<br> นมัสการเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ
<br> ขอพรความรักกับผู้เฒ่าจันทรา
<br> นมัสการเจ้าแม่ทับทิมเสริมสิริมงคล
<br> ขอพรเทพเจ้ากวนอูในเรื่องหน้าที่การงาน โชคลาภ ณ วัดกวนอู 
<br> เช็คอินถ่ายรูปสถานที่ยอดฮิต Sea World 
<br> แวะถ่ายรูปร้านหนังสือสุดชิคที่เปิดใหม่ ร้านหนังสือจงซูเก๋อ
<br> ชมการแสดงแสงสีเสียง โชว์น้ำพุ 3 มิติ 
<br> ช้อปปิ้งจุใจ ย่านจิมซาจุ่ยที่ฮ่องกง และ ถนนคนเดินตงเหมินที่เซินเจิ้น  
<br> ฮ่องกง-เซินเจิ้นใช้รถโค้ชข้ามด่านไป-กลับ (ไม่ต้องลากกระเป๋าขึ้นรถไฟ)
 • : 02-246-5888,02-277-1111

ฮ่องกง มูวัดดัง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Emirates (EK)

รหัสทัวร์
: QESBTHKG-EK004
รหัสโปรแกรม
สายการบิน
: Emirates
ระยะเวลา
เส้นทาง
: เซินเจิ้น ฮ่องกง

Hightlightไฮไลท์ทัวร์


นมัสการเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ
ขอพรความรักกับผู้เฒ่าจันทรา
นมัสการเจ้าแม่ทับทิมเสริมสิริมงคล
ขอพรเทพเจ้ากวนอูในเรื่องหน้าที่การงาน โชคลาภ ณ วัดกวนอู
เช็คอินถ่ายรูปสถานที่ยอดฮิต Sea World
แวะถ่ายรูปร้านหนังสือสุดชิคที่เปิดใหม่ ร้านหนังสือจงซูเก๋อ
ชมการแสดงแสงสีเสียง โชว์น้ำพุ 3 มิติ
ช้อปปิ้งจุใจ ย่านจิมซาจุ่ยที่ฮ่องกง และ ถนนคนเดินตงเหมินที่เซินเจิ้น
ฮ่องกง-เซินเจิ้นใช้รถโค้ชข้ามด่านไป-กลับ (ไม่ต้องลากกระเป๋าขึ้นรถไฟ)
BKK
- -
HKG
ไฟล์ทไป
เวลาออก
เวลาถึง
HKG
- -
BKK
ไฟล์ทกลับ
เวลาออก
เวลาถึง

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์ วันที่เริ่มเดินทาง วันที่เดินทางกลับ ราคาเริ่มต้น สถานะ
SBTHKG2NHKGEK240728-1
28 ก.ค. 256730 ก.ค. 2567

12,900

เต็ม
SBTHKG2NHKGEK240816
16 ส.ค. 256718 ส.ค. 2567

16,900

ติดต่อเรา
SBTHKG2NHKGEK240817
17 ส.ค. 256719 ส.ค. 2567

16,900

จอง
SBTHKG2NHKGEK240823
23 ส.ค. 256725 ส.ค. 2567

16,900

จอง
SBTHKG2NHKGEK240824
24 ส.ค. 256726 ส.ค. 2567

16,900

จอง
SBTHKG2NHKGEK240830
30 ส.ค. 256701 ก.ย. 2567

16,900

จอง
SBTHKG2NHKGEK240907
07 ก.ย. 256709 ก.ย. 2567

16,900

จอง
SBTHKG2NHKGEK240913
13 ก.ย. 256715 ก.ย. 2567

16,900

จอง
SBTHKG2NHKGEK240914
14 ก.ย. 256716 ก.ย. 2567

16,900

จอง
SBTHKG2NHKGEK240920
20 ก.ย. 256722 ก.ย. 2567

16,900

จอง
SBTHKG2NHKGEK240928
28 ก.ย. 256730 ก.ย. 2567

16,900

จอง

รายละเอียดทัวร์

 • 10.30 น.

  พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ขาออก ชั้น 4 สายการบิน Emirates โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

  14.00 น.

  ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ EK384 **มีอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**

  18.05 น.

