ทัวร์ไทย

View photos

รื่นรมย์..ชมดอกไม้ ทุ่งดอกบัวตอง-แม่ฮ่องสอน 5 วัน 2 คืน โดยรถตู้ปรับอากาศ

• ออบหลวง-สวนสนบ่อแก้ว-ทุ่งดอกบัวตองแม่อูคอ-วัดหัวเวียง
• พระธาตุดอยกองมู-วัดจองคำ-สะพานซูตองเป้-บ้านสันติชล-อุทยานห้วยน้ำดัง

 • ทัวร์ : ไทย
 • เมือง : แม่ฮ่องสอน
 • รหัสทัวร์ : TMHGN-BS001

 • ระยะเวลา : 5 วัน 2 คืน

ช่วงการเดินทาง

เลือกวันเดินทางเพื่อดูราคา

= ที่ว่าง จองได้เลย
= กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
ธ.ค. 62
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
      1
2345678
91011
12
131415
16171819202122
23242526272829
3031     

กิจกรรม (5 วัน 2 คืน)

 • 1
  • 19.30 น.
   คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีบริการน้ำมัน ปตท.(ร1 รอ) ติดสนามกีฬากองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ รอให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก
  • 20.00 น.
   ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง บริการอาหารกล่อง(1) ขนมปังน้ำผลไม้ และเครื่องดื่มบนรถ พักผ่อนตามอัธยาศัยบนรถ
 • 2
  • เช้า
   รุ่งอรุณที่ อ.จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ให้ท่านได้เข้าห้องน้ำและล้างหน้าล้างตา ปั๊ม ปตท.อ.จอมทองจากนั้น บริการอาหารเช้า(2) ที่ร้านอาหาร
  • 08.00 น.
   นำท่านเดินทางสู่ อ.แม่สะเรียง ตามเส้นทางสาย เชียงใหม่-จอมทอง-แม่สะเรียง
  • 09.00 น.
   นำท่านชม อุทยานออบหลวง ชมช่องแคบเขาขาดที่มีหน้าผาหินขนาบลำน้ำแม่แจ่ม เกิดเป็นหุบเขาลึก หน้าผาหินมีลักษณะคล้ายหน้าคนหันหน้าเข้าหากัน คำว่า “ออบหลวง” ภาษาเหนือแปลว่า ช่องแคบใหญ่ ให้ท่านได้เก็บภาพความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ แล้วเดินทางสู่ อ.แม่สะเรียง
  • 10.00 น.
   แวะให้ท่านชม สวนสนบ่อแก้ว ชมทิวทัศน์ของสวนสนที่ร่มรื่นสวยงาม เรียงรายเป็นทิวแถว เป็นภาพที่ งดงามยามเช้า เชิญท่านพักผ่อนตามอิสระ จากนั้นเดินทางสู่ อ.แม่สะเรียง ให้ท่านแวะถ่ายรูปดอกบัวตอง จุดแรกที่ ดอยแม่เหาะ
  • กลางวัน
   บริการอาหารกลางวัน(3) ที่ร้านอาหาร อ.แม่สะเรียง
  • 13.00 น.
   นำท่านเดินทางสู่ อ.ขุนยวม
  • 15.00 น.
   ถึง อ.ขุนยวม นำท่านขึ้นชม ทุ่งดอกบัวตอง ที่ ดอยแม่อูคอ ที่บานสะพรั่ง สีเหลืองอร่าม ปกคลุมไปทั่วทั้ง ภูเขานับ 1,000 ไร่ ซึ่งในแต่ละปี จะออกดอกเพียงครั้งเดียว ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ให้ท่านได้ ชื่นชมและเก็บภาพเป็นที่ระลึกตามอิสระ จนถึงเวลานัดหมาย
  • 16.30 น.
   นำท่านเดินทางเข้าสู่ โรงแรมเมาท์เทนอินน์ โฮเต็ล & รีสอร์ท จ.แม่ฮ่องสอน หรือเทียบเท่า
  • ค่ำ
   ถึง จ.แม่ฮ่องสอน บริการอาหารค่ำ(4) ที่ร้านอาหาร
  • 19.30 น.
   นำท่านเข้าสู่ที่พัก เชิญท่านพักผ่อนยามค่ำคืน
  • ที่พัก
   โรงแรมเมาท์เทนอินน์ โฮเต็ล & รีสอร์ท จ.แม่ฮ่องสอน หรือเทียบเท่า
 • 3
  • เช้า
   บริการอาหารเช้า(5) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
  • 08.30 น.
   นำท่านท่องเที่ยวในเมืองแม่ฮ่องสอน ขึ้นสู่ ดอยกองมู ให้ท่านได้นำท่านสักการะ พระธาตุดอยกองมู พระ ธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวแม่ฮ่องสอน และชมวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองแม่ฮ่องสอน
