุ๊ปจัดไว้ในรายการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริงหน้างาน
 5. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบิน
 6. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 2,000 บาท/ท่าน/ทริป (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) ชำระที่สนามบิน
 7. ภาษีมูลค่าเพิ่มหัก ณ ที่จ่าย 3%

GO1CSX5NCSXSL240830

เดินทางวันที่ 30 ส.ค. 2567 - 04 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-08-30 2024-08-30 09:40 - 13:35 avatar-img SL934
CSX - DMK 2024-09-04 2024-09-04 14:35 - 16:30 avatar-img SL935

GO1CSX5NCSXSL240902

เดินทางวันที่ 02 ก.ย. 2567 - 07 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-09-02 2024-09-02 09:40 - 13:35 avatar-img SL934
CSX - DMK 2024-09-07 2024-09-07 14:35 - 16:30 avatar-img SL935

GO1CSX5NCSXSL240903

เดินทางวันที่ 03 ก.ย. 2567 - 08 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-09-03 2024-09-03 09:40 - 13:35 avatar-img SL934
CSX - DMK 2024-09-08 2024-09-08 14:35 - 16:30 avatar-img SL935

GO1CSX5NCSXSL240911

เดินทางวันที่ 11 ก.ย. 2567 - 16 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-09-11 2024-09-11 09:40 - 13:35 avatar-img SL934
CSX - DMK 2024-09-16 2024-09-16 14:35 - 16:30 avatar-img SL935

GO1CSX5NCSXSL240912

เดินทางวันที่ 12 ก.ย. 2567 - 17 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-09-12 2024-09-12 09:40 - 13:35 avatar-img SL934
CSX - DMK 2024-09-17 2024-09-17 14:35 - 16:30 avatar-img SL935

GO1CSX5NCSXSL240918

เดินทางวันที่ 18 ก.ย. 2567 - 23 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-09-18 2024-09-18 09:40 - 13:35 avatar-img SL934
CSX - DMK 2024-09-23 2024-09-23 14:35 - 16:30 avatar-img SL935

GO1CSX5NCSXSL240919

เดินทางวันที่ 19 ก.ย. 2567 - 24 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-09-19 2024-09-19 09:40 - 13:35 avatar-img SL934
CSX - DMK 2024-09-24 2024-09-24 14:35 - 16:30 avatar-img SL935

GO1CSX5NCSXSL241013

เดินทางวันที่ 13 ต.ค. 2567 - 18 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-10-13 2024-10-13 09:40 - 13:35 avatar-img SL934
CSX - DMK 2024-10-18 2024-10-18 14:35 - 16:30 avatar-img SL935

GO1CSX5NCSXSL241016

เดินทางวันที่ 16 ต.ค. 2567 - 21 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-10-16 2024-10-16 09:40 - 13:35 avatar-img SL934
CSX - DMK 2024-10-21 2024-10-21 14:35 - 16:30 avatar-img SL935

GO1CSX5NCSXSL241017

เดินทางวันที่ 17 ต.ค. 2567 - 22 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-10-17 2024-10-17 09:40 - 13:35 avatar-img SL934
CSX - DMK 2024-10-22 2024-10-22 14:35 - 16:30 avatar-img SL935

GO1CSX5NCSXSL241018

เดินทางวันที่ 18 ต.ค. 2567 - 23 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-10-18 2024-10-18 09:40 - 13:35 avatar-img SL934
CSX - DMK 2024-10-23 2024-10-23 14:35 - 16:30 avatar-img SL935

GO1CSX5NCSXSL241021

เดินทางวันที่ 21 ต.ค. 2567 - 26 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-10-21 2024-10-21 09:40 - 13:35 avatar-img SL934
CSX - DMK 2024-10-26 2024-10-26 14:35 - 16:30 avatar-img SL935

GO1CSX5NCSXSL241023

เดินทางวันที่ 23 ต.ค. 2567 - 28 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-10-23 2024-10-23 09:40 - 13:35 avatar-img SL934
CSX - DMK 2024-10-28 2024-10-28 14:35 - 16:30 avatar-img SL935

GO1CSX5NCSXSL241026

เดินทางวันที่ 26 ต.ค. 2567 - 31 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-10-26 2024-10-26 09:40 - 13:35 avatar-img SL934
CSX - DMK 2024-10-31 2024-10-31 14:35 - 16:30 avatar-img SL935

GO1CSX5NCSXSL241027

เดินทางวันที่ 27 ต.ค. 2567 - 01 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-10-27 2024-10-27 09:40 - 13:35 avatar-img SL934
CSX - DMK 2024-11-01 2024-11-01 14:35 - 16:30 avatar-img SL935