  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฮ่องกง (CHEK LAP KOK)
  หมายเหตุ : เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ประบบ Random ไม่สามารถล็อกที่นั่งได้ ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกันและไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนเครื่องบินได้ในคณะ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซินเจิ้น เมืองเศรษฐกิจพิเศษของจีน หลังจากนั้นนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) เมนูพิเศษ..ซีฟู๊ด, เป่าฮื้อ+ไวน์แดง

  ที่พัก

  Hong Li Lai Hotel เทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2)
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดกวนอู (Guan Yu Temple) เป็นวัดอันศักดิ์สิทธิ์ที่คนเซินเจิ้นนิยมมาไหว้ขอพรในเรื่องหน้าที่การงาน โดยเฉพาะข้าราชการ ซึ่งเทพเจ้ากวนอู เป็นสัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ ความจงรักภักดี ความกล้าหาญ โชคลาภ และยังเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของความเด็ดเดี่ยว เป็นธรรมและกล้าหาญ
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่ทับทิม (Tin Hua Temple) วัดที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นวัดของม่าจ้อโป๋ หรือ เจ้าแม่หม่าโจ้ว เทพเจ้าสตรีที่ได้รับความเคารพในหมู่ของชาวฮกเกี้ยน ชาวแต้จิ๋ว ท่านสามารถขอพรในเรื่องของ หน้าที่การงานให้สำเร็จ หรือขอให้หายป่วยจากโรคร้าย หรือการเดินทางให้มีความราบรื่นประสบความสำเร็จในชีวิต สร้างขึ้นจากหินแกรนิตจำนวน 365 ชิ้น ซึ่ง ผู้ที่มากราบไหว้บูชาไปตลอดทั้งปีและที่ด้านหลังของรูปปั้นก็คือตัวอาคารหลักของวัดที่สร้างขึ้นตามแนวภูเขา ซึ่งยังมีทั้งหอคอยและป้อมปราการอยู่ในบริเวณเดียวกัน
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ SEA WORLD เป็นหนึ่งในจุดถ่ายรูปเช็คอินยอดฮิตที่ต้องห้ามพลาดเมื่อมาเซินเจิ้น เพราะที่นี่เป็นศูนย์รวมของร้านค้า ร้านอาหารชั้นนำ และความบันเทิงเอาไว้มากมาย ซึ่งสามารถมาเดินเที่ยวเล่นแบบชิลๆ ได้ทั้งในยามกลางวันหรือกลางคืน และที่โดดเด่นที่สุดก็เห็นจะเป็นร้านอาหารและโรงแรมที่ชื่อว่า “หมิงหัว” หรือที่เดิมมีชื่อว่า “ANCEVELLER” ซึ่งเป็นเรือสำราญสุดหรูขนาดใหญ่สูง 9 ชั้น ยาว 168 เมตร กว้าง 21 เมตร มีขนาดระวางขับน้ำกว่า 14,000 ตัน ที่ครั้งหนึ่งในอดีตเคยเป็นเรือของประธานาธิบดี ชาร์ล เดอ โกล (Charles de Gaulle) แห่งประเทศฝรั่งเศส

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3)
  นำท่านแวะถ่ายรูปที่ ร้านหนังสือจงซูเก๋อ (Zhongshuge Bookstore) ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 ศูนย์การค้า OH Bay Mall เป็นร้านหนังสือเปิดใหม่และสวยที่สุดในเซินเจิ้น ซึ่งได้รับคำชื่นชมว่ามีการออกแบบและตกแต่งที่สไตล์โมเดิร์น ภายในมีชั้นวางหนังสือทรงเกลียวที่วางต่อกันทั่วทั้งร้านราวกับนิทรรศการศิลปะ ที่นี่มีมุมถ่ายรูปเช็คอินชิคๆ และยังมีสินค้าให้ท่านได้เลือกซื้อ
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านบัวหิมะ และ ร้านหยก
  นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินตงเหมิน (Dongmen Street) ที่คนส่วนใหญ่มาช้ออปปิ้งเป็นอันดับสองรองจากห้าง เป็นทั้งถนนและตลาดชื่อดังของเซินเจิ้น ศูนย์รวมแห่งการช้อปปิ้งสินค้ามากมายภายในประเทศ สามารถเลือกซื้อของได้หลากหลายมาก รวมถึงสินค้าเสื้อผ้า เครื่องประดับ อุปกรณ์ไอทีร้านอาหาร และสินค้าแบรนด์ต่างๆ อีกมากมาย
  จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ร้าน POP MART ศูนย์รวม ART TOY ที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในขณะนี้ ให้ท่านได้เลือกซื้อตุ๊กตา อาทิเช่น Labubu, Molly, baby และอื่นๆ อีกมากมาย