  • 10.00 น.
   จากนั้นชม วัดจองคำ วัดเก่าแก่ศิลปะแบบไทยใหญ่ วัดจองกลาง ชมตุ๊กตาไม้แกะสลัก เป็นรูปคน เรื่อง พระเวชสันดรชาดก ศิลปะแบบพม่า และชมภาพวาดที่เขียนลงบนกระจก ที่มีความเก่าแก่ สวยงาม และนำ ท่านนมัสการพระเจ้า พลาละแข่ง ที่วัดหัวเวียง ชมสถาปัตยกรรมแบบไทยใหญ่ที่สวยงาม การฉลุลายลง บนสังกะสี ที่สวยงามอ่อนช้อยที่เรียกว่า “ปางสอย” เป็นศิลปะแบบไทยใหญ่
  • กลางวัน
   บริการอาหารกลางวัน(6) ที่ร้านอาหาร
  • 13.30 น.
   นำท่านชม สะพานซูตองเป้ สะพานไม้ที่มีความกว้าง 2 เมตร ยาวประมาณ 500 เมตร กลายเป็นสถานที่ ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมอีกแห่งหนึ่ง ให้ท่านได้เดินบนสะพานผ่านทุ่งนาและเก็บภาพตามอิสระ “ซูตองเป้” เป็นภาษาไทยใหญ่แปลว่า อธิษฐานสำเร็จ เขาเล่าว่า...ก่อนจะทำการใหญ่ ก่อนที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จ ใดๆให้ถามใจตัวเองก่อนว่า มีแรงศรัทธามากพอหรือเปล่า..ด้วยพลังแห่งศรัทธาและการร่วมแรงร่วมใจ ของชาวบ้านที่ก่อประสานกัน เป็นสะพานที่มีความงดงามจนกลายเป็นความเชื่อที่ว่า..ใครที่มาที่นี่ ได้เดิน ข้ามสะพาน อธิษฐานสำเร็จ แล้วไป อธิษฐานที่ปลายสะพานความสำเร็จในสิ่งที่หวัง ก็คงจะอยู่ไม่ไกล เกินเอื้อม สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ อ.ปาย
  • 17.00 น.
   ถึง อ.ปาย นำท่านเข้าสูที่พัก
  • ค่ำ
   บริการอาหารค่ำ(7) ที่ร้านอาหาร
  • 20.00 น.
   ให้ท่านเพลิดเพลินกับบรรยากาศยามค่ำคืนของ ถนนคนเดินปาย เมืองเล็กๆที่น่ารัก ที่มีร้านค้ามากมาย เชิญท่านเลือกซื้อสินค้า ของที่ระลึกต่างๆได้ตามอิสระ
  • ที่พัก
   ฮัทอิงปาย รีสอร์ท อ.ปาย หรือเทียบเท่า
 • 4
  • เช้า
   รุ่งอรุณวันใหม่ บริการอาหารเช้า(8) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
  • 08.00 น.
   นำท่านเดินทางสู่ วัดน้ำฮู นมัสการ พระอุ่นเมือง ที่ศักดิ์สิทธิ์ เชื่อว่าสร้างโดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นพระพุทธรูปที่มีน้ำซึมออกมาจากพระโมลีตลอดเวลา สักการะพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช แล้วนำท่าน สักการะพระธาตุแม่เย็น พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวปาย พร้อมชมทิวทัศน์ของตัวเมืองปาย จากนั้นนำท่าน ถ่ายรูปที่ สะพานประวัติศาสตร์ สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง โดยทหารญี่ปุ่น เพื่อเดินทางข้ามสู่ประเทศพม่า จากนั้นมีเวลา ให้ท่านลิ้มรสกาแฟ และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกจากมุมสวยๆ ได้ที่ Coffee in Love
  • กลางวัน
   บริการอาหารกลางวัน(9) ที่ร้านอาหาร
  • 13.00 น.
   นำท่านเดินทางกลับสู่ จ.เชียงใหม่
  • 16.00 น.
   เดินทางถึง จ.เชียงใหม่ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าของฝาก อาทิ แหนม หมูยอ น้ำพริกหนุ่ม น้ำพริกอ่อง เป็นของฝากคนทางบ้าน ที่ร้านวนัสนันท์
  • ค่ำ
   บริการอาหารค่ำ(10) ที่ร้านอาหาร
  • 19.30 น.
   นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ เชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย
 • 5
  • 05.00 น.
   เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

