ทัวร์ไทย

View photos

สวิตเซอร์แลนด์แดนสามหมอก แม่ฮ่องสอน-ปาย-ปางอุ๋ง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)

• ชมวิวยามเช้าปางอุ๋ง-หมู่บ้านรักไทย-วนอุทยานถ้ำปลา-ภูโคลน • เที่ยวเมืองปาย-บ้านสันติชล-วัดน้ำฮู-พระธาตุแม่เย็น-สะพานปาย • น้ำตกหมอกฟ้า-อุทยานห้วยน้ำดัง-วัดป่าดาราภิรมย์

 • ทัวร์ : ไทย
 • เมือง : แม่ฮ่องสอน
 • รหัสทัวร์ : TMHGN-PG001

 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

ช่วงการเดินทาง

เลือกวันเดินทางเพื่อดูราคา

= ที่ว่าง จองได้เลย
= กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
ธ.ค. 62
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
31     

กิจกรรม (3 วัน 2 คืน)

 • 1
  • 06.00 น.
   คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 3 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์เช็คอิน-เอฟ (F) สายการบินบางกอกแอร์เวย์ สังเกตป้ายต้อนรับ “แตงโมทัวร์” มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป คอยต้อนรับท่านที่หน้าทางเข้าเคาน์เตอร์เช็คอิน และอำนวยความสะดวกเรื่องบัตรโดยสารและโหลดสัมภาระ หลังจากเช็คอินบัตรที่นั่งและโหลดสัมภาระแล้ว ท่านสามารถใช้บริการที่ห้องรับรองของสายการบิน เพื่อนั่งพักผ่อนและรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มก่อนขึ้นเครื่องได้ตามอัธยาศัย
  • 08.00 น.
   นำท่านเหิรฟ้าสู่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยเครื่องบิน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG215
  • 09.20 น.
   เดินทางถึง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ให้ท่านรับสัมภาระจากสายพานรับกระเป๋าเปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง (ที่นั่งบนรถตู้ ไกด์จะจัดที่นั่งให้ตามความเหมาะสมในแต่ละคันตามลำดับการจองทัวร์) (ที่นั่งบนรถตู้ไกด์ จะจัดที่นั่งให้เพื่อความเหมาสมในแต่ละกรุ๊ป)
  • 10.30 น.
   นำท่านเดินทางสู่ อ.ปาย ตามเส้นทางที่สวยงาม ลัดเลาะไปตามไหล่เขา
  • กลางวัน
   บริการอาหารกลางวัน(1) ที่ร้านอาหาร
  • 13.00 น.
   นำท่านเข้าสู่ วัดน้ำฮู ที่เชื่อกันว่าสร้างขึ้นโดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ให้ท่านได้สักการะ พระอุ่นเมืองภายในพระอุโบสถ ที่มีความมหัศจรรย์คือ จะมีน้ำรินออกมาจากเศียรตลอดโดยไม่มีวันแห้ง ด้านหน้าของ วัด มีศาลาที่ประดิษฐาน พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรศ และสมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยา
  • 14.30 น.
   เดินทางสู่ หมู่บ้านสันติชน ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวจีน ชมชีวิตความเป็นอยู่ ชมบ้านดิน และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกต่างๆ ภายในหมู่บ้าน หรือสนุกสนานกับกิจกรรม อาทิ นั่งชิงช้าไม้ นั่งม้าถ่ายรูป ยิงธนู หรือลิ้มรสหมั่นโถวร้อนๆ ตามอิสระ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จ.แม่ฮ่องสอน
  • 17.30 น.
   เดินทางถึง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำท่านขึ้นสู่ ดอยกองมู นมัสการ พระธาตุดอยกองมู พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมชมทิวทัศน์ของตัวเมือง
  • 18.30 น.
   นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมเมาท์เทนอินน์ โฮเต็ล & รีสอร์ท จ.แม่ฮ่องสอน หรือเทียบเท่า
  • ค่ำ
   บริการอาหารค่ำ(2) ที่ร้านอาหาร
  • ที่พัก
   โรงแรมเมาท์เทนอินน์ โฮเต็ล & รีสอร์ท จ.แม่ฮ่องสอน หรือเทียบเท่า
 • 2
  • 04.30 น.
   ตื่นรับอรุณแต่เช้ามืด เพื่อเดินทางสู่ บ้านรวมไทย ให้ท่านพักผ่อนบนรถตามอิสระ
  • 05.30 น.