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)
  จากนั้นนำท่านชม โชว์น้ำพุ 3 มิติ (Mangrove Groove) เป็นการแสดงประกอบเพลงแสงสีเสียงที่งดงามตระการตา ซึ่งเป็นไฮไลท์ของที่นี่ ท่านจะได้ชมความสวยงามของการแสดงและน้ำพุอย่างสุดอลังการ
  หมายเหตุ : โชว์น้ำพุ 3 มิติ จะปิดทุกวันจันทร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการนำท่านไปขมโชว์ที่หมู่บ้านวัฒนธรรมพื้นบ้าน Splendid China Folk Village ทดเเทน

  ที่พัก

  Hong Li Lai Hotel เทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดหลินฟ้า (Lin Fa Temple) หรือวังดอกบัว วัดแห่งนี้มีเจ้าแม่กวนอิมเป็นองค์ประธานของวัด โดยเคยมีตำนานเล่าว่าครั้งหนึ่ง เจ้าแม่กวนอิมเคยมาปรากฏตัวที่วัดแห่งนี้ ทำให้ชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธา ชาวบ้านจึงรวมใจกันสร้างวิหารดอกบัว และประดับด้วยโคมดอกบัวต่างๆ เพื่อเป็นการสักการะบูชา และภายในวัดยังมี เทพเจ้าฮ่าวจื่อเอี๊ยะ หรือ เทพเจ้าสายนรก เป็นเทพเจ้าที่ขึ้นชื่อเรื่องกตัญญู ที่เปี่ยมไปด้วยพลังหยิน ซึ่งเป็นพลังที่ขึ้นชื่อด้านเงินทองจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ชอบเสี่ยงโชค ให้ท่านได้สักการะบูชาเสริมความเฮง
  นำท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple) หรือ ซิกซิกหยวน หว่องไท่ซิน ขอพรท่าน หว่องไท่ซิน ที่เชื่อกันว่า “สามารถประทานพรให้ทุกคำขอ” สักการะเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยะ เทพเจ้าแห่งความร่ำรวยที่จะนำพาโชคลาภมาให้ เลื่องลือในด้านการให้พรโชคลาภ ความเจริญรุ่งเรือง ความร่ำรวย และการประสบผลสำเร็จจากสิ่งที่ขอไว้ โดยทางวัดจะมีธูปและแผ่นทองให้คนละ 1 ชุด เพื่อนำไปปิดทองลงบนองค์ไฉ่ซิงเอี๊ยะ เริ่มจากการไหว้ขอพร และตั้งจิตอธิษฐานด้านนอก นำธูปไปปักลงบนกระถางโดยใช้มือซ้ายเท่านั้น จากนั้นเจ้าหน้าที่จะเปิดประตูให้เข้าไปด้านใน ก่อนเข้าไปเจ้าหน้าที่จะแจกถุงพลาสติกสำหรับสวมหุ้มรองเท้าอีกที ด้านในจะมีซินแสคอยแนะนำวิธีการขอพรให้อย่างละเอียด วิธีการขอพรให้เดินวนตามเข็มนาฬิกาอบเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยะทั้ง 5 องค์ จนครบ 3 รอบ ขณะที่เดินผ่านแต่ละองค์ให้ขอพรและไหว้ 3 ครั้ง เมื่อเดินจนครบให้กลับมายืนที่องค์ตรงกลาง บอกชื่อ-นามสกุล วัน/เดือน/ปี ที่มาไหว้ท่าน ตั้งจิตอธิษฐานขอพรมองไปที่ใบหน้าของท่าน (ชุดสักการะไหว้องค์ไฉ่ซิงเอี๊ยะ สำหรับท่านที่ต้องการเข้าสักการะภายในวิหารเท่านั้น ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ชุดละ 100 HK$/ท่าน ส่วนท่านใดที่ไม่ประสงค์จะเข้าสักการะ สามารถไหว้พระขอพรด้านนอกได้)