โรงแรมที่พักและมื้ออาหาร

วันที่ โรงแรม มื้ออาหาร
เช้า กลางวัน ค่ำ
1 -
2 โรงแรมเมาท์เทนอินน์ โฮเต็ล & รีสอร์ท จ.แม่ฮ่องสอน หรือเทียบเท่า
3 ฮัทอิงปาย รีสอร์ท อ.ปาย หรือเทียบเท่า
4 -
5 -

ข้อตกลงและเงื่อนไข

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของท่าน

สิ่งที่ควรนำติดตัว
1.ยารักษาโรคประจำตัว,ชุดที่สวมใส่สบาย,ชุดสุภาพสำหรับการเข้าชมวัด,รองเท้าที่สวมใส่สบาย
2.กล้องถ่ายรูป, โทรศัพท์มือถือ, แบตสำรอง, ที่ชาร์ตโทรศัพท์, อุปกรณ์กันแดด, ร่มพับ, เสื้อกันหนาว, ผ้าพันคอ
3.ของใช้ส่วนตัวท่าน อาทิ แปรงสีฟัน, ยาสีฟัน, แชมพูสระผม, ครีมต่างๆ(สำหรับรายการทัวร์ที่มีการค้างคืน)

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง
1.กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
2.ชำระมัดจำทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
3.ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยกเลิกทัวร์โดยอัตโนมัติ และไม่สามารถเรียกร้องเงินค่ามัดจำคืนได้
4.กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 15 วัน เพื่อใช้สำหรับการใส่ชื่อตั๋วเครื่องบิน(สำหรับทัวร์เครื่องบิน) และการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

การยกเลิกการเดินทาง
1.แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯจะคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2.แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ทางบริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์
3.แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะเก็บค่าใช้จ่าย เต็มจำนวนของราคาทัวร์
4.การไม่มาชำระเงินค่าทัวร์ตามที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ : กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ
1.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงตามที่กำหนดไว้
2.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน้ำมันขึ้น ก่อนการเดินทาง หรือมีการปรับ ราคาค่าน้ำมันและภาษีน้ำมัน(กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)
3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือบางประการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อ ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็น สำคัญ หรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับ บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์
4.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ"
5.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายสิ่งของที่มีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู้เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบัติเหตุจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
6.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่าน ละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
7.เมื่อท่านตกลงชำระค่ามัดจำหรือชำระค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกข้อแล้ว

1.ค่ารถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง ท่องเที่ยวตามรายการ
2.ค่าอาหาร 10 มื้อ ตามที่ระบุในรายการทัวร์
3.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
4.ค่าพาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
5.ค่าเครื่องดื่มและของขบเคี้ยว บริการบนรถในระหว่างการเดินทาง
6.ค่ามัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7.ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิด จากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
8.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มต่างหาก,ค่ารักษาพยาบาล(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
2.ค่าอาหารมื้อที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์(มื้อที่ทานอิสระ), ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ในห้องพักโรงแรม
3.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
5.ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน

ประสบการณ์ท่องเที่ยวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

Sign In Qetour