   เดินทางถึงบ้านรวมไทย นำท่านเข้าสู่ โครงการพระราชดำริปางตอง2 “ปางอุ๋ง” สวิตเซอร์แลนด์แดนสามหมอก ให้ท่านได้ชื่นชมกับบรรยากาศยามเช้าที่งดงาม และสายหมอกที่ลอยเหนือผิวน้ำในทะเลสาบที่โอบล้อมด้วยสวนสน แสงสีทองส่องกระทบกับผิวน้ำ ซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจยิ่งนัก เชิญท่านเก็บภาพมุมสวย ณ สถานที่แห่งนี้ จนถึงเวลานัดหมาย
  • 07.00 น.
   เดินทางสู่ บ้านรักไทย ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก
  • เช้า
   บริการอาหารเช้า(5) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
  • 10.00 น.
   นำท่านชม วัดจองคำ วัดเก่าแก่ศิลปะแบบไทยใหญ่ วัดจองกลาง ชมตุ๊กตาไม้แกะสลัก เป็นรูปคน เรื่องพระเวชสันดรชาดก ศิลปะแบบพม่า และชมภาพวาดที่เขียนลงบนกระจก ที่มีความเก่าแก่ สวยงาม
  • 11.00 น.
   นมัสการพระเจ้า พลาละแข่ง ที่ วัดหัวเวียง ชมสถาปัตยกรรมแบบไทยใหญ่ที่สวยงาม การฉลุลายลงบนสังกะสี ที่อ่อนช้อยซึ่งหาชมได้ยากในปัจจุบัน
  • กลางวัน
   บริการอาหารกลางวัน(6) ที่ร้านอาหาร
  • 14.00 น.
   นำท่านเดินทางสู่ อ.ปาย ระหว่างทางแวะเที่ยว วนอุทยานถ้ำปลา ชมปลาพลวงจำนวนมากมาย ที่อาศัยอยู่ภายในถ้ำ ที่มีน้ำไหลออกมาจากภูเขาตลอดทั้งปี ท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่นไปด้วยพรรณไม่ใหญ่นานาชนิด แล้วเดินทางต่อสู่ อ.ปาย
  • 15.30 น.
   นำท่านเดินทางสู่ ภูโคลน(Unseen) บ่อโคลนธรรมชาติ 1 ใน 3 ของโลก ซึ่งอุดมไปด้วยแร่ธาตุ ทดลองพอกโคลน และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ตามอัธยาศัย
  • 17.30 น.
   นำท่านเข้าสู่ที่พัก ฮัทอิงปาย รีสอร์ท อ.ปาย หรือเทียบเท่า เชิญท่านพักผ่อนตามอิสระ
  • ค่ำ
   บริการอาหารค่ำ(7) ที่ร้านอาหาร จากนั้นให้ท่านสัมผัสบรรยากาศของ ถนนคนเดินปาย เมืองเล็กๆที่น่ารักยามค่ำคืน ซึ่งมีร้านค้าต่างๆมากมาย ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าได้ตามอิสระ
  • 21.00 น.
   นำท่านกลับเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนยามค่ำคืน
  • ที่พัก
   ฮัทอิงปาย รีสอร์ท อ.ปาย หรือเทียบเท่า
 • 3
  • เช้า
   บริการอาหารเช้า(6) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
  • 08.00 น.
   นำท่านถ่ายรูปที่ สะพานประวัติศาสตร์ สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง โดยทหารญี่ปุ่น เพื่อเดินทางข้ามสู่ประเทศพม่า จากนั้นมีเวลา ให้ท่านลิ้มรสกาแฟ และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกจากมุมสวยๆ ได้ที่ Coffee in Love
  • 10.00 น.
   นำท่านชม อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ให้ท่านได้ชื่นชมกับวิวทิวทัศน์ของภูเขาที่สลับซับซ้อน สามารถมองเห็นดอยหลวงเชียงดาวที่ จุดชมวิวดอยกิ่วลม จุดชมทะเลหมอกที่สวยงามอีกแห่งของเมืองไทย
  • กลางวัน
   บริการอาหารกลางวัน(7) ที่ร้านอาหาร
  • 14.30 น.
   นำท่านสู่ วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวงชั้นตรี ที่งดงาม อายุอานามกว่า 100 ปี ที่งดงามจนมาถึงปัจจุบันทั้งความเป็นมาที่ยาวนาน
  • 16.00 น.
   ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าของฝากจากเชียงใหม่และของที่ระลึก อาทิ แหนม หมูยอ น้ำพริกหนุ่ม
  • 17.00 น.
   เดินทางถึง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เช็คอินสัมภาระและรับบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง หลังจากเช็คอินบัตรที่นั่งและโหลดสัมภาระแล้ว ท่านสามารถใช้บริการที่ห้องรับรองของสายการบิน เพื่อนั่งพักผ่อนและรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มก่อนขึ้นเครื่องได้ตามอัธยาศัย
  • 19.15 น.
   เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเครื่องบิน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG220
  • 20.40 น.
   เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