  กลางวัน

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)
  นำท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ (Kwun Yum Temple, Hung Hom) เป็นวัดเล็กๆ อันเก่าแก่ ถูกสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2416 มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบวัดจีนดั้งเดิม วัดแห่งนี้มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของ “พิธียืมเงินเทพเจ้า” เพื่อให้เรารํ่ารวยเงินทอง เงินไหลกองทองไหลมา โดยปกติทางวัดจะมีการจัดเทศการพิธียืมเงินเทพเจ้าโดยเฉพาะ แต่นอกจากนั้นในวันปกติก็สามารถมาทำพิธีขอได้ตามปกติ
  จากนั้นนำท่านชม โรงงานจิวเวอร์รี่ (Jewelry Factory) ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกง โดยการย่อส่วนใบพัดของกังหันวัดแชกงมาทำเป็นเครื่องประดับ อาทิ จี้ แหวน กำไล เพื่อให้เป็นเครื่องประดับติดตัว ในการส่งเสริมดวงชะตาและเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหัน (Che Kung Temple) ขอพรเรื่องการเดินทางปลอดภัย สุขภาพแข็งแรง โชคลาภ และเงินทอง วัดดังฮ่องกงที่ดังมาถึงเมืองไทย เป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 300 ปี ภายในวัดมีรูปปั้นสีทองเหลืองอร่าม ตั้งตระง่านทั้งซ้ายและขวา เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ที่มีความเชื่อในเรื่องกังหันลม โดยความหมายของใบพัดทั้ง 4 คือ เดินทางปลอดภัย อายุยืนยาว เงินทองไหลมาเทมา และสมปรารถนาทุกประการ หากหมุนกังหันตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ จะพัดพาเอาสิ่งไม่ดีออกชีวิต และนำสิ่งดีๆ เข้ามาแทน
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านจิมซาจุ่ย (Tsim Sha Tsui) ให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้งอย่างจุใจ ที่นี่มีร้านขายของมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ ทั้งเครื่องหนัง, เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป ฯลฯ รวมถึงสินค้าแบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอีกด้วย ที่สำคัญมี Shopping Complex ขนาดใหญ่ เช่น Ocean Terminal, K11 ซึ่งมีแบรนด์ดังให้ท่านได้เลือกซื้อ ไม่ว่าจะเป็น Prada, Louis Vuitton, Coach, Longchamp, Hemes, Giordano, Bossini และแบรนด์อื่นๆ อีกมากมาย

  เย็น

  อิสระอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติฮ่องกง เขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

  21.30 น.

  นำท่านออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ EK385 **มีอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**

  23.45 น.

  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3

เงื่อนไขการจองทัวร์

ภาพรวม

1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
3. การชำระค่าบริการ
3.1 กรุณาชำระ ค่าทัวร์เต็มจำนวน ในกรณีที่ค่าทัวร์ราคาต่ำกว่า 10,000 บาท พร้อมส่งหน้าพาสปอร์สำหรับทำเอกสารเข้าประเทศ
3.2 กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท พร้อมส่งหน้าพาสปอร์ตสำหรับเตรียมเอกสารเข้าประเทศ
4. กรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเริ่มตั้งแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี)
5. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
6. กรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเริ่มตั้งแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี)
7. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

 

อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า (มาตรฐานโรงแรมฮ่องกง)
- กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน 
- กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน 30 กิโลกรัม/ท่านละ 1 ใบ 
6. ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน
7. อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น 
8. ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ วงเงินสูงสุด 3 ล้านบาท (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ความคุ้มครองเป็นตามกรมธรรม์ประกันภัย)

อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าว
2. ค่าธรรมเนียมเอกสารเข้าเมืองสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างประเทศ
3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
*สำหรับท่านที่รับประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไม่ทานเนื้อสัตว์ ไม่ทานหมู ไม่ทานไก่ และมีความจำเป็นให้ทางบริษัทจัดเตรียมอาหารไว้ให้ท่านเป็นพิเศษนอกเหนือจากที่กรุ๊ปจัดไว้ในรายการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริงหน้างาน
5. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบิน
6. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 2,000 บาท/ท่าน/ทริป (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) ชำระที่สนามบิน *สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน*
7. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
8. รายการทัวร์นี้มีลงร้านจิวเวอร์รี่, ร้านหยก และ ร้านบัวหิมะ โดยจะใช้เวลาประมาณ 60-90 นาที/ร้าน กรณีที่ท่านถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านขายสินค้า หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท/ท่าน
9. ราคานี้สำหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั้น สำหรับพาสปอร์ตต่างชาติชำระเพิ่ม 5,000 บาท/ท่าน ทุกกรณี

 

SBTHKG2NHKGEK240728-1

เดินทางวันที่ 28 ก.ค. 2567 - 30 ก.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HKG 2024-07-28 2024-07-28 14:05 - 18:05 avatar-img EK384
HKG - BKK 2024-07-30 2024-07-30 21:30 - 23:45 avatar-img EK385.

SBTHKG2NHKGEK240816

เดินทางวันที่ 16 ส.ค. 2567 - 18 ส.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HKG 2024-08-16 2024-08-16 14:05 - 18:05 avatar-img EK384
HKG - BKK 2024-08-18 2024-08-18 21:30 - 23:45 avatar-img EK385.

SBTHKG2NHKGEK240817

เดินทางวันที่ 17 ส.ค. 2567 - 19 ส.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HKG 2024-08-17 2024-08-17 14:05 - 18:05 avatar-img EK384
HKG - BKK 2024-08-19 2024-08-19 21:30 - 23:45 avatar-img EK385.

SBTHKG2NHKGEK240823

เดินทางวันที่ 23 ส.ค. 2567 - 25 ส.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HKG 2024-08-23 2024-08-23 14:05 - 18:05 avatar-img EK384
HKG - BKK 2024-08-25 2024-08-25 21:30 - 23:45 avatar-img EK385.

SBTHKG2NHKGEK240824

เดินทางวันที่ 24 ส.ค. 2567 - 26 ส.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HKG 2024-08-24 2024-08-24 14:05 - 18:05 avatar-img EK384
HKG - BKK 2024-08-26 2024-08-26 21:30 - 23:45 avatar-img EK385.

SBTHKG2NHKGEK240830

เดินทางวันที่ 30 ส.ค. 2567 - 01 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HKG 2024-08-30 2024-08-30 14:05 - 18:05 avatar-img EK384
HKG - BKK 2024-09-01 2024-09-01 21:30 - 23:45 avatar-img EK385.

SBTHKG2NHKGEK240907

เดินทางวันที่ 07 ก.ย. 2567 - 09 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HKG 2024-09-07 2024-09-07 14:05 - 18:05 avatar-img EK384
HKG - BKK 2024-09-09 2024-09-09 21:30 - 23:45 avatar-img EK385.

SBTHKG2NHKGEK240913

เดินทางวันที่ 13 ก.ย. 2567 - 15 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HKG 2024-09-13 2024-09-13 14:05 - 18:05 avatar-img EK384
HKG - BKK 2024-09-15 2024-09-15 21:30 - 23:45 avatar-img EK385.

SBTHKG2NHKGEK240914

เดินทางวันที่ 14 ก.ย. 2567 - 16 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HKG 2024-09-14 2024-09-14 13:45 - 17:40 avatar-img EK384
HKG - BKK 2024-09-16 2024-09-16 21:00 - 23:45 avatar-img EK385.

SBTHKG2NHKGEK240920

เดินทางวันที่ 20 ก.ย. 2567 - 22 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HKG 2024-09-20 2024-09-20 14:05 - 18:05 avatar-img EK384
HKG - BKK 2024-09-22 2024-09-22 21:30 - 23:45 avatar-img EK385.

SBTHKG2NHKGEK240928

เดินทางวันที่ 28 ก.ย. 2567 - 30 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HKG 2024-09-28 2024-09-28 14:05 - 18:05 avatar-img EK384
HKG - BKK 2024-09-30 2024-09-30 21:00 - 23:45 avatar-img EK385.
รหัสทัวร์ : QESBTHKG-EK004