GO1CSX5NCSXSL241028

เดินทางวันที่ 28 ต.ค. 2567 - 02 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-10-28 2024-10-28 09:40 - 13:35 avatar-img SL934
CSX - DMK 2024-11-02 2024-11-02 14:35 - 16:30 avatar-img SL935

GO1CSX5NCSXSL241029TR

เดินทางวันที่ 29 ต.ค. 2567 - 03 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-10-29 2024-10-29 09:40 - 13:35 avatar-img SL934
CSX - DMK 2024-11-03 2024-11-03 14:35 - 16:30 avatar-img SL935

GO1CSX5NCSXSL241031

เดินทางวันที่ 31 ต.ค. 2567 - 05 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-10-31 2024-10-31 09:40 - 13:35 avatar-img SL934
CSX - DMK 2024-11-05 2024-11-05 14:35 - 16:30 avatar-img SL935

GO1CSX5NCSXSL241101

เดินทางวันที่ 01 พ.ย. 2567 - 06 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-11-01 2024-11-01 09:40 - 13:35 avatar-img SL934
CSX - DMK 2024-11-06 2024-11-06 14:35 - 16:30 avatar-img SL935

GO1CSX5NCSXSL241106

เดินทางวันที่ 06 พ.ย. 2567 - 11 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-11-06 2024-11-06 09:40 - 13:35 avatar-img SL934
CSX - DMK 2024-11-11 2024-11-11 14:35 - 16:30 avatar-img SL935

GO1CSX5NCSXSL241107

เดินทางวันที่ 07 พ.ย. 2567 - 12 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-11-07 2024-11-07 09:40 - 13:35 avatar-img SL934
CSX - DMK 2024-11-12 2024-11-12 14:35 - 16:30 avatar-img SL935

GO1CSX5NCSXSL241113

เดินทางวันที่ 13 พ.ย. 2567 - 18 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-11-07 2024-11-07 09:40 - 13:35 avatar-img SL934
CSX - DMK 2024-11-12 2024-11-12 14:35 - 16:30 avatar-img SL935

GO1CSX5NCSXSL241115

เดินทางวันที่ 15 พ.ย. 2567 - 20 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-11-15 2024-11-15 09:40 - 13:35 avatar-img SL934
CSX - DMK 2024-11-20 2024-11-20 14:35 - 16:30 avatar-img SL935

GO1CSX5NCSXSL241120

เดินทางวันที่ 20 พ.ย. 2567 - 25 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-11-20 2024-11-20 09:40 - 13:35 avatar-img SL934
CSX - DMK 2024-11-25 2024-11-25 14:35 - 16:30 avatar-img SL935

GO1CSX5NCSXSL241121

เดินทางวันที่ 21 พ.ย. 2567 - 26 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-11-21 2024-11-21 09:40 - 13:35 avatar-img SL934
CSX - DMK 2024-11-26 2024-11-26 14:35 - 16:30 avatar-img SL935

GO1CSX5NCSXSL241122

เดินทางวันที่ 22 พ.ย. 2567 - 27 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-11-22 2024-11-21 09:40 - 13:35 avatar-img SL934
CSX - DMK 2024-11-26 2024-11-26 14:35 - 16:30 avatar-img SL935

GO1CSX5NCSXSL241127

เดินทางวันที่ 27 พ.ย. 2567 - 02 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-11-27 2024-11-27 09:40 - 13:35 avatar-img SL934
CSX - DMK 2024-12-02 2024-12-02 14:35 - 16:30 avatar-img SL935

GO1CSX5NCSXSL241130

เดินทางวันที่ 30 พ.ย. 2567 - 05 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-11-30 2024-11-30 09:40 - 13:35 avatar-img SL934
CSX - DMK 2024-12-05 2024-12-05 14:35 - 16:30 avatar-img SL935

GO1CSX5NCSXSL241201

เดินทางวันที่ 01 ธ.ค. 2567 - 06 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-12-01 2024-12-01 09:40 - 13:35 avatar-img SL934
CSX - DMK 2024-12-06 2024-12-06 14:35 - 16:30 avatar-img SL935

GO1CSX5NCSXSL241205

เดินทางวันที่ 05 ธ.ค. 2567 - 10 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-12-05 2024-12-05 09:40 - 13:35 avatar-img SL934
CSX - DMK 2024-12-10 2024-12-10 14:35 - 16:30 avatar-img SL935