โรงแรมที่พักและมื้ออาหาร

วันที่ โรงแรม มื้ออาหาร
เช้า กลางวัน ค่ำ
1 โรงแรมเมาท์เทนอินน์ โฮเต็ล & รีสอร์ท จ.แม่ฮ่องสอน หรือเทียบเท่า
2 ฮัทอิงปาย รีสอร์ท อ.ปาย หรือเทียบเท่า
3 -

ข้อตกลงและเงื่อนไข

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของท่าน

เอกสารประกอบการเดินทาง
1.สำหรับผู้ใหญ่ บัตรประชาชนตัวจริง หรือใบขับขี่ตัวจริง เพื่อใช้เช็คอินบัตรโดยสารขึ้นเครื่องของสายการบิน
2.สำหรับเด็ก บัตรประชาชนตัวจริง หรือสำเนาใบสูติบัตร เพื่อใช้เช็คอินบัตรโดยสารขึ้นเครื่องของสายการบิน

สิ่งที่ควรนำติดตัว
1.ยารักษาโรคประจำตัว,ชุดที่สวมใส่สบาย,ชุดสุภาพสำหรับการเข้าชมวัด,รองเท้าที่สวมใส่สบาย
2.กล้องถ่ายรูป,โทรศัพท์มือถือ,แบตสำรอง,ที่ชาร์ตโทรศัพท์,อุปกรณ์กันแดด,ร่มพับ,เสื้อกันหนาว,ผ้าพันคอ
3.ของใช้ส่วนตัวท่าน อาทิ แปรงสีฟัน,ยาสีฟัน,แชมพูสระผม,ครีมต่างๆ(สำหรับรายการทัวร์ที่มีการค้างคืน)

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง
1.เมื่อทำการจองทัวร์แล้ว กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล,ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เดินทางในการติดต่อ สำหรับการออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน และทำการชำระค่ามัดจำทัวร์ ท่านละ 5,000 บาท เพื่อเป็นการยืนยันการจองทัวร์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
2.การจองทัวร์และการสำรองที่นั่งบนรถจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการ วางเงินมัดจำ เข้ามาที่บริษัทฯ เพื่อเป็นการยืนยันการจองทัวร์ จึงจะถือว่าได้ทำการจองทัวร์และสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ ที่นั่งจะไม่ถูกตัด
3.กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 15 วัน เพื่อใช้สำหรับการใส่ชื่อตั๋วเครื่องบิน(สำหรับทัวร์เครื่องบิน) และการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
4.การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 15 วันเป็นอย่างน้อย เนื่องจากบริษัทฯต้องสำรองค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิ ค่าโรงแรมที่พัก ค่ารถ ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือว่า ท่านยกเลิกทัวร์โดยอัตโนมัติ และไม่สามารถเรียกร้องเงินค่ามัดจำคืนได้

การยกเลิกการเดินทาง
1.แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯจะคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2.แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ทางบริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์
3.แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะเก็บค่าใช้จ่าย เต็มจำนวนของราคาทัวร์
4.การไม่มาชำระเงินค่าทัวร์ตามที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ
1.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงตามที่กำหนดไว้
2.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน้ำมันขึ้น ก่อนการเดินทาง หรือมีการปรับ ราคาค่าน้ำมันและภาษีน้ำมัน(กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)
3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือบางประการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ หรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์
4.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน,เหตุการณ์ภัยธรรมชาติและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ
5.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายสิ่งของที่มีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู้ เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบัติเหตุจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
6.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่าน ละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
7.เมื่อท่านตกลงชำระค่ามัดจำหรือชำระค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกข้อแล้ว

1.ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ พร้อมน้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
2.ค่ารถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง/คัน ท่องเที่ยวตามรายการ
3.ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2 ท่าน)
4.ค่าอาหาร 8 มื้อ ตามที่ระบุในรายการทัวร์
5.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
6.ค่าพาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
7.ค่าเครื่องดื่มและของขบเคี้ยว บริการบนรถในระหว่างการเดินทาง
8.ค่ามัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
9.ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง
(ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มต่างหาก,ค่ารักษาพยาบาล(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
2.ค่าอาหารมื้อที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์(มื้อที่ทานอิสระ),ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ในห้องพักโรงแรม
3.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
5.ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน
6.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ประสบการณ์ท่องเที่ยวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

Sign In Qetour