GO1CSX5NCSXSL241206

เดินทางวันที่ 06 ธ.ค. 2567 - 11 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-12-06 2024-12-06 09:40 - 13:35 avatar-img SL934
CSX - DMK 2024-12-11 2024-12-11 14:35 - 16:30 avatar-img SL935

GO1CSX5NCSXSL241207

เดินทางวันที่ 07 ธ.ค. 2567 - 12 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-12-07 2024-12-07 09:40 - 13:35 avatar-img SL934
CSX - DMK 2024-12-12 2024-12-12 14:35 - 16:30 avatar-img SL935

GO1CSX5NCSXSL241210

เดินทางวันที่ 10 ธ.ค. 2567 - 15 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-12-10 2024-12-10 09:40 - 13:35 avatar-img SL934
CSX - DMK 2024-12-15 2024-12-15 14:35 - 16:30 avatar-img SL935

GO1CSX5NCSXSL241211

เดินทางวันที่ 11 ธ.ค. 2567 - 16 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-12-11 2024-12-11 09:40 - 13:35 avatar-img SL934
CSX - DMK 2024-12-16 2024-12-16 14:35 - 16:30 avatar-img SL935

GO1CSX5NCSXSL241212

เดินทางวันที่ 12 ธ.ค. 2567 - 17 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-12-12 2024-12-10 09:40 - 13:35 avatar-img SL934
CSX - DMK 2024-12-17 2024-12-17 14:35 - 16:30 avatar-img SL935

GO1CSX5NCSXSL241213

เดินทางวันที่ 13 ธ.ค. 2567 - 18 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-12-13 2024-12-13 09:40 - 13:35 avatar-img SL934
CSX - DMK 2024-12-18 2024-12-18 14:35 - 16:30 avatar-img SL935

GO1CSX5NCSXSL241218

เดินทางวันที่ 18 ธ.ค. 2567 - 23 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-12-18 2024-12-18 09:40 - 13:35 avatar-img SL934
CSX - DMK 2024-12-23 2024-12-22 14:35 - 16:30 avatar-img SL935

GO1CSX5NCSXSL241220

เดินทางวันที่ 20 ธ.ค. 2567 - 25 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-12-20 2024-12-20 09:40 - 13:35 avatar-img SL934
CSX - DMK 2024-12-25 2024-12-25 14:35 - 16:30 avatar-img SL935

GO1CSX5NCSXSL241221

เดินทางวันที่ 21 ธ.ค. 2567 - 26 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-12-21 2024-12-21 09:40 - 13:35 avatar-img SL934
CSX - DMK 2024-12-26 2024-12-26 14:35 - 16:30 avatar-img SL935

GO1CSX5NCSXSL241223

เดินทางวันที่ 23 ธ.ค. 2567 - 28 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-12-23 2024-12-23 09:40 - 13:35 avatar-img SL934
CSX - DMK 2024-12-28 2024-12-28 14:35 - 16:30 avatar-img SL935

GO1CSX5NCSXSL241225

เดินทางวันที่ 25 ธ.ค. 2567 - 30 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-12-25 2024-12-25 09:40 - 13:35 avatar-img SL934
CSX - DMK 2024-12-30 2024-12-30 14:35 - 16:30 avatar-img SL935

GO1CSX5NCSXSL241227

เดินทางวันที่ 27 ธ.ค. 2567 - 01 ม.ค. 2568
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-12-27 2024-12-27 09:40 - 13:35 avatar-img SL934
CSX - DMK 2025-01-01 2025-01-01 14:35 - 16:30 avatar-img SL935

GO1CSX5NCSXSL241230

เดินทางวันที่ 30 ธ.ค. 2567 - 04 ม.ค. 2568
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-12-30 2024-12-30 09:40 - 13:35 avatar-img SL934
CSX - DMK 2025-01-04 2025-01-04 14:35 - 16:30 avatar-img SL935

GO1CSX5NCSXSL241230B

เดินทางวันที่ 30 ธ.ค. 2567 - 04 ม.ค. 2568
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-12-30 2024-12-30 09:40 - 13:35 avatar-img SL934
CSX - DMK 2025-01-04 2025-01-04 14:35 - 16:30 avatar-img SL935

GO1CSX5NCSXSL241231

เดินทางวันที่ 31 ธ.ค. 2567 - 05 ม.ค. 2568
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CSX 2024-12-31 2024-12-31 09:40 - 13:35 avatar-img SL934
CSX - DMK 2025-01-05 2025-01-05 14:35 - 16:30 avatar-img SL935
รหัสทัวร์ : QEGO1CSX-